MAEur initiaza masuri care sa contribuie la absorbtia fondurilor europene

feature photo

Ministerul Afacerilor Europene a publicat un proiect de hotarare de Guvern pentru modificarea Anexei I la H.G. nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta.

Fata de Normele metodologice aplicabile in prezent, proiectul de hotarare aduce in plus reglementari menite sa contribuie substantial la absorbtia fondurilor europene prin:

– contractarea suplimentara de proiecte finantate in cadrul POR, Axa prioritara 1 „Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – poli urbani de crestere” si in cadrul POAT, Axa prioritara 1 „Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor”;
– contractarea tuturor proiectelor de investitii aflate in portofoliul POS Mediu, Axa Prioritara 1 – Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata, precum si a asistentei tehnice pentru pregatirea portofoliului de proiecte pentru perioada de programare 2014-2020.

Reglementarile promovate prin acest act normativ au impact asupra cresterii gradului de absorbtie a instrumentelor structurale, mai ales prin faptul ca vor putea fi contractate in termen scurt proiecte deja evaluate si se va putea lansa cererea de proiecte din cadrul schemei de eficienta energetica.

Totodata, lansarea schemei de eficienta energetica va genera crearea de noi locuri de munca si promovarea coeziunii sociale prin sprijinirea cresterii eficientei energetice in blocurile de locuinte, fiind estimata o reducere de cel putin 40% a consumului de energie pentru incalzire. Impactul social al implementarii schemei de eficienta energetica din cadrul POR va avea si un impact social semnificativ, deoarece vizeaza blocuri de locuinte construite in perioada 1950-1990 in care locuiesc categorii sociale vulnerabile si familii cu venituri reduse (peste 50% dintre familiile de proprietari avand un venit net lunar pe membru de familie de maxim 500 euro).

In plus, va permite contractarea din POAT, pana la sfarsitul anului, a proiectelor ce vor fi realizate utilizand expertiza institutiilor financiare internationale si care vor contribui la consolidarea capacitatii de absorbtie a instrumentelor structurale. Demersurile pentru identificarea si pregatirea acestor proiecte au fost aprobate la nivelul Guvernului, la recomandarea Comisiei Europene.

Prin aprobarea acestui act normativ va fi posibila contractarea tuturor proiectelor aflate in portofoliul POS Mediu, Axa Prioritara 1 – Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata. Prin aceste proiecte, pe langa faptul ca vor fi create noi locuri de munca, se va asigura accesul la servicii imbunatatite de apa si canalizare pentru populatia din localitatile beneficiare, proiectele contribuind in mod semnificativ la conformarea cu Directivele Europene relevante, in linie cu obligatiile asumate de Romania, prin Tratatul de Aderare. Aprobarea tuturor proiectelor din portofoliu si semnarea contractelor de finantare aferente va crea premisele unei rate de absorbtie ridicate la finalul perioadei de programare si va asigura evitarea posibilelor sanctiuni ce ar putea fi aplicate Romaniei ca urmare a neconformarii cu prevederile directivelor in domeniu. In plus, prin pregatirea portofoliului de proiecte pentru perioada de programare urmatoare, se vor asigura premisele existentei unor aplicatii de finantare mature si a unei absorbtii ridicate a fondurilor UE, incepand cu primul an al viitoarei perioadei 2014-2020.

Totodata, proiectul de act normativ aduce si unele clarificari de ordin tehnic privind:

– corelarea cu prevederile O.U.G. nr. 64/2009 modificata prin O.U.G. nr. 26/2012;
– stabilirea contului de venituri ale bugetului de stat in care se incaseaza sumele provenite din
dobanzi;
– sanctiunile aplicabile beneficiarilor in cazul nerespectarii graficului de rambursare;
– garantiile emise de in vederea primirii prefinantarii.

Proiectul a fost publicat in data de 8 noiembrie 2012.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close