Facturarea bunurilor supuse executarii silite

feature photo

In contextul modificarilor aduse Codului fiscal prin OG 15/2012 pentru modificarea si completarea Codului fiscal si HG 1071/2012 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin HG 44/2004, cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2013, in articolul de mai jos, va prezentam principalele reguli care se aplica in cazul facturarii bunurilor supuse executarii silite.

Definitie

Prin organe de executare silita se intelege persoanele abilitate prin lege sa efectueze procedura de executare silita.

Intocmirea facturii

In cazul bunurilor supuse executarii silite care sunt livrate prin organele de executare silita, factura se va intocmi de catre organele de executare silita pe numele si in contul debitorului executat silit in urmatoarele conditii:
– factura va contine o mentiune cu privire la faptul ca facturarea este realizata de organul de executare silita;
– originalul facturii se transmite cumparatorului, respectiv adjudecatarului, iar exemplarul al doilea se transmite debitorului executat silit;
– organele de executare silita vor emite facturi cu TVA numai in cazul operatiunilor taxabile, cu exceptia celor pentru care sunt aplicabile masurile de simplificare conform art. 160 din Codul fiscal.
– in situatia in care debitorul executat silit aplica sistemul TVA la incasare, organul de executare silita inscrie pe factura mentiunea «TVA la incasare» pentru livrarile de bunuri care sunt supuse sistemului TVA la incasare;
– in cazul in care la data livrarii debitorul executat silit nu este inregistrat in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal ca urmare a anularii codului sau de inregistrare in scopuri de TVA in conditiile prevazute la art. 153 alin. (9) lit. a)-e) din Codul fiscal, organul de executare silita are obligatia sa emita factura cu TVA daca livrarea bunurilor ar fi fost taxabila in situatia in care respectivul debitor executat silit ar fi fost inregistrat in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal;
– in cazul operatiunilor scutite conform art. 141 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal, debitorul executat silit poate sa opteze pentru taxare conform art. 141 alin. (3) din Codul fiscal, prin depunerea notificarii.

Obligatii referitoare la plata si evidenta TVA in decont

a) Daca organul de executare silita incaseaza contravaloarea bunurilor, inclusiv taxa de la cumparator sau de la adjudecatar
– are obligatia sa vireze la bugetul de stat taxa incasata de la cumparator ori adjudecatar in termen de 5 zile lucratoare de la data la care adjudecarea a devenit executorie;
– pe baza documentului de plata a taxei pe valoarea adaugata transmis de organele de executare silita, debitorul executat silit evidentiaza suma achitata, cu semnul minus, in decontul de taxa pe valoarea adaugata la randul de regularizari taxa colectata din decontul de taxa;
– prin exceptie, in cazul in care debitorul executat silit nu este inregistrat la data livrarii in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal ca urmare a anularii codului sau de inregistrare in scopuri de TVA in conditiile prevazute la art. 153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul fiscal, acesta va inregistra documentul de plata in primul decont depus in calitate de persoana inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal.

b) Daca, potrivit legii, cumparatorul sau adjudecatarul are obligatia sa plateasca la unitatile Trezoreriei Statului taxa aferenta bunurilor cumparate
– organului de executare silita nu ii mai revin obligatii referitoare la plata taxei;
– organul de executare silita sau, dupa caz, cumparatorul/adjudecatarul transmite o copie de pe documentul prin care s-a efectuat plata taxei debitorului executat silit. Aceste prevederi nu se aplica pentru situatiile prevazute la art. 160 din Codul fiscal, fiind aplicabile regulile specifice referitoare la taxarea inversa.

Alte reglementari

In situatia in care valorificarea bunurilor supuse executarii silite a fost realizata prin organele de executare silita, debitorul executat silit trebuie sa inregistreze in evidenta proprie operatiunea de livrare de bunuri pe baza facturii de executare silita transmise de organele de executare silita, inclusiv taxa colectata aferenta;

Debitorul executat silit care aplica sistemul TVA la incasare aplica in mod corespunzator prevederile art. 134^2 alin. (3)-(8) din Codul fiscal.

In cazul in care debitorul executat silit nu este inregistrat la data livrarii in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal ca urmare a anularii codului sau de inregistrare in scopuri de TVA in conditiile prevazute la art. 153 alin. (9) lit. a)-e) din Codul fiscal, acesta va inregistra in evidenta proprie factura si taxa colectata aferenta in primul decont depus in calitate de persoana inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal;

Factura de executare silita emisa de organul de executare silita va contine, pe langa informatiile prevazute la art. 155 alin. (19) din Codul fiscal, numele si datele de identificare ale organului de executare silita prin care se realizeaza livrarea bunurilor.

Sursa: DGFP Valcea

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close