Modificarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului pentru intrarea in categoria inaltilor functionari publici

In M. Of. nr. 720 din 24 octombrie 2012 a fost publicat Regulamentul nr. 2/2012 pentru modificarea Regulamentului Comisiei de concurs pentru recrutarea inaltilor functionari publici nr. 1/2008 privind organizarea si desfasurarea concursului pentru intrarea in categoria inaltilor functionari publici.

Din cuprins:
ART. I
Regulamentul Comisiei de concurs pentru recrutarea inaltilor functionari publici nr. 1/2008 privind organizarea si desfasurarea concursului pentru intrarea in categoria inaltilor functionari publici, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 411 din 2 iunie 2008, se modifica dupa cum urmeaza:
1. La articolul 1, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
“ART. 1
(1) Prezentul regulament reglementeaza modalitatea de organizare si desfasurare a concursului national pentru intrarea in categoria inaltilor functionari publici, pe o functie publica vacanta, denumit in continuare concurs.”
2. La articolul 2, literele b), c) si d) vor avea urmatorul cuprins:
b) competenta, principiu potrivit caruia persoanele care doresc sa ocupe o functie publica in categoria inaltilor functionari publici trebuie sa detina si sa demonstreze cunostintele, abilitatile si competentele necesare exercitarii functiei publice pentru care candideaza;
c) competitia, principiu potrivit caruia confirmarea cunostintelor, abilitatilor si competentelor necesare exercitarii functiei publice vacante din categoria inaltilor functionari publici se face prin parcurgerea etapelor si a procedurilor de concurs;
d) relevanta, principiu potrivit caruia organizarea si desfasurarea concursului au drept scop identificarea si testarea competentelor, cunostintelor si aptitudinilor necesare exercitarii functiei publice din categoria inaltilor functionari publici;”.
3. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
“ART. 5
(1) Concursul se desfasoara, de regula, in primul semestru al fiecarui an.
(2) La solicitarea autoritatilor si institutiilor publice adresata Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, cu acordul comisiei de concurs, se pot desfasura sesiuni extraordinare, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor prezentului regulament.”
4. La articolul 6, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
“ART. 6
(1) Functiile publice vacante care urmeaza sa fie ocupate prin concurs, stabilit in conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea in categoria inaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea inaltilor functionari publici, cu modificarile si completarile ulterioare, se transmit comisiei de concurs in fiecare an, cel mai tarziu in luna martie, de catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici, denumita in continuare Agentia.”
5. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
“ART. 7
(1) Cu cel putin 60 de zile inainte de data stabilita pentru desfasurarea probei scrise a concursului, comisia de concurs transmite Agentiei datele prevazute la art. 6 alin. (2) lit. a), b) si d).
(2) Agentia verifica documentele transmise potrivit alin. (1) in termen de 5 zile lucratoare de la inregistrarea datelor transmise de comisia de concurs.
(3) Agentia asigura publicitatea concursului, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 341/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.”
6. La articolul 8 alineatul (1), litera c) va avea urmatorul cuprins:
“c) copii ale diplomelor de studii si ale altor acte care atesta indeplinirea conditiilor stabilite pentru participarea la concurs, precum si, daca este cazul, cunostintele si competentele in domenii specifice corespunzatoare exercitarii functiei publice din categoria inaltilor functionari publici;”.
7. La articolul 12 alineatul (1), literele a) si b) vor avea urmatorul cuprins:
“a) testarea cunostintelor teoretice necesare exercitarii unei functii publice din categoria inaltilor functionari publici;
b) testarea abilitatilor si competentelor practice necesare exercitarii unei functii publice din categoria inaltilor functionari publici;”.
8. La articolul 13, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
“(2) Subiectele se formuleaza pe baza bibliografiei de concurs, cu respectarea prevederilor art. 10 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 341/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, iar complexitatea acestora trebuie sa corespunda nivelului functiei publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici.”
9. La articolul 27 alineatul (1), literele a) si d) vor avea urmatorul cuprins:
“a) maximum 5 puncte pentru demonstrarea de competente personale si motivatie, cu relevanta pentru exercitarea functiei publice din categoria inaltilor functionari publici;
………………………………………………………………..
d) maximum 5 puncte pentru demonstrarea de cunostinte cu relevanta in exercitarea functiei publice din categoria inaltilor functionari publici;”.
10. Articolul 28 va avea urmatorul cuprins:
“ART. 28
Punctajul minim necesar promovarii concursului pentru ocuparea unei functii publice vacante corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici este de 70 de puncte.”
11. Articolul 29 va avea urmatorul cuprins:
“ART. 29
(1) Se considera admis la concursul pentru ocuparea unei functii publice vacante din categoria inaltilor functionari publici candidatul care a obtinut cel mai mare punctaj dintre candidatii care au concurat pentru aceeasi functie publica, cu conditia ca acesta sa fi obtinut punctajul minim necesar promovarii. La punctaje egale are prioritate candidatul care a obtinut punctajul cel mai mare dupa evaluarea rezultatelor probelor suplimentare, daca s-au desfasurat astfel de probe, respectiv candidatul care are cel mai mare punctaj la proba scrisa, daca nu s-au desfasurat probe suplimentare.
(2) Rezultatele concursului se afiseaza la sediul Agentiei, in termen de cel mult 3 zile lucratoare de la finalizarea ultimei probe a concursului, cu precizarea termenului-limita de depunere a contestatiilor.”
12. La articolul 34, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
“ART. 34
(1) Candidatii nemultumiti de rezultatul concursului pot formula contestatii in termen de maximum 3 zile lucratoare de la data afisarii rezultatelor concursului.”
13. Articolul 39 va avea urmatorul cuprins:
“ART. 39
Rezultatele finale ale concursului se afiseaza la sediul Agentiei.”
14. La articolul 40, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
“ART. 40
(1) Rezultatele finale ale concursului impreuna cu propunerile de numire se transmit Secretariatului General al Guvernului in termen de cel mult 3 zile de la expirarea termenului de solutionare a contestatiilor.”
ART. II
Prezentul regulament se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close