Actele de control in cadrul unei inspectii economico-financiare

In Monitorul Oficial nr. 733 din 30 octombrie 2012 a fost publicat Ordinul nr. 1331/2012 al ministrului Finantelor Publice privind aprobarea modelului, continutului si instructiunilor de completare ale actelor de control si formularelor utilizate in activitatea de inspectie economico-financiara.

In cadrul actului normativ sunt prezentate actele de control si formularele utilizate in activitatea de inspectie economico-financiara dintre care amintim:

Raportul de inspectie economico-financiara

Raportul de inspectie economico-financiara este actul de control unilateral, in care echipa de inspectie economico-financiara consemneaza constatarile din punct de vedere faptic si legal.

Raportul de inspectie economico-financiara se semneaza de echipa de inspectie economico-financiara, se avizeaza de seful structurii de inspectie economico-financiara si se aproba de conducatorul activitatii de inspectie economico-financiara.

Toate exemplarele raportului de inspectie economico-financiara se semneaza pe fiecare pagina de echipa de inspectie economico-financiara.

Raportul de inspectie economico-financiara sta la baza intocmirii dispozitiei obligatorii si constituie anexa a acesteia.

Nota unilaterala

Nota unilaterala este actul de control care se intocmeste in cazurile in care din verificarea obiectivelor si documentelor aferente acestora nu s-au constatat abateri ori acestea, prin volumul si importanta lor, nu justifica intocmirea unui raport de inspectie economico-financiara. In nota unilaterala organele de inspectie economico-financiara vor prezenta documentele controlate si constatarile efectuate.

Nota unilaterala se semneaza de echipa de inspectie economico-financiara, se avizeaza de seful serviciului/biroului si se aproba de conducatorul activitatii de inspectie economico-financiara. Exemplarele notei unilaterale se semneaza pe fiecare pagina de echipa de inspectie economico-financiara.

Procesul-verbal

Procesul-verbal este actul de control care se intocmeste in timpul inspectiei economico-financiare de echipa de control pentru consemnarea unor fapte care pot intruni elemente constitutive ale unei infractiuni, in conditiile prevazute de legea penala.

Nu are ca rezultat intocmirea unei dispozitii obligatorii.

Procesul-verbal se semneaza de echipa de inspectie economico-financiara si de reprezentantul legal al operatorului economic sau de persoana imputernicita de catre acesta, cu sau fara explicatii ori obiectiuni, se avizeaza de seful serviciului/biroului si se aproba de conducatorul activitatii de inspectie economico-financiara.

In cazul refuzului reprezentantului legal al operatorului economic sau al persoanei imputernicite de a semna procesul-verbal, in continutul acestuia se consemneaza refuzul, cu specificarea conditiilor si a motivelor care au generat refuzul.

Toate exemplarele procesului-verbal trebuie sa contina pe fiecare pagina semnatura in original a organelor de inspectie economico-financiara si a reprezentantului legal sau a imputernicitului operatorului economic.

Procesul-verbal se inregistreaza la registratura operatorului economic verificat si la registratura organului de inspectie economico-financiara.

Se inainteaza ca anexa la sesizarea penala care se transmite organelor de cercetare penala.

Raportul de urmarire a indeplinirii masurilor dispuse

Raportul de urmarire a indeplinirii masurilor dispuse este actul de control bilateral care se intocmeste in cazul in care operatorul economic nu a dus la indeplinire masurile dispuse prin dispozitia obligatorie.

Raportul de urmarire a indeplinirii masurilor dispuse se semneaza pe fiecare pagina de catre echipa de inspectie economico-financiara si de reprezentantul legal al operatorului economic.

Raportul de urmarire a indeplinirii masurilor dispuse semnat, cu sau fara explicatii ori obiectiuni, constituie anexa la raportul de inspectie economico-financiara. Despre refuzul de a semna se va face mentiune in continutul raportului.

Raportul de verificare documentara prealabila

Raportul de verificare documentara prealabila este un act de control unilateral, care se intocmeste la sediul organului de inspectie economico-financiara, in baza controlului documentar efectuat asupra informatiilor detinute de catre acesta sau obtinute ca urmare a exercitarii atributiilor prevazute de lege, atunci cand au rezultat abateri, neconcordante, necorelari in raportarile operatorului economic fata de reglementarile legale.

Raportul de verificare documentara prealabila este anexa la raportul de inspectie economico-financiara, fara ca acesta sa fie transmis operatorului economic.

Raportul de verificare documentara prealabila se semneaza pe fiecare pagina de echipa de inspectie economico-financiara, se avizeaza de seful serviciului/biroului si se aproba de conducatorul activitatii de inspectie economico-financiara.

Nota de constatare

Nota de constatare este actul de control bilateral, care se intocmeste atunci cand in cursul inspectiei economico-financiare se constata fapte a caror reconstituire ulterioara nu mai este posibila si in alte situatii apreciate de organul de inspectie economico-financiara.

Nota de constatare se semneaza pe fiecare pagina de catre echipa de inspectie economico-financiara si de reprezentantul legal al operatorului economic sau de persoana imputernicita de catre acesta. In cazul in care se refuza semnarea de catre reprezentantii operatorului economic verificat, aceasta poate fi semnata de cel putin un martor sau, in lipsa acestora, se va face mentiunea „refuza sa semneze“.

Nota de constatare se anexeaza la raportul de inspectie economico-financiara.

Raportul intermediar

Raportul intermediar este actul de control bilateral care se intocmeste la sediul central sau la sediile secundare ale operatorului economic si are structura raportului de inspectie economico-financiara.

Raportul intermediar se semneaza de reprezentantul legal al operatorului economic sau de persoana imputernicita de catre acesta, de echipa de inspectie economico-financiara pe fiecare pagina, se avizeaza de seful serviciului/biroului si se aproba de conducatorul activitatii de inspectie economico-financiara.

Raportul intermediar se anexeaza la raportul de inspectie economico-financiara.

Procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor

Procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor este intocmit in timpul efectuarii unei inspectii economico-financiare de catre agentul constatator, cand constata abateri de la prevederile legale aplicabile, considerate contraventii.

Formularul se intocmeste cu respectarea prevederilor legislatiei privind regimul juridic al contraventiilor, o atentie deosebita acordandu-se elementelor a caror lipsa atrag nulitatea acestuia si incadrarii in termenul legal de prescriptie.

Procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor se semneaza pe fiecare pagina de agentul constatator si de contravenient. In cazul in care contravenientul nu se afla de fata, refuza sau nu poate sa semneze, se va mentiona acest lucru prin confirmarea cel putin a unui martor.

Procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor este anexa la raportul de inspectie economico-financiara sau la raportul de urmarire a masurilor dispuse.

Sursa: Infolegal

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close