Decizia de punere in aplicare a Consiliului din 4 octombrie 2012

Decizia de punere in aplicare a Consiliului din 4 octombrie 2012 de autorizare a Ungariei sa aplice o masura speciala de derogare de la articolul 193 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata

(2012/624/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,
avand in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene,
avand in vedere Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata [1], in special articolul 395 alineatul (1),
avand in vedere propunerea Comisiei Europene,
intrucat:
(1) Prin scrisoarea inregistrata la Comisie la 3 februarie 2012, Ungaria a solicitat autorizatia de a deroga, incepand cu 1 iulie 2012 pentru o perioada de doi ani, de la dispozitiile articolului 193 din Directiva 2006/112/CE referitor la persoana obligata la plata taxei pe valoarea adaugata (TVA) catre autoritatile fiscale. In scrisoarea respectiva, Ungaria a mentionat ca nu va solicita reinnoirea autorizatiei in cauza.
(2) In conformitate cu articolul 395 alineatul (2) al doilea paragraf din Directiva 2006/112/CE, Comisia a informat celelalte state membre, prin scrisoarea din 26 aprilie 2012, cu privire la solicitarea depusa de Ungaria si, prin scrisoarea din 2 mai 2012, Comisia a informat Ungaria ca dispune de toate informatiile pe care le considera necesare pentru evaluarea cererii. Comisia a prezentat propunerea sa de autorizare a derogarii catre Consiliu la 29 iunie 2012.
(3) Persoana obligata la plata TVA este, in general, persoana impozabila care livreaza bunurile, in conformitate cu articolul 193 din Directiva 2006/112/CE. Scopul derogarii solicitate de Ungaria este de a transfera respectiva obligatie, pentru o perioada limitata, persoanei impozabile careia i se livreaza anumite produse agricole neprelucrate din sectorul cerealelor si din cel al plantelor oleaginoase.
(4) Ungaria a observat ca, in sectoarele respective, o serie de comercianti comit diferite forme de evaziune fiscala, atat la nivel national, cat si in cadrul schimburilor comerciale intracomunitare, prin faptul ca nu platesc autoritatilor fiscale TVA-ul incasat pentru livrarile facute. Clientii acestora, in masura in care sunt persoane impozabile cu drept de deplin deducere, continua sa aiba dreptul la deducerea TVA.
(5) Desemnarea persoanei impozabile destinatare a bunurilor livrate ca fiind obligata la plata TVA-ului in locul furnizorului ar constitui o masura temporara de urgenta care ar elimina situatiile ce favorizeaza comiterea respectivei forme de evaziune fiscala. Pentru ca masura sa fie eficace, ar trebui sa acopere recolta din 2012. Aplicarea masurii ar trebui sa inceteze dupa o perioada de doi ani, care ar trebui sa fie suficienta pentru Ungaria pentru a institui, in sectorul agricol, masuri definitive si compatibile cu Directiva 2006/112/CE, de natura sa previna si sa combata aceasta forma de evaziune fiscala.
(6) Pentru a preintampina transferul evaziunii fiscale catre etapa de prelucrare a produselor, catre alte produse sau catre alte sectoare, Ungaria trebuie sa introduca masuri adecvate de control si obligatii de raportare corespunzatoare si sa informeze Comisia in acest sens.
(7) Pentru a se asigura faptul ca masura speciala se aplica exclusiv anumitor produse agricole specifice si pentru a se garanta securitatea juridica a acesteia, bunurile care fac obiectul masurii speciale trebuie determinate cu ajutorul nomenclaturii combinate prevazute in Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifara si statistica si Tariful vamal comun [2].
(8) Masura speciala este proportionala cu obiectivele urmarite, intrucat este limitata in timp si nu se intentioneaza aplicarea sa generala, ci doar unui numar de produse clar specificate care, in mod normal, nu sunt destinate, ca atare, consumului final si in legatura cu care evaziunea fiscala a cauzat pierderi considerabile de venituri din TVA.
(9) Masura speciala nu va avea un impact negativ asupra resurselor proprii ale Uniunii provenite din TVA,

ADOPTA PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Prin derogare de la articolul 193 din Directiva 2006/112/CE, Ungaria este autorizata sa desemneze in calitate de persoana obligata la plata TVA persoana impozabila destinatara a livrarii bunurilor mentionate in continuare, astfel cum figureaza in nomenclatura combinata stabilita prin Regulamentul (CEE) nr. 2658/87:
Codul NC | Produs |
1001 | Grau si meslin |
1002 | Secara |
1003 | Orz |
1004 | Ovaz |
1005 | Porumb |
10086000 | Triticale |
1201 | Boabe de soia, chiar sfaramate |
1205 | Seminte de rapita sau de rapita salbatica, chiar sfaramate |
120600 | Seminte de floarea-soarelui, chiar sfaramate |
Articolul 2
Autorizatia prevazuta la articolul 1 este conditionata de introducerea de catre Ungaria a unor masuri de control si a unor obligatii de raportare adecvate si eficace cu privire la persoanele impozabile care livreaza bunurile care fac obiectul prezentei decizii.
Ungaria informeaza Comisia cu privire la introducerea masurilor si obligatiilor mentionate la primul paragraf.
Articolul 3
Prezenta decizie intra in vigoare la data notificarii.
Se aplica de la 1 iulie 2012 pana la 30 iunie 2014.
Articolul 4
Prezenta decizie se adreseaza Ungariei.

Adoptata la Luxemburg, 4 octombrie 2012.
Pentru Consiliu
Presedintele
S. Charalambous
[1] JO L 347, 11.12.2006, p. 1.
[2] JO L 256, 7.9.1987, p. 1.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close