Regulamentul de procedura al Curtii de Justitie a Uniunii Europene

Regulamentul de procedura al Curtii de Justitie a Uniunii Europene

Cuprins
DISPOZITII PRELIMINARE
Articolul 1 Definitii
Articolul 2 Domeniul de aplicare al prezentului regulament

TITLUL I – ORGANIZAREA CURTII

CAPITOLUL 1 – JUDECATORII SI AVOCATII GENERALI
Articolul 3 Data de incepere a duratei mandatului judecatorilor si al avocatilor generali
Articolul 4 Depunerea juramantului
Articolul 5 Angajamentul solemn
Articolul 6 Inlaturarea din functie a unui judecator sau a unui avocat general
Articolul 7 Rangul de vechime

CAPITOLUL 2 – PRESEDINTIA CURTII, CONSTITUIREA CAMERELOR SI DESEMNAREA PRIMULUI AVOCAT GENERAL
Articolul 8 Alegerea presedintelui si a vicepresedintelui Curtii
Articolul 9 Atributiile presedintelui Curtii
Articolul 10 Atributiile vicepresedintelui Curtii
Articolul 11 Constituirea camerelor
Articolul 12 Alegerea presedintilor de camera
Articolul 13 Impiedicarea presedintelui si a vicepresedintelui Curtii
Articolul 14 Desemnarea primului avocat general

CAPITOLUL 3 – ATRIBUIREA CAUZELOR JUDECATORILOR RAPORTORI SI AVOCATILOR GENERALI
Articolul 15 Desemnarea judecatorului raportor
Articolul 16 Desemnarea avocatului general

CAPITOLUL 4 – RAPORTORII ADJUNCTI
Articolul 17 Raportorii adjuncti
CAPITOLUL 5 – GREFA
Articolul 18 Numirea grefierului
Articolul 19 Grefierul adjunct
Articolul 20 Atributiile grefierului
Articolul 21 Tinerea registrului
Articolul 22 Consultarea registrului, a hotararilor si a ordonantelor

CAPITOLUL 6 – FUNCTIONAREA CURTII
Articolul 23 Locul sedintelor Curtii
Articolul 24 Calendarul lucrarilor Curtii
Articolul 25 Reuniunea generala
Articolul 26 Intocmirea unor procese-verbale

CAPITOLUL 7 – COMPLETELE DE JUDECATA
Sectiunea 1. Compunerea completelor de judecata
Articolul 27 Compunerea Marii Camere
Articolul 28 Compunerea camerelor de cinci si de trei judecatori
Articolul 29 Compunerea camerelor in caz de conexitate sau de desesizare
Articolul 30 Impiedicarea unui presedinte de camera
Articolul 31 Impiedicarea unui membru al completului de judecata
Sectiunea 2. Deliberarile
Articolul 32 Modalitatile de deliberare
Articolul 33 Numarul de judecatori care participa la deliberari
Articolul 34 Cvorumul Marii Camere
Articolul 35 Cvorumul camerelor de cinci si de trei judecatori

CAPITOLUL 8 – REGIMUL LINGVISTIC
Articolul 36 Limbile de procedura
Articolul 37 Stabilirea limbii de procedura
Articolul 38 Folosirea limbii de procedura
Articolul 39 Responsabilitatea grefierului in materie lingvistica
Articolul 40 Regimul lingvistic al publicatiilor Curtii
Articolul 41 Textele autentice
Articolul 42 Serviciul lingvistic al Curtii

TITLUL II – DISPOZITII PROCEDURALE COMUNE

CAPITOLUL 1 – DREPTURILE SI OBLIGATIILE AGENTILOR, CONSILIERILOR SI AVOCATILOR
Articolul 43 Privilegii, imunitati si facilitati
Articolul 44 Calitatea de reprezentant al partii
Articolul 45 Ridicarea imunitatii
Articolul 46 Excluderea din procedura
Articolul 47 Profesorii si partile din litigiul principal

CAPITOLUL 2 – NOTIFICARILE
Articolul 48 Modalitatile de notificare

CAPITOLUL 3 – TERMENELE
Articolul 49 Calculul termenelor
Articolul 50 Actiunea impotriva actului unei institutii
Articolul 51 Termenul pentru considerente de distanta
Articolul 52 Stabilirea si prelungirea termenelor

CAPITOLUL 4 – DIFERITELE MODALITATI DE EXAMINARE A CAUZELOR
Articolul 53 Modalitatile de examinare a cauzelor
Articolul 54 Conexarea
Articolul 55 Suspendarea procedurii
Articolul 56 Amanarea judecarii unei cauze

CAPITOLUL 5 – FAZA SCRISA A PROCEDURII
Articolul 57 Depunerea actelor de procedura
Articolul 58 Intinderea actelor de procedura

CAPITOLUL 6 – RAPORTUL PRELIMINAR SI TRIMITEREA CAUZELOR COMPLETELOR DE JUDECATA
Articolul 59 Raportul preliminar
Articolul 60 Trimiterea cauzelor completelor de judecata

CAPITOLUL 7 – MASURILE DE ORGANIZARE A PROCEDURII SI ACTIVITATILE DE CERCETARE JUDECATOREASCA
Sectiunea 1. Masurile de organizare a procedurii
Articolul 61 Masurile de organizare decise de Curte
Articolul 62 Masurile de organizare decise de judecatorul raportor sau de avocatul general
Sectiunea 2. Activitatile de cercetare judecatoreasca
Articolul 63 Decizia cu privire la activitatile de cercetare judecatoreasca
Articolul 64 Stabilirea activitatilor de cercetare judecatoreasca
Articolul 65 Participarea la activitatile de cercetare judecatoreasca
Articolul 66 Proba testimoniala
Articolul 67 Audierea martorilor
Articolul 68 Juramantul martorilor
Articolul 69 Sanctiuni pecuniare
Articolul 70 Expertiza
Articolul 71 Juramantul expertului
Articolul 72 Recuzarea unui martor sau a unui expert
Articolul 73 Cheltuielile martorilor si ale expertilor
Articolul 74 Procesul-verbal al sedintelor de cercetare judecatoreasca
Articolul 75 Deschiderea fazei orale a procedurii dupa cercetarea judecatoreasca

CAPITOLUL 8 – FAZA ORALA A PROCEDURII
Articolul 76 Sedinta de audiere a pledoariilor
Articolul 77 Sedinta comuna de audiere a pledoariilor
Articolul 78 Conducerea dezbaterilor
Articolul 79 Sedinta secreta
Articolul 80 Intrebarile
Articolul 81 Inchiderea sedintei de audiere a pledoariilor
Articolul 82 Prezentarea concluziilor avocatului general
Articolul 83 Deschiderea sau redeschiderea fazei orale
Articolul 84 Procesul-verbal al sedintelor
Articolul 85 Inregistrarea sedintei

CAPITOLUL 9 – HOTARARILE SI ORDONANTELE
Articolul 86 Data pronuntarii hotararii
Articolul 87 Cuprinsul hotararii
Articolul 88 Pronuntarea si notificarea hotararii
Articolul 89 Cuprinsul ordonantei
Articolul 90 Semnarea si notificarea ordonantei
Articolul 91 Efectul obligatoriu al hotararilor si al ordonantelor
Articolul 92 Publicarea in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

TITLUL III – TRIMITERILE PRELIMINARE

CAPITOLUL 1 – DISPOZITII GENERALE
Articolul 93 Domeniul de aplicare
Articolul 94 Cuprinsul cererii de decizie preliminara
Articolul 95 Anonimatul
Articolul 96 Participarea la procedura preliminara
Articolul 97 Partile din litigiul principal
Articolul 98 Traducerea si notificarea cererii de decizie preliminara
Articolul 99 Raspunsul prin ordonanta motivata
Articolul 100 Sesizarea Curtii
Articolul 101 Cererea de lamuriri
Articolul 102 Cheltuielile de judecata ocazionate de procedura preliminara
Articolul 103 Indreptarea hotararilor si a ordonantelor
Articolul 104 Interpretarea deciziilor preliminare

CAPITOLUL 2 – PROCEDURA PRELIMINARA ACCELERATA
Articolul 105 Procedura accelerata
Articolul 106 Transmiterea actelor de procedura

CAPITOLUL 3 – PROCEDURA PRELIMINARA DE URGENTA
Articolul 107 Domeniul de aplicare al procedurii preliminare de urgenta
Articolul 108 Decizia asupra urgentei
Articolul 109 Faza scrisa a procedurii de urgenta
Articolul 110 Notificarile si informarile subsecvente inchiderii fazei scrise a procedurii
Articolul 111 Omiterea fazei scrise a procedurii
Articolul 112 Decizia pe fond
Articolul 113 Completul de judecata
Articolul 114 Transmiterea actelor de procedura

CAPITOLUL 4 – ASISTENTA JUDICIARA
Articolul 115 Cererea de asistenta judiciara
Articolul 116 Decizia cu privire la cererea de asistenta judiciara
Articolul 117 Sumele care se platesc cu titlu de asistenta judiciara
Articolul 118 Retragerea asistentei judiciare

TITLUL IV – ACTIUNILE DIRECTE

CAPITOLUL 1 – REPREZENTAREA PARTILOR
Articolul 119 Obligatia de reprezentare

CAPITOLUL 2 – FAZA SCRISA A PROCEDURII
Articolul 120 Cuprinsul cererii introductive
Articolul 121 Informatiile referitoare la notificari
Articolul 122 Anexele la cererea introductiva
Articolul 123 Notificarea cererii introductive
Articolul 124 Cuprinsul memoriului in aparare
Articolul 125 Transmiterea de inscrisuri
Articolul 126 Replica si duplica

CAPITOLUL 3 – MOTIVELE SI PROBELE
Articolul 127 Motivele noi
Articolul 128 Probele si propunerea de probe

CAPITOLUL 4 – INTERVENTIA
Articolul 129 Obiectul si efectele interventiei
Articolul 130 Cererea de interventie
Articolul 131 Decizia cu privire la cererea de interventie
Articolul 132 Depunerea memoriilor

CAPITOLUL 5 – PROCEDURA ACCELERATA
Articolul 133 Decizia referitoare la procedura accelerata
Articolul 134 Faza scrisa a procedurii
Articolul 135 Faza orala a procedurii
Articolul 136 Decizia pe fond

CAPITOLUL 6 – CHELTUIELILE DE JUDECATA
Articolul 137 Decizia cu privire la cheltuielile de judecata
Articolul 138 Reguli generale de alocare a cheltuielilor de judecata
Articolul 139 Cheltuielile nejustificate sau sicanatoare
Articolul 140 Cheltuielile de judecata efectuate de intervenienti
Articolul 141 Cheltuielile de judecata in caz de desistare
Articolul 142 Cheltuielile de judecata in caz de nepronuntare asupra fondului
Articolul 143 Cheltuielile de procedura
Articolul 144 Cheltuielile de judecata recuperabile
Articolul 145 Contestatia privind cheltuielile de judecata recuperabile
Articolul 146 Modalitatile de plata

CAPITOLUL 7 – ACORDUL AMIABIL, DESISTARILE, NEPRONUNTAREA ASUPRA FONDULUI SI INCIDENTELE DE PROCEDURA
Articolul 147 Acordul amiabil
Articolul 148 Desistarea
Articolul 149 Nepronuntarea asupra fondului
Articolul 150 Cauzele de inadmisibilitate pentru motive de ordine publica
Articolul 151 Exceptiile si incidentele de procedura

CAPITOLUL 8 – HOTARARILE PRONUNTATE IN CAUZELE JUDECATE IN LIPSA
Articolul 152 Hotararile pronuntate in cauzele judecate in lipsa

CAPITOLUL 9 – CERERILE SI ACTIUNILE REFERITOARE LA HOTARARI SI LA ORDONANTE
Articolul 153 Completul de judecata competent
Articolul 154 Indreptarea
Articolul 155 Omisiunea de pronuntare
Articolul 156 Opozitia
Articolul 157 Terta opozitie
Articolul 158 Interpretarea
Articolul 159 Revizuirea

CAPITOLUL 10 – SUSPENDAREA SI CELELALTE MASURI PROVIZORII
Articolul 160 Cererea de suspendare sau de masuri provizorii
Articolul 161 Decizia asupra cererii
Articolul 162 Ordonanta de suspendare a executarii sau de masuri provizorii
Articolul 163 Schimbarea imprejurarilor
Articolul 164 Cererea noua
Articolul 165 Cererea depusa in temeiul articolelor 280 si 299 TFUE si al articolului 164 TCEEA
Articolul 166 Cererea depusa in temeiul articolului 81 TCEEA

TITLUL V – RECURSURILE IMPOTRIVA DECIZIILOR TRIBUNALULUI

CAPITOLUL 1 – FORMA, CONTINUTUL SI CONCLUZIILE CERERII DE RECURS
Articolul 167 Depunerea cererii de recurs
Articolul 168 Cuprinsul cererii de recurs
Articolul 169 Concluziile, motivele si argumentele recursului
Articolul 170 Concluziile in caz de admitere a recursului

CAPITOLUL 2 – MEMORIILE IN RASPUNS, IN REPLICA SI IN DUPLICA
Articolul 171 Notificarea recursului
Articolul 172 Partile autorizate sa depuna memoriu in raspuns
Articolul 173 Cuprinsul memoriului in raspuns
Articolul 174 Concluziile memoriului in raspuns
Articolul 175 Memoriile in replica si in duplica

CAPITOLUL 3 – FORMA, CONTINUTUL SI CONCLUZIILE RECURSULUI INCIDENT
Articolul 176 Recursul incident
Articolul 177 Cuprinsul recursului incident
Articolul 178 Concluziile, motivele si argumentele recursului incident

CAPITOLUL 4 – MEMORIILE SUBSECVENTE RECURSULUI INCIDENT
Articolul 179 Raspunsul la recursul incident
Articolul 180 Memoriile in replica si in duplica subsecvente unui recurs incident

CAPITOLUL 5 – RECURSURILE SOLUTIONATE PRIN ORDONANTA
Articolul 181 Recursul in mod vadit inadmisibil sau in mod vadit nefondat
Articolul 182 Recursul in mod vadit fondat

CAPITOLUL 6 – CONSECINTELE RADIERII RECURSULUI PRINCIPAL ASUPRA RECURSULUI INCIDENT
Articolul 183 Consecintele unei desistari de recursul principal sau ale unei inadmisibilitati vadite a recursului principal asupra recursului incident

CAPITOLUL 7 – CHELTUIELILE DE JUDECATA SI ASISTENTA JUDICIARA IN RECURS
Articolul 184 Decizia cu privire la cheltuielile de judecata in recurs
Articolul 185 Asistenta judiciara
Articolul 186 Cererea prealabila de asistenta judiciara
Articolul 187 Decizia cu privire la cererea de asistenta judiciara
Articolul 188 Sumele care trebuie platite cu titlu de asistenta judiciara
Articolul 189 Retragerea asistentei judiciare

CAPITOLUL 8 – ALTE DISPOZITII APLICABILE IN RECURS
Articolul 190 Alte dispozitii aplicabile in recurs

TITLUL VI – REEXAMINAREA DECIZIILOR TRIBUNALULUI
Articolul 191 Camera de reexaminare
Articolul 192 Informarea cu privire la deciziile susceptibile de reexaminare si comunicarea acestora
Articolul 193 Reexaminarea deciziilor date in recurs
Articolul 194 Reexaminarea deciziilor preliminare
Articolul 195 Hotararea pe fond dupa decizia de reexaminare

TITLUL VII – AVIZELE
Articolul 196 Faza scrisa a procedurii
Articolul 197 Desemnarea judecatorului raportor si a avocatului general
Articolul 198 Sedinta de audiere a pledoariilor
Articolul 199 Termenul in care se da avizul
Articolul 200 Pronuntarea avizului

TITLUL VIII – PROCEDURILE SPECIALE
Articolul 201 Calea de atac impotriva deciziilor comitetului de arbitraj
Articolul 202 Procedura prevazuta la articolul 103 TCEEA
Articolul 203 Procedurile prevazute la articolele 104 si 105 TCEEA
Articolul 204 Procedura prevazuta la articolul 111 alineatul (3) din Acordul privind SEE
Articolul 205 Solutionarea diferendelor vizate la articolul 35 TUE, in versiunea in vigoare inainte de intrarea in vigoare a Tratatului de la Lisabona
Articolul 206 Cererile vizate la articolul 269 TFUE

DISPOZITII FINALE
Articolul 207 Regulamentul aditional
Articolul 208 Dispozitii de punere in aplicare
Articolul 209 Abrogare
Articolul 210 Publicarea si intrarea in vigoare a prezentului regulament

Regulamentul de procedura al Curtii de Justitie
CURTEA DE JUSTITIE,
avand in vedere Tratatul privind Uniunea Europeana, in special articolul 19,
avand in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, in special articolul 253 al saselea paragraf,
avand in vedere Tratatul de instituire a Comunitatii Europene a Energiei Atomice, in special articolul 106a alineatul (1),
avand in vedere Protocolul privind Statutul Curtii de Justitie a Uniunii Europene, in special articolul 63 si articolul 64 al doilea paragraf,
intrucat:
(1) Chiar daca Regulamentul de procedura al Curtii de Justitie a fost modificat de mai multe ori de-a lungul anilor, structura acestuia nu a fost totusi modificata fundamental de la adoptarea sa initiala, la 4 martie 1953. Regulamentul de procedura din 19 iunie 1991, actualmente in vigoare, reflecta inca preponderenta initiala a actiunilor directe, desi, in practica, cea mai mare parte a acestor actiuni intra, in prezent, in competenta Tribunalului, iar trimiterile formulate cu titlu preliminar de instantele statelor membre reprezinta, din punct de vedere cantitativ, prima categorie de cauze deduse judecatii Curtii. Trebuie sa se tina seama de aceasta realitate si sa fie adaptate in consecinta structura si continutul Regulamentului de procedura al Curtii la evolutia contenciosului sau.
(2) Acordand trimiterilor preliminare locul care li se cuvine in Regulamentul de procedura, se impune totodata sa se faca o distinctie mai clara intre normele aplicabile tuturor tipurilor de actiuni si normele specifice fiecaruia dintre acestea, care sunt abordate in titluri distincte. Dintr-o preocupare pentru clarificare, este, asadar, necesara gruparea intr-un titlu preliminar a dispozitiilor procedurale comune tuturor cauzelor cu care este sesizata Curtea.
(3) Pe de alta parte, in lumina experientei dobandite in punerea in aplicare a diferitelor proceduri, se constata ca este necesar sa se completeze sau sa se clarifice, in atentia justitiabililor, precum si a instantelor nationale, normele aplicabile fiecareia dintre ele. Acestea privesc in special notiunea de parte din litigiul principal, de intervenient si de parte din procedura care s-a aflat pe rolul Tribunalului sau, in materie preliminara, normele referitoare la sesizarea Curtii si la continutul deciziei de trimitere. In ceea ce priveste recursurile formulate impotriva deciziilor Tribunalului, trebuie sa se opereze, in plus, o distinctie mai clara intre recursurile formulate cu titlu principal si recursurile formulate cu titlu incident, in urma notificarii catre autorul acestora din urma a unui recurs principal.
(4) Invers, punerea in aplicare a anumitor proceduri, precum procedura de reexaminare, a revelat prea marea lor complexitate. Prin urmare, se impune simplificarea acestora, prevazandu-se in special desemnarea, pentru un an, a unei camere de cinci judecatori insarcinate sa se pronunte atat asupra propunerii de reexaminare formulate de primul avocat general, cat si asupra chestiunilor care fac obiectul reexaminarii.
(5) Din aceeasi perspectiva, este necesara simplificarea modalitatilor procedurale de examinare a cererilor de aviz prin alinierea acestora la cele aplicabile celorlalte cauze si prin prevederea, in consecinta, a participarii unui singur avocat general la examinarea cererii de aviz. Dintr-o preocupare pentru o lizibilitate sporita, se impune de asemenea regruparea intr-un titlu unic a tuturor procedurilor speciale actualmente dispersate in mai multe titluri si capitole distincte din Regulamentul de procedura.
(6) In plus, in vederea prezervarii capacitatii instantei, confruntata cu un contencios din ce in ce mai bogat, de a solutiona cauzele cu care este sesizata intr-un termen rezonabil, este necesara continuarea eforturilor intreprinse in vederea reducerii duratei procedurilor desfasurate in fata sa, in special prin extinderea posibilitatilor Curtii de a se pronunta prin ordonanta motivata, prin simplificarea normelor referitoare la interventia statelor si a institutiilor prevazute la articolul 40 primul si al treilea paragraf din Statut si prin prevederea facultatii Curtii de a se pronunta fara organizarea unei sedinte atunci cand se considera suficient de lamurita de ansamblul observatiilor scrise depuse intr-o cauza.
(7) In sfarsit, dintr-o preocupare pentru o lizibilitate sporita a normelor aplicate de Curte, este necesar sa se inlature anumite norme desuete sau neaplicate, sa se numeroteze toate paragrafele articolelor din prezentul regulament, sa se prevada un titlu specific pentru fiecare dintre aceste articole, care sa descrie pe scurt continutul lor, si sa se armonizeze termenii acestora.

Cu aprobarea data de Consiliu la 24 septembrie 2012,
ADOPTA PREZENTUL REGULAMENT:
DISPOZITII PRELIMINARE
Articolul 1
Definitii
(1) In prezentul regulament:
(a) dispozitiile Tratatului privind Uniunea Europeana se desemneaza prin numarul articolului vizat din tratatul mentionat, urmat de abrevierea “TUE”;
(b) dispozitiile Tratatului privind functionarea Uniunii Europene se desemneaza prin numarul articolului vizat din tratatul mentionat, urmat de abrevierea “TFUE”;
(c) dispozitiile Tratatului de instituire a Comunitatii Europene a Energiei Atomice se desemneaza prin numarul articolului vizat din tratatul mentionat, urmat de abrevierea “TCEEA”;
(d) Protocolul privind Statutul Curtii de Justitie a Uniunii Europene este denumit “Statutul”;
(e) Acordul privind Spatiul Economic European [1] este denumit “Acordul privind SEE”;
(f) Regulamentul nr. 1 al Consiliului din 15 aprilie 1958 de stabilire a regimului lingvistic al Comunitatii Economice Europene [2] este denumit “Regulamentul nr. 1 al Consiliului”.
(2) In sensul prezentului regulament:
(a) termenul “institutii” desemneaza institutiile Uniunii prevazute la articolul 13 alineatul (1) TUE si organele, oficiile sau agentiile infiintate prin tratate sau printr-un act adoptat pentru punerea in aplicare a acestora si care pot fi parti in fata Curtii;
(b) termenul “Autoritatea AELS de Supraveghere” desemneaza autoritatea de supraveghere prevazuta de Acordul privind SEE;
(c) termenul “persoane interesate prevazute la articolul 23 din Statut” desemneaza ansamblul partilor, statelor, institutiilor, organelor, oficiilor si agentiilor autorizate, in temeiul acestui articol, sa prezinte memorii sau observatii in cadrul unei trimiteri preliminare.
Articolul 2
Domeniul de aplicare al prezentului regulament
Dispozitiile prezentului regulament pun in aplicare si completeaza, in masura in care este necesar, prevederile relevante din TUE, din TFUE si din TCEEA, precum si Statutul.

TITLUL I
ORGANIZAREA CURTII

Capitolul 1
JUDECATORII SI AVOCATII GENERALI
Articolul 3
Data de incepere a duratei mandatului judecatorilor si al avocatilor generali
Mandatul unui judecator sau al unui avocat general incepe la data stabilita in acest sens in actul de numire. In cazul in care data de incepere a duratei mandatului nu este stabilita in actul respectiv, aceasta durata incepe sa curga de la data publicarii acelui act in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Articolul 4
Depunerea juramantului
Inainte de a intra in functie, in prima sedinta publica a Curtii la care asista dupa numirea lor, judecatorii si avocatii generali depun urmatorul juramant, prevazut la articolul 2 din Statut:
“Jur sa imi exercit functia cu deplina impartialitate si potrivit constiintei; jur sa nu divulg nimic din secretul deliberarilor.”
Articolul 5
Angajamentul solemn
Imediat dupa depunerea juramantului, judecatorii si avocatii generali semneaza o declaratie prin care isi iau angajamentul solemn prevazut la articolul 4 al treilea paragraf din Statut.
Articolul 6
Inlaturarea din functie a unui judecator sau a unui avocat general
(1) Atunci cand Curtea este chemata, in temeiul articolului 6 din Statut, sa decida daca un judecator sau un avocat general nu mai corespunde conditiilor cerute sau daca acesta nu mai indeplineste obligatiile aferente functiei sale, presedintele il invita pe cel in cauza sa isi prezinte observatiile.
(2) Curtea se pronunta fara ca grefierul sa fie prezent.
Articolul 7
Rangul de vechime
(1) Vechimea judecatorilor si a avocatilor generali se calculeaza fara distinctie de la intrarea in functie.
(2) La vechime egala in functie, varsta determina rangul de vechime.
(3) Judecatorii si avocatii generali al caror mandat este reinnoit isi pastreaza rangul anterior.

Capitolul 2
PRESEDINTIA CURTII, CONSTITUIREA CAMERELOR SI DESEMNAREA PRIMULUI AVOCAT GENERAL
Articolul 8
Alegerea presedintelui si a vicepresedintelui Curtii
(1) Imediat dupa inlocuirea partiala prevazuta la articolul 253 al doilea paragraf TFUE, judecatorii il aleg dintre ei pe presedintele Curtii, pentru o perioada de trei ani.
(2) In cazul in care mandatul presedintelui inceteaza inainte de expirarea duratei normale a functiei sale, se procedeaza la inlocuirea acestuia pentru perioada ramasa.
(3) In cadrul alegerilor prevazute de prezentul articol, votul este secret. Este ales judecatorul care obtine voturile a mai mult de jumatate dintre judecatorii Curtii. In cazul in care niciunul dintre judecatori nu obtine aceasta majoritate, se organizeaza alte tururi de scrutin pana cand aceasta este obtinuta.
(4) In continuare, judecatorii il aleg dintre ei pe vicepresedintele Curtii, pentru o perioada de trei ani, potrivit modalitatilor prevazute la alineatul anterior. Alineatul (2) se aplica in mod corespunzator in cazul in care mandatul acestuia inceteaza inainte de expirarea duratei normale a functiei sale.
(5) Numele presedintelui si cel al vicepresedintelui alesi in conformitate cu prezentul articol se publica in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Articolul 9
Atributiile presedintelui Curtii
(1) Presedintele reprezinta Curtea.
(2) Presedintele conduce lucrarile Curtii. El prezideaza reuniunile generale ale membrilor Curtii, precum si sedintele si deliberarile Plenului si ale Marii Camere.
(3) Presedintele asigura buna functionare a serviciilor institutiei.
Articolul 10
Atributiile vicepresedintelui Curtii
(1) Vicepresedintele il asista pe presedintele Curtii in exercitarea functiilor sale si il inlocuieste in caz de impiedicare.
(2) La cererea presedintelui, vicepresedintele il inlocuieste in exercitarea functiilor prevazute la articolul 9 alineatele (1) si (3) din prezentul regulament.
(3) Curtea precizeaza prin decizie conditiile in care vicepresedintele il inlocuieste pe presedintele Curtii in exercitarea functiilor sale jurisdictionale. Aceasta decizie se publica in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Articolul 11
Constituirea camerelor
(1) Curtea constituie in cadrul ei camere de cinci si de trei judecatori, in conformitate cu articolul 16 din Statut, si decide cu privire la repartizarea judecatorilor pe camere.
(2) Curtea desemneaza camerele de cinci judecatori care, pentru o perioada de un an, au sarcina sa judece cauzele prevazute la articolul 107, precum si la articolele 193 si 194.
(3) Pentru cauzele trimise unui complet de judecata in conformitate cu articolul 60, termenul “Curte” in prezentul regulament desemneaza acel complet.
(4) Pentru cauzele trimise unei camere de cinci sau de trei judecatori, atributiile presedintelui Curtii sunt exercitate de catre presedintele camerei.
(5) Repartizarea judecatorilor pe camere si desemnarea camerelor care au sarcina sa judece cauzele prevazute la articolul 107, precum si la articolele 193 si 194 se publica in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Articolul 12
Alegerea presedintilor de camera
(1) Imediat dupa alegerea presedintelui si a vicepresedintelui Curtii, judecatorii procedeaza la alegerea, pentru o perioada de trei ani, a presedintilor camerelor de cinci judecatori.
(2) In continuare, judecatorii ii aleg pe presedintii camerelor de trei judecatori pentru o perioada de un an.
(3) Prevederile articolului 8 alineatele (2) si (3) se aplica in mod corespunzator.
(4) Numele presedintilor de camera alesi in conformitate cu prezentul articol se publica in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Articolul 13
Impiedicarea presedintelui si a vicepresedintelui Curtii
In caz de impiedicare a presedintelui si a vicepresedintelui Curtii, presedintia este asigurata de catre unul dintre presedintii de camera de cinci judecatori sau, in lipsa, de catre unul dintre presedintii de camera de trei judecatori sau, in lipsa, de catre unul dintre ceilalti judecatori, potrivit ordinii stabilite la articolul 7.
Articolul 14
Desemnarea primului avocat general
(1) Curtea, dupa ascultarea avocatilor generali, desemneaza pentru o perioada de un an un prim avocat general.
(2) In cazul in care mandatul primului avocat general inceteaza inainte de expirarea duratei normale a functiei sale, se procedeaza la inlocuirea acestuia pentru perioada ramasa.
(3) Numele primului avocat general desemnat in conformitate cu prezentul articol se publica in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Capitolul 3
ATRIBUIREA CAUZELOR JUDECATORILOR RAPORTORI SI AVOCATILOR GENERALI
Articolul 15
Desemnarea judecatorului raportor
(1) Cat mai curand cu putinta dupa depunerea actului de sesizare, presedintele Curtii desemneaza in cauza un judecator raportor.
(2) Pentru cauzele prevazute la articolul 107, precum si la articolele 193 si 194, judecatorul raportor este ales dintre judecatorii camerei desemnate in conformitate cu articolul 11 alineatul (2), la propunerea presedintelui acelei camere. In cazul in care, in temeiul articolului 109, camera decide sa nu judece trimiterea potrivit procedurii de urgenta, presedintele Curtii poate reatribui cauza unui judecator raportor care face parte dintr-o alta camera.
(3) Presedintele Curtii ia masurile necesare in caz de impiedicare a unui judecator raportor.
Articolul 16
Desemnarea avocatului general
(1) Primul avocat general atribuie cauzele avocatilor generali.
(2) Primul avocat general ia masurile necesare in caz de impiedicare a unui avocat general.
Capitolul 4
RAPORTORII ADJUNCTI
Articolul 17
Raportorii adjuncti
(1) In cazul in care apreciaza a fi necesar pentru studierea cauzelor cu care este sesizata si pentru cercetarea judecatoreasca a acestora, Curtea propune, in conformitate cu articolul 13 din Statut, numirea unor raportori adjuncti.
(2) Raportorii adjuncti sunt insarcinati in special cu:
(a) asistarea presedintelui Curtii in procedura masurilor provizorii;
(b) asistarea judecatorilor raportori in indeplinirea sarcinilor lor.
(3) In exercitarea functiilor lor, raportorii adjuncti raspund, dupa caz, in fata presedintelui Curtii, a presedintelui unei camere sau a unui judecator raportor.
(4) Inainte de a intra in functie, raportorii adjuncti depun in fata Curtii juramantul prevazut la articolul 4 din prezentul regulament.
Capitolul 5
GREFA
Articolul 18
Numirea grefierului
(1) Curtea numeste grefierul.
(2) In cazul in care postul de grefier este vacant, se publica un anunt in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Persoanele interesate sunt invitate sa isi prezinte candidatura, intr-un termen care nu poate fi mai mic de trei saptamani, insotita de toate informatiile cu privire la cetatenia lor, la titlurile lor universitare, la cunostintele lor lingvistice, la ocupatiile lor actuale si anterioare, precum si cu privire la eventuala experienta judiciara si internationala de care dispun acestea.
(3) Votul, la care iau parte judecatorii si avocatii generali, are loc potrivit procedurii prevazute la articolul 8 alineatul (3) din prezentul regulament.
(4) Grefierul este numit pentru o perioada de sase ani. Mandatul acestuia poate fi reinnoit. Curtea poate decide reinnoirea mandatului grefierului in functie fara parcurgerea procedurii prevazute la alineatul (2) al prezentului articol.
(5) Grefierul depune juramantul prevazut la articolul 4 si semneaza declaratia prevazuta la articolul 5.
(6) Grefierul nu poate fi inlaturat din functie decat daca nu mai corespunde conditiilor cerute sau daca nu mai indeplineste obligatiile aferente functiei sale. Curtea decide dupa ce i-a acordat grefierului posibilitatea de a-si prezenta observatiile.
(7) Daca functia grefierului inceteaza inainte de expirarea mandatului sau, Curtea numeste un nou grefier pentru o perioada de sase ani.
(8) Numele grefierului ales in conformitate cu prezentul articol se publica in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Articolul 19
Grefierul adjunct
Curtea poate numi, potrivit procedurii prevazute pentru grefier, un grefier adjunct, insarcinat sa il asiste pe grefier si sa il inlocuiasca in caz de impiedicare.
Articolul 20
Atributiile grefierului
(1) Sub autoritatea presedintelui Curtii, grefierul este insarcinat cu primirea, cu transmiterea si cu pastrarea tuturor inscrisurilor, precum si cu efectuarea notificarilor pe care le presupune aplicarea prezentului regulament.
(2) Grefierul ii asista pe membrii Curtii in exercitiul tuturor atributiilor lor.
(3) Grefierul pastreaza sigiliile si raspunde de arhive. El se ingrijeste de publicatiile Curtii, in special de repertoriul jurisprudentei.
(4) Grefierul conduce serviciile institutiei sub autoritatea presedintelui Curtii. El raspunde de gestionarea personalului si a administratiei, precum si de pregatirea si de executia bugetului.
Articolul 21
Tinerea registrului
(1) Grefa tine, sub raspunderea grefierului, un registru in care toate actele de procedura, precum si inscrisurile si mijloacele materiale de proba depuse in sustinerea acestora sunt inregistrate cronologic si in ordinea depunerii lor.
(2) Grefierul face mentiune cu privire la inregistrarea in registru pe exemplarele originale si, la cererea partilor, pe copiile pe care acestea le prezinta in acest scop.
(3) Inregistrarile in registru si mentiunile prevazute la alineatul precedent constituie acte autentice.
(4) In Jurnalul Oficial al Uniunii Europene se publica un aviz care indica data inregistrarii cererii de sesizare, numele partilor concluziile cererii introductive, precum si aratarea motivelor si a principalelor argumente invocate sau, dupa caz, data depunerii cererii de decizie preliminara, precum si indicarea instantei de trimitere, a partilor din litigiul principal si a intrebarilor adresate Curtii.
Articolul 22
Consultarea registrului, a hotararilor si a ordonantelor
(1) Orice persoana poate consulta registrul la grefa si poate obtine copii sau extrase din acesta dupa achitarea tarifului grefei, stabilit de Curte la propunerea grefierului.
(2) Orice parte intr-un proces poate obtine, dupa achitarea tarifului grefei, copii certificate pentru conformitate cu originalul ale actelor de procedura.
(3) In plus, orice persoana poate obtine, dupa achitarea tarifului grefei, copii certificate pentru conformitate cu originalul ale hotararilor si ale ordonantelor.
Capitolul 6
FUNCTIONAREA CURTII
Articolul 23
Locul sedintelor Curtii
Curtea poate, pentru desfasurarea uneia sau mai multor sedinte determinate, sa aleaga un alt loc decat acela al sediului sau.
Articolul 24
Calendarul lucrarilor Curtii
(1) Anul judecatoresc incepe la data de 7 octombrie a anului calendaristic si se incheie la data de 6 octombrie a anului urmator.
(2) Vacantele judecatoresti sunt stabilite de Curte.
(3) Pe durata vacantelor judecatoresti, in caz de urgenta, presedintele poate convoca judecatorii si avocatii generali.
(4) Curtea respecta zilele de sarbatoare legala ale locului in care isi are sediul.
(5) Pentru motive temeinice, Curtea poate acorda concedii judecatorilor si avocatilor generali.
(6) Datele vacantelor judecatoresti si lista zilelor de sarbatoare legala se publica anual in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Articolul 25
Reuniunea generala
Deciziile care privesc chestiuni administrative sau masurile ce se impun a fi luate ca urmare a propunerilor cuprinse in raportul preliminar prevazut la articolul 59 din prezentul regulament sunt luate de Curte in cadrul reuniunii generale la care participa, cu drept de vot, toti judecatorii si avocatii generali. Grefierul asista la reuniunile generale, in afara de cazul in care Curtea decide altfel.
Articolul 26
Intocmirea unor procese-verbale
In cazul in care judeca fara ca grefierul sa fie prezent, Curtea il insarcineaza pe judecatorul cel mai nou in functie in sensul articolului 7 din prezentul regulament sa intocmeasca, daca este necesar, un proces-verbal care se semneaza de presedinte si de judecatorul respectiv.
Capitolul 7
COMPLETELE DE JUDECATA
Sectiunea 1. Compunerea completelor de judecata
Articolul 27
Compunerea Marii Camere
(1) Pentru fiecare cauza, Marea Camera este compusa din presedintele si vicepresedintele Curtii, trei presedinti de camera de cinci judecatori, judecatorul raportor si numarul de judecatori necesar pentru a fi in numar de cincisprezece. Acesti din urma judecatori si cei trei presedinti de camera de cinci judecatori sunt desemnati de pe listele prevazute la alineatele (3) si (4) ale prezentului articol, cu respectarea ordinii stabilite in acestea. Pentru fiecare cauza trimisa Marii Camere, punctul de plecare pe fiecare dintre aceste liste este numele judecatorului imediat urmator ultimului judecator desemnat de pe lista in cauza pentru precedenta cauza trimisa acestui complet de judecata.
(2) Dupa alegerea presedintelui si a vicepresedintelui Curtii si, ulterior, a presedintilor camerelor de cinci judecatori, se intocmeste o lista cu presedintii camerelor de cinci judecatori si o lista cu ceilalti judecatori in vederea stabilirii compunerii Marii Camere.
(3) Lista cu presedintii camerelor de cinci judecatori se intocmeste cu respectarea ordinii stabilite la articolul 7 din prezentul regulament.
(4) Lista cu ceilalti judecatori se intocmeste cu respectarea ordinii stabilite la articolul 7 din prezentul regulament alternativ cu ordinea inversa: primul judecator de pe aceasta lista este primul potrivit ordinii stabilite la articolul sus-mentionat, al doilea judecator de pe lista este ultimul potrivit acestei ordini, al treilea judecator este al doilea potrivit acestei ordini, al patrulea judecator este penultimul potrivit acestei ordini si asa mai departe.
(5) Listele prevazute la alineatele (3) si (4) se publica in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
(6) In cauzele trimise Marii Camere in perioada cuprinsa intre inceputul unui an calendaristic in care este prevazuta o inlocuire partiala a judecatorilor si momentul in care s-a realizat acea inlocuire, se pot desemna doi judecatori supleanti in vederea compunerii completului de judecata in masura in care persista incertitudini in legatura cu intrunirea cvorumului prevazut la articolul 17 al treilea paragraf din Statut. Indeplinesc functia de judecatori supleanti cei doi judecatori care figureaza pe lista mentionata la alineatul (4) imediat dupa ultimul judecator desemnat pentru compunerea Marii Camere in cauza respectiva.
(7) Judecatorii supleanti ii inlocuiesc, in ordinea listei prevazute la alineatul (4), pe acei judecatori care nu pot participa la solutionarea cauzei.
Articolul 28
Compunerea camerelor de cinci si de trei judecatori
(1) Camerele de cinci si de trei judecatori sunt compuse, pentru fiecare cauza, din presedintele camerei, judecatorul raportor si numarul de judecatori necesar pentru a fi in numar de cinci si, respectiv, de trei judecatori. Acesti din urma judecatori sunt desemnati din listele prevazute la alineatele (2) si (3), cu respectarea ordinii stabilite de acestea. Punctul de plecare pe aceste liste este, pentru fiecare cauza trimisa unei camere, numele judecatorului imediat urmator ultimului judecator desemnat din lista pentru precedenta cauza trimisa acelei camere.
(2) Pentru compunerea camerelor de cinci judecatori, dupa alegerea presedintilor acestora, se intocmesc liste cuprinzand toti judecatorii care fac parte din camera respectiva, cu exceptia presedintelui acesteia. Listele se intocmesc in acelasi mod ca si lista prevazuta la articolul 27 alineatul (4).
(3) Pentru compunerea camerelor de trei judecatori, dupa alegerea presedintilor acestor camere, se intocmesc liste cuprinzand toti judecatorii care fac parte din camera respectiva, cu exceptia presedintelui acesteia. Listele se intocmesc in ordinea prevazuta la articolul 7.
(4) Listele prevazute la alineatele (2) si (3) se publica in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Articolul 29
Compunerea camerelor in caz de conexitate sau de desesizare
(1) In cazul in care Curtea considera ca mai multe cauze trebuie judecate impreuna de acelasi complet de judecata, compunerea acestuia este cea stabilita pentru cauza al carei raport preliminar a fost examinat primul.
(2) In cazul in care camera careia i-a fost trimisa o cauza solicita Curtii, in temeiul articolului 60 alineatul (3) din prezentul regulament, sa trimita acea cauza unui complet de judecata compus din mai multi judecatori, acest complet ii cuprinde si pe membrii camerei care s-a desesizat.
Articolul 30
Impiedicarea unui presedinte de camera
(1) In caz de impiedicare a presedintelui unei camere de cinci judecatori, functia de presedinte al camerei este asigurata de catre un presedinte de camera de trei judecatori, daca este cazul in ordinea prevazuta la articolul 7 din prezentul regulament, sau, daca niciun presedinte de camera de trei judecatori nu face parte din completul de judecata, de catre unul dintre ceilalti judecatori potrivit ordinii prevazute la acelasi articol 7.
(2) In caz de impiedicare a presedintelui unei camere de trei judecatori, functia de presedinte al camerei este asigurata de catre un judecator din completul de judecata potrivit ordinii prevazute la articolul 7.
Articolul 31
Impiedicarea unui membru al completului de judecata
(1) In caz de impiedicare a unui membru al Marii Camere, acesta este inlocuit de catre un alt judecator potrivit ordinii de pe lista prevazuta la articolul 27 alineatul (4).
(2) In caz de impiedicare a unui membru al unei camere de cinci judecatori, acesta este inlocuit de catre un alt judecator care face parte din aceeasi camera, potrivit ordinii de pe lista prevazuta la articolul 28 alineatul (2). In cazul in care nu este posibila inlocuirea judecatorului aflat intr-un caz de impiedicare cu un judecator care face parte din aceeasi camera, presedintele camerei respective il informeaza cu privire la aceasta pe presedintele Curtii, care poate desemna un alt judecator pentru a completa camera.
(3) In caz de impiedicare a unui membru al unei camere de trei judecatori, acesta este inlocuit de catre un alt judecator care face parte din aceeasi camera, potrivit ordinii de pe lista prevazuta la articolul 28 alineatul (3). In cazul in care nu este posibila inlocuirea judecatorului aflat intr-un caz de impiedicare cu un judecator care face parte din aceeasi camera, presedintele camerei respective il informeaza cu privire la aceasta pe presedintele Curtii, care poate desemna un alt judecator pentru a completa camera.
Sectiunea 2. Deliberarile
Articolul 32
Modalitatile de deliberare
(1) Deliberarile Curtii sunt si raman secrete.
(2) In cazul in care s-a organizat o sedinta de audiere a pledoariilor, numai judecatorii care au participat la aceasta si, eventual, raportorul adjunct insarcinat cu studierea cauzei iau parte la deliberari.
(3) Fiecare judecator care a participat la deliberari isi exprima parerea si o motiveaza.
(4) Concluziile adoptate in urma discutiei finale de majoritatea judecatorilor determina decizia Curtii.
Articolul 33
Numarul de judecatori care participa la deliberari
Daca, in urma unui caz de impiedicare, numarul judecatorilor este par, judecatorul cel mai nou in functie in sensul articolului 7 din prezentul regulament se abtine sa participe la deliberari, cu exceptia cazului in care acesta este judecatorul raportor. In acest caz, se abtine sa participe la deliberari judecatorul care il preceda imediat in rangul de vechime pe acesta.
Articolul 34
Cvorumul Marii Camere
(1) In cazul in care, pentru o cauza trimisa Marii Camere, nu este posibil sa se atinga cvorumul prevazut la articolul 17 al treilea paragraf din Statut, presedintele Curtii desemneaza unul sau mai multi alti judecatori potrivit ordinii de pe lista prevazuta la articolul 27 alineatul (4) din prezentul regulament.
(2) In cazul in care, inainte de aceasta desemnare, s-a organizat o sedinta de audiere a pledoariilor, se procedeaza la o noua ascultare a pledoariilor partilor si a concluziilor avocatului general.
Articolul 35
Cvorumul camerelor de cinci si de trei judecatori
(1) In cazul in care, pentru o cauza trimisa unei camere de cinci sau de trei judecatori, nu este posibil sa se atinga cvorumul prevazut la articolul 17 al doilea paragraf din Statut, presedintele Curtii desemneaza unul sau mai multi alti judecatori potrivit ordinii de pe listele prevazute la articolul 28 alineatul (2) si, respectiv, la articolul 28 alineatul (3) din prezentul regulament. In cazul in care nu este posibila inlocuirea judecatorului aflat intr-un caz de impiedicare cu un judecator care face parte din aceeasi camera, presedintele camerei respective il informeaza de indata cu privire la aceasta pe presedintele Curtii, care desemneaza un alt judecator pentru a completa camera.
(2) Articolul 34 alineatul (2) se aplica mutatis mutandis in privinta camerelor de cinci si de trei judecatori.
Capitolul 8
REGIMUL LINGVISTIC
Articolul 36
Limbile de procedura
Limbile de procedura sunt bulgara, ceha, daneza, engleza, estona, finlandeza, franceza, germana, greaca, irlandeza, italiana, letona, lituaniana, olandeza, maghiara, malteza, polona, portugheza, romana, slovaca, slovena, spaniola si suedeza.
Articolul 37
Stabilirea limbii de procedura
(1) In cazul actiunilor directe, limba de procedura este aleasa de reclamant, sub rezerva urmatoarelor prevederi:
(a) in cazul in care paratul este un stat membru, limba de procedura este limba oficiala a statului respectiv; in cazul in care statul respectiv are mai multe limbi oficiale, reclamantul are posibilitatea de a alege una dintre acestea;
(b) la cererea comuna a partilor, poate fi autorizata folosirea, totala sau partiala, a unei alte limbi dintre cele mentionate la articolul 36;
(c) la cererea uneia dintre parti si dupa ascultarea celeilalte parti si a avocatului general, prin derogare de la prevederile literelor (a) si (b), poate fi autorizata folosirea totala sau partiala ca limba de procedura a unei alte limbi dintre cele mentionate la articolul 36; aceasta cerere nu poate fi formulata de o institutie a Uniunii Europene.
(2) Fara a aduce atingere prevederilor alineatului (1) literele (b) si (c) si nici celor ale articolului 38 alineatele (4) si (5) din prezentul regulament,
(a) in cazul recursului declarat impotriva deciziilor Tribunalului, prevazut la articolele 56 si 57 din Statut, limba de procedura este cea a deciziei Tribunalului care face obiectul recursului;
(b) in cazul in care Curtea decide, in conformitate cu articolul 62 al doilea paragraf din Statut, sa reexamineze o decizie a Tribunalului, limba de procedura este cea a deciziei Tribunalului care face obiectul reexaminarii;
(c) in cazul contestatiilor privind cheltuielile recuperabile, al opozitiei la o hotarare pronuntata intr-o cauza judecata in lipsa, al tertei opozitii, precum si al cererilor de interpretare, de revizuire sau prin care se urmareste remedierea unei omisiuni de pronuntare limba de procedura este cea a deciziei la care se raporteaza aceste cereri sau contestatii.
(3) In cazul procedurilor preliminare, limba de procedura este cea a instantei de trimitere. La cererea corespunzator motivata a unei parti din litigiul principal si dupa ascultarea celeilalte parti din litigiul principal si a avocatului general, poate fi autorizata pentru faza orala a procedurii folosirea unei alte limbi dintre cele mentionate la articolul 36. In cazul in care este acordata, autorizatia respectiva profita tuturor persoanelor interesate prevazute la articolul 23 din Statut.
(4) Decizia cu privire la cererile sus-mentionate poate fi adoptata de presedinte; acesta poate si, in cazul in care intentioneaza sa o admita fara acordul tuturor partilor, trebuie sa inainteze cererea Curtii.
Articolul 38
Folosirea limbii de procedura
(1) Limba de procedura este folosita in special in memoriile si pledoariile partilor, inclusiv inscrisurile si mijloacele materiale de proba anexate sau depuse, precum si in procesele-verbale si deciziile Curtii.
(2) Orice inscris si orice mijloc material de proba anexate sau depuse si intocmite intr-o alta limba decat cea de procedura trebuie insotite de o traducere in limba de procedura.
(3) Cu toate acestea, in cazul inscrisurilor si al mijloacelor materiale de proba voluminoase, pot fi depuse traduceri in extras. Curtea poate oricand sa impuna depunerea unei traduceri mai complete sau integrale, din oficiu sau la cererea uneia dintre parti.
(4) Prin derogare de la cele mentionate anterior, statele membre sunt autorizate sa foloseasca propria lor limba oficiala atunci cand participa la o procedura preliminara, atunci cand intervin intr-un litigiu pendinte in fata Curtii sau atunci cand o sesizeaza pe aceasta din urma in temeiul articolului 259 TFUE. Aceasta prevedere se aplica atat inscrisurilor, cat si declaratiilor orale. Grefierul asigura efectuarea traducerii in limba de procedura in fiecare caz in parte.
(5) Statele parti la Acordul privind SEE, altele decat statele membre, precum si Autoritatea AELS de Supraveghere pot fi autorizate sa foloseasca una dintre limbile mentionate la articolul 36, alta decat limba de procedura, atunci cand participa la o procedura preliminara sau atunci cand intervin intr-un litigiu pendinte in fata Curtii. Aceasta prevedere se aplica atat inscrisurilor, cat si declaratiilor orale. Grefierul asigura efectuarea traducerii in limba de procedura in fiecare caz in parte.
(6) Statele terte care participa la o procedura preliminara in conformitate cu articolul 23 al patrulea paragraf din Statut pot fi autorizate sa foloseasca una dintre limbile mentionate la articolul 36, alta decat limba de procedura. Aceasta prevedere se aplica atat inscrisurilor, cat si declaratiilor orale. Grefierul asigura efectuarea traducerii in limba de procedura in fiecare caz in parte.
(7) In cazul in care martorii sau expertii declara ca nu se pot exprima in mod adecvat in una dintre limbile mentionate la articolul 36, Curtea ii autorizeaza sa faca declaratiile intr-o alta limba. Grefierul asigura efectuarea traducerii in limba de procedura.
(8) Presedintele si vicepresedintele Curtii, precum si presedintii de camera, atunci cand conduc dezbaterile, judecatorii si avocatii generali, atunci cand pun intrebari, si acestia din urma in concluziile lor pot folosi una dintre limbile mentionate la articolul 36, alta decat limba de procedura. Grefierul asigura efectuarea traducerii in limba de procedura.
Articolul 39
Responsabilitatea grefierului in materie lingvistica
Grefierul, la cererea unuia dintre judecatori, a avocatului general sau a unei parti, asigura efectuarea traducerii celor aratate oral sau in scris in cursul procedurii aflate pe rolul Curtii in limbile la alegerea sa dintre cele mentionate la articolul 36.
Articolul 40
Regimul lingvistic al publicatiilor Curtii
Publicatiile Curtii se fac in limbile prevazute la articolul 1 din Regulamentul nr. 1 al Consiliului.
Articolul 41
Textele autentice
Textele redactate in limba de procedura sau, daca este cazul, in alta limba autorizata in temeiul articolelor 37 sau 38 din prezentul regulament sunt autentice.
Articolul 42
Serviciul lingvistic al Curtii
Curtea infiinteaza un serviciu lingvistic compus din experti cu o cultura juridica adecvata si o cunoastere aprofundata a mai multor limbi oficiale ale Uniunii.
TITLUL II
DISPOZITII PROCEDURALE COMUNE
Capitolul 1
DREPTURILE SI OBLIGATIILE AGENTILOR, CONSILIERILOR SI AVOCATILOR
Articolul 43
Privilegii, imunitati si facilitati
(1) Agentii, consilierii si avocatii care compar in fata Curtii sau in fata unei autoritati judiciare careia Curtea i-a adresat o cerere de comisie rogatorie se bucura de imunitate pentru afirmatiile orale si inscrisurile depuse referitoare la cauza sau la parti.
(2) De asemenea, agentii, consilierii si avocatii se bucura de urmatoarele privilegii si facilitati:
(a) toate inscrisurile referitoare la procedura sunt exceptate de la perchezitie si sechestru. In caz de contestatie, functionarii autoritatilor vamale sau ai politiei pot sigila inscrisurile in cauza, care sunt transmise apoi fara intarziere Curtii pentru a fi verificate in prezenta grefierului si a persoanei interesate;
(b) agentii, consilierii si avocatii se bucura de libertate de deplasare in masura necesara indeplinirii sarcinilor lor.
Articolul 44
Calitatea de reprezentant al partii
(1) Pentru a beneficia de privilegiile, imunitatile si facilitatile mentionate la articolul precedent, este necesar sa se faca in prealabil dovada calitatii, dupa cum urmeaza:
(a) agentii, printr-un inscris oficial eliberat de mandantul lor, care ii notifica imediat grefierului o copie a acestuia;
(b) avocatii, printr-un document care certifica faptul ca au dreptul sa isi exercite profesia in fata unei instante a unui stat membru sau a unui alt stat parte la Acordul privind SEE si, atunci cand partea pe care o reprezinta este o persoana juridica de drept privat, printr-un mandat eliberat de aceasta din urma;
(c) consilierii, printr-un mandat eliberat de partea pe care o asista.
(2) La nevoie, grefierul Curtii le elibereaza o legitimatie. Validitatea acestei legitimatii este limitata la o perioada determinata, care poate fi prelungita sau restransa in functie de durata procedurii.
Articolul 45
Ridicarea imunitatii
(1) Privilegiile, imunitatile si facilitatile mentionate la articolul 43 din prezentul regulament sunt acordate exclusiv in interesul bunei desfasurari a procedurii.
(2) Curtea poate ridica imunitatea in cazul in care considera ca aceasta masura nu impiedica buna desfasurare a procedurii.
Articolul 46
Excluderea din procedura
(1) In cazul in care Curtea apreciaza conduita unui agent, a unui consilier sau a unui avocat in fata Curtii ca fiind incompatibila cu demnitatea Curtii sau cu exigentele unei bune administrari a justitiei sau ca agentul, consilierul ori avocatul in cauza uzeaza de drepturile pe care le are in virtutea functiei sale in alte scopuri decat acelea pentru care ii sunt recunoscute aceste drepturi, Curtea il informeaza pe cel in cauza in legatura cu acest fapt. Atunci cand Curtea informeaza despre aceasta autoritatile competente in fata carora persoana in cauza este tinuta sa raspunda, o copie a scrisorii adresate autoritatilor respective este transmisa persoanei in cauza.
(2) Pentru aceleasi motive, Curtea poate oricand, prin ordonanta motivata, dupa ascultarea persoanei in cauza si a avocatului general, sa decida sa excluda din procedura un agent, un consilier sau un avocat. Aceasta ordonanta este imediat executorie.
(3) In cazul in care un agent, un consilier sau un avocat este exclus din procedura, aceasta se suspenda pana la expirarea termenului stabilit de catre presedinte in scopul de a permite partii interesate sa desemneze un alt agent, consilier sau avocat.
(4) Deciziile luate in aplicarea prezentului articol pot fi revocate.
Articolul 47
Profesorii si partile din litigiul principal
(1) Prevederile prezentului capitol se aplica in mod corespunzator profesorilor care au dreptul de a pleda in fata Curtii potrivit articolului 19 din Statut.
(2) De asemenea, ele se aplica, in cadrul trimiterilor preliminare, partilor din litigiul principal atunci cand, in temeiul normelor de procedura nationale aplicabile, acestea sunt autorizate sa stea in justitie fara concursul unui avocat, precum si persoanelor imputernicite sa le reprezinte in temeiul acelorasi norme.
Capitolul 2
NOTIFICARILE
Articolul 48
Modalitatile de notificare
(1) Notificarile prevazute de prezentul regulament se efectueaza prin grija grefierului la domiciliul ales al destinatarului, fie prin expedierea, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, a unei copii a actului care trebuie notificat, fie prin inmanarea acestei copii contra unei dovezi de primire. Copiile originalului care trebuie notificat se intocmesc si se certifica pentru conformitate cu originalul de catre grefier, cu exceptia cazului in care acestea au fost depuse de catre parti in conditiile prevazute la articolul 57 alineatul (2) din prezentul regulament.
(2) Atunci cand destinatarul a consimtit sa primeasca notificarile prin fax sau prin orice alt mijloc tehnic de comunicare, notificarea oricarui act de procedura, inclusiv a hotararilor si a ordonantelor Curtii, poate fi efectuata prin transmiterea unei copii a inscrisului printr-un asemenea mijloc.
(3) In cazul in care, din motive tehnice sau din cauza naturii sau a volumului actului, o astfel de transmitere nu poate avea loc, actul se notifica, in absenta alegerii de domiciliu de catre destinatar, la adresa acestuia din urma potrivit modalitatilor prevazute la alineatul (1). Destinatarul este informat cu privire la aceasta prin fax sau prin orice alt mijloc tehnic de comunicare. In acest caz, se considera ca o scrisoare recomandata a fost inmanata destinatarului in a zecea zi de la data depunerii acestei trimiteri la oficiul postal al locului in care Curtea isi are sediul, cu exceptia cazului in care se dovedeste prin confirmare de primire ca scrisoarea a fost primita la o alta data sau a cazului in care destinatarul il informeaza pe grefier, in termen de trei saptamani de la data informarii, prin fax sau prin orice alt mijloc tehnic de comunicare, ca notificarea nu i-a parvenit.
(4) Curtea poate stabili, prin decizie, conditiile in care un act de procedura poate fi notificat pe cale electronica. Aceasta decizie se publica in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Capitolul 3
TERMENELE
Articolul 49
Calculul termenelor
(1) Termenele procedurale prevazute de tratate, de Statut si de prezentul regulament se calculeaza dupa cum urmeaza:
(a) in cazul unui termen pe zile, pe saptamani, pe luni sau pe ani care incepe sa curga de la momentul producerii unui eveniment sau al efectuarii unui act, ziua producerii evenimentului sau a efectuarii actului nu intra in calculul acelui termen;
(b) un termen pe saptamani, pe luni sau pe ani expira la sfarsitul zilei care, in ultima saptamana, in ultima luna sau in ultimul an, are aceeasi denumire sau aceeasi cifra cu ziua producerii evenimentului sau a efectuarii actului de la care incepe sa curga termenul. In cazul unui termen pe luni sau pe ani, daca ziua corespunzatoare expirarii termenului nu exista in ultima luna, termenul expira la sfarsitul ultimei zile a acestei luni;
(c) in cazul unui termen pe luni si pe zile, se socotesc in primul rand lunile intregi si apoi zilele;
(d) termenele includ sambetele, duminicile si zilele de sarbatoare legala prevazute la articolul 24 alineatul (6) din prezentul regulament;
(e) termenele nu se suspenda pe parcursul vacantelor judecatoresti.
(2) In cazul in care termenul expira intr-o sambata, intr-o duminica sau intr-o zi de sarbatoare legala, acesta se prelungeste pana la sfarsitul zilei lucratoare care urmeaza.
Articolul 50
Actiunea impotriva actului unei institutii
Atunci cand un termen pentru introducerea unei actiuni impotriva actului unei institutii incepe sa curga de la publicarea actului, acest termen se calculeaza, in sensul articolului 49 alineatul (1) litera (a), de la sfarsitul celei de a paisprezecea zile de la data publicarii actului in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Articolul 51
Termenul pentru considerente de distanta
Termenele procedurale se prelungesc pentru considerente de distanta, in mod invariabil, cu zece zile.
Articolul 52
Stabilirea si prelungirea termenelor
(1) Termenele stabilite de Curte in temeiul prezentului regulament pot fi prelungite.
(2) Presedintele si presedintii de camera pot delega grefierului dreptul de semnatura pentru a stabili anumite termene asupra carora au competenta de a hotari in temeiul prezentului regulament sau pentru a acorda prelungirea acestora.
Capitolul 4
DIFERITELE MODALITATI DE EXAMINARE A CAUZELOR
Articolul 53
Modalitatile de examinare a cauzelor
(1) Fara a aduce atingere dispozitiilor speciale prevazute de Statut sau de prezentul regulament, procedura in fata Curtii cuprinde o faza scrisa si o faza orala.
(2) Atunci cand Curtea este in mod vadit necompetenta sa judece o cauza sau atunci cand o cerere sau o cerere introductiva este in mod vadit inadmisibila, Curtea poate oricand sa decida, dupa ascultarea avocatului general, fara continuarea procedurii, sa se pronunte prin ordonanta motivata.
(3) Tinand seama de imprejurari speciale, presedintele poate decide ca o cauza sa fie judecata cu prioritate.
(4) O cauza poate sa fie judecata potrivit procedurii accelerate in conditiile prevazute de prezentul regulament.
(5) O trimitere preliminara poate sa fie judecata potrivit procedurii de urgenta in conditiile prevazute de prezentul regulament.
Articolul 54
Conexarea
(1) Mai multe cauze de aceeasi natura care au acelasi obiect pot fi oricand reunite, din motive de conexitate, pentru buna desfasurare a fazei scrise sau orale a procedurii sau in vederea pronuntarii hotararii prin care se finalizeaza judecata.
(2) Conexarea este decisa de presedinte, dupa ascultarea judecatorului raportor si a avocatului general, atunci cand cauzele respective au fost deja atribuite, si, cu exceptia trimiterilor preliminare, si dupa ascultarea partilor. Presedintele poate delega Curtii atributia de a decide cu privire la aceasta chestiune.
(3) Cauzele conexate pot fi din nou disjunse in conditiile prevazute la alineatul (2).
Articolul 55
Suspendarea procedurii
(1) Procedura poate fi suspendata:
(a) in cazurile prevazute la articolul 54 al treilea paragraf din Statut, prin ordonanta Curtii, adoptata dupa ascultarea avocatului general;
(b) in toate celelalte cazuri, prin decizia presedintelui, adoptata dupa ascultarea judecatorului raportor si a avocatului general si, cu exceptia trimiterilor preliminare, a partilor.
(2) Procedura poate fi reluata prin ordonanta sau decizie, potrivit acelorasi modalitati.
(3) Ordonantele sau deciziile prevazute la alineatele precedente se notifica partilor sau persoanelor interesate prevazute la articolul 23 din Statut.
(4) Suspendarea procedurii produce efecte la data indicata in ordonanta sau in decizia de suspendare ori, in lipsa unei asemenea mentiuni, la data adoptarii acestei ordonante sau decizii.
(5) Pe durata suspendarii, niciun termen procedural nu expira in privinta partilor sau a persoanelor interesate prevazute la articolul 23 din Statut.
(6) Atunci cand ordonanta sau decizia de suspendare nu stabileste durata acesteia, suspendarea inceteaza la data indicata in ordonanta sau in decizia de reluare a procedurii ori, in lipsa unei asemenea mentiuni, la data adoptarii acestei ordonante sau decizii.
(7) De la data reluarii procedurii dupa suspendare, termenele procedurale intrerupte se inlocuiesc cu termene noi care incep sa curga de la data acestei reluari.
Articolul 56
Amanarea judecarii unei cauze
Tinand seama de imprejurari speciale, din oficiu sau la cererea unei parti, dupa ascultarea judecatorului raportor, a avocatului general si a partilor, presedintele poate sa dispuna amanarea judecarii unei cauze la o data ulterioara.
Capitolul 5
FAZA SCRISA A PROCEDURII
Articolul 57
Depunerea actelor de procedura
(1) Originalul oricarui act de procedura trebuie sa poarte semnatura manuscrisa a agentului sau a avocatului partii ori, in cazul observatiilor prezentate in cadrul unei proceduri preliminare, pe cea a partii din litigiul principal sau a reprezentantului sau daca normele de procedura nationale aplicabile acelui litigiu permit aceasta.
(2) Acest act, insotit de toate anexele mentionate in cuprinsul sau, se depune impreuna cu cinci copii pentru Curte, iar in alte proceduri decat procedurile preliminare, si cu atatea copii cate parti sunt in cauza. Aceste copii sunt certificate pentru conformitate cu originalul de catre partea care le depune.
(3) Institutiile depun, in plus, in termenele stabilite de Curte, traducerile oricarui act de procedura in celelalte limbi prevazute la articolul 1 din Regulamentul nr. 1 al Consiliului. Alineatul precedent se aplica in mod corespunzator.
(4) Fiecarui act de procedura i se anexeaza un dosar care contine inscrisurile si mijloacele materiale de proba invocate in sustinerea acestuia si un opis al acestor inscrisuri si mijloace materiale de proba.
(5) In cazul in care la actul de procedura se anexeaza un inscris sau un mijloc material de proba doar in extras din cauza volumului sau, la grefa se depune inscrisul sau mijlocul material de proba complet sau o copie completa a acestuia.
(6) Toate actele de procedura se dateaza. In privinta termenelor procedurale, vor fi luate in considerare numai data si ora depunerii originalului la grefa.
(7) Fara a aduce atingere prevederilor alineatelor (1)-(6), data si ora la care o copie a originalului semnat al unui act de procedura, inclusiv opisul inscrisurilor si mijloacelor materiale de proba prevazut la alineatul (4), parvine grefei prin fax sau prin orice alt mijloc tehnic de comunicare de care dispune Curtea se considera ca respecta termenele procedurale cu conditia ca originalul semnat al actului, insotit de anexele si copiile prevazute la alineatul (2), sa fie depus la grefa in cel mult 10 zile.
(8) Fara a aduce atingere prevederilor alineatelor (3)-(6), Curtea poate stabili, prin decizie, conditiile in care un act de procedura transmis grefei pe cale electronica este considerat a fi originalul acelui act. Aceasta decizie se publica in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Articolul 58
Intinderea actelor de procedura
Fara a aduce atingere unor dispozitii speciale prevazute de prezentul regulament, Curtea poate stabili, prin decizie, intinderea maximala a memoriilor sau a observatiilor depuse in fata sa. Aceasta decizie se publica in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Capitolul 6
RAPORTUL PRELIMINAR SI TRIMITEREA CAUZELOR COMPLETELOR DE JUDECATA
Articolul 59
Raportul preliminar
(1) Atunci cand se inchide faza scrisa a procedurii, presedintele stabileste data la care judecatorul raportor prezinta reuniunii generale a Curtii un raport preliminar.
(2) Raportul preliminar cuprinde propuneri cu privire la necesitatea luarii in cauza a unor masuri speciale de organizare a procedurii sau a unor masuri de cercetare judecatoreasca ori, daca este cazul, cu privire la necesitatea adresarii unor cereri de lamuriri instantei de trimitere, precum si cu privire la completul de judecata caruia trebuie sa ii fie trimisa cauza. Raportul cuprinde de asemenea propunerea judecatorului raportor cu privire la eventuala omitere a sedintei de audiere a pledoariilor, precum si cu privire la eventuala omitere a concluziilor avocatului general in conformitate cu articolul 20 al cincilea paragraf din Statut.
(3) Curtea, dupa ascultarea avocatului general, decide cu privire la masurile ce se impun a fi luate ca urmare a propunerilor judecatorului raportor.
Articolul 60
Trimiterea cauzelor completelor de judecata
(1) Curtea trimite camerelor de cinci sau de trei judecatori orice cauza cu care este sesizata, in masura in care dificultatea sau importanta cauzei ori imprejurari speciale nu impun ca aceasta sa fie trimisa Marii Camere, cu exceptia cazului in care o asemenea trimitere a fost ceruta, in temeiul articolului 16 al treilea paragraf din Statut, de un stat membru sau de o institutie a Uniunii care participa la procedura.
(2) Curtea se intruneste in Plen in cazul in care este sesizata in temeiul prevederilor mentionate la articolul 16 al patrulea paragraf din Statut. Curtea poate trimite o cauza Plenului in cazul in care, in conformitate cu articolul 16 al cincilea paragraf din Statut, considera ca acea cauza are o importanta exceptionala.
(3) Completul de judecata caruia i-a fost trimisa cauza poate, in orice stadiu al procedurii, sa solicite Curtii trimiterea acelei cauze unui complet de judecata compus din mai multi judecatori.
(4) In cazul in care faza orala a procedurii este deschisa fara efectuarea cercetarii judecatoresti, data de deschidere a acestei faze este stabilita de catre presedintele completului de judecata.
Capitolul 7
MASURILE DE ORGANIZARE A PROCEDURII SI ACTIVITATILE DE CERCETARE JUDECATOREASCA
Sectiunea 1. Masurile de organizare a procedurii
Articolul 61
Masurile de organizare decise de Curte
(1) Pe langa masurile care pot fi decise in conformitate cu articolul 24 din Statut, Curtea poate invita partile sau persoanele interesate prevazute la articolul 23 din Statut sa raspunda in scris la anumite intrebari in termenul stabilit de Curte sau in sedinta de audiere a pledoariilor. Raspunsurile scrise se comunica celorlalte parti sau persoanelor interesate prevazute la articolul 23 din Statut.
(2) In cazul in care se organizeaza o sedinta de audiere a pledoariilor, Curtea, in masura posibilului, ii invita pe participantii la acea sedinta sa isi concentreze pledoariile asupra unuia sau mai multor aspecte determinate.
Articolul 62
Masurile de organizare decise de judecatorul raportor sau de avocatul general
(1) Judecatorul raportor sau avocatul general poate solicita partilor sau persoanelor interesate prevazute la articolul 23 din Statut sa comunice, intr-un termen determinat, orice informatii privitoare la fapte, orice inscrisuri sau orice elemente pe care le considera relevante. Raspunsurile si inscrisurile obtinute se comunica celorlalte parti sau persoanelor interesate prevazute la articolul 23 din Statut.
(2) De asemenea, judecatorul raportor sau avocatul general poate transmite intrebari partilor sau persoanelor interesate prevazute la articolul 23 din Statut, la care acestea sa raspunda in sedinta.
Sectiunea 2. Activitatile de cercetare judecatoreasca
Articolul 63
Decizia cu privire la activitatile de cercetare judecatoreasca
(1) Curtea decide in reuniune generala daca este necesar sa se procedeze la efectuarea unei activitati de cercetare judecatoreasca.
(2) Atunci cand cauza a fost deja trimisa unui complet de judecata, decizia este luata de acesta.
Articolul 64
Stabilirea activitatilor de cercetare judecatoreasca
(1) Curtea, dupa ascultarea avocatului general, stabileste prin ordonanta activitatile de cercetare judecatoreasca pe care le considera necesare si faptele ce trebuie dovedite.
(2) Fara a aduce atingere prevederilor articolelor 24 si 25 din Statut, activitatile de cercetare judecatoreasca cuprind:
(a) infatisarea personala a partilor;
(b) solicitarea de informatii si de prezentare de inscrisuri;
(c) proba testimoniala;
(d) expertiza;
(e) cercetarea la fata locului.
(3) Proba contrara si completarea probatoriului solicitat sunt admisibile.
Articolul 65
Participarea la activitatile de cercetare judecatoreasca
(1) In cazul in care nu procedeaza in mod nemijlocit la efectuarea cercetarii judecatoresti, completul de judecata il insarcineaza pe judecatorul raportor cu aceasta.
(2) Avocatul general ia parte la activitatile de cercetare judecatoreasca.
(3) Partile pot asista la activitatile de cercetare judecatoreasca.
Articolul 66
Proba testimoniala
(1) Curtea, dupa ascultarea avocatului general, din oficiu sau la cererea uneia dintre parti, dispune ca anumite fapte sa fie probate cu martori.
(2) Cererea unei parti privind audierea unui martor trebuie sa indice cu precizie faptele asupra carora acesta va fi intrebat si motivele care justifica audierea sa.
(3) Curtea se pronunta prin ordonanta motivata asupra cererii prevazute la alineatul precedent. Daca aceasta din urma este admisa, in ordonanta se indica faptele care trebuie dovedite si martorii care trebuie ascultati cu privire la fiecare dintre aceste fapte.
(4) Martorii sunt citati de Curte, eventual dupa consemnarea sumei de bani prevazute la articolul 73 alineatul (1) din prezentul regulament.
Articolul 67
Audierea martorilor
(1) Dupa verificarea identitatii martorilor, presedintele ii informeaza ca au obligatia sa ateste veridicitatea declaratiilor in conditiile prevazute de prezentul regulament.
(2) Martorii sunt ascultati de Curte, partile fiind citate. Dupa depunerea marturiei, presedintele poate, la cererea uneia dintre parti sau din oficiu, sa puna intrebari martorilor.
(3) Fiecare judecator si avocatul general pot, la randul lor, sa puna intrebari martorilor.
(4) Reprezentantii partilor, cu incuviintarea presedintelui, pot pune intrebari martorilor.
Articolul 68
Juramantul martorilor
(1) Dupa depunerea marturiei, martorul presteaza urmatorul juramant:
“Jur ca am spus adevarul, tot adevarul si numai adevarul.”
(2) Curtea poate, dupa ascultarea partilor, sa incuviinteze ca martorul sa nu presteze juramant.
Articolul 69
Sanctiuni pecuniare
(1) Martorii legal citati sunt obligati sa dea curs citatiei si sa se prezinte la sedinta.
(2) In cazul in care, fara motive temeinice, un martor legal citat nu se prezinta in fata Curtii, aceasta poate sa ii aplice o sanctiune pecuniara de cel mult 5000 de euro si sa dispuna o noua citare a martorului pe cheltuiala acestuia.
(3) Aceeasi sanctiune poate fi aplicata martorului care, fara motive temeinice, refuza sa depuna marturie sau sa presteze juramant.
Articolul 70
Expertiza
(1) Curtea poate dispune efectuarea unei expertize. Ordonanta de numire a expertului precizeaza obiectivele expertizei si stabileste un termen pentru depunerea raportului sau.
(2) Dupa depunerea raportului si notificarea sa partilor, Curtea poate dispune ascultarea expertului, cu citarea partilor. La cererea uneia dintre parti sau din oficiu, presedintele poate pune intrebari expertului.
(3) Fiecare judecator si avocatul general pot, la randul lor, sa puna intrebari expertului.
(4) Cu incuviintarea presedintelui, reprezentantii partilor ii pot pune intrebari expertului.
Articolul 71
Juramantul expertului
(1) Dupa prezentarea raportului, expertul presteaza urmatorul juramant:
“Jur ca mi-am indeplinit sarcinile potrivit constiintei si cu deplina impartialitate.”
(2) Curtea poate, dupa ascultarea partilor, sa incuviinteze ca expertul sa nu presteze juramant.
Articolul 72
Recuzarea unui martor sau a unui expert
(1) In cazul in care una dintre parti recuza un martor sau un expert pentru incapacitate, pentru nedemnitate sau pentru orice alt motiv ori in cazul in care un martor sau un expert refuza sa depuna marturie sau sa presteze juramant, Curtea dispune in mod corespunzator.
(2) Recuzarea unui martor sau a unui expert se propune in termen de doua saptamani de la notificarea ordonantei in temeiul careia este citat martorul sau prin care este numit expertul, printr-o cerere care indica motivele recuzarii si probele propuse.
Articolul 73
Cheltuielile martorilor si ale expertilor
(1) In cazul in care dispune audierea unor martori sau efectuarea unei expertize, Curtea poate solicita partilor sau uneia dintre ele sa depuna o suma de bani care sa garanteze acoperirea cheltuielilor martorilor sau ale expertilor.
(2) Martorii si expertii au dreptul la rambursarea cheltuielilor de deplasare si de sedere. Casieria Curtii le poate acorda un avans pentru aceste cheltuieli.
(3) Martorii au dreptul la o despagubire pentru beneficiul nerealizat, iar expertii, la onorarii pentru lucrarile lor. Aceste sume sunt platite martorilor si expertilor de casieria Curtii, dupa indeplinirea indatoririlor sau a sarcinilor lor.
Articolul 74
Procesul-verbal al sedintelor de cercetare judecatoreasca
(1) Grefierul intocmeste un proces-verbal pentru fiecare sedinta de cercetare judecatoreasca. Acest proces-verbal se semneaza de catre presedinte si de catre grefier si constituie act autentic.
(2) In cazul sedintelor in care se audiaza martori sau experti, procesul-verbal se semneaza de catre presedinte sau de catre judecatorul raportor insarcinat cu audierea martorilor sau a expertilor, precum si de catre grefier. In prealabil, trebuie sa i se dea posibilitatea martorului sau expertului sa verifice continutul procesului-verbal si sa il semneze.
(3) Procesul-verbal se notifica partilor.
Articolul 75
Deschiderea fazei orale a procedurii dupa cercetarea judecatoreasca
(1) Cu exceptia cazului in care Curtea decide sa acorde partilor un termen pentru a depune observatii scrise, presedintele stabileste data deschiderii fazei orale a procedurii dupa indeplinirea activitatilor de cercetare judecatoreasca.
(2) In cazul in care este acordat un termen pentru a se depune observatii scrise, presedintele stabileste data deschiderii fazei orale a procedurii la expirarea acestui termen.
Capitolul 8
FAZA ORALA A PROCEDURII
Articolul 76
Sedinta de audiere a pledoariilor
(1) Eventualele cereri motivate de organizare a unei sedinte de audiere a pledoariilor se depun in termen de trei saptamani de la notificarea catre parti sau catre persoanele interesate prevazute la articolul 23 din Statut a inchiderii fazei scrise a procedurii. Acest termen poate fi prelungit de catre presedinte.
(2) La propunerea judecatorului raportor si dupa ascultarea avocatului general, Curtea poate decide sa nu organizeze o sedinta de audiere a pledoariilor in cazul in care considera, dupa lectura memoriilor sau a observatiilor depuse in cursul fazei scrise a procedurii, ca este suficient informata pentru a se pronunta.
(3) Alineatul precedent nu este aplicabil atunci cand cererea de organizare a unei sedinte de audiere a pledoariilor a fost depusa, cu aratarea motivelor, de catre o persoana interesata prevazuta la articolul 23 din Statut care nu a participat la faza scrisa a procedurii.
Articolul 77
Sedinta comuna de audiere a pledoariilor
Atunci cand similitudinile existente intre mai multe cauze de aceeasi natura o permit, Curtea poate decide sa organizeze o sedinta de audiere a pledoariilor comuna acestor cauze.
Articolul 78
Conducerea dezbaterilor
Dezbaterile sunt deschise si conduse de presedinte, care exercita politia sedintei.
Articolul 79
Sedinta secreta
(1) Pentru motive grave, care au legatura in special cu securitatea statelor membre sau cu protectia minorilor, Curtea poate sa decida ca dezbaterile sa se desfasoare in sedinta secreta.
(2) Dezbaterile desfasurate in sedinta secreta nu se fac publice.
Articolul 80
Intrebarile
In cursul sedintei de audiere a pledoariilor, membrii completului de judecata, precum si avocatul general pot sa puna intrebari agentilor, consilierilor sau avocatilor partilor si, in imprejurarile prevazute la articolul 47 alineatul (2) din prezentul regulament, partilor din litigiul principal sau reprezentantilor acestora.
Articolul 81
Inchiderea sedintei de audiere a pledoariilor
Dupa ascultarea pledoariilor partilor sau a persoanelor interesate prevazute la articolul 23 din Statut, presedintele pronunta inchiderea sedintei de audiere a pledoariilor.
Articolul 82
Prezentarea concluziilor avocatului general
(1) In cazul in care se organizeaza o sedinta de audiere a pledoariilor, concluziile avocatului general se prezinta dupa inchiderea acesteia.
(2) Dupa prezentarea concluziilor avocatului general, presedintele pronunta inchiderea fazei orale a procedurii.
Articolul 83
Deschiderea sau redeschiderea fazei orale
Curtea poate oricand sa dispuna, dupa ascultarea avocatului general, deschiderea sau redeschiderea fazei orale a procedurii, in special atunci cand considera ca nu este suficient de lamurita sau atunci cand o parte a invocat, dupa inchiderea acestei faze, un fapt nou de natura sa aiba o influenta decisiva asupra deciziei Curtii sau atunci cand cauza trebuie solutionata pe baza unui argument care nu a fost pus in discutia partilor ori a persoanelor interesate prevazute la articolul 23 din Statut.
Articolul 84
Procesul-verbal al sedintelor
(1) Grefierul intocmeste un proces-verbal al fiecarei sedinte. Acest proces-verbal se semneaza de catre presedinte si de catre grefier si constituie act autentic.
(2) Partile si persoanele interesate prevazute la articolul 23 din Statut pot consulta la grefa orice proces-verbal si pot obtine o copie a acestuia.
Articolul 85
Inregistrarea sedintei
La cererea corespunzator motivata a unei parti sau a unei persoane interesate prevazute la articolul 23 din Statut care a participat la faza scrisa sau orala a procedurii, presedintele ii poate incuviinta sa asculte, in localurile Curtii, banda sonora a sedintei de audiere a pledoariilor in limba folosita de orator in cursul acesteia.
Capitolul 9
HOTARARILE SI ORDONANTELE
Articolul 86
Data pronuntarii hotararii
Partile sau persoanele interesate prevazute la articolul 23 din Statut sunt informate cu privire la data pronuntarii hotararii.
Articolul 87
Cuprinsul hotararii
Hotararea cuprinde:
(a) mentiunea ca este data de Curte;
(b) indicarea completului de judecata;
(c) data pronuntarii;
(d) numele presedintelui si cele ale judecatorilor care au luat parte la deliberari, cu indicarea judecatorului raportor;
(e) numele avocatului general;
(f) numele grefierului;
(g) indicarea partilor sau a persoanelor interesate prevazute la articolul 23 din Statut care au participat la procedura;
(h) numele reprezentantilor lor;
(i) in cazul actiunilor directe si al recursurilor, concluziile partilor;
(j) daca este cazul, data sedintei de audiere a pledoariilor;
(k) mentiunea ca avocatul general a fost ascultat si, daca este cazul, data concluziilor sale;
(l) expunerea sumara a faptelor;
(m) motivele;
(n) dispozitivul, inclusiv, daca este cazul, solutia privitoare la cheltuielile de judecata.
Articolul 88
Pronuntarea si notificarea hotararii
(1) Hotararea se pronunta in sedinta publica.
(2) Originalul hotararii, semnat de presedinte, de judecatorii care au luat parte la deliberari si de grefier, este sigilat si depus la grefa; o copie certificata pentru conformitate cu originalul se notifica fiecarei parti si, daca este cazul, instantei de trimitere, persoanelor interesate prevazute la articolul 23 din Statut si Tribunalului.
Articolul 89
Cuprinsul ordonantei
(1) Ordonanta cuprinde:
(a) mentiunea ca este data de Curte;
(b) indicarea completului de judecata;
(c) data adoptarii;
(d) indicarea temeiului juridic care sta la baza acesteia;
(e) numele presedintelui si, daca este cazul, cele ale judecatorilor care au luat parte la deliberari, cu indicarea judecatorului raportor;
(f) numele avocatului general;
(g) numele grefierului;
(h) indicarea partilor sau a partilor din litigiul principal;
(i) numele reprezentantilor lor;
(j) mentiunea ca avocatul general a fost ascultat;
(k) dispozitivul, inclusiv, daca este cazul, solutia privitoare la cheltuielile de judecata.
(2) Atunci cand prezentul regulament prevede ca o ordonanta trebuie motivata, aceasta cuprinde in plus:
(a) in cazul actiunilor directe si al recursurilor, concluziile partilor;
(b) expunerea sumara a faptelor;
(c) motivele.
Articolul 90
Semnarea si notificarea ordonantei
Originalul ordonantei, semnat de presedinte si de grefier, este sigilat si depus la grefa; o copie certificata pentru conformitate cu originalul se notifica fiecarei parti si, daca este cazul, instantei de trimitere, persoanelor interesate prevazute la articolul 23 din Statut si Tribunalului.
Articolul 91
Efectul obligatoriu al hotararilor si al ordonantelor
(1) Hotararea este obligatorie de la data pronuntarii sale.
(2) Ordonanta este obligatorie de la data notificarii sale.
Articolul 92
Publicarea in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
In Jurnalul Oficial al Uniunii Europene se publica un aviz care cuprinde data si dispozitivul hotararilor si ordonantelor Curtii prin care se finalizeaza judecata.
TITLUL III
TRIMITERILE PRELIMINARE
Capitolul 1
DISPOZITII GENERALE
Articolul 93
Domeniul de aplicare
Procedura este reglementata de prevederile prezentului titlu:
(a) in cazurile prevazute la articolul 23 din Statut;
(b) in ceea ce priveste trimiterile formulate in temeiul unor acorduri la care Uniunea sau state membre sunt parti.
Articolul 94
Cuprinsul cererii de decizie preliminara
Pe langa textul intrebarilor adresate Curtii cu titlu preliminar, cererea de decizie preliminara trebuie sa cuprinda:
(a) o expunere sumara a obiectului litigiului, precum si a faptelor pertinente, astfel cum au fost constatate de instanta de trimitere, sau cel putin o expunere a circumstantelor factuale pe care se intemeiaza intrebarile;
(b) continutul dispozitiilor nationale care ar putea fi aplicate in speta si, daca este cazul, jurisprudenta nationala pertinenta;
(c) expunerea motivelor care au determinat instanta de trimitere sa aiba indoieli cu privire la interpretarea sau validitatea anumitor dispozitii ale dreptului Uniunii, precum si legatura pe care instanta de trimitere o stabileste intre aceste dispozitii si legislatia nationala aplicabila litigiului principal.
Articolul 95
Anonimatul
(1) Atunci cand anonimatul a fost acordat de instanta de trimitere, Curtea il respecta in cadrul procedurii pendinte in fata sa.
(2) La cererea instantei de trimitere, la cererea corespunzator motivata a unei parti din litigiul principal sau din oficiu, Curtea poate, in plus, daca considera necesar, sa procedeze la anonimizarea uneia sau mai multor persoane ori entitati avand legatura cu litigiul.
Articolul 96
Participarea la procedura preliminara
(1) In conformitate cu articolul 23 din Statut, sunt autorizate sa prezinte observatii in fata Curtii:
(a) partile din litigiul principal;
(b) statele membre;
(c) Comisia Europeana;
(d) institutia care a adoptat actul a carui validitate sau interpretare este pusa in discutie;
(e) statele parti la Acordul privind SEE, altele decat statele membre, precum si Autoritatea AELS de Supraveghere, in cazul in care Curtea este sesizata cu o intrebare preliminara privind unul dintre domeniile de aplicare ale acestui acord;
(f) statele terte parti la un acord privind un domeniu determinat incheiat de Consiliu, in cazul in care acordul prevede aceasta posibilitate, iar o instanta a unui stat membru sesizeaza Curtea cu o intrebare preliminara privind domeniul de aplicare al acelui acord.
(2) Neparticiparea la faza scrisa a procedurii nu impiedica participarea la faza orala a procedurii.
Articolul 97
Partile din litigiul principal
(1) Partile din litigiul principal sunt cele determinate ca atare de instanta de trimitere, in conformitate cu normele de procedura nationale.
(2) In cazul in care aceasta instanta informeaza Curtea cu privire la admiterea unei parti noi in litigiul principal, iar procedura in fata Curtii este deja pendinte, aceasta parte ia procedura in starea in care se afla la momentul informarii respective. Acesteia i se comunica toate actele de procedura notificate deja persoanelor interesate prevazute la articolul 23 din Statut.
(3) In ceea ce priveste reprezentarea si infatisarea partilor din litigiul principal, Curtea tine seama de normele de procedura aplicabile in fata instantei care a sesizat-o. In caz de indoiala in ceea ce priveste posibilitatea unei persoane de a reprezenta o parte din litigiul principal potrivit dreptului national, Curtea poate solicita instantei de trimitere informatii cu privire la normele de procedura aplicabile.
Articolul 98
Traducerea si notificarea cererii de decizie preliminara
(1) Cererile de decizie preliminara prevazute de prezentul titlu se notifica statelor membre in versiunea originala, insotite de o traducere in limba oficiala a statului destinatar. Daca se considera adecvat din cauza intinderii cererii, aceasta traducere este inlocuita de traducerea in limba oficiala a statului destinatar a unui rezumat al acestei cereri, care va sta la baza pozitiei adoptate de statul respectiv. Rezumatul include textul integral al intrebarii sau intrebarilor formulate cu titlu preliminar. Acest rezumat contine in special, in masura in care aceste elemente figureaza in cererea de decizie preliminara, obiectul litigiului principal, argumentele esentiale ale partilor din acest litigiu, o prezentare pe scurt a motivarii trimiterii, precum si jurisprudenta si prevederile dreptului national si ale dreptului Uniunii invocate.
(2) In cazurile prevazute la articolul 23 al treilea paragraf din Statut, cererile de decizie preliminara se notifica statelor parti la Acordul privind SEE, altele decat statele membre, precum si Autoritatii AELS de Supraveghere in versiunea originala, insotite de o traducere a cererii sau, dupa caz, de un rezumat in una dintre limbile mentionate la articolul 36, care trebuie aleasa de catre destinatar.
(3) Atunci cand un stat tert are dreptul de a participa la o procedura preliminara in conformitate cu articolul 23 al patrulea paragraf din Statut, cererea de decizie preliminara ii este notificata in versiunea originala, insotita de o traducere a cererii sau, dupa caz, a unui rezumat in una dintre limbile mentionate la articolul 36, care trebuie aleasa de statul tert in cauza.
Articolul 99
Raspunsul prin ordonanta motivata
Atunci cand o intrebare formulata cu titlu preliminar este identica cu o intrebare asupra careia Curtea s-a pronuntat deja, atunci cand raspunsul la o astfel de intrebare poate fi in mod clar dedus din jurisprudenta sau atunci cand raspunsul la intrebarea formulata cu titlu preliminar nu lasa loc niciunei indoieli rezonabile, Curtea, la propunerea judecatorului raportor si dupa ascultarea avocatului general, poate oricand sa decida sa se pronunte prin ordonanta motivata.
Articolul 100
Sesizarea Curtii
(1) Curtea ramane sesizata cu o cerere de decizie preliminara atat timp cat instanta care a sesizat Curtea cu acea cerere nu a retras-o. Retragerea unei cereri poate fi luata in considerare pana la notificarea catre persoanele interesate prevazute la articolul 23 din Statut a datei pronuntarii hotararii.
(2) Cu toate acestea, Curtea poate oricand sa constate ca nu mai sunt indeplinite conditiile care atrag competenta sa.
Articolul 101
Cererea de lamuriri
(1) Fara a aduce atingere masurilor de organizare a procedurii si activitatilor de cercetare judecatoreasca prevazute de prezentul regulament, Curtea poate, dupa ascultarea avocatului general, sa solicite lamuriri instantei de trimitere, stabilind un termen in acest scop.
(2) Raspunsul pe care instanta de trimitere il da la aceasta cerere se notifica persoanelor interesate prevazute la articolul 23 din Statut.
Articolul 102
Cheltuielile de judecata ocazionate de procedura preliminara
Competenta de a se pronunta asupra cheltuielilor de judecata ocazionate de procedura preliminara apartine instantei de trimitere.
Articolul 103
Indreptarea hotararilor si a ordonantelor
(1) Erorile materiale sau de calcul ori inexactitatile vadite care afecteaza hotararile si ordonantele pot fi rectificate de catre Curte, din oficiu sau la cererea uneia dintre persoanele interesate prevazute la articolul 23 din Statut, cu conditia ca aceasta cerere sa fie depusa in termen de doua saptamani de la pronuntarea hotararii sau de la notificarea ordonantei.
(2) Curtea decide dupa ascultarea avocatului general.
(3) Originalul ordonantei prin care se dispune rectificarea se anexeaza originalului deciziei rectificate. Se face mentiune despre aceasta ordonanta pe marginea originalului deciziei rectificate.
Articolul 104
Interpretarea deciziilor preliminare
(1) Articolul 158 din prezentul regulament, referitor la interpretarea hotararilor si a ordonantelor, nu se aplica deciziilor date ca raspuns la o cerere de decizie preliminara.
(2) Instantele nationale apreciaza daca sunt suficient de lamurite de o decizie preliminara sau daca este necesar sa sesizeze din nou Curtea.
Capitolul 2
PROCEDURA PRELIMINARA ACCELERATA
Articolul 105
Procedura accelerata
(1) La cererea instantei de trimitere sau, cu titlu exceptional, din oficiu, presedintele Curtii poate, dupa ascultarea judecatorului raportor si a avocatului general, in cazul in care natura cauzei impune examinarea acesteia in termen scurt, sa decida judecarea trimiterii preliminare potrivit procedurii accelerate care deroga de la prevederile prezentului regulament.
(2) In acest caz, presedintele stabileste imediat data sedintei, care se comunica persoanelor interesate prevazute la articolul 23 din Statut odata cu notificarea cererii de decizie preliminara.
(3) Intr-un termen stabilit de presedinte, care nu poate fi mai mic de 15 zile, persoanele interesate mentionate la alineatul precedent pot sa depuna memorii sau observatii scrise. Presedintele poate invita aceste persoane interesate sa isi limiteze memoriile sau observatiile scrise la aspectele de drept esentiale ridicate prin cererea de decizie preliminara.
(4) Eventualele memorii sau observatii scrise se comunica inainte de sedinta tuturor persoanelor interesate prevazute la articolul 23 din Statut.
(5) Curtea se pronunta dupa ascultarea avocatului general.
Articolul 106
Transmiterea actelor de procedura
(1) Actele de procedura prevazute la articolul precedent se considera depuse odata cu transmiterea la grefa, prin fax sau prin orice alt mijloc tehnic de comunicare de care dispune Curtea, a unei copii a originalului semnat si a inscrisurilor si mijloacelor materiale de proba invocate in sustinerea actului de procedura respectiv, insotite de opisul prevazut la articolul 57 alineatul (4). Originalul actului si anexele mentionate anterior se transmit grefei fara intarziere.
(2) Notificarile si comunicarile prevazute la articolul precedent se pot efectua prin transmiterea unei copii a inscrisului prin fax sau prin orice alt mijloc tehnic de comunicare de care dispun Curtea si destinatarul.
Capitolul 3
PROCEDURA PRELIMINARA DE URGENTA
Articolul 107
Domeniul de aplicare al procedurii preliminare de urgenta
(1) La cererea instantei de trimitere sau, cu titlu exceptional, din oficiu, o trimitere preliminara prin care se adreseaza una sau mai multe intrebari referitoare la domeniile vizate de titlul V din partea a treia din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene poate sa fie judecata potrivit procedurii de urgenta care deroga de la prevederile prezentului regulament.
(2) Instanta de trimitere expune imprejurarile de drept si de fapt care demonstreaza urgenta si care justifica aplicarea acestei proceduri derogatorii si indica, in masura posibilului, raspunsul pe care il propune la intrebarile preliminare.
(3) Daca instanta de trimitere nu a formulat o cerere de aplicare a procedurii de urgenta, presedintele Curtii poate, daca aplicarea acestei proceduri pare, la prima vedere, necesara, sa solicite camerei prevazute la articolul 108 sa examineze necesitatea judecarii trimiterii potrivit procedurii mentionate.
Articolul 108
Decizia asupra urgentei
(1) Decizia de judecare a trimiterii potrivit procedurii de urgenta se adopta de camera desemnata, la propunerea judecatorului raportor si dupa ascultarea avocatului general. Compunerea camerei se stabileste in conformitate cu articolul 28 alineatul (2) in ziua atribuirii cauzei judecatorului raportor daca aplicarea procedurii de urgenta se solicita de instanta de trimitere sau, daca necesitatea aplicarii acestei proceduri este examinata la cererea presedintelui Curtii, in ziua in care este formulata aceasta cerere.
(2) Atunci cand cauza prezinta o legatura de conexitate cu o cauza pendinte atribuita unui judecator raportor care nu face parte din camera desemnata, aceasta din urma poate sa propuna presedintelui Curtii sa atribuie cauza acestui judecator raportor. In situatia in care cauza este reatribuita acestui judecator raportor, camera de cinci judecatori din care face parte acesta va indeplini, pentru acea cauza, functia de camera desemnata. Articolul 29 alineatul (1) se aplica in mod corespunzator.
Articolul 109
Faza scrisa a procedurii de urgenta
(1) Atunci cand instanta de trimitere a solicitat aplicarea procedurii de urgenta sau atunci cand presedintele a solicitat camerei desemnate sa examineze necesitatea judecarii trimiterii potrivit acestei proceduri, cererea de decizie preliminara se notifica de indata, prin grija grefierului, partilor din litigiul principal, statului membru de care apartine instanta de trimitere, Comisiei Europene, precum si institutiei care a adoptat actul a carui validitate sau interpretare este pusa in discutie.
(2) Decizia de a judeca sau de a nu judeca trimiterea preliminara potrivit procedurii de urgenta se notifica imediat instantei de trimitere, precum si partilor, statului membru si institutiilor prevazute la alineatul precedent. Decizia de judecare a trimiterii potrivit procedurii de urgenta stabileste termenul in care acestea din urma pot depune memorii sau observatii scrise. Decizia poate preciza aspectele de drept la care trebuie sa se refere aceste memorii sau observatii scrise si poate stabili intinderea maxima a acestor inscrisuri.
(3) In cazul in care intr-o cerere de decizie preliminara se face referire la o procedura administrativa sau judiciara desfasurata intr-un alt stat membru decat cel de care apartine instanta de trimitere, Curtea poate invita acel stat membru sa faca orice precizari utile in scris sau in sedinta de audiere a pledoariilor.
(4) Imediat dupa efectuarea notificarii prevazute la alineatul (1), cererea de decizie preliminara se comunica in plus persoanelor interesate prevazute la articolul 23 din Statut, altele decat destinatarii notificarii mentionate, iar decizia de a judeca sau de a nu judeca trimiterea potrivit procedurii de urgenta se comunica acelorasi persoane interesate imediat dupa efectuarea notificarii prevazute la alineatul (2).
(5) Persoanele interesate prevazute la articolul 23 din Statut sunt informate cat mai curand posibil in legatura cu data previzibila a sedintei.
(6) Atunci cand trimiterea nu se judeca potrivit procedurii de urgenta, procedura continua potrivit prevederilor articolului 23 din Statut si prevederilor aplicabile din prezentul regulament.
Articolul 110
Notificarile si informarile subsecvente inchiderii fazei scrise a procedurii
(1) In cazul in care o trimitere preliminara se judeca potrivit procedurii de urgenta, cererea de decizie preliminara, precum si memoriile sau observatiile scrise depuse se notifica persoanelor interesate prevazute la articolul 23 din Statut, altele decat partile si persoanele interesate prevazute la articolul 109 alineatul (1). Cererea de decizie preliminara este insotita de o traducere, daca este cazul a unui rezumat, in conditiile stabilite la articolul 98.
(2) In plus, memoriile sau observatiile scrise depuse se notifica partilor si celorlalte persoane interesate prevazute la articolul 109 alineatul (1).
(3) Data sedintei se comunica persoanelor interesate prevazute la articolul 23 din Statut impreuna cu notificarile prevazute la alineatele precedente.
Articolul 111
Omiterea fazei scrise a procedurii
In cazuri de urgenta deosebita, camera desemnata poate decide sa omita faza scrisa a procedurii prevazuta la articolul 109 alineatul (2).
Articolul 112
Decizia pe fond
Camera desemnata se pronunta asupra cauzei dupa ascultarea avocatului general.
Articolul 113
Completul de judecata
(1) Camera desemnata poate decide sa judece cauza in complet format din trei judecatori. In acest caz, completul de judecata se compune din presedintele camerei desemnate, din judecatorul raportor si din primul sau, daca este cazul, din primii doi judecatori desemnati din lista prevazuta la articolul 28 alineatul (2) cu ocazia stabilirii compunerii camerei desemnate, in conformitate cu articolul 108 alineatul (1).
(2) De asemenea, camera desemnata poate solicita Curtii trimiterea cauzei unui complet de judecata compus din mai multi judecatori. Procedura de urgenta continua in fata noului complet de judecata, daca este cazul dupa redeschiderea fazei orale a procedurii.
Articolul 114
Transmiterea actelor de procedura
Actele de procedura se transmit in conformitate cu articolul 106.
Capitolul 4
ASISTENTA JUDICIARA
Articolul 115
Cererea de asistenta judiciara
(1) In cazul in care o parte din litigiul principal se afla in imposibilitatea de a face fata, in totalitate sau in parte, cheltuielilor cu procesul, aceasta poate oricand solicita sa beneficieze de asistenta judiciara.
(2) Cererea este insotita de toate informatiile si inscrisurile justificative care permit evaluarea starii materiale a solicitantului, cum ar fi un certificat emis de o autoritate nationala competenta care atesta aceasta stare materiala.
(3) In cazul in care a beneficiat deja de asistenta judiciara in fata instantei de trimitere, solicitantul depune decizia acestei instante si precizeaza ce cheltuieli sunt acoperite de sumele deja acordate.
Articolul 116
Decizia cu privire la cererea de asistenta judiciara
(1) Imediat dupa depunerea cererii de asistenta judiciara, presedintele o atribuie judecatorului raportor din cauza in cadrul careia a fost formulata aceasta cerere.
(2) Decizia de admitere, in tot sau in parte, a cererii de acordare a beneficiului asistentei judiciare sau de respingere a acesteia se ia, la propunerea judecatorului raportor si dupa ascultarea avocatului general, de camera de trei judecatori din care face parte judecatorul raportor. In acest caz, completul de judecata se compune din presedintele acestei camere, din judecatorul raportor si din primul sau, daca este cazul, din primii doi judecatori desemnati din lista prevazuta la articolul 28 alineatul (3) la data la care camera este sesizata cu cererea de asistenta judiciara de catre judecatorul raportor.
(3) In cazul in care judecatorul raportor nu face parte dintr-o camera de trei judecatori, decizia se ia, in aceleasi conditii, de camera de cinci judecatori din care face parte acesta. Pe langa judecatorul raportor, completul de judecata se compune din patru judecatori desemnati din lista prevazuta la articolul 28 alineatul (2) la data la care camera este sesizata cu cererea de asistenta judiciara de catre judecatorul raportor.
(4) Completul de judecata decide prin ordonanta. Ordonanta de respingere, in tot sau in parte, a cererii de acordare a beneficiului asistentei judiciare se motiveaza.
Articolul 117
Sumele care se platesc cu titlu de asistenta judiciara
In cazul admiterii cererii de acordare a beneficiului asistentei judiciare, casieria Curtii suporta, daca este cazul in limitele stabilite de completul de judecata, cheltuielile legate de asistarea si de reprezentarea solicitantului in fata Curtii. La cererea acestuia din urma sau a reprezentantului sau, se poate plati un avans din aceste cheltuieli.
Articolul 118
Retragerea asistentei judiciare
Completul de judecata care s-a pronuntat asupra cererii de asistenta judiciara poate oricand, din oficiu sau la cerere, sa retraga beneficiul acestei asistente in cazul in care conditiile care au determinat admiterea cererii se schimba pe parcursul judecatii.
TITLUL IV
ACTIUNILE DIRECTE
Capitolul 1
REPREZENTAREA PARTILOR
Articolul 119
Obligatia de reprezentare
(1) Partile pot fi reprezentate numai de agentul sau avocatul lor.
(2) Agentii si avocatii au obligatia sa depuna la grefa un document oficial sau un mandat eliberat de partea pe care o reprezinta.
(3) In plus, avocatul care asista sau reprezinta o parte are obligatia sa depuna la grefa un document care sa certifice ca are dreptul sa isi exercite profesia in fata unei instante a unui stat membru sau a unui alt stat parte la Acordul privind SEE.
(4) Daca aceste inscrisuri nu se depun, grefierul stabileste un termen rezonabil pentru ca partea vizata sa le depuna. In cazul in care, in termenul stabilit in acest scop, inscrisurile nu sunt depuse, Curtea, dupa ascultarea judecatorului raportor si a avocatului general, decide daca nerespectarea acestei formalitati determina inadmisibilitatea cererii introductive sau a memoriului pentru neindeplinirea conditiilor de forma.
Capitolul 2
FAZA SCRISA A PROCEDURII
Articolul 120
Cuprinsul cererii introductive
Cererea introductiva prevazuta la articolul 21 din Statut cuprinde:
(a) numele si domiciliul reclamantului;
(b) indicarea partii impotriva careia este formulata cererea introductiva;
(c) obiectul litigiului, motivele si argumentele invocate, precum si o expunere sumara a motivelor mentionate;
(d) concluziile reclamantului;
(e) probele si propunerea de probe, daca este necesar.
Articolul 121
Informatiile referitoare la notificari
(1) Pentru indeplinirea procedurii, in cererea introductiva se indica domiciliul ales. Cererea introductiva cuprinde numele persoanei care este autorizata si care a consimtit sa primeasca toate notificarile.
(2) Pe langa indicarea domiciliului ales mentionata la alineatul (1) sau in locul acesteia, in cererea introductiva se poate mentiona ca avocatul sau agentul consimte sa primeasca notificarile prin fax sau prin orice alt mijloc tehnic de comunicare.
(3) In cazul in care cererea introductiva nu indeplineste conditiile prevazute la alineatul (1) sau (2) si atat timp cat aceasta neregularitate nu este indreptata, toate notificarile efectuate in vederea indeplinirii procedurii, destinate partii vizate, se realizeaza prin scrisoare recomandata adresata agentului sau avocatului partii. Prin derogare de la articolul 48, notificarea se considera legal indeplinita prin depunerea scrisorii recomandate la oficiul postal al localitatii in care isi are sediul Curtea.
Articolul 122
Anexele la cererea introductiva
(1) Cererea introductiva este insotita, daca este necesar, de inscrisurile indicate la articolul 21 al doilea paragraf din Statut.
(2) Cererea introductiva depusa in temeiul articolului 273 TFUE este insotita de un exemplar al compromisului intervenit intre statele membre interesate.
(3) In cazul in care cererea introductiva nu indeplineste conditiile enumerate la alineatul (1) sau (2) al prezentului articol, grefierul stabileste un termen rezonabil pentru ca reclamantul sa depuna inscrisurile sus-mentionate. In cazul in care, in termenul stabilit in acest scop, reclamantul nu procedeaza la indreptarea neregularitatii, Curtea, dupa ascultarea judecatorului raportor si a avocatului general, decide daca nerespectarea acestor cerinte determina inadmisibilitatea cererii introductive pentru neindeplinirea conditiilor de forma.
Articolul 123
Notificarea cererii introductive
Cererea introductiva se notifica paratului. In cazurile prevazute la articolul 119 alineatul (4) si la articolul 122 alineatul (3), notificarea se face imediat dupa indreptarea neregularitatii sau imediat dupa ce Curtea a declarat cererea admisibila in raport cu conditiile enumerate la aceste doua articole.
Articolul 124
Cuprinsul memoriului in aparare
(1) In termen de doua luni de la notificarea cererii introductive, paratul depune un memoriu in aparare. Memoriul in aparare cuprinde:
(a) numele si domiciliul paratului;
(b) motivele si argumentele invocate;
(c) concluziile paratului;
(d) probele si propunerea de probe, daca este necesar.
(2) Articolul 121 se aplica in mod corespunzator memoriului in aparare.
(3) Cu titlu exceptional, termenul prevazut la alineatul (1) poate fi prelungit de catre presedinte la cererea corespunzator motivata a paratului.
Articolul 125
Transmiterea de inscrisuri
Atunci cand Parlamentul European, Consiliul sau Comisia Europeana nu sunt parti intr-o cauza, Curtea le transmite o copie a cererii introductive si a memoriului in aparare, cu excluderea anexelor la aceste inscrisuri, pentru a le permite sa constate daca se invoca inaplicabilitatea unuia dintre actele lor in temeiul articolului 277 TFUE.
Articolul 126
Replica si duplica
(1) Cererea introductiva si memoriul in aparare pot fi completate cu o replica a reclamantului si cu o duplica a paratului.
(2) Presedintele stabileste termenele in care se depun aceste acte de procedura. Presedintele poate preciza aspectele la care ar trebui sa se refere replica sau duplica.
Capitolul 3
MOTIVELE SI PROBELE
Articolul 127
Motivele noi
(1) Pe parcursul procesului, invocarea de motive noi este interzisa, cu exceptia cazului in care acestea se intemeiaza pe elemente de drept si de fapt care au aparut in cursul procedurii.
(2) Fara a aduce atingere deciziei care urmeaza a fi luata cu privire la admisibilitatea motivului, presedintele, la propunerea judecatorului raportor si dupa ascultarea avocatului general, poate acorda celeilalte parti un termen pentru a raspunde la acest motiv.
Articolul 128
Probele si propunerea de probe
(1) Partile mai pot depune sau propune probe in sprijinul argumentatiei lor atat in cadrul replicii, cat si al duplicii. Partile indica motivele care au determinat intarzierea cu care s-au prezentat aceste elemente.
(2) Cu titlu exceptional, partile mai pot depune sau propune probe dupa inchiderea fazei scrise a procedurii. Partile indica motivele care au determinat intarzierea cu care s-au prezentat aceste elemente. Presedintele, la propunerea judecatorului raportor si dupa ascultarea avocatului general, poate acorda celeilalte parti un termen pentru a-si exprima pozitia cu privire la aceste elemente de proba.
Capitolul 4
INTERVENTIA
Articolul 129
Obiectul si efectele interventiei
(1) Interventia poate avea ca obiect numai sustinerea, in tot sau in parte, a concluziilor uneia dintre parti. Interventia nu confera aceleasi drepturi procedurale precum cele conferite partilor, in special dreptul de a solicita organizarea unei sedinte.
(2) Interventia este accesorie litigiului principal. Interventia ramane fara obiect atunci cand cauza este radiata din registrul Curtii ca urmare a unei desistari sau a unui acord intervenit intre parti ori atunci cand cererea introductiva este declarata inadmisibila.
(3) Intervenientul ia litigiul in starea in care se afla in momentul interventiei sale.
(4) Se poate lua in considerare o cerere de interventie depusa dupa expirarea termenului prevazut la articolul 130, dar inainte de a se decide deschiderea fazei orale a procedurii prevazute la articolul 60 alineatul (4). In acest caz, daca presedintele admite interventia, intervenientul isi poate prezenta observatiile in cadrul sedintei de audiere a pledoariilor, daca aceasta se organizeaza.
Articolul 130
Cererea de interventie
(1) Cererea de interventie se depune in termen de sase saptamani de la publicarea avizului prevazut la articolul 21 alineatul (4).
(2) Cererea de interventie cuprinde:
(a) indicarea cauzei;
(b) indicarea partilor principale;
(c) numele si domiciliul intervenientului;
(d) concluziile in sustinerea carora intervenientul solicita sa intervina;
(e) expunerea imprejurarilor care justifica dreptul de a interveni atunci cand cererea se depune in temeiul articolului 40 al doilea sau al treilea paragraf din Statut.
(3) Intervenientul este reprezentat in conformitate cu prevederile articolului 19 din Statut.
(4) Articolele 119, 121 si 122 din prezentul regulament se aplica in mod corespunzator.
Articolul 131
Decizia cu privire la cererea de interventie
(1) Cererea de interventie se notifica partilor in vederea obtinerii eventualelor lor observatii scrise sau orale cu privire la aceasta cerere.
(2) Atunci cand cererea se depune in temeiul articolului 40 primul sau al treilea paragraf din Statut, presedintele admite prin decizie interventia, iar intervenientului i se comunica toate actele de procedura notificate partilor daca acestea nu au formulat observatii cu privire la cererea de interventie in termen de 10 zile de la notificarea prevazuta la alineatul (1) sau daca nu au indicat, in acelasi termen, acele inscrisuri sau mijloace materiale de proba secrete sau confidentiale a caror comunicare catre intervenient ar fi de natura sa le produca un prejudiciu.
(3) In celelalte cazuri, presedintele se pronunta asupra cererii de interventie prin ordonanta sau inainteaza cererea Curtii.
(4) In cazul in care se admite cererea de interventie, intervenientului i se comunica toate actele de procedura notificate partilor, cu exceptia, daca este cazul, a inscrisurilor sau a mijloacelor materiale de proba secrete sau confidentiale excluse de la aceasta comunicare in temeiul alineatului (3).
Articolul 132
Depunerea memoriilor
(1) Intervenientul poate depune un memoriu in interventie in termen de o luna de la comunicarea actelor de procedura prevazute la articolul precedent. Acest termen poate fi prelungit de catre presedinte la cererea corespunzator motivata a intervenientului.
(2) Memoriul in interventie cuprinde:
(a) concluziile intervenientului privind sustinerea, in tot sau in parte, a concluziilor uneia dintre parti;
(b) motivele si argumentele invocate de intervenient;
(c) probele si propunerea de probe, daca este necesar.
(3) Dupa depunerea memoriului in interventie, presedintele stabileste, daca este cazul, un termen in care partile pot raspunde la acest memoriu.
Capitolul 5
PROCEDURA ACCELERATA
Articolul 133
Decizia referitoare la procedura accelerata
(1) La cererea reclamantului sau a paratului, presedintele Curtii poate, dupa ascultarea celeilalte parti, a judecatorului raportor si a avocatului general, sa decida judecarea unei cauze potrivit procedurii accelerate, care deroga de la prevederile prezentului regulament, atunci cand natura cauzei impune examinarea acesteia in termen scurt.
(2) Cererea de judecare a unei cauze potrivit procedurii accelerate trebuie formulata prin inscris separat, cu ocazia depunerii cererii introductive sau a memoriului in aparare.
(3) Cu titlu exceptional, presedintele poate lua o asemenea decizie si din oficiu, dupa ascultarea partilor, a judecatorului raportor si a avocatului general.
Articolul 134
Faza scrisa a procedurii
(1) In cazul aplicarii procedurii accelerate, cererea introductiva si memoriul in aparare pot fi completate printr-o replica si o duplica doar daca presedintele, dupa ascultarea judecatorului raportor si a avocatului general, apreciaza a fi necesar.
(2) Intervenientul poate depune un memoriu in interventie doar daca presedintele, dupa ascultarea judecatorului raportor si a avocatului general, apreciaza a fi necesar.
Articolul 135
Faza orala a procedurii
(1) Imediat dupa depunerea memoriului in aparare sau, in cazul in care decizia de judecare a cauzei potrivit procedurii accelerate nu intervine decat dupa depunerea acestui memoriu, imediat dupa luarea acestei decizii, presedintele stabileste data sedintei, care este de indata comunicata partilor. Presedintele poate amana data sedintei atunci cand este necesar sa se procedeze la efectuarea unor activitati de cercetare judecatoreasca sau atunci cand masuri de organizare a procedurii impun aceasta.
(2) Fara a aduce atingere articolelor 127 si 128, partile pot completa argumentatia si pot depune sau propune probe pe parcursul fazei orale a procedurii. Partile indica motivele care au determinat intarzierea cu care s-au prezentat aceste elemente.
Articolul 136
Decizia pe fond
Curtea se pronunta dupa ascultarea avocatului general.
Capitolul 6
CHELTUIELILE DE JUDECATA
Articolul 137
Decizia cu privire la cheltuielile de judecata
In hotararea sau ordonanta prin care se finalizeaza judecata se dispune cu privire la cheltuielile de judecata.
Articolul 138
Reguli generale de alocare a cheltuielilor de judecata
(1) Partea care cade in pretentii este obligata, la cerere, la plata cheltuielilor de judecata.
(2) In cazul in care mai multe parti cad in pretentii, Curtea decide asupra impartirii cheltuielilor de judecata.
(3) In cazul in care partile cad fiecare in pretentii cu privire la unul sau mai multe capete de cerere, fiecare parte suporta propriile cheltuieli de judecata, Totusi, in cazul in care imprejurarile cauzei justifica acest lucru, Curtea poate decide ca, pe langa propriile cheltuieli de judecata, o parte sa suporte o fractiune din cheltuielile de judecata efectuate de cealalta parte.
Articolul 139
Cheltuielile nejustificate sau sicanatoare
O parte, chiar daca a avut castig de cauza, poate fi obligata de Curte sa ramburseze celeilalte parti cheltuielile pe care i le-a cauzat acesteia si pe care Curtea le apreciaza ca fiind nejustificate sau sicanatoare.
Articolul 140
Cheltuielile de judecata efectuate de intervenienti
(1) Statele membre si institutiile care au intervenit in litigiu suporta propriile cheltuieli de judecata.
(2) Statele parti la Acordul privind SEE, altele decat statele membre, precum si Autoritatea AELS de Supraveghere suporta de asemenea propriile cheltuieli de judecata atunci cand au intervenit in litigiu.
(3) Curtea poate decide ca un intervenient, altul decat cei mentionati la alineatele precedente, sa suporte propriile cheltuieli de judecata.
Articolul 141
Cheltuielile de judecata in caz de desistare
(1) Partea care se desisteaza este obligata la plata cheltuielilor de judecata, la cererea celeilalte parti, formulata in cadrul observatiilor sale privind desistarea.
(2) Cu toate acestea, la cererea partii care se desisteaza, cheltuielile de judecata se suporta de catre cealalta parte in cazul in care conduita acesteia din urma justifica acest lucru.
(3) In cazul unui acord al partilor cu privire la cheltuielile de judecata, se dispune potrivit acordului respectiv.
(4) In absenta unei cereri privitoare la cheltuielile de judecata, fiecare parte suporta propriile cheltuieli.
Articolul 142
Cheltuielile de judecata in caz de nepronuntare asupra fondului
Cheltuielile de judecata raman la aprecierea Curtii in cazul in care aceasta nu se pronunta asupra fondului.
Articolul 143
Cheltuielile de procedura
Procedura in fata Curtii este gratuita, sub rezerva urmatoarelor prevederi:
(a) in cazul in care Curtea a efectuat cheltuieli care ar fi putut fi evitate, aceasta poate, dupa ascultarea avocatului general, sa oblige partea care le-a provocat la rambursarea acestora;
(b) cheltuielile pentru orice activitate de copiere si de traducere efectuata la cererea unei parti, apreciate de catre grefier ca extraordinare, se ramburseaza de catre aceasta parte in functie de tariful grefei prevazut la articolul 22.
Articolul 144
Cheltuielile de judecata recuperabile
Fara a aduce atingere prevederilor articolului precedent, sunt considerate cheltuieli de judecata recuperabile:
(a) sumele datorate martorilor si expertilor in temeiul articolului 73 din prezentul regulament;
(b) cheltuielile necesare efectuate de catre parti in legatura cu procedura, in special cheltuielile de deplasare si de sedere si remunerarea unui agent, consilier sau avocat.
Articolul 145
Contestatia privind cheltuielile de judecata recuperabile
(1) In cazul in care cheltuielile de judecata recuperabile sunt contestate, camera de trei judecatori din care face parte judecatorul raportor care a examinat cauza se pronunta prin ordonanta, la cererea partii interesate, dupa ascultarea observatiilor celeilalte parti si a avocatului general. In acest caz, completul de judecata se compune din presedintele acestei camere, din judecatorul raportor si din primul sau, daca este cazul, din primii doi judecatori desemnati din lista prevazuta la articolul 28 alineatul (3), la data la care camera este sesizata cu contestatia de catre judecatorul raportor.
(2) In cazul in care judecatorul raportor nu face parte dintr-o camera de trei judecatori, decizia se ia, in aceleasi conditii, de camera de cinci judecatori din care face parte acesta. Pe langa judecatorul raportor, completul de judecata se compune din patru judecatori desemnati din lista prevazuta la articolul 28 alineatul (2), la data la care camera este sesizata cu contestatia de catre judecatorul raportor.
(3) Partile pot solicita, in vederea executarii, o copie a ordonantei, certificata pentru conformitate cu originalul.
Articolul 146
Modalitatile de plata
(1) Casieria Curtii si debitorii acesteia efectueaza platile in euro.
(2) In cazul in care cheltuielile rambursabile au fost efectuate intr-o alta moneda decat euro sau cand actele care dau dreptul la indemnizatie au fost efectuate intr-o tara a carei moneda nu este euro, schimbul se realizeaza potrivit cursului de schimb de referinta al Bancii Centrale Europene din ziua platii.
Capitolul 7
ACORDUL AMIABIL, DESISTARILE, NEPRONUNTAREA ASUPRA FONDULUI SI INCIDENTELE DE PROCEDURA
Articolul 147
Acordul amiabil
(1) Daca, inainte ca Curtea sa se fi pronuntat, partile ajung la un acord cu privire la solutionarea litigiului si daca acestea informeaza Curtea ca renunta la orice pretentie, presedintele dispune radierea cauzei din registru si se pronunta cu privire la cheltuielile de judecata in conformitate cu prevederile articolului 141, avand in vedere, daca este cazul, propunerile partilor in acest sens.
(2) Aceasta prevedere nu se aplica actiunilor mentionate la articolele 263 si 265 TFUE.
Articolul 148
Desistarea
In cazul in care reclamantul informeaza Curtea, in scris sau in sedinta, ca intelege sa renunte la judecata, presedintele dispune radierea cauzei din registru si se pronunta cu privire la cheltuielile de judecata in conformitate cu prevederile articolului 141.
Articolul 149
Nepronuntarea asupra fondului
In cazul in care constata ca actiunea a ramas fara obiect si ca nu mai este necesar sa se pronunte asupra fondului, Curtea poate oricand, din oficiu, la propunerea judecatorului raportor, dupa ascultarea partilor si a avocatului general, sa decida sa se pronunte prin ordonanta motivata. Curtea se pronunta asupra cheltuielilor de judecata.
Articolul 150
Cauzele de inadmisibilitate pentru motive de ordine publica
La propunerea judecatorului raportor, Curtea poate oricand, din oficiu, dupa ascultarea partilor si a avocatului general, sa decida sa se pronunte prin ordonanta motivata asupra cauzelor de inadmisibilitate pentru motive de ordine publica.
Articolul 151
Exceptiile si incidentele de procedura
(1) Cererea prin care o parte solicita Curtii sa se pronunte asupra unei exceptii sau asupra unui incident fara a intra in dezbaterea fondului se formuleaza prin inscris separat.
(2) Cererea contine expunerea motivelor si a argumentelor pe care se intemeiaza, concluziile si, in anexa, inscrisurile si mijloacele materiale de proba invocate in sustinerea acesteia.
(3) Imediat dupa depunerea cererii, presedintele stabileste un termen celeilalte parti pentru a-si formula in scris motivele si concluziile.
(4) In continuare, procedura de judecare a cererii este orala, in afara de cazul in care Curtea decide altfel.
(5) Curtea, dupa ascultarea avocatului general, se pronunta cat mai curand cu putinta cu privire la cerere sau, daca imprejurari speciale justifica aceasta, uneste examinarea cererii cu fondul.
(6) In cazul in care Curtea respinge cererea sau o uneste cu fondul, presedintele stabileste noi termene pentru continuarea judecatii.
Capitolul 8
HOTARARILE PRONUNTATE IN CAUZELE JUDECATE IN LIPSA
Articolul 152
Hotararile pronuntate in cauzele judecate in lipsa
(1) In cazul in care paratul, caruia cererea introductiva i-a fost legal notificata, nu raspunde la cererea introductiva cu respectarea termenului si a conditiilor de forma prevazute in acest sens, reclamantul poate solicita Curtii sa judece cauza in lipsa.
(2) Cererea de judecare a cauzei in lipsa se notifica paratului. Curtea poate decide deschiderea fazei orale a procedurii cu privire la aceasta cerere.
(3) Inainte de a da hotararea in cauza judecata in lipsa, Curtea, dupa ascultarea avocatului general, examineaza admisibilitatea cererii introductive si verifica daca formalitatile au fost legal indeplinite si daca concluziile reclamantului par fondate. Curtea poate lua masuri de organizare a procedurii sau poate dispune efectuarea unor activitati de cercetare judecatoreasca.
(4) Hotararea pronuntata in cauza judecata in lipsa este executorie. Totusi, Curtea poate suspenda executarea acesteia pana la solutionarea opozitiei depuse in temeiul articolului 156 sau poate conditiona executarea acesteia de constituirea unei cautiuni al carei cuantum si ale carei modalitati se stabilesc tinand seama de imprejurari; cautiunea se restituie daca nu se formuleaza opozitie sau daca aceasta din urma este respinsa.
Capitolul 9
CERERILE SI ACTIUNILE REFERITOARE LA HOTARARI SI LA ORDONANTE
Articolul 153
Completul de judecata competent
(1) Cererile si actiunile prevazute in prezentul capitol, cu exceptia cererilor prevazute la articolul 159, se atribuie judecatorului raportor din cauza la care se refera cererea sau actiunea si se trimit completului de judecata care s-a pronuntat asupra cauzei mentionate.
(2) In caz de impiedicare a judecatorului raportor, presedintele Curtii atribuie cererea sau actiunea prevazuta in prezentul capitol unui judecator care facea parte din completul de judecata care s-a pronuntat asupra cauzei vizate de cererea sau actiunea respectiva.
(3) In cazul in care cvorumul prevazut la articolul 17 din Statut nu mai poate fi intrunit, Curtea, la propunerea judecatorului raportor si dupa ascultarea avocatului general, trimite cererea sau actiunea unui nou complet de judecata.
Articolul 154
Indreptarea
(1) Fara a aduce atingere prevederilor referitoare la interpretarea hotararilor si a ordonantelor, erorile materiale sau de calcul ori inexactitatile vadite pot fi indreptate de Curte, din oficiu sau la cererea unei parti, cu conditia ca aceasta cerere sa fie depusa in termen de doua saptamani de la pronuntarea hotararii sau de la notificarea ordonantei.
(2) In cazul in care cererea de indreptare priveste dispozitivul sau unul dintre motivele care constituie temeiul necesar al dispozitivului, partile, informate in mod corespunzator de catre grefier, pot depune observatii scrise in termenul stabilit de catre presedinte.
(3) Curtea decide dupa ascultarea avocatului general.
(4) Originalul ordonantei prin care se dispune indreptarea se anexeaza originalului deciziei indreptate. Se face mentiune despre aceasta ordonanta pe marginea originalului deciziei indreptate.
Articolul 155
Omisiunea de pronuntare
(1) In cazul in care Curtea a omis sa se pronunte asupra unui anumit capat de cerere sau asupra cheltuielilor de judecata, partea care intelege sa se prevaleze de aceasta imprejurare sesizeaza Curtea pe calea unei cereri introductive, in termen de o luna de la notificarea deciziei.
(2) Cererea introductiva se notifica celeilalte parti, careia presedintele ii stabileste un termen pentru a depune observatii scrise.
(3) Dupa depunerea acestor observatii, Curtea, dupa ascultarea avocatului general, se pronunta atat asupra admisibilitatii, cat si asupra fondului cererii.
Articolul 156
Opozitia
(1) In conformitate cu articolul 41 din Statut, hotararea pronuntata in cauza judecata in lipsa poate fi atacata cu opozitie.
(2) Opozitia se formuleaza in termen de o luna de la notificarea hotararii, cu respectarea conditiilor de forma prevazute la articolele 120-122 din prezentul regulament.
(3) Dupa notificarea opozitiei, presedintele stabileste un termen celeilalte parti pentru a depune observatii scrise.
(4) Procedura se desfasoara in conformitate cu prevederile articolelor 59-92 din prezentul regulament.
(5) Curtea se pronunta prin hotarare, care nu poate fi atacata cu opozitie.
(6) Originalul acestei hotarari se anexeaza originalului hotararii pronuntate in cauza judecata in lipsa. Se face mentiune despre hotararea data in opozitie pe marginea originalului hotararii pronuntate in cauza judecata in lipsa.
Articolul 157
Terta opozitie
(1) Prevederile articolelor 120-122 din prezentul regulament se aplica in mod corespunzator cererii de terta opozitie formulate in temeiul articolului 42 din Statut. In plus, aceasta cerere trebuie sa indice urmatoarele:
(a) hotararea sau ordonanta atacata;
(b) motivele pentru care decizia atacata aduce atingere drepturilor tertului oponent;
(c) motivele pentru care tertul oponent nu a putut participa la litigiu.
(2) Cererea se formuleaza impotriva tuturor partilor din litigiu.
(3) Cererea se depune in termen de doua luni de la publicarea deciziei in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
(4) Suspendarea executarii deciziei atacate se poate dispune la cererea tertului oponent. Prevederile capitolului 10 din prezentul titlu se aplica in mod corespunzator.
(5) Decizia atacata se modifica in masura in care se admite terta opozitie.
(6) Originalul hotararii date in terta opozitie se anexeaza originalului deciziei atacate. Se face mentiune despre hotararea data in terta opozitie pe marginea originalului deciziei atacate.
Articolul 158
Interpretarea
(1) In conformitate cu articolul 43 din Statut, in caz de dificultate privind intelegerea sensului sau a domeniului de aplicare al unei hotarari sau al unei ordonante, sarcina de a o interpreta revine Curtii, la cererea unei parti sau a unei institutii a Uniunii care demonstreaza un interes in acest sens.
(2) Cererea de interpretare trebuie formulata in termen de doi ani de la data pronuntarii hotararii sau a notificarii ordonantei.
(3) Cererea de interpretare este formulata in conformitate cu prevederile articolelor 120-122 din prezentul regulament. In plus, aceasta cerere trebuie sa indice urmatoarele:
(a) decizia vizata;
(b) textele a caror interpretare se solicita.
(4) Cererea se formuleaza impotriva tuturor partilor din decizia a carei interpretare se solicita.
(5) Curtea se pronunta dupa ce a acordat partilor posibilitatea de a-si prezenta observatiile si dupa ascultarea avocatului general.
(6) Originalul deciziei in interpretare se anexeaza originalului deciziei interpretate. Se face mentiune despre decizia in interpretare pe marginea originalului deciziei interpretate.
Articolul 159
Revizuirea
(1) In conformitate cu articolul 44 din Statut, revizuirea unei decizii a Curtii poate fi ceruta numai in urma descoperirii unui fapt de natura sa aiba o influenta decisiva si care, inainte de pronuntarea hotararii sau de notificarea ordonantei, era necunoscut Curtii si partii care solicita revizuirea.
(2) Fara a aduce atingere termenului de zece ani prevazut la articolul 44 al treilea paragraf din Statut, revizuirea se solicita in termen de cel mult trei luni de la data la care solicitantul a luat cunostinta de faptul pe care se intemeiaza cererea de revizuire.
(3) Prevederile articolelor 120-122 din prezentul regulament se aplica in mod corespunzator cererii de revizuire. In plus, aceasta cerere trebuie sa indice urmatoarele:
(a) hotararea sau ordonanta atacata;
(b) aspectele cu privire la care este atacata decizia;
(c) faptele pe care se intemeiaza cererea;
(d) mijloacele de proba prin care se urmareste sa se demonstreze ca exista fapte care justifica revizuirea si ca termenele prevazute la alineatul (2) au fost respectate.
(4) Cererea de revizuire se formuleaza impotriva tuturor partilor din decizia a carei revizuire se solicita.
(5) Fara a prejudeca fondul, Curtea, dupa ascultarea avocatului general si avand in vedere observatiile scrise ale partilor, se pronunta asupra admisibilitatii cererii prin ordonanta.
(6) In cazul in care declara cererea admisibila, Curtea continua examinarea pe fond a cererii si se pronunta prin hotarare, in conformitate cu prevederile prezentului regulament.
(7) Originalul hotararii de revizuire se anexeaza originalului deciziei revizuite. Se face mentiune despre hotararea de revizuire pe marginea originalului deciziei revizuite.
Capitolul 10
SUSPENDAREA SI CELELALTE MASURI PROVIZORII
Articolul 160
Cererea de suspendare sau de masuri provizorii
(1) Orice cerere de suspendare a executarii unui act al unei institutii, formulata in temeiul articolelor 278 TFUE si 157 TCEEA, este admisibila numai in cazul in care solicitantul a atacat acel act in cadrul unei actiuni in fata Curtii.
(2) Orice cerere cu privire la una dintre celelalte masuri provizorii prevazute la articolul 279 TFUE este admisibila numai daca provine de la o parte dintr-o cauza cu care este sesizata Curtea si numai daca are legatura cu acea cauza.
(3) Cererile prevazute la alineatele precedente indica obiectul litigiului, imprejurarile care demonstreaza urgenta, precum si motivele de fapt si de drept care justifica la prima vedere dispunerea masurii provizorii solicitate.
(4) Cererea se formuleaza prin inscris separat si in conditiile prevazute la articolele 120-122 din prezentul regulament.
(5) Cererea se notifica celeilalte parti, careia presedintele ii stabileste un termen scurt pentru prezentarea de observatii scrise sau orale.
(6) Presedintele apreciaza daca este necesar sa dispuna deschiderea unei cercetari judecatoresti.
(7) Presedintele poate admite cererea chiar inainte ca cealalta parte sa isi fi prezentat observatiile. Aceasta masura poate fi ulterior modificata sau revocata, chiar din oficiu.
Articolul 161
Decizia asupra cererii
(1) Presedintele se pronunta el insusi sau inainteaza cererea fara intarziere Curtii.
(2) In caz de impiedicare a presedintelui, articolele 10 si 13 din prezentul regulament se aplica in mod corespunzator.
(3) In cazul in care cererea este inaintata Curtii, aceasta se pronunta fara intarziere, dupa ascultarea avocatului general.
Articolul 162
Ordonanta de suspendare a executarii sau de masuri provizorii
(1) Cererea se solutioneaza prin ordonanta motivata, care nu este supusa niciunei cai de atac. Ordonanta se notifica imediat partilor.
(2) Executarea ordonantei poate fi conditionata de constituirea de catre solicitant a unei cautiuni, al carei cuantum si ale carei modalitati se stabilesc tinand seama de imprejurari.
(3) Ordonanta poate stabili o data de la care masura inceteaza sa se aplice. In caz contrar, efectele masurii inceteaza de la pronuntarea hotararii prin care se finalizeaza judecata.
(4) Ordonanta are doar un caracter provizoriu si nu prejudeca fondul asupra caruia Curtea se pronunta in cauza principala.
Articolul 163
Schimbarea imprejurarilor
La cererea unei parti, ordonanta poate fi oricand modificata sau revocata ca urmare a unei schimbari a imprejurarilor.
Articolul 164
Cererea noua
Respingerea cererii cu privire la o masura provizorie nu impiedica partea care a introdus-o sa depuna o alta cerere intemeiata pe fapte noi.
Articolul 165
Cererea depusa in temeiul articolelor 280 si 299 TFUE si al articolului 164 TCEEA
(1) Prevederile prezentului capitol se aplica si cererilor de suspendare a executarii silite a unei decizii a Curtii sau a unui act al Consiliului, al Comisiei Europene sau al Bancii Centrale Europene, depuse in temeiul articolelor 280 si 299 TFUE si al articolului 164 TCEEA.
(2) Ordonanta de admitere a cererii stabileste, daca este cazul, data la care inceteaza efectele masurii provizorii.
Articolul 166
Cererea depusa in temeiul articolului 81 TCEEA
(1) Cererea prevazuta la articolul 81 al treilea si al patrulea paragraf TCEEA cuprinde:
(a) numele si domiciliul persoanelor sau denumirea si sediul intreprinderilor supuse controlului;
(b) indicarea obiectului si a scopului controlului.
(2) Presedintele se pronunta prin ordonanta. Prevederile articolului 162 din prezentul regulament se aplica in mod corespunzator.
(3) In caz de impiedicare a presedintelui, articolele 10 si 13 din prezentul regulament se aplica in mod corespunzator.
TITLUL V
RECURSURILE IMPOTRIVA DECIZIILOR TRIBUNALULUI
Capitolul 1
FORMA, CONTINUTUL SI CONCLUZIILE CERERII DE RECURS
Articolul 167
Depunerea cererii de recurs
(1) Recursul se formuleaza prin depunerea unei cereri la grefa Curtii sau a Tribunalului.
(2) Grefa Tribunalului transmite, fara intarziere, grefei Curtii dosarul din prima instanta si, dupa caz, recursul.
Articolul 168
Cuprinsul cererii de recurs
(1) Cererea de recurs cuprinde:
(a) numele si domiciliul partii care formuleaza recursul, denumita recurent;
(b) indicarea deciziei atacate a Tribunalului;
(c) indicarea celorlalte parti din cauza relevanta care s-a aflat pe rolul Tribunalului;
(d) motivele si argumentele de drept invocate, precum si o expunere sumara a acestor motive;
(e) concluziile recurentului.
(2) Articolul 119, articolul 121 si articolul 122 alineatul (1) din prezentul regulament se aplica in mod corespunzator recursului.
(3) Se face mentiune cu privire la data la care decizia atacata a fost notificata recurentului.
(4) In cazul in care recursul nu este formulat cu respectarea alineatelor (1)-(3) ale prezentului articol, grefierul stabileste un termen rezonabil pentru ca recurentul sa indrepte neregularitatea cererii. In cazul in care, in termenul stabilit in acest scop, recurentul nu procedeaza la indreptarea neregularitatii, Curtea, dupa ascultarea judecatorului raportor si a avocatului general, decide daca nerespectarea acestei formalitati determina inadmisibilitatea cererii pentru neindeplinirea conditiilor de forma.
Articolul 169
Concluziile, motivele si argumentele recursului
(1) Pe calea recursului se poate cere anularea, in tot sau in parte, a deciziei Tribunalului, astfel cum figureaza in dispozitivul acestei decizii.
(2) Motivele si argumentele de drept invocate identifica cu precizie aspectele din motivarea deciziei Tribunalului care sunt contestate.
Articolul 170
Concluziile in caz de admitere a recursului
(1) Pe calea recursului se poate cere ca, in cazul in care acesta este declarat fondat, sa se admita, in tot sau in parte, concluziile formulate in prima instanta, fara a putea fi primite concluzii noi. Recursul nu poate modifica obiectul litigiului dedus judecatii Tribunalului.
(2) Atunci cand solicita ca, in caz de anulare a deciziei atacate, sa se dispuna trimiterea cauzei spre rejudecare Tribunalului, recurentul indica motivele pentru care litigiul nu este in stare de judecata in fata Curtii.
Capitolul 2
MEMORIILE IN RASPUNS, IN REPLICA SI IN DUPLICA
Articolul 171
Notificarea recursului
(1) Cererea de recurs se notifica celorlalte parti din cauza relevanta care s-a aflat pe rolul Tribunalului.
(2) In cazul prevazut la articolul 168 alineatul (4) din prezentul regulament, notificarea se face imediat dupa indreptarea neregularitatii sau imediat dupa ce Curtea a declarat cererea admisibila in raport cu conditiile de forma prevazute la acest articol.
Articolul 172
Partile autorizate sa depuna memoriu in raspuns
Orice parte din cauza relevanta care s-a aflat pe rolul Tribunalului care are interes in admiterea sau in respingerea recursului poate depune un memoriu in raspuns in termen de doua luni de la notificarea cererii de recurs. Termenul de depunere a memoriului in raspuns nu se poate prelungi.
Articolul 173
Cuprinsul memoriului in raspuns
(1) Memoriul in raspuns cuprinde:
(a) numele si domiciliul partii care il depune;
(b) data la care i-a fost notificata cererea de recurs;
(c) motivele si argumentele de drept invocate;
(d) concluziile.
(2) Articolele 119 si 121 din prezentul regulament se aplica in mod corespunzator memoriului in raspuns.
Articolul 174
Concluziile memoriului in raspuns
Prin memoriul in raspuns se poate cere admiterea sau respingerea, in tot sau in parte, a recursului.
Articolul 175
Memoriile in replica si in duplica
(1) Cererea de recurs si memoriul in raspuns nu pot fi completate cu un memoriu in replica si un memoriu in duplica decat atunci cand presedintele, dupa ascultarea judecatorului raportor si a avocatului general, ca urmare a unei cereri motivate in mod corespunzator si depuse in acest sens de catre recurent in termen de sapte zile de la notificarea memoriului in raspuns, considera necesara completarea, in special pentru a da recurentului posibilitatea sa isi exprime pozitia asupra unei exceptii de inadmisibilitate sau asupra unor elemente noi invocate in memoriul in raspuns.
(2) Presedintele stabileste data la care se depune memoriul in replica si, cu ocazia notificarii acestui memoriu, data la care se depune memoriul in duplica. Presedintele poate limita numarul de pagini si obiectul acestor memorii.
Capitolul 3
FORMA, CONTINUTUL SI CONCLUZIILE RECURSULUI INCIDENT
Articolul 176
Recursul incident
(1) Partile prevazute la articolul 172 din prezentul regulament pot depune un recurs incident in acelasi termen precum cel prevazut pentru depunerea memoriului in raspuns.
(2) Recursul incident trebuie formulat prin inscris separat, distinct de memoriul in raspuns.
Articolul 177
Cuprinsul recursului incident
(1) Cererea de recurs incident cuprinde:
(a) numele si domiciliul partii care formuleaza recursul incident;
(b) data la care i-a fost notificata cererea de recurs;
(c) motivele si argumentele de drept invocate;
(d) concluziile.
(2) Articolul 119, articolul 121 si articolul 122 alineatele (1) si (3) din prezentul regulament se aplica in mod corespunzator recursului incident.
Articolul 178
Concluziile, motivele si argumentele recursului incident
(1) Pe calea recursului incident se poate cere anularea, in tot sau in parte, a deciziei Tribunalului.
(2) De asemenea, pe calea recursului incident se poate cere anularea unei decizii, explicita sau implicita, referitoare la admisibilitatea actiunii cu care a fost sesizat Tribunalul.
(3) Motivele si argumentele de drept invocate identifica cu precizie aspectele din motivarea deciziei Tribunalului care sunt contestate. Acestea trebuie sa fie diferite de motivele si argumentele invocate in memoriul in raspuns.
Capitolul 4
MEMORIILE SUBSECVENTE RECURSULUI INCIDENT
Articolul 179
Raspunsul la recursul incident
In cazul in care se formuleaza un recurs incident, recurentul sau orice alta parte din cauza relevanta care s-a aflat pe rolul Tribunalului care are interes in admiterea sau in respingerea recursului incident poate depune un memoriu in raspuns, al carui obiect este limitat la motivele invocate in acest recurs incident, in termen de doua luni de la notificarea sa. Acest termen nu se poate prelungi.
Articolul 180
Memoriile in replica si in duplica subsecvente unui recurs incident
(1) Cererea de recurs incident si memoriul in raspuns la acest recurs nu pot fi completate cu un memoriu in replica si un memoriu in duplica decat atunci cand presedintele, dupa ascultarea judecatorului raportor si a avocatului general, ca urmare a unei cereri motivate in mod corespunzator si depuse in acest sens de catre partea care a formulat recursul incident, in termen de sapte zile de la notificarea memoriului in raspuns la recursul incident, considera necesara completarea, in special pentru a da acestei parti posibilitatea sa isi exprime pozitia asupra unei exceptii de inadmisibilitate sau asupra unor elemente noi invocate in memoriul in raspuns la recursul incident.
(2) Presedintele stabileste data la care se depune acest memoriu in replica si, cu ocazia notificarii acestui memoriu, data la care se depune memoriul in duplica. Presedintele poate limita numarul de pagini si obiectul acestor memorii.
Capitolul 5
RECURSURILE SOLUTIONATE PRIN ORDONANTA
Articolul 181
Recursul in mod vadit inadmisibil sau in mod vadit nefondat
Atunci cand recursul, principal sau incident, este, in tot sau in parte, in mod vadit inadmisibil sau in mod vadit nefondat, Curtea poate oricand, la propunerea judecatorului raportor si dupa ascultarea avocatului general, sa decida sa respinga recursul respectiv, in tot sau in parte, prin ordonanta motivata.
Articolul 182
Recursul in mod vadit fondat
Atunci cand s-a pronuntat deja asupra uneia sau mai multor probleme de drept identice cu cele ridicate prin motivele recursului, principal sau incident, si considera ca recursul este in mod vadit fondat, Curtea poate, la propunerea judecatorului raportor si dupa ascultarea partilor si a avocatului general, sa decida sa declare recursul ca fiind in mod vadit fondat prin ordonanta motivata, in care se face trimitere la jurisprudenta relevanta.
Capitolul 6
CONSECINTELE RADIERII RECURSULUI PRINCIPAL ASUPRA RECURSULUI INCIDENT
Articolul 183
Consecintele unei desistari de recursul principal sau ale unei inadmisibilitati vadite a recursului principal asupra recursului incident
Se considera ca recursul incident ramane fara obiect:
(a) in cazul in care recurentul din recursul principal se desisteaza de acesta;
(b) in cazul in care recursul principal este declarat in mod vadit inadmisibil pentru nerespectarea termenului de recurs;
(c) in cazul in care recursul principal este declarat in mod vadit inadmisibil pentru simplul motiv ca nu este indreptat impotriva unei decizii a Tribunalului prin care se finalizeaza judecata sau impotriva unei decizii prin care se solutioneaza partial fondul litigiului ori prin care se pune capat unui incident de procedura referitor la o exceptie de necompetenta sau de inadmisibilitate, in sensul articolului 56 primul paragraf din Statut.
Capitolul 7
CHELTUIELILE DE JUDECATA SI ASISTENTA JUDICIARA IN RECURS
Articolul 184
Decizia cu privire la cheltuielile de judecata in recurs
(1) Sub rezerva prevederilor care urmeaza, articolele 137-146 din prezentul regulament se aplica mutatis mutandis procedurii in fata Curtii care are ca obiect un recurs impotriva unei decizii a Tribunalului.
(2) Atunci cand recursul nu este fondat sau atunci cand recursul este fondat, iar Curtea solutioneaza ea insasi in mod definitiv litigiul, aceasta se pronunta asupra cheltuielilor de judecata.
(3) Atunci cand un recurs formulat de un stat membru sau de o institutie a Uniunii care nu a intervenit in litigiul dedus judecatii Tribunalului este fondat, Curtea poate decide ca cheltuielile de judecata sa fie repartizate intre parti sau ca recurentul care a avut castig de cauza sa ramburseze unei parti care cade in pretentii cheltuielile pe care i le-a cauzat acesteia prin recursul sau.
(4) In cazul in care un intervenient in prima instanta nu a formulat el insusi recurs, acesta nu poate fi obligat la plata cheltuielilor de judecata in procedura de recurs decat daca a participat la faza scrisa sau orala a procedurii in fata Curtii. In cazul in care un asemenea intervenient participa la procedura, Curtea poate decide ca acesta sa suporte propriile cheltuieli de judecata.
Articolul 185
Asistenta judiciara
(1) In cazul in care o parte se afla in imposibilitatea de a face fata, in totalitate sau in parte, cheltuielilor cu procesul, aceasta poate oricand solicita sa beneficieze de asistenta judiciara.
(2) Cererea este insotita de toate informatiile si inscrisurile justificative care permit evaluarea starii materiale a solicitantului, cum ar fi un certificat emis de o autoritate nationala competenta care atesta aceasta stare materiala.
Articolul 186
Cererea prealabila de asistenta judiciara
(1) In cazul in care cererea se depune anterior recursului pe care solicitantul isi propune sa il declare, in aceasta se expune pe scurt obiectul recursului.
(2) Aceasta cerere nu implica asistarea de catre avocat.
(3) Introducerea unei cereri de asistenta judiciara suspenda, in privinta celui care a formulat-o, termenul prevazut pentru introducerea recursului pana la data notificarii ordonantei prin care se solutioneaza aceasta cerere.
(4) Imediat dupa depunerea cererii, presedintele o atribuie unui judecator raportor care formuleaza, in termen scurt, o propunere cu privire la masurile care se impun a fi luate in privinta acesteia.
Articolul 187
Decizia cu privire la cererea de asistenta judiciara
(1) Decizia de admitere, in tot sau in parte, a cererii de acordare a beneficiului asistentei judiciare sau de respingere a acesteia se ia, la propunerea judecatorului raportor, dupa ascultarea avocatului general, de camera de trei judecatori din care face parte judecatorul raportor. In acest caz, completul de judecata se compune din presedintele acestei camere, din judecatorul raportor si din primul sau, daca este cazul, din primii doi judecatori desemnati din lista prevazuta la articolul 28 alineatul (3) la data la care camera este sesizata cu cererea de asistenta judiciara de catre judecatorul raportor. Daca este cazul, completul de judecata examineaza daca recursul nu este in mod vadit nefondat.
(2) In cazul in care judecatorul raportor nu face parte dintr-o camera de trei judecatori, decizia se ia, in aceleasi conditii, de camera de cinci judecatori din care face parte acesta. Pe langa judecatorul raportor, completul de judecata se compune din patru judecatori desemnati din lista prevazuta la articolul 28 alineatul (2) la data la care camera este sesizata cu cererea de asistenta judiciara de catre judecatorul raportor.
(3) Completul de judecata decide prin ordonanta. Ordonanta de respingere, in tot sau in parte, a cererii de acordare a beneficiului asistentei judiciare se motiveaza.
Articolul 188
Sumele care trebuie platite cu titlu de asistenta judiciara
(1) In cazul admiterii cererii de acordare a beneficiului asistentei judiciare, casieria Curtii suporta, daca este cazul in limitele stabilite de completul de judecata, cheltuielile legate de asistarea si de reprezentarea solicitantului in fata Curtii. La cererea acestuia din urma sau a reprezentantului sau, se poate plati un avans din aceste cheltuieli.
(2) Prin decizia asupra cheltuielilor de judecata, Curtea poate dispune plata catre casieria Curtii a sumelor avansate cu titlu de asistenta judiciara.
(3) Aceste sume sunt recuperate prin grija grefierului de la partea care a fost obligata la plata acestora.
Articolul 189
Retragerea asistentei judiciare
Completul de judecata care s-a pronuntat asupra cererii de asistenta judiciara poate oricand, din oficiu sau la cerere, sa retraga beneficiul acestei asistente in cazul in care conditiile care au determinat admiterea cererii se schimba pe parcursul judecatii.
Capitolul 8
ALTE DISPOZITII APLICABILE IN RECURS
Articolul 190
Alte dispozitii aplicabile in recurs
(1) Articolele 127, 129-136, 147-150, 153-155 si 157-166 din prezentul regulament se aplica in mod corespunzator procedurii in fata Curtii care are ca obiect un recurs formulat impotriva unei decizii a Tribunalului.
(2) Cu toate acestea, prin derogare de la articolul 130 alineatul (1), cererea de interventie se depune in termen de o luna de la publicarea avizului prevazut la articolul 21 alineatul (4).
(3) Articolul 95 se aplica mutatis mutandis procedurii in fata Curtii care are ca obiect un recurs formulat impotriva unei decizii a Tribunalului.
TITLUL VI
REEXAMINAREA DECIZIILOR TRIBUNALULUI
Articolul 191
Camera de reexaminare
O camera de cinci judecatori se desemneaza pentru o perioada de un an pentru a decide, in conditiile stabilite la articolele 193 si 194 din prezentul regulament, daca este necesar sa se reexamineze o decizie a Tribunalului in conformitate cu articolul 62 din Statut.
Articolul 192
Informarea cu privire la deciziile susceptibile de reexaminare si comunicarea acestora
(1) Imediat dupa stabilirea datei de pronuntare sau de semnare a unei decizii care trebuie data in temeiul articolului 256 alineatul (2) sau (3) TFUE, grefa Tribunalului informeaza grefa Curtii in legatura cu acest fapt.
(2) Imediat dupa pronuntare sau semnare, grefa Tribunalului comunica aceasta decizie grefei Curtii impreuna cu dosarul procedurii, care este pus de indata la dispozitia primului avocat general.
Articolul 193
Reexaminarea deciziilor date in recurs
(1) Propunerea primului avocat general de a se reexamina o decizie a Tribunalului data in temeiul articolului 256 alineatul (2) TFUE se transmite presedintelui Curtii si presedintelui camerei de reexaminare. Simultan, grefierul este informat cu privire la aceasta transmitere.
(2) Imediat dupa ce este informat cu privire la existenta unei propuneri, grefierul comunica membrilor camerei de reexaminare dosarul procedurii care s-a aflat pe rolul Tribunalului.
(3) Imediat dupa primirea propunerii de reexaminare, presedintele Curtii desemneaza judecatorul raportor dintre judecatorii camerei de reexaminare, la propunerea presedintelui acestei camere. Compunerea completului de judecata se stabileste in conformitate cu articolul 28 alineatul (2) din prezentul regulament in ziua atribuirii cauzei judecatorului raportor.
(4) Aceasta camera decide, la propunerea judecatorului raportor, daca este necesar sa se reexamineze decizia Tribunalului. In decizia de a reexamina decizia Tribunalului nu se indica decat chestiunile care fac obiectul reexaminarii.
(5) Tribunalul, partile din procedura care s-a aflat pe rolul acestuia, precum si celelalte persoane interesate prevazute la articolul 62a al doilea paragraf din Statut sunt informate de indata de catre grefier cu privire la decizia Curtii de a reexamina decizia Tribunalului.
(6) Un aviz in care se indica data deciziei de a reexamina decizia Tribunalului si chestiunile care fac obiectul reexaminarii se publica in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Articolul 194
Reexaminarea deciziilor preliminare
(1) Propunerea primului avocat general de a se reexamina o decizie a Tribunalului data in temeiul articolului 256 alineatul (3) TFUE se transmite presedintelui Curtii si presedintelui camerei de reexaminare. Simultan, grefierul este informat cu privire la aceasta transmitere.
(2) Imediat dupa ce este informat cu privire la existenta unei propuneri, grefierul comunica membrilor camerei de reexaminare dosarul procedurii care s-a aflat pe rolul Tribunalului.
(3) De asemenea, grefierul informeaza Tribunalul, instanta de trimitere, partile din litigiul principal, precum si celelalte persoane interesate prevazute la articolul 62a al doilea paragraf din Statut cu privire la existenta unei propuneri de reexaminare.
(4) Imediat dupa primirea propunerii de reexaminare, presedintele Curtii desemneaza judecatorul raportor dintre judecatorii camerei de reexaminare, la propunerea presedintelui acestei camere. Compunerea completului de judecata se stabileste in conformitate cu articolul 28 alineatul (2) din prezentul regulament in ziua atribuirii cauzei judecatorului raportor.
(5) Aceasta camera decide, la propunerea judecatorului raportor, daca este necesar sa se reexamineze decizia Tribunalului. In decizia de a reexamina decizia Tribunalului nu se indica decat chestiunile care fac obiectul reexaminarii.
(6) Tribunalul si instanta de trimitere, partile din litigiul principal, precum si celelalte persoane interesate prevazute la articolul 62a al doilea paragraf din Statut sunt informate de indata de catre grefier cu privire la decizia Curtii de a reexamina sau de a nu reexamina decizia Tribunalului.
(7) Un aviz in care se indica data deciziei de a reexamina decizia Tribunalului si chestiunile care fac obiectul reexaminarii se publica in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Articolul 195
Hotararea pe fond dupa decizia de reexaminare
(1) Decizia de a reexamina o decizie a Tribunalului se notifica partilor si celorlalte persoane interesate prevazute la articolul 62a al doilea paragraf din Statut. Notificarea catre statele membre si catre statele parti la Acordul privind SEE, altele decat statele membre, precum si catre Autoritatea AELS de Supraveghere este insotita de o traducere a deciziei Curtii in conditiile prevazute la articolul 98 din prezentul regulament. In plus, decizia Curtii se comunica Tribunalului si, daca este cazul, instantei de trimitere.
(2) In termen de o luna de la notificarea prevazuta la alineatul (1), partile si celelalte persoane interesate carora le-a fost notificata decizia Curtii pot sa depuna memorii sau observatii scrise cu privire la chestiunile care fac obiectul reexaminarii.
(3) Imediat dupa adoptarea deciziei de a reexamina o decizie a Tribunalului, primul avocat general atribuie reexaminarea unui avocat general.
(4) Camera de reexaminare se pronunta pe fond, dupa ascultarea avocatului general.
(5) Aceasta poate totusi sa solicite Curtii sa trimita cauza unui complet de judecata compus din mai multi judecatori.
(6) In cazul in care decizia Tribunalului care face obiectul reexaminarii a fost data in temeiul articolului 256 alineatul (2) TFUE, Curtea se pronunta asupra cheltuielilor de judecata.
TITLUL VII
AVIZELE
Articolul 196
Faza scrisa a procedurii
(1) In conformitate cu articolul 218 alineatul (11) TFUE, cererea de aviz poate fi depusa de un stat membru, de Parlamentul European, de Consiliu sau de Comisia Europeana.
(2) Cererea de aviz poate privi atat compatibilitatea acordului preconizat cu prevederile tratatelor, cat si competenta Uniunii sau a uneia dintre institutiile sale de a incheia acest acord.
(3) Cererea se notifica statelor membre si institutiilor prevazute la alineatul (1), carora presedintele le stabileste un termen pentru depunerea de observatii scrise.
Articolul 197
Desemnarea judecatorului raportor si a avocatului general
Imediat dupa depunerea cererii de aviz, presedintele desemneaza judecatorul raportor, iar primul avocat general atribuie cauza unui avocat general.
Articolul 198
Sedinta de audiere a pledoariilor
Curtea poate decide ca procedura in fata sa sa cuprinda si o sedinta de audiere a pledoariilor.
Articolul 199
Termenul in care se da avizul
Curtea isi da avizul cat mai curand cu putinta, dupa ascultarea avocatului general.
Articolul 200
Pronuntarea avizului
Avizul, semnat de presedinte, de judecatorii care au luat parte la deliberari si de grefier, se da in sedinta publica. Avizul se notifica tuturor statelor membre, precum si institutiilor prevazute la articolul 196 alineatul (1).
TITLUL VIII
PROCEDURILE SPECIALE
Articolul 201
Calea de atac impotriva deciziilor comitetului de arbitraj
(1) Cererea introductiva prin care se formuleaza calea de atac prevazuta la articolul 18 al doilea paragraf TCEEA cuprinde:
(a) numele si domiciliul petentului;
(b) calitatea semnatarului;
(c) indicarea deciziei comitetului de arbitraj atacate;
(d) indicarea partilor adverse;
(e) expunerea sumara a faptelor;
(f) motivele si argumentele invocate, precum si o expunere sumara a motivelor mentionate;
(g) concluziile petentului.
(2) Prevederile articolelor 119 si 121 din prezentul regulament se aplica in mod corespunzator cererii introductive.
(3) In plus, la cererea introductiva se anexeaza copie certificata pentru conformitate cu originalul a deciziei atacate.
(4) Imediat dupa depunerea cererii introductive, grefierul Curtii invita grefa comitetului de arbitraj sa transmita Curtii dosarul cauzei.
(5) Procedura se desfasoara in conformitate cu articolele 123 si 124 din prezentul regulament. Curtea poate decide ca procedura in fata sa sa cuprinda si o sedinta de audiere a pledoariilor.
(6) Curtea se pronunta prin hotarare. In caz de anulare a deciziei comitetului, Curtea, daca este necesar, trimite cauza comitetului spre rejudecare.
Articolul 202
Procedura prevazuta la articolul 103 TCEEA
(1) In cazul prevazut la articolul 103 al treilea paragraf TCEEA, cererea introductiva se depune in patru exemplare certificate pentru conformitate cu originalul. Cererea introductiva este insotita de proiectul de acord sau de conventie vizat, de observatiile trimise statului in cauza de Comisia Europeana, precum si de orice alt inscris depus in sustinerea acesteia.
(2) Cererea introductiva si anexele la aceasta se notifica Comisiei Europene, care dispune de un termen de 10 zile de la aceasta notificare pentru a depune observatii scrise. Presedintele poate prelungi acest termen dupa ascultarea statului in cauza.
(3) Dupa depunerea acestor observatii, care se notifica statului in cauza, Curtea se pronunta in termen scurt, dupa ascultarea avocatului general si, la cerere, a statului in cauza si a Comisiei Europene.
Articolul 203
Procedurile prevazute la articolele 104 si 105 TCEEA
Prevederile titlurilor II si IV din prezentul regulament se aplica in mod corespunzator cererilor introductive prevazute la articolul 104 al treilea paragraf si la articolul 105 al doilea paragraf TCEEA. Acestea se notifica si statului de care apartine persoana sau intreprinderea impotriva careia este indreptata cererea introductiva.
Articolul 204
Procedura prevazuta la articolul 111 alineatul (3) din Acordul privind SEE
(1) In cazul prevazut la articolul 111 alineatul (3) din Acordul privind SEE, Curtea este sesizata printr-o cerere introdusa de partile contractante care sunt parti la diferend. Cererea se notifica celorlalte parti contractante, Comisiei Europene, Autoritatii AELS de Supraveghere si, daca este cazul, celorlalte persoane interesate carora li s-ar notifica o cerere de decizie preliminara care ridica aceeasi problema de interpretare a legislatiei Uniunii.
(2) Presedintele stabileste un termen pentru ca partile contractante si celelalte persoane interesate carora le este notificata cererea sa depuna observatii scrise.
(3) Cererea este formulata in una dintre limbile mentionate la articolul 36 din prezentul regulament. Articolul 38 se aplica in mod corespunzator. Prevederile articolului 98 se aplica mutatis mutandis.
(4) Imediat dupa depunerea cererii prevazute la alineatul (1), presedintele desemneaza judecatorul raportor. Imediat dupa aceasta desemnare, primul avocat general atribuie cererea unui avocat general.
(5) Curtea da o decizie motivata cu privire la cerere dupa ascultarea avocatului general.
(6) Decizia Curtii, semnata de presedinte, de judecatorii care au luat parte la deliberari si de grefier, se notifica partilor contractante si celorlalte persoane interesate prevazute la alineatele (1) si (2).
Articolul 205
Solutionarea diferendelor vizate la articolul 35 TUE, in versiunea in vigoare inainte de intrarea in vigoare a Tratatului de la Lisabona
(1) In cazul unor diferende intre statele membre, vizate la articolul 35 alineatul (7) TUE in versiunea in vigoare inainte de intrarea in vigoare a Tratatului de la Lisabona, astfel cum a fost mentinut in vigoare prin Protocolul nr. 36 anexat la tratate, Curtea este sesizata printr-o cerere a unei parti la diferend. Cererea se notifica celorlalte state membre, precum si Comisiei Europene.
(2) In cazul diferendelor dintre statele membre si Comisia Europeana, vizate la articolul 35 alineatul (7) TUE in versiunea in vigoare inainte de intrarea in vigoare a Tratatului de la Lisabona, astfel cum a fost mentinut in vigoare prin Protocolul nr. 36 anexat la tratate, Curtea este sesizata printr-o cerere a unei parti la diferend. Cererea se notifica celorlalte state membre, Consiliului si Comisiei Europene in cazul in care este introdusa de un stat membru. Cererea se notifica statelor membre si Consiliului in cazul in care este introdusa de Comisia Europeana.
(3) Presedintele stabileste un termen pentru ca institutiile si statele membre carora le este notificata cererea sa prezinte observatii scrise.
(4) Imediat dupa depunerea cererii prevazute la alineatele (1) si (2), presedintele desemneaza judecatorul raportor. Imediat dupa aceasta desemnare, primul avocat general atribuie cererea unui avocat general.
(5) Curtea poate decide ca procedura in fata sa sa cuprinda si o sedinta de audiere a pledoariilor.
(6) Curtea se pronunta asupra diferendului prin hotarare, dupa prezentarea concluziilor avocatului general.
(7) Aceeasi procedura precum cea prevazuta la alineatele precedente se aplica atunci cand un acord incheiat intre statele membre confera Curtii competenta de a se pronunta asupra unui diferend intre statele membre sau intre statele membre si o institutie.
Articolul 206
Cererile vizate la articolul 269 TFUE
(1) In cazul prevazut la articolul 269 TFUE, cererea se depune in patru copii certificate pentru conformitate cu originalul. Cererea introductiva este insotita de orice inscris pertinent si in special, daca este cazul, de observatiile si recomandarile formulate in temeiul articolului 7 TUE.
(2) Cererea si anexele la aceasta se notifica, dupa caz, Consiliului European sau Consiliului, care dispune de un termen de 10 zile de la aceasta notificare pentru a depune observatii scrise. Acest termen nu se poate prelungi.
(3) Cererea si anexele la aceasta se comunica si statelor membre, altele decat statul in cauza, precum si Parlamentului European si Comisiei Europene.
(4) Dupa depunerea observatiilor prevazute la alineatul (2), care se notifica statului membru in cauza, precum si statelor si institutiilor prevazute la alineatul (3), Curtea se pronunta in termen de o luna de la depunerea cererii, dupa ascultarea avocatului general. La cererea statului membru in cauza, a Consiliului European sau a Consiliului ori din oficiu, Curtea poate decide ca procedura in fata sa sa cuprinda si o sedinta de audiere a pledoariilor la care sunt citate toate statele si institutiile vizate de prezentul articol.
DISPOZITII FINALE
Articolul 207
Regulamentul aditional
Sub rezerva aplicarii articolului 253 TFUE, Curtea, dupa consultarea guvernelor interesate, adopta, in ceea ce o priveste, un regulament aditional de stabilire a normelor privind:
a) comisiile rogatorii;
b) cererile de asistenta judiciara;
c) denuntarea de catre Curte, in conformitate cu articolul 30 din Statut, a marturiei mincinoase comise de martori si de experti.
Articolul 208
Dispozitii de punere in aplicare
Curtea poate adopta, prin act separat, dispozitii practice de punere in aplicare a prezentului regulament.
Articolul 209
Abrogare
Prezentul regulament inlocuieste Regulamentul de procedura al Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene adoptat la 19 iunie 1991, astfel cum a fost modificat ultima data la 24 mai 2011 (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 162, 22.6.2011, pagina 17).
Articolul 210
Publicarea si intrarea in vigoare a prezentului regulament
Prezentul regulament, autentic in limbile prevazute la articolul 36 din acest regulament, se publica in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si intra in vigoare in prima zi a celei de a doua luni de la data publicarii sale.
Adoptat la Luxemburg, la 25 septembrie 2012.
[1] JO L 1, 3.1.1994, p.27.
[2] JO, 17, 6.10.1958, p 385.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close