RIL admis. Decizia nr. 11/2012

In M. Of. nr. 734 din 31 octombrie 2012 a fost publicata Decizia nr. 11/2012 a ICCJ – Completul competent sa judece recursurile in interesul legii.

Din cuprins:
Completul competent sa judece recursurile in interesul legii ce formeaza obiectul Dosarului nr. 10/2012 este constituit conform dispozitiilor art. 330^6 alin. 2 din Codul de procedura civila si ale art. 27^2 alin. (2) lit. b) din Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativa a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare.
Sedinta este prezidata de doamna judecator dr. Rodica Aida Popa, vicepresedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie.
Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este reprezentat de doamna procuror Antonia Eleonora Constantin.
La sedinta de judecata participa magistratul-asistent-sef al Sectiei I civile, doamna Mihaela Calabiciov, desemnata in conformitate cu dispozitiile art. 27^3 din Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativa al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare.
Inalta Curte de Casatie si Justitie – Completul competent sa judece recursul in interesul legii a luat in examinare recursurile in interesul legii formulate de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Colegiul de conducere al Curtii de Apel Craiova cu privire la interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 5 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2010 privind unele masuri de reincadrare in functii a unor categorii de personal din sectorul bugetar si stabilirea salariilor acestora, precum si alte masuri in domeniul bugetar si ale art. 30 din Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, in situatia recalcularii salariilor de baza ale cadrelor didactice incepand cu data de 1 ianuarie 2010.
Doamna judecator dr. Rodica Aida Popa, presedintele completului de judecata, constatand ca nu mai exista chestiuni prealabile sau exceptii, a acordat cuvantul reprezentantului procurorului general, doamna procuror Antonia Eleonora Constantin, pentru sustinerea recursului in interesul legii.
Reprezentantul procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a sustinut ca in practica judiciara nu exista un punct de vedere unitar cu privire la interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 5 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2010 privind unele masuri de reincadrare in functii a unor categorii de personal din sectorul bugetar si stabilirea salariilor acestora, precum si alte masuri in domeniul bugetar si ale art. 30 din Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, in situatia recalcularii salariilor de baza ale cadrelor didactice incepand cu data de 1 ianuarie 2010, fiind identificate doua orientari jurisprudentiale.
Intr-o prima orientare a practicii s-a retinut ca, in situatia cadrelor didactice, recalcularea salariilor pentru perioada 1 ianuarie 2010 – 31 decembrie 2010 se face potrivit Legii-cadru nr. 330/2009, cu aplicarea prevederilor art. 5 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2010. Instantele care au optat pentru aceasta prima interpretare au stabilit ca incadrarea personalului didactic din invatamant la data de 1 ianuarie 2010 nu se mai poate face decat cu luarea in calcul a salariilor de baza la data de 31 decembrie 2009, stabilite conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 41/2009, iar nu in baza altui act normativ.
Intr-o a doua orientare a practicii, instantele au apreciat ca dispozitiile Legii-cadru nr. 330/2009 trebuie aplicate prin raportare la dispozitiile Legii nr. 221/2008, astfel incat reincadrarea, incepand cu data de 1 ianuarie 2010, se face prin aplicarea coeficientului de multiplicare 1,000 in valoare de 400 lei.
Doamna procuror Antonia Eleonora Constantin a mentionat ca prima opinie este considerata de catre procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie ca fiind in acord cu litera si spiritul legii si a solicitat admiterea recursurilor in interesul legii si pronuntarea unei decizii prin care sa se asigure interpretarea si aplicarea unitara a legii.
Doamna judecator dr. Rodica Aida Popa, constatand ca nu sunt intrebari de formulat din partea membrilor completului, a declarat dezbaterile inchise, iar completul de judecata a ramas in pronuntare asupra recursurilor in interesul legii.

INALTA CURTE,
deliberand asupra recursurilor in interesul legii, constata urmatoarele:

1. Problema de drept ce a generat practica neunitara
Prin recursurile in interesul legii formulate de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Colegiul de conducere al Curtii de Apel Craiova s-a aratat ca in practica judiciara nu exista un punct de vedere unitar cu privire la interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 5 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2010 privind unele masuri de reincadrare in functii a unor categorii de personal din sectorul bugetar si stabilirea salariilor acestora, precum si alte masuri in domeniul bugetar si ale art. 30 din Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, in situatia recalcularii salariilor de baza ale cadrelor didactice incepand cu data de 1 ianuarie 2010.

2. Examenul jurisprudential
Prin Adresa nr. 5.491 din 1 februarie 2012, Colegiul de conducere al Curtii de Apel Craiova a sesizat Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru a se pronunta asupra interpretarii si aplicarii unitare a prevederilor art. 5 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2010 privind unele masuri de reincadrare in functii a unor categorii de personal din sectorul bugetar si stabilirea salariilor acestora, precum si alte masuri in domeniul bugetar si ale art. 30 din Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fondurile publice, in situatia recalcularii salariilor de baza ale cadrelor didactice incepand cu data de 1 ianuarie 2010.
Prin Adresa nr. 2/S.U. din 7 februarie 2012, Inalta Curte de Casatie si Justitie a solicitat procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sa dispuna verificarea jurisprudentei la nivelul intregii tari.
Examenul jurisprudential a relevat ca in practica instantelor nu exista un punct de vedere unitar cu privire la interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 5 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2010 privind unele masuri de reincadrare in functii a unor categorii de personal din sectorul bugetar si stabilirea salariilor acestora, precum si alte masuri in domeniul bugetar si ale art. 30 din Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fondurile publice, in situatia recalcularii salariilor de baza ale cadrelor didactice incepand cu data de 1 ianuarie 2010, identificandu-se mai multe orientari:
In concret, problema de drept care a generat practica neunitara vizeaza interpretarea si aplicarea sintagmei “salariul avut” (in luna decembrie 2009), salariu care urma a fi mentinut in anul 2010, pentru personalul aflat in functie la data de 1 ianuarie 2010, conform prevederilor art. 30 alin. (5) si (6) din Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, in conditiile in care, prin art. 5 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2010 privind unele masuri de reincadrare in functii a unor categorii de personal din sectorul bugetar si stabilirea salariilor acestora, s-a prevazut ca reincadrarea personalului didactic din invatamant la data de 1 ianuarie 2010 se face luand in calcul “salariile de baza la data de 31 decembrie 2009, stabilite in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 41/2009 privind unele masuri in domeniul salarizarii personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai – decembrie 2009, aprobata prin Legea nr. 300/2009”.

3. Solutiile pronuntate de instantele judecatoresti
3.1. Intr-o prima orientare a practicii, instantele au apreciat ca, in situatia cadrelor didactice, recalcularea salariilor pentru perioada 1 ianuarie 2010 – 31 decembrie 2010 se face potrivit Legii-cadru nr. 330/2009, cu aplicarea prevederilor art. 5 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2010.
In acest sens s-a retinut ca, potrivit art. 1 alin. (2) din Legea-cadru nr. 330/2009, incepand cu data intrarii in vigoare a legii, drepturile salariale ale personalului din sectorul bugetar sunt si raman exclusiv cele prevazute prin acest act normativ.
Prin urmare, conform acestei dispozitii legale, salariul reclamantilor nu poate fi calculat potrivit altor reglementari decat cele prevazute in Legea-cadru nr. 330/2009.
Astfel, coeficientul de multiplicare 1,000 in valoare de 400 lei, stabilit prin Legea nr. 221/2008, lege care a fost abrogata prin art. 48 pct. 16 din Legea-cadru nr. 330/2009, nu mai este prevazut de noul act normativ in materia salarizarii, nemaiputandu-se deci acorda, fiind contrar acestor norme legale in vigoare.
Totodata, s-a mai sustinut ca, potrivit prevederilor art. 5 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2010, reincadrarea personalului didactic din invatamant la data de 1 ianuarie 2010 se face luand in calcul salariile de baza la data de 31 decembrie 2009, stabilite in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 41/2009 privind unele masuri in domeniul salarizarii personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai – decembrie 2009, aprobata prin Legea nr. 300/2009.
In concluzie, instantele care au optat pentru aceasta prima interpretare au stabilit ca incadrarea personalului didactic din invatamant la data de 1 ianuarie 2010 nu se mai poate face decat cu luarea in calcul a salariilor de baza la data de 31 decembrie 2009, stabilite conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 41/2009, iar nu in temeiul altui act normativ.
3.2. Intr-o a doua orientare a practicii, instantele au apreciat ca dispozitiile Legii-cadru nr. 330/2009 trebuie aplicate prin raportare la dispozitiile Legii nr. 221/2008, astfel incat reincadrarea incepand cu data de 1 ianuarie 2010 se face prin aplicarea coeficientului de multiplicare 1,000 in valoare de 400 lei.
In sustinerea acestei orientari jurisprudentiale s-a aratat ca reclamantii aveau dreptul in luna ianuarie 2010 la un salariu egal cu salariul de care ar fi trebuit sa beneficieze in luna decembrie 2009, potrivit dispozitiilor legale, iar nu egal cu salariul incasat efectiv in luna decembrie 2009. Totodata, s-a retinut ca dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 15/2008, astfel cum a fost aprobata si modificata prin Legea nr. 221/2008, constituie temei legal pentru acordarea diferentei dintre drepturile salariale cuvenite personalului didactic potrivit acestui act normativ si drepturile salariale efectiv incasate, cu incepere de la data de 1 octombrie 2008 si pana la data de 31 decembrie 2009.
S-a apreciat ca imprejurarea constatarii neconstitutionalitatii modificarilor aduse de Guvern prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 15/2008, asa cum a fost aprobata prin Legea nr. 221/2008, nu poate avea decat o singura finalitate – recunoasterea indreptatirii personalului din invatamant la plata drepturilor salariale consacrate de Ordonanta Guvernului nr. 15/2008.
In sprijinul acestui punct de vedere au fost invocate si deciziile Curtii Constitutionale nr. 124 din 9 februarie 2010 si nr. 877 din 28 iunie 2011, prin care, desi au fost respinse ca devenite inadmisibile exceptiile de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41/2009, totusi, in cuprinsul acestora, instanta de contencios constitutional a analizat fondul exceptiei, facand aprecieri asupra compatibilitatii actului normativ cu dispozitiile Legii fundamentale, aprecieri care au caracter obligatoriu pentru instante, potrivit principiilor statuate prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 838 din 27 mai 2009.
Prin urmare, s-a retinut ca trimiterea facuta prin dispozitiile art. 5 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2010 la prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 41/2009 nu este aplicabila, tinand seama de viciul de constitutionalitate de care este afectat acest din urma act normativ.
In concluzie, instantele care au optat pentru aceasta solutie au stabilit ca drepturile salariale cuvenite cadrelor didactice incepand cu data de 1 ianuarie 2010 trebuie calculate in raport cu valoarea de 400 lei a coeficientului de multiplicare 1,000 prevazuta in Ordonanta Guvernului nr. 15/2008, asa cum a fost aprobata cu modificari prin Legea nr. 221/2008.

4. Opinia procurorului general
Procurorul general a apreciat primul punct de vedere ca fiind in acord cu litera si spiritul legii.
Prin argumentele expuse, s-au sustinut urmatoarele:
Incepand cu data de 1 ianuarie 2010, salariile personalului didactic nu pot fi calculate potrivit altor reglementari decat cele prevazute in Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice.
De altfel, in acelasi sens a fost adoptata si Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2010 privind unele masuri de reincadrare in functii a unor categorii de personal din sectorul bugetar si stabilirea salariilor acestora, precum si alte masuri in domeniul bugetar, care la art. 3 statueaza ca prin contractele sau acordurile colective si individuale de munca nu pot fi negociate salarii sau alte drepturi de natura salariala care excedeaza prevederilor Legii-cadru nr. 330/2009.
Totodata, prin art. 4 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2010, s-a dispus ca, incepand cu luna ianuarie 2010, intregul personal din sectorul bugetar incadrat in autoritatile si institutiile publice prevazute la art. 2 alin. (1) si (3) din Legea-cadru nr. 330/2009 sa fie reincadrat corespunzator transelor de vechime in munca si pe functiile corespunzatoare categoriei, gradului si treptei profesionale avute la 31 decembrie 2009.
Este adevarat ca, in conformitate cu dispozitiile alin. (5) ale art. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2010, in anul 2010, personalul aflat in functie la data de 31 decembrie 2009 isi va pastra salariu avut, dar sintagma “salariul avut” din textul alin. (5) al art. 30 din Legea-cadru nr. 330/2009 nu poate fi interpretata decat in contextul lit. a) a acestui alineat, conform careia “salariul avut” este salariul corespunzator functiilor din luna decembrie 2009, la care se adauga sporurile care se introduc in acesta, potrivit anexelor la aceasta lege, iar nu salariul efectiv incasat sau salariul pe care trebuia sa il incaseze in fapt, la data de 31 decembrie 2009, reclamantul.
Aceeasi semnificatie o are si sintagma “salariile de baza la data de 31 decembrie 2009, stabilite in conformitate cu prevederile Ordonantei de Guvernului nr. 41/2009, […] aprobata prin Legea nr. 300/2009”, continuta de art. 5 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2010, astfel incat reincadrarea personalului didactic din invatamant la data de 1 ianuarie 2010 se realizeaza prin aplicarea coeficientului de multiplicare 1,000 prevazut in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41/2009.
Prin urmare, chiar si in ipoteza in care prin hotarari judecatoresti s-a stabilit obligatia angajatorilor de a calcula drepturile salariale ale reclamantilor in temeiul Legii nr. 221/2008 pana la data de 31 decembrie 2009, efectele acestor hotarari judecatoresti sunt limitate in timp, pana la o eventuala modificare legala ori conventionala a raporturilor de munca.
In acest sens, pe de-o parte, s-a aratat ca o modificare legala a intervenit prin intrarea in vigoare a Legii-cadru nr. 330/2009, act normativ care ofera criterii diferite de calcul al salariilor.
Pe de alta parte, s-a retinut ca Ordonanta Guvernului nr. 15/2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 221/2008, a fost abrogata expres prin art. 48 alin. (1) pct. 16 din Legea-cadru nr. 330/2009, astfel incat, de la data intrarii in vigoare a acestui ultim act normativ, dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 15/2008 nu mai pot fi aplicate, abrogarea avand caracter definitiv.
In consecinta, s-a apreciat ca instantele nu puteau dispune o alta modalitate de stabilire a salariului pentru primul an de aplicare a Legii-cadru nr. 330/2009 decat cea care este prevazuta in aceasta lege si in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2010, acte normative care, pe de-o parte, raporteaza reincadrarea personalului la transele de vechime in munca, functiile corespunzatoare categoriei, gradului si treptei profesionale avute in luna decembrie 2009, iar, pe de alta parte, determina salariile de baza rezultate in urma acestei reincadrari ca fiind salariile de baza stabilite la data de 31 decembrie 2009, conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 41/2009, aprobata prin Legea nr. 300/2009.

5. Opinia Colegiului de conducere al Curtii de Apel Craiova
Colegiul de conducere al Curtii de Apel Craiova a constatat ca in practica judiciara nu exista un punct de vedere unitar cu privire la interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 5 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2010 privind unele masuri de reincadrare in functii a unor categorii de personal din sectorul bugetar si stabilirea salariilor acestora, precum si alte masuri in domeniul bugetar si ale art. 30 din Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, in situatia recalcularii salariilor de baza ale cadrelor didactice incepand cu data de 1 ianuarie 2010.
Divergenta de interpretare a dispozitiilor legale mentionate a creat situatii juridice fundamental diferite, unele instante stabilind ca reincadrarea personalului didactic din invatamant la data de 1 ianuarie 2010 nu se mai poate face decat cu luarea in calcul a salariilor de baza la data de 31 decembrie 2009 stabilite conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 41/2009, iar nu in baza altui act normativ (prima orientare a practicii relevata de examenul jurisprudential), iar alte instante au stabilit ca drepturile salariale cuvenite cadrelor didactice incepand cu data de 1 ianuarie 2010 trebuie calculate in raport cu valoarea de 400 lei a coeficientului de multiplicare 1,000 prevazuta in Legea nr. 221/2008 (a doua orientare a practicii relevata de examenul jurisprudential).

6. Raportul asupra recursurilor in interesul legii
6.1. Referitor la chestiunea admisibilitatii recursurilor in interesul legii, prin raportul intocmit in cauza s-a apreciat ca recursurile in interesul legii formulate de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Colegiul de conducere al Curtii de Apel Craiova indeplinesc conditiile de admisibilitate impuse de art. 329 si 330^5 din Codul de procedura civila, fiind exercitate de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Colegiul de conducere al Curtii de Apel Craiova, care au legitimitate procesuala, si avand ca obiect o problema de drept pentru care s-a facut dovada ca a fost solutionata in mod diferit, neunitar, prin hotarari judecatoresti irevocabile, pronuntate de mai multe instante judecatoresti.
Practica judiciara neunitara in problema de drept enuntata vizeaza acordarea drepturilor salariale ale personalului didactic in perioada 1 ianuarie 2010 – 31 decembrie 2010, perioada in care s-au aplicat atat dispozitiile Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cat si prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2010.
Desi Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice si Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2010 privind unele masuri de reincadrare in functii a unor categorii de personal din sectorul bugetar si stabilirea salariilor acestora, precum si alte masuri in domeniul bugetar au fost abrogate expres prin dispozitiile art. 39 lit. w) si x) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, pronuntarea unei decizii in interesul legii este oportuna, intrucat problema de drept analizata a fost ridicata intr-un numar mare de litigii aflate pe rolul instantelor de judecata la nivelul intregii tari, iar practica judiciara neunitara pune in discutie aplicarea mecanismelor nationale pentru inlaturarea divergentelor de jurisprudenta.
6.2. In ceea ce priveste solutia propusa prin raportul asupra recursurilor in interesul legii intocmit in cauza, s-a apreciat ca se impune a fi adoptata solutia de admitere a acestora si, in consecinta, a se stabili ca, in interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 5 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2010 privind unele masuri de reincadrare in functii a unor categorii de personal din sectorul bugetar si stabilirea salariilor acestora, precum si alte masuri in domeniul bugetar si ale art. 30 din Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, personalul din invatamant aflat in functie la data de 31 decembrie 2009 are dreptul, incepand cu data de 1 ianuarie 2010, la un salariu lunar calculat in raport cu salariul de baza din luna decembrie 2009 stabilit in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2008 personalului din invatamant, aprobata cu modificari prin Legea nr. 221/2008.

7. Inalta Curte
Sintetizand evolutia cronologica a dispozitiilor legale care prezinta relevanta in cauza de fata, se constata ca, in cursul anului 2008, salariile de baza ale personalului didactic din invatamant au fost majorate prin Ordonanta Guvernului nr. 15/2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 221/2008, conform careia, incepand cu data de 1 octombrie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 a fost stabilita la 400,00 lei, aceasta urmand a fi valoarea de referinta pentru cresterile salariale ulterioare.
Prin dispozitiile art. 1 lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 136/2008 s-a diminuat coeficientul de multiplicare 1,000 la 299,933 lei pentru perioada octombrie – decembrie 2008, pentru functiile didactice prevazute la art. 1 alin. (1) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 221/2008.
Prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 1.221 din 12 noiembrie 2008 s-a constatat ca prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 136/2008 sunt neconstitutionale.
Ulterior, prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 151/2008 a fost modificata si completata Ordonanta Guvernului nr. 15/2008, reglementandu-se cresterile salariale care se vor acorda in anii 2008 si 2009 personalului din invatamant si stabilindu-se coeficientul de multiplicare 1,000 la valoarea de 299,933 lei.
Dispozitiile art. 1 pct. 2 si 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 151/2008 au fost, de asemenea, declarate neconstitutionale prin Decizia instantei de contencios constitutional nr. 842 din 2 iunie 2009.
Consecvent politicii legislative anterioare, Guvernul, prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2009 privind unele masuri in domeniul salarizarii personalului din sectorul bugetar, a modificat din nou dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 15/2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 221/2008, dar Curtea Constitutionala, prin Decizia nr. 989/2009, a constatat ca art. 2 si 3 din acest act normativ incalca si ele prevederile Legii fundamentale.
S-a stabilit ca art. 2 si 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2009 continua abordarea anterioara a Guvernului de a adopta masuri in sensul reducerii majorarilor salariale la care ar fi avut dreptul personalul din invatamant in temeiul Legii nr. 221/2008 de aprobare a Ordonantei Guvernului nr. 15/2008.
Ca urmare a constatarii, prin decizii succesive pronuntate de Curtea Constitutionala, a neconstitutionalitatii modificarilor aduse Ordonantei Guvernului nr. 15/2008, asa cum aceasta a fost aprobata prin Legea nr. 221/2008, Inalta Curte de Casatie si Justitie, prin Decizia nr. 3 din 4 aprilie 2011, pronuntata in recurs in interesul legii, a stabilit ca dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 15/2008, astfel cum a fost aprobata cu modificari prin Legea nr. 221/2008, constituie temei legal pentru diferenta dintre drepturile salariale cuvenite functiilor didactice potrivit acestui act normativ si drepturile salariale efectiv incasate cu incepere de la data de 1 octombrie 2008 si pana la data de 31 decembrie 2009.
S-a retinut ca, prin Decizia nr. 62/2007, Curtea Constitutionala a inlaturat orice dubii cu privire la efectele declararii neconstitutionalitatii unei dispozitii de abrogare, stabilind ca, in cazul constatarii neconstitutionalitatii lor, acestea isi inceteaza efectele juridice in conditiile prevazute de art. 147 alin. (1) din Constitutie, iar prevederile legale care au format obiectul abrogarii continua sa produca efecte juridice.
S-a mai stabilit ca, daca aplicarea unui act normativ in perioada dintre intrarea sa in vigoare si declararea neconstitutionalitatii isi gaseste ratiunea in prezumtia de constitutionalitate, aceasta ratiune nu mai exista dupa ce actul normativ a fost declarat neconstitutional, iar prezumtia de constitutionalitate a fost rasturnata.
Continuand prezentarea cronologica a legislatiei in domeniu, se retine ca la data de 1 ianuarie 2010 a intrat in vigoare noua lege-cadru a salarizarii unitare, Legea-cadru nr. 330/2009, care prevede la art. 1 alin. (2) ca, incepand cu data intrarii sale in vigoare, drepturile salariale ale personalului din sectorul bugetar sunt si raman exclusiv cele prevazute in aceasta lege.
Potrivit art. 30 alin. (5) din noul act normativ, in anul 2010, personalul aflat in functie la 31 decembrie 2009 isi va pastra salariul avut in luna decembrie 2009, fara a fi afectat de masurile de reducere a cheltuielilor de personal, iar potrivit art. 6 din acelasi text de lege, pentru persoanele ale caror sporuri cu caracter permanent acordate in luna decembrie 2009 nu se mai regasesc in anexele la lege sau nu au fost incluse in salariile de baza, in soldele functiilor de baza sau, dupa caz, in indemnizatiile lunare de incadrare, sumele corespunzatoare acestor sporuri vor fi avute in vedere in legile anuale de salarizare, pana la acoperirea integrala a acestora.
Analiza textului de lege evocat denota caracterul acestuia de norma de protectie, intentia legiuitorului de a proteja drepturile salariale ale personalului bugetar fiind evidenta.
In vederea stabilirii unor criterii de determinare a sintagmei “salariu avut”, prin art. 5 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2010 privind unele masuri de reincadrare in functii a unor categorii de personal din sectorul bugetar si stabilirea salariilor acestora, precum si alte masuri in domeniul bugetar s-a prevazut ca:
“Reincadrarea personalului didactic din invatamant la data de 1 ianuarie 2010 se face luand in calcul salariile de baza la data de 31 decembrie 2009, stabilite in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 41/2009 privind unele masuri in domeniul salarizarii personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai – decembrie 2009, aprobata prin Legea nr. 300/2009.”
Fata de continutul normei citate rezulta ca reincadrarea personalului didactic din invatamant la data de 1 ianuarie 2010 urma a se realiza luand in calcul salariul de baza la care ar fi fost indreptatit acesta la data de 31 decembrie 2009, ceea ce reprezinta dreptul recunoscut si ocrotit de lege.
In consecinta, nu se pune problema ultraactivitatii legii vechi, atat timp cat legea noua a salarizarii face trimitere la pastrarea salariului avut, raportat la data de referinta 31 decembrie 2009, iar Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41/2009 prevede criteriile concrete de calcul al veniturilor personalului didactic prin raportare la salariile de baza ale acestora la aceeasi data de referinta.
In acest context se retine ca noul salariu de baza pentru anul 2010 trebuie calculat pornind de la preluarea celui care corespundea functiei detinute potrivit grilei de salarizare valabile in luna decembrie 2009 si care trebuia platit personalului didactic din invatamant, in raport cu valoarea de 400 lei a coeficientului de multiplicare 1,000.
Cu privire la aplicabilitatea in cauza a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 41/2009, la care se refera Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2010, prin care este diminuata valoarea coeficientului de multiplicare 1,000, se apreciaza ca actul normativ mentionat trebuie considerat ca fiind lipsit de efecte, fata de urmatoarele argumente:
Prin Decizia nr. 124/2010 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 272 din 27 aprilie 2010, Curtea Constitutionala a retinut ca Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41/2009, ca act normativ modificator al Ordonantei Guvernului nr. 15/2008, este abrogata, dar a precizat expres ca dispozitiile art. 2 din actul normativ erau oricum afectate de vicii de neconstitutionalitate, intrucat modificau dispozitii legale declarate neconstitutionale, denotand intentia legiuitorului delegat (Guvernul) de a reduce majorarile salariale stabilite de Parlament.
De asemenea, prin Decizia nr. 877/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 706 din 6 octombrie 2011, Curtea Constitutionala a respins, ca devenita inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2010, dar nu ca urmare a abrogarii normei, ci a imprejurarii ca textul criticat isi gaseste o aplicare conforma cu Constitutia prin prisma interpretarii date prin Decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 3 din 4 aprilie 2011, pronuntata in recurs in interesul legii.
Aprecierile Curtii Constitutionale au caracter obligatoriu pentru instante, conform principiilor stabilite de instanta de contencios constitutional prin Decizia nr. 838 din 27 mai 2009, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 461 din 3 iulie 2009, prin care s-a retinut ca, potrivit Legii fundamentale, singura autoritate abilitata sa exercite controlul constitutionalitatii legilor sau ordonantelor este instanta constitutionala; nici Inalta Curte de Casatie si Justitie si nici instantele judecatoresti sau alte autoritati publice ale statului nu au competenta de a controla constitutionalitatea legilor sau ordonantelor, indiferent daca acestea sunt ori nu in vigoare.
Solutia enuntata se impune si intrucat viciul de neconstitutionalitate stabilit cu privire la unele dispozitii legale nu trebuie perpetuat prin modificarea dispozitiei legale in sensul confirmarii solutiei legislative declarate ca fiind neconforma cu Legea fundamentala. In situatia prezentata, legiuitorul delegat (Guvernul), prin dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 41/2009, a persistat in hotararea de a reduce majorarile salariale stabilite prin vointa Parlamentului cu privire la domeniul reglementat, iar ordonanta de urgenta adoptata trebuie considerata ca lipsita de efecte fata de neconstitutionalitatea reglementarilor care au redus cresterile salariale stabilite prin Legea nr. 221/2008.
In consecinta, singurele prevederi legale ce produc efecte in cauza sunt cele ale art. 1 alin. (1) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2008, astfel cum a fost aprobata prin Legea nr. 221/2008, fara a fi avute in vedere modificarile legislative operate prin ordonantele de urgenta afectate de vicii de neconstitutionalitate.
Mai mult decat atat, se impune a fi subliniat faptul ca drepturile salariale fac parte din continutul complex al dreptului la munca, iar aceste drepturi intra in sfera dreptului de proprietate reglementat de art. 1 din Protocolul nr. 1 aditional la Conventia pentru apararea drepturilor omului si libertatilor fundamentale, astfel cum rezulta din jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului. De exemplu, in Cauza De Santa contra Italiei (Hotararea din 2 septembrie 1997, Rec., 1997-V, p. 1663, pct. 18), in contextul aplicabilitatii art. 6 paragraful 1 din Conventie, Curtea a retinut ca plata salariului este un drept “pur patrimonial”, iar in Cauza Vilho Eskelinen si altii impotriva Finlandei (Cererea nr. 63.235/00, Hotararea din 19 aprilie 2007, paragraful 94), aceasta subliniaza ca in Conventie nu se confera dreptul de a primi in continuare un salariu cu o anumita valoare si nu este suficient ca un reclamant sa se bazeze pe existenta unei “contestatii reale” sau a unei “plangeri credibile”, dar o creanta poate fi considerata drept o “valoare patrimoniala”, in sensul art. 1 din Protocolul nr. 1, atunci cand are o baza suficienta in dreptul intern, de exemplu, atunci cand este confirmata de o jurisprudenta bine stabilita a instantelor (Kopecky impotriva Slovaciei, Hotararea din 28 septembrie 2004. Rec., 2004-IX, p. 144, pct. 45 – 52). In considerentele unora dintre hotararile judecatoresti anexate recursului in interesul legii s-a facut, de asemenea, referire la hotararea pronuntata in Cauza Draon impotriva Frantei (nr. 1.513/03, paragraful 65, CEDO 2005-IX), citata si in Cauza Viasu impotriva Romaniei (Hotararea din 9 decembrie 2008, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 361 din 29 mai 2009, paragraful 58), conform careia notiunea de “bunuri” poate cuprinde atat “bunuri actuale”, cat si valori patrimoniale, inclusiv, in anumite situatii bine stabilite, creante al caror titular demonstreaza ca acestea au o baza suficienta in dreptul intern si in virtutea carora reclamantul poate pretinde ca are cel putin o “speranta legitima” sa obtina exercitarea efectiva a unui drept de proprietate.
De aceea, stabilirea drepturilor salariale ale personalului din invatamant prin raportarea la o valoare de referinta redusa, in contextul in care demersurile legislative anterioare de reducere a acestei valori de referinta au fost apreciate ca fiind contrare Constitutiei Romaniei prin decizii ale Curtii Constitutionale, iar Inalta Curte de Casatie si Justitie, prin decizia de recurs in interesul legii, a adoptat o modalitate de interpretare si aplicare unitara a prevederilor legale, poate reprezenta o ingerinta a autoritatilor publice in exercitarea dreptului la respectarea bunului, care nu pastreaza un echilibru just intre cerintele interesului general si imperativele apararii drepturilor fundamentale ale omului, in sensul celei de-a doua fraze a primului paragraf al articolului 1 din Protocolul nr. 1.
In concluzie, avand in vedere succesiunea cronologica a reglementarilor legale evocate, deciziile Curtii Constitutionale si Decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 3/2011 pronuntata in recurs in interesul legii, se retine ca, in perioada 1 ianuarie 2010 – 31 decembrie 2010, personalul didactic din invatamant trebuia sa beneficieze de drepturi salariale lunare calculate prin includerea majorarilor stabilite prin Ordonanta Guvernului nr. 15/2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 221/2008.

Pentru considerentele expuse, in temeiul art. 330^7 cu referire la art. 329 din Codul de procedura civila,

INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE
In numele legii
DECIDE:

Admite recursurile in interesul legii declarate de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Colegiul de conducere al Curtii de Apel Craiova si, in consecinta:
Stabileste ca, in interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 5 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2010 privind unele masuri de reincadrare in functii a unor categorii de personal din sectorul bugetar si stabilirea salariilor acestora, precum si alte masuri in domeniul bugetar si ale art. 30 din Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, personalul didactic din invatamant aflat in functie la data de 31 decembrie 2009 are dreptul, incepand cu data de 1 ianuarie 2010, la un salariu lunar calculat in raport cu salariul de baza din luna decembrie 2009, stabilit in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2008 personalului din invatamant, aprobata cu modificari prin Legea nr. 221/2008.
Obligatorie, potrivit art. 330^7 alin. 4 din Codul de procedura civila.
Pronuntata, in sedinta publica, astazi, 8 octombrie 2012.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close