Modul de acordare a unor drepturi salariale personalului din sistemul penitenciar pentru unele activitati

In M. Of. nr. 748 din 7 noiembrie 2012 a fost publicat Ordinul ministrului justitiei nr. 3421/C/2012 privind modul de acordare a unor drepturi salariale personalului din sistemul penitenciar, pentru activitatile de control financiar preventiv, audit si de gestionare a fondurilor externe.

Din cuprins:
ART. 1
(1) Functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare care desfasoara activitati de control financiar preventiv propriu sau de audit beneficiaza, incepand cu data intrarii in vigoare a Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile ulterioare, de majorarea salariului de functie cu 10% (4 clase de salarizare X 2,5), pentru perioada cat desfasoara aceasta activitate.
(2) Acordarea acestor drepturi se face prin act administrativ al conducatorului institutiei, conform competentelor de gestiune a resurselor umane.
(3) In cazul in care persoana a desfasurat activitatea prevazuta la alin. (1) si in anul 2010, in salariul de functie al acesteia pentru anul 2011 va fi introdusa suma compensatorie sau, dupa caz, cuantumul sporului care a fost acordata/acordat pentru aceasta activitate in luna octombrie 2010, majorata/majorat cu 15%, fara a se mai acorda in plata si cele 4 clase de salarizare suplimentare, care vor fi insa utilizate la reincadrarea respectivei persoane.
(4) Daca persoana a exercitat in anul 2010 activitatea prevazuta la alin. (1), pentru care a fost acordata o suma compensatorie, iar ulterior nu mai desfasoara aceasta activitate, la stabilirea salariului de functie pentru anul 2011 nu se mai include suma compensatorie acordata in anul 2010 si nici cele 4 clase de salarizare prevazute pentru aceasta activitate.
ART. 2
(1) Personalul din sistemul administratiei penitenciare, nominalizat in echipele de proiecte finantate din fonduri comunitare nerambursabile postaderare, precum si din imprumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile ori nerambursabile, beneficiaza de o majorare a salariului de baza/salariului de functie de pana la 25 de clase de salarizare suplimentare. Timpul efectiv alocat lunar este corespunzator unei norme intregi, pentru care se acorda 25 de clase de salarizare suplimentare, sau poate corespunde unor fractiuni de norma, dupa cum urmeaza:
– pana la 8 ore se acorda o clasa de salarizare;
– intre 9 si 35 de ore se acorda 5 clase de salarizare;
– intre 36 si 62 de ore se acorda 9 clase de salarizare;
– intre 63 si 89 de ore se acorda 13 clase de salarizare;
– intre 90 si 116 ore se acorda 17 clase de salarizare;
– intre 117 si 143 de ore se acorda 21 de clase de salarizare;
– peste 144 ore, dar fara a depasi durata maxima a timpului de lucru prevazuta de normele legale in vigoare, se acorda 25 de clase de salarizare.
(2) In primele 5 zile ale fiecarei luni calendaristice, in functie de numarul de ore efectiv lucrate in luna anterioara, conform pontajului lunar semnat de managerul/coordonatorul/seful de proiect, se stabileste numarul corespunzator de clase care este acordat pentru activitatea desfasurata in luna anterioara ca membru al “echipei de proiect”.
(3) Persoanele care beneficiaza de drepturile prevazute la alin. (1) sunt nominalizate de conducatorul institutiei, prin act administrativ.
ART. 3
Prevederile prezentului ordin se aplica inclusiv functionarilor publici cu statut special din cadrul Ministerului Justitiei si al Autoritatii Nationale pentru Cetatenie.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close