Topul National al Firmelor Private din Romania

Cu prilejul celei de a XX-a editii a Topului National al Firmelor Private din Romania, organizat de CNIPMMR in colaborare cu AIPPIMM, avand ca partener oficial CECCAR si partener principal Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, in data de 02 noiembrie 2012 la Palatul Parlamentului, s-a realizat o ampla consultare a intreprinzatorilor, in vederea stabilirii celor 10 prioritati majore ale mediului de afaceri pentru anul 2013.

Consultarea a avut loc sub forma unui referendum in randul participantilor la eveniment, reprezentand cele mai performante intreprinderi din Romania, ai membrilor portalului www.immromania.ro si ai membrilor CNIPMMR raspunzand peste 2.500 de societati comerciale, care au evidentiat urmatoarele 10 prioritati pentru mediul de afaceri:

1. Masuri pentru crearea unui mediul mediu de afaceri favorabil si prietenos pentru IMM-uri:

 • Asigurarea unui mediu de afaceri favorabil si prietenos, a unui cadru legal stabil si predictibil, bazat pe reducerea birocratiei;
 • Continuarea procesului de simplificare a procedurilor administrative, reducerea prafiscalitatii si a numarului de autorizatii, avize, licente si permise pentru agentii economici, cu reducerea a cel putin 10% dintre acestea;
 • Realizarea unui sistem informational si a inventarului complet al taxelor nefiscale si al avizelor, autorizatiilor si licentelor, care sa constituie suportul de aplicare si de simplificare a procedurilor administrative privind infiintarea si functionarea intreprinderilor;
 • Generalizarea aplicarii procedurii tacite;
 • Cresterea transparentei masurilor privind mediul de afaceri si a politicilor guvernamentale, prin: imbunatatirea cadrului legal, bazat pe consultarea obligatorie a organizatiilor IMM-urilor si pe analiza cost-benficiu pentru IMM-uri; realizarea sistematica de evaluari de impact a fiecarui nou act normativ; evaluarile de impact ex-post realizate de organizatiile reprezentative pentru IMM-uri asupra reglemetarilor juridice recent introduse;
 • Reglementarea obligatiei elaborarii si publicarii anuale a unui raport cuprinzator privind starea IMM-urilor, avand doua parti, analiza din punct de vedere guvernamental si analiza neguvernamentala, care sa fie prezentat in Parlament si sa fie valorificat in vederea perfectionarii legislatiei si functionarii administratiei centrale si locale.

2. Adoptarea unei noi Legi pentru intreprinderile mici si mijlocii, care sa asigure implementarea deplina la nivel national a Small Business Act (SBA), aplicarea principiului „Reglementati mai intai pentru IMM-uri” si cresterea treptata de la 0,4% la 1% din PIB a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru finantarea programelor de dezvoltare, a masurilor de sprijinire a infiintarii de noi intreprinderi si de sustinere a dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, la nivel national si local, pentru perioada 2012-2020.

3. Cresterea sumelor alocate programelor de infiintare si dezvoltare a intreprinderilor mici si mijlocii, cu alocarea prioritara a 300 milioane euro pentru sustinerea financiara a programului start-up in perioada 2013-2014, care va asigura crearea unui numar de 300.000 locuri noi de munca si cresterea cu 4,26% a PIB in perioada 2013-2016.

4. Relansarea procesului investitional, prin modificarea si completarea O.U.G. nr. 85/2008 privind stimularea investitiilor, aprobata prin Legea nr. 78/2009, imbunatatirea cadrului legal privind schemele de ajutor de stat, cu modificarea criteriilor de acordare pentru a le face pe deplin accesibile IMM-uri, relansarea Programului pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare – START, precum si recapitalizarea Fondului de Garantare a Creditelor pentru IMM (FNGCIMM) si Fondul Roman de Contragarantare (FRC).

5. Reducerea fiscalitatii si imbunatatirea Codului fiscal si a Codului de procedura fiscala, prin:

 • Reducerea TVA de la 24% la 19%;
 • Reducerii fiscalitatii asupra fortei de munca cu 5 puncte procentuale sau macar reglementarea platii trimestriale a contributiilor pentru IMM-uri si ONG-uri (inclusiv patronate si sindicate);
 • Reducerea cu minim 25% a numarului de impozite pentru intreprinzatori, care in Romania este de 6,6 ori mai mare decat media UE (European Commission Enterprise and Industry, Fisa informativa SBA Romania 2010/2011, numar de plati de impozite / an in 2011: Romania 113, raportat la media UE de 16,94);
 • Masuri de stimulare a IMM-urilor: impozitarea graduala a IMM-urilor nou infiintate – scutire de impozit in primul an, reducerea cu 50% a impozitului in cel de-al doilea an, cu obligativitatea de asigurare a functionarii societatii pe o durata de minim trei ani dupa finalizarea facilitatilor;
 • Eliminarea penalitatilor de intarziere foarte mari privind creantele bugetare (cu mentinerea doar a dobanzii de intarziere);
 • Aplicarea aceluiasi regim de penalitati si dobanzi de intarziere in cazul platilor intarziate din contractele de achizitie publica si pentru celelate obligatii de plata catre intreprinzatori (rambursare TVA, etc.);
 • Imbunatatirea reglementarilor privind scutirea impozitului pe profitul reinvestit;
 • Reglementarea principiului “in dubio contra fiscum”, potrivit caruia in caz de orice dubiu asupra normei aplicabile, susceptibila de interpretari ambigue sau multiple, sau privind existenta faptului impozabil sau naturii acestuia, sa se aplice situatia cea mai favorabila contribuabilului, pentru ca acesta sa nu fie sanctionat pentru imperfectiunile cadrului normativ;
 • Imbunatatirea reglementarilor privind controalele, pentru exercitarea cu prioritate a functiei preventive a controlului, cu informarea corespunzatoare si stabilirea de avertismente prealabile sanctiunilor pecuniare in cazul microintreprinderilor si intreprinderilor mici, responsabilizarea functionarilor cu atributii de control, eliminarea practicilor controalelor si amenzilor excesive pentru IMM-uri;
 • Mentinerea cotei unice de 16% si neadoptarea de masuri privind cresterea fiscalitatii.

6. Imbunatatirea absorbtiei fondurilor structurale prin respectarea stricta a termenelor de finantare prevazute in contracte, finantarea in intregime de la bugetul statului a cheltuielilor efectuate, care vor fi ulterior rambursate de CE, inclusiv garantarea creditelor bancare necesare cofinantarii beneficiarilor proiectelor finantate din fonduri structurale.

7. Imbunatatirea accesului IMM-urilor la finantare, prin sustinerea infiintarii unei banci speciale dedicate IMM-urilor sau a programelor speciale de creditare a micilor intreprinzatori si instituirea, potrivit practicii europene, a mediatorului de credite pentru IMM-uri, la nivelul fiecarui judet, dupa model francez, care sa asigure realizarea a 3 scopuri: cresterea creditarii IMM-urilor, oferirea de solutii intreprinderilor, in special sectorului IMM, pentru a obtine finantari de la banci si sesizarea Guvernului in cazul aparitiei unor probleme nerezolvate majore.

8. Imbunatatirea legislatiei privind achizitiile publice, pentru cresterea participarii IMM-urilor la achizitiilor publice:

 • Reglementarea unor prevederi speciale pentru IMM-uri: obligativitatea impartirii in loturi mai mici a obiectului achizitiei pentru a fi accesibil IMM-urilor, garantii de participare si buna executie mai mici pentru IMM-uri, simplificarea procedurii privind acordarea de avansuri, etc.;
 • Reglementarea in regim de urgenta a obligatiei de plata a valorii contractelor de achizitie publica in termen de maxim 30 de zile calendaristice de la receptie, cu sanctiuni ferme (dobanzi si penalitati echivalente cu cele pentru datorii bugetare), cu transpunerea Directivei 2011/7/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 februarie 2011 privind combaterea intarzierii in efectuarea pla?ilor in tranzac?iile comerciale (reformare), al carei temen maxim de transpunere expira la data de 16 martie 2013.

9. Sustinerea dezvoltarii IMM-urilor din Romania, prin sustinerea distributiei si comercializarii produselor lor :

 • Extinderea masurilor adoptate prin Legea nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare, privind protectia impotriva intelegerilor si practicilor anticoncurentiale si accelerarea platilor comerciantilor catre toate IMM-urile furnizoare – din industria usoara, mobila, produse chimice, etc., care va stimula cresterea productiei industriale autohtone si va reduce importurile;
 • Instituirea unei retele de colectare in vederea distributiei produselor traditionale si locale realizate de IMM-uri, inclusiv micii agricultori si mestesugari, cu implicarea financiara a fondurilor UE;
 • Instituirea obligativitatii pentru marile lanturi de magazine de a asigura un spatiu minim de desfacere (30%) pentru prezentarea si comercializarea produselor traditionale si locale realizate de IMM-uri, inclusiv micii agricultori si mestesugari;
 • Dezvoltarea retelelelor si centrelor de consultanta si informare pentru IMM-uri, a serviciilor de sprijin in afaceri, a portalurilor de solutii pentru IMM, sustinerea retelelor de cooperare dintre IMM-uri, centre de cercetare si universitati, organizatii de formare profesionala si formare profesionala continua, institutii financiare si consultanti;
 • Sustinerea dezvoltarii organizatiilor IMM-urilor, pentru asigurarea de servicii complexe, adaptate specificului micilor intreprinzatori.

10. Masuri pentru felexibilizarea relatiilor de munca si sustinerea ocuparii pe piata muncii:

 • Continuarea flexibilizarii pietei muncii din Romania, concomitent cu adaptarea de masuri de stimulare a infiintarii de noi locuri de munca, de ocupare a persoanelor defavorizate si de crestere a productivitatii muncii.
 • Aplicarea aceluiasi regim de drepturi si plati pentru salariatii din domeniul privat similar cu salariatii bugetari raportat la platile efectuate din bugetele speciale de asigurari sociale (indemnizatii compensatorii in caz de somaj, acces la programele de tratamente si refacere a capacitatii de munca, etc.).
 • Eliminarea practicii anularii datoriilor companiilor cu capital de stat de la fondurile de asigurari sociale obligatorii;
 • Continuarea simplificarii procedurilor referitoare la angajare si indeplinirea obligatiilor declarative si de plata a contributiilor obligatorii ale angajatorilor.
 • Recunoasterea rolului patronatelor IMM-urilor in cadrul dialogului social la nivel national si local si valorificarea propunerilor lor pentru imbunatatirea cadrului legislativ.

Sursa: Infolegal

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close