ANAF propune modificarea unor formulare

ANAF a publicat un proiect de ordin pentru aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa.

Ca urmare a prevederilor Codului fiscal, aplicabile incepand cu 1 ianuarie 2013, a aparut necesitatea actualizarii modelului si continutului formularelor utilizate in prezent pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa, cat si a instructiunilor de completare a acestora.

In ceea ce priveste impozitul pe profit, modificarile legislative au vizat, in principal:
– posibilitatea unor categorii de contribuabili de a opta pentru declararea si plata impozitului pe profit anual, cu plati anticipate, efectuate trimestrial;
– modalitatea de stabilire a platilor anticipate, efectuate trimestrial, in cazul contribuabililor care au optat pentru declararea si plata impozitului pe profit anual, cu plati anticipate, efectuate trimestrial sau care aplica reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara;
– modalitatea de stabilire si declarare a impozitului pe profit si a platilor anticipate, precum si modalitatea de recuperare a pierderii, in cazul persoanelor juridice supuse unor operatiuni de reorganizare la nivel national sau implicati in operatiuni transfrontaliere (divizari, fuziuni, transferuri de active etc.);
– modalitatea de definitivare a impozitului pe profit anual in cazul persoanelor juridice straine si persoanelor fizice care desfasoara activitate in Romania intr-o asociere cu sau fara personalitate juridica.

Fata de cele de mai sus, proiectul de ordin propune:
– modificarea instructiunilor formularului 100 „Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat” privind modul de declarare si stabilire a impozitului pe profit pentru veniturile realizate incepand cu 1 ianuarie 2013, precum si definitivarea impozitului pe profit anual pentru anul fiscal 2012, in cazul persoanelor juridice straine si persoanelor fizice care desfasoara activitate in Romania intr-o asociere cu sau fara personalitate juridica;
– modificarea continutului formularului 101 „Declaratie privind impozitul pe profit” prin introducerea unor randuri suplimentare, pentru evidentierea unor indicatori specifici cuprinsi la elemente similare veniturilor/cheltuielilor, in cazul contribuabililor care aplica reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, precum si pentru evidentierea pierderii transferate in cazul operatiunilor de reorganizare;
– modificarea formularului 104 „Declaratie privind distribuirea intre asociati a veniturilor si cheltuielilor”, prin includerea unei sectiuni C „Date privind definitivarea impozitului pe profit” care va cuprinde informatii privind definitivarea impozitului pe profit anual in cazul persoanelor juridice straine si persoanelor fizice care desfasoara activitate in Romania intr-o asociere cu sau fara personalitate juridica;
– introducerea metodei de declarare on-line, pentru formularul 104 „Declaratie privind distribuirea intre asociati a veniturilor si cheltuielilor”;
– modificarea denumirii unor obligatii din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat si din formularul 120 „Decont de accize” .

Totodata, avand in vedere ca Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare fiscala nr. 101/2008, prin care au fost aprobate modelul si continutul unor formulare utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa, a fost modificat si completat in mod substantial in perioada 2008-2012, ca urmare a modificarilor legislative introduse la nivelul Codului fiscal si Codului de Procedura fiscala, pentru eliminarea dificultatilor cu care se confrunta contribuabilii si organele fiscale operative, generate de existenta mai multor acte normative care reglementeaza domeniul si de existenta unor referinte legislative repetate, care confera un caracter greoi aplicarii actelor normative, proiectul de ordin propune cuprinderea dispozitiilor integrale, in vigoare, privind formularele de declaratii si instructiunile de completare si nu numai a modificarilor prezentate mai sus.

Proiectul de act normativ este insotit de anexe, nomenclator, caracterisiti de tiparire si referatul de aprobare.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la proiectul de act normativ mai sus mentionat pot fi transmise la Directia de comunicare, relatii publice si mass-media, cu mentiunea „Conf. Legii nr. 52/2003”:
– prin scrisori, la adresa: ANAF – Directia de comunicare, relatii publice si mass-media, str. Apolodor, nr. 17, sector 5, Bucuresti, cod postal 050741;
– electronic, la adresa de e-mail relatiipublice.anaf@mfinante.ro;
– prin fax, la numarul: 0213.199.857.

Sursa: DGFP Valcea

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close