Modificarea si completarea Normelor privind forma si clauzele cuprinse in contractul de asigurare obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor

In M. Of. nr. 748 din 7 noiembrie 2012 a fost publicat Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 21/2012 pentru modificarea si completarea Normelor privind forma si clauzele cuprinse in contractul de asigurare obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 15/2012.

Din cuprins:
ART. I
Normele privind forma si clauzele cuprinse in contractul de asigurare obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 15/2012, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 603 din 22 august 2012, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Articolul 7 se abroga.
2. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 10
(1) PAD cuprinde urmatoarele:
a) informatii furnizate de contractant/asigurat referitoare la:
– identificarea asiguratului, contractantului si a beneficiarului asigurarii: numele si prenumele/denumirea, adresa completa a locuintei, CNP/CUI, telefon;
– identificarea obiectului asigurarii: tipul locuintei, potrivit clasificarii prevazute la art. 3 alin. (1), si semnatura pentru confirmarea datelor furnizate privind tipul locuintei;
b) riscurile acoperite prin contract;
c) suma asigurata obligatoriu pentru tipul de locuinta asigurat;
d) prima de asigurare obligatorie aferenta sumei asigurate;
e) data emiterii politei si perioada de valabilitate a acesteia;
f) datele de identificare ale PAID;
g) denumirea asiguratorului autorizat care a eliberat PAD in numele si contul PAID;
h) semnaturile partilor contractante;
i) denumirea actelor normative care prevad drepturile si obligatiile partilor contractante.
(2) Modelul PAD este prevazut in anexa.”
3. Articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 14
(1) Asiguratorul care incheie contractul de asigurare obligatorie a locuintelor, in numele si contul PAID, transfera in contul PAID, in termen de 10 zile lucratoare de la data eliberarii PAD, suma incasata cu titlu de prima de asigurare, din care retine in contul sau un comision de 10% din valoarea acesteia.
(2) Cota reprezentand comisionul la care are dreptul asiguratorul care a incheiat contractul de asigurare obligatorie a locuintelor poate fi modificata anual prin ordin al presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.”
4. Dupa articolul 35 se introduce un nou articol, articolul 36, cu urmatorul cuprins:
“ART. 36
Anexa face parte integranta din prezentele norme.”
5. Dupa articolul 36 se introduce o anexa, avand cuprinsul prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. II
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data publicarii.
ART. III
Directiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close