Trimiterea la cursuri de pregatire si perfectionare in strainatate a functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare. Concurs. Conditii

In M. Of. nr. 721 din 24 octombrie 2012 a fost publicat Ordinul ministrului justitiei nr. 3372/C/2012 privind stabilirea conditiilor pentru sustinerea concursului in vederea trimiterii la cursuri de pregatire si perfectionare in strainatate a functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare.

Din cuprins:
ART. 1
Functionarii publici cu statut special din Administratia Nationala a Penitenciarelor si unitatile subordonate acesteia pot participa la cursuri de pregatire si perfectionare in strainatate organizate sau finantate de Administratia Nationala a Penitenciarelor, in conformitate cu prevederile prezentului ordin.
ART. 2
Functionarii publici cu statut special din Administratia Nationala a Penitenciarelor si unitatile subordonate acesteia care participa la cursurile prevazute la art. 1 se considera in misiune temporara in strainatate.
ART. 3
Formele de pregatire sau perfectionare profesionala la care personalul poate fi trimis la studii in strainatate sunt urmatoarele:
a) cursuri de pregatire si perfectionare in scoli de administratie penitenciara;
b) cursuri de pregatire si perfectionare in alte institutii furnizoare de instruire in domenii de interes pentru Administratia Nationala a Penitenciarelor si unitatile subordonate acesteia.
ART. 4
Functionarii publici cu statut special din Administratia Nationala a Penitenciarelor si unitatile subordonate acesteia sunt selectionati in vederea participarii la cursurile de pregatire si perfectionare in strainatate prevazute la art. 3, prin concurs.
ART. 5
(1) Pentru a participa la concurs, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale:
a) sa fie functionar public cu statut special definitiv;
b) sa isi desfasoare activitatea in domeniul cursului, dupa caz;
c) sa cunoasca limba straina in care se desfasoara cursurile, cu exceptia situatiilor in care se asigura traducerea sau a situatiilor in care cursul are ca obiect pregatirea ori perfectionarea unei limbi straine;
d) sa nu frecventeze cursuri in acelasi domeniu, organizate in aceeasi tara sau in alte tari, la un interval mai mic de 2 ani de la ultimul curs.
(2) Administratia Nationala a Penitenciarelor poate stabili si conditii specifice, in functie de tipul cursului de pregatire si perfectionare si, dupa caz, de cerintele partenerului extern.
ART. 6
La solicitarea partenerului extern, concursurile de selectie se pot organiza exclusiv de catre acesta ori cu participarea unor reprezentanti ai acestuia.
ART. 7
(1) Serviciul cooperare si programe din Administratia Nationala a Penitenciarelor comunica Directiei management resurse umane din aceeasi institutie ofertele de pregatire sau perfectionare profesionala in strainatate transmise de catre partenerii externi.
(2) Dupa analizarea ofertelor, Directia management resurse umane din Administratia Nationala a Penitenciarelor aduce la cunostinta unitatilor penitenciare propunerile privind cursurile de pregatire si perfectionare desfasurate in strainatate, precizeaza domeniile, numarul de locuri alocate, perioadele de desfasurare, precum si conditiile si criteriile de participare.
(3) Administratia Nationala a Penitenciarelor si unitatile penitenciare aduc la cunostinta personalului informatiile prevazute la alin. (2), precum si data pana la care se pot depune dosarele, data si locul concursului, tematica si probele de concurs, prin afisare la sediul institutiei si publicare pe site.
ART. 8
In situatia in care ofertele se primesc direct de catre unitatile penitenciare, acestea se comunica Serviciului cooperare si programe din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor, care va informa Directia management resurse umane; acesta din urma va proceda potrivit art. 7 alin. (2) si (3).
ART. 9
(1) In vederea inscrierii la concurs, fiecare candidat va depune la structurile de resurse umane din unitatile penitenciare sau din Administratia Nationala a Penitenciarelor, dupa caz, un dosar cuprinzand urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs;
b) curriculum vitae – model european;
c) documente care sa ateste desfasurarea activitatii in domeniul de specializare al cursului, daca este cazul;
d) documente care sa ateste cunoasterea limbii straine in care se desfasoara cursurile si nivelul solicitat, daca este cazul;
e) alte documente solicitate de Directia management resurse umane din Administratia Nationala a Penitenciarelor, daca este cazul.
(2) Structurile de resurse umane din unitatile penitenciare vor inainta Directiei management resurse umane din Administratia Nationala a Penitenciarelor dosarele candidatilor, in termenul stabilit de aceasta.
ART. 10
(1) In functie de tipul cursului pentru care se desfasoara concursul, directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor stabileste, prin decizie, componenta comisiei de concurs.
(2) Concursul consta intr-o proba orala sau/si alte probe stabilite de partenerii straini, dupa caz.
(3) Proba orala consta in intrebari adresate candidatilor din tematica de concurs, candidatii fiind notati cu un punctaj de la 1,00 la 10,00, fiind declarati admisi cei care obtin cel mai mare punctaj, in raport cu numarul de locuri.
ART. 11
Dupa incheierea selectiei, Serviciul cooperare si programe din Administratia Nationala a Penitenciarelor realizeaza demersurile necesare pentru trimiterea in strainatate a candidatilor declarati admisi.
ART. 12
Drepturile salariale cuvenite in perioada cursurilor de pregatire si perfectionare in strainatate sunt cele prevazute de actele normative in vigoare; acordarea acestora se face in baza ordinului/deciziei care se emite de unitatea respectiva.
ART. 13
Art. 34 si 35 din Legea nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Nationala a Penitenciarelor, republicata, cu modificarile ulterioare, sunt aplicabile.
ART. 14
(1) La intoarcerea in tara, personalul care a participat la cursuri de pregatire si perfectionare in strainatate intocmeste un raport scris privind activitatea desfasurata si rezultatele obtinute, care contine, daca este cazul, propuneri privind valorificarea informatiilor asimilate.
(2) Raportul este avizat de seful compartimentului in cadrul caruia isi desfasoara activitatea functionarul public cu statut special care l-a intocmit si directorul unitatii sau directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, dupa caz.
(3) Dupa avizarea raportului, o copie a acestuia si copii ale materialelor documentare obtinute pe timpul frecventarii cursurilor de pregatire si perfectionare in strainatate urmeaza a fi distribuite catre compartimentele interesate, cu respectarea procedurilor privind diseminarea informatiilor clasificate.
ART. 15
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close