Rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2012

In M. Of. nr. 731 din 29 octombrie 2012 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 62/2012 pentru rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2012.

Din cuprins:
Luand in considerare principalele caracteristici ale politicii bugetare in perioada urmatoare, care vor fi subordonate obiectivelor de sustinere a cresterii economice si de reducere a inflatiei si atingerii unui deficit bugetar la un nivel corelat cu obiectivele macroeconomice,
avand in vedere analiza executiei bugetare pe primele 8 luni ale anului, respectiv a gradului de utilizare a fondurilor bugetare alocate, prevederile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit carora legile bugetare anuale pot fi modificate in cursul exercitiului bugetar prin legi de rectificare,
avand in vedere asigurarea fondurilor necesare pentru plata diferentelor rezultate in urma procesului de revizuire a pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, pentru pastrarea echilibrelor bugetare la un nivel care sa permita respectarea angajamentelor interne si internationale asumate de Guvernul Romaniei, inclusiv in ceea ce priveste nivelul deficitului bugetar,
in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare, a caror reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 6 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

ART. 1
Bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetul asigurarilor pentru somaj pe anul 2012, aprobate prin Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2012 nr. 294/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 913 din 22 decembrie 2011, cu modificarile ulterioare, se modifica potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta.
ART. 2
(1) Influentele asupra veniturilor si cheltuielilor bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2012, detaliate la venituri pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole si titluri, sunt prevazute in anexa nr. 1.
(2) Bugetul asigurarilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii pe anul 2012 se majoreaza la venituri cu suma de 69.089 mii lei prin diminuarea veniturilor curente cu suma de 106.502 mii lei si majorarea subventiei acordate de la bugetul de stat cu suma de 175.591 mii lei, iar la cheltuieli se majoreaza cu suma de 69.089 mii lei.
(3) Sistemul de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale pe anul 2012 se diminueaza la venituri cu suma de 73.898 mii lei, se majoreaza la cheltuieli cu suma de 911 mii lei, iar excedentul se diminueaza cu suma de 74.809 mii lei.
ART. 3
(1) Influentele asupra veniturilor si cheltuielilor bugetului asigurarilor pentru somaj pe anul 2012, detaliate la venituri pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole si titluri, sunt prevazute in anexa nr. 2.
(2) Bugetul asigurarilor pentru somaj pe anul 2012 aferent sistemului asigurarilor pentru somaj se diminueaza la cheltuieli cu suma de 205.000 mii lei, iar subventiile acordate de la bugetul de stat se diminueaza cu aceeasi suma.
(3) Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, cu modificarile ulterioare, se majoreaza la cheltuieli cu suma de 4.000 mii lei, excedentul diminuandu-se cu aceeasi suma.
ART. 4
Prin derogare de la prevederile art. 16 si 56 din Legea responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010 si de la prevederile art. 3 alin. (5) din Legea nr. 291/2011 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar aplicabile pana la 1 ianuarie 2014, se majoreaza cheltuielile bugetului asigurarilor sociale de stat si se diminueaza plafonul nominal al soldului acestui buget pe anul 2012, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta.
ART. 5
(1) Se autorizeaza ordonatorii principali de credite sa detalieze influentele aprobate si sa introduca modificarile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta in bugetul asigurarilor sociale de stat, in bugetul asigurarilor pentru somaj si in anexele la acestea pe anul 2012.
(2) Ordonatorii principali de credite, in termen de 5 zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, comunica Ministerului Finantelor Publice detalierea influentelor aprobate.
ART. 6
Anexele nr. 1, 1/01, 1/03, 1/04 si 2 fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close