Normele privind conditiile de acordare a sporului pentru conditii deosebit de periculoase personalului din sistemul administratiei penitenciare

In M. Of. nr. 744 din 5 noiembrie 2012 a fost publicat Ordinul ministrului justitiei nr. 3544/C/2012 pentru aprobarea Normelor privind conditiile de acordare a sporului pentru conditii deosebit de periculoase personalului din sistemul administratiei penitenciare.

Din cuprins:
ART. 1
Se aproba Normele privind conditiile de acordare a sporului pentru conditii deosebit de periculoase personalului din sistemului administratiei penitenciare, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2
Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin, orice dispozitie contrara se abroga.

ANEXA 1

NORME
privind conditiile de acordare a sporului pentru conditii deosebit de periculoase personalului din sistemul administratiei penitenciare

ART. 1
(1) Prezentele norme stabilesc locurile de munca, categoriile de personal, procedura si modalitatea de acordare a sporului pentru conditii deosebit de periculoase pentru personalul din sistemul administratiei penitenciare.
(2) Prin personalul din sistemul administratiei penitenciare se intelege functionarii publici cu statut special, functionarii publici si personalul contractual din sistemul administratiei penitenciare.
ART. 2
Controlul transmiterii infectiei tuberculoase include masuri administrative, de mediu si respiratorii, detaliate in planul de masuri aprobat prin decizie a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor.
ART. 3
(1) Sporul pentru conditii deosebit de periculoase se acorda in procent de 100% din salariul de baza, pentru urmatoarele categorii de persoane:
a) personalul din penitenciarele-spital care lucreaza permanent in sectiile sau compartimentele de pneumoftiziologie;
b) personalul de specialitate medico-sanitar din penitenciarele-spital care lucreaza permanent in sectiile sau compartimentele cu paturi in care sunt ingrijiti bolnavii de HIV/SIDA si personalul din laborator care lucreaza testele HIV/SIDA;
c) personalul din penitenciarele-spital care lucreaza permanent in laboratoarele de bacteriologie BK, care manipuleaza culturi vii de BK sau alte produse de degradare BK.
(2) Sporul pentru conditii deosebit de periculoase se acorda in procent de 75% din salariul de baza, pentru urmatoarele categorii de persoane:
a) personalul care isi desfasoara activitatea, fractionat, in sectiile sau compartimentele de pneumoftiziologie, personal ce va beneficia de sporul prevazut in prezentele norme, proportional cu timpul efectiv lucrat in aceste conditii;
b) personalul care isi desfasoara activitatea, fractionat, in sectiile cu pacienti HIV/SIDA din penitenciarele-spital, personal ce va beneficia de sporul prevazut in prezentele norme proportional cu timpul efectiv lucrat in contact direct cu pacientii si produsele biologice;
c) personalul din penitenciare, centre de reeducare si penitenciare-spital care desfasoara activitati directe cu bolnavii de tuberculoza contagiosi proportional cu timpul efectiv lucrat in aceste conditii;
d) personalul din penitenciare, centre de reeducare si penitenciare-spital care desfasoara activitati directe cu bolnavii de HIV/SIDA proportional cu timpul efectiv lucrat in contact direct cu pacientii si produsele biologice.
ART. 4
(1) In penitenciare si centre de reeducare, pentru personalul care desfasoara activitati directe cu persoana privata de libertate diagnosticata cu tuberculoza in forma contagioasa, sporul pentru conditii deosebit de periculoase se va putea acorda pentru o perioada de 30 de zile anterioare datei confirmarii diagnosticului.
(2) Pentru personalul prevazut la alin. (1), sporul pentru conditii deosebit de periculoase este de 75% din salariul de baza, proportional cu timpul efectiv lucrat in aceste conditii.
ART. 5
(1) Sporul pentru conditii deosebit de periculoase se acorda pe baza buletinelor de determinare prin expertizare a locurilor de munca. Buletinele de determinare prin expertizare a locurilor de munca se elibereaza de compartimentele de specialitate din cadrul directiilor de sanatate publica.
(2) In vederea acordarii sporului, directorul penitenciarului, al centrului de reeducare si al penitenciarului-spital va numi o comisie formata din: responsabilul cu securitatea si sanatatea in munca, seful structurii resurse umane, seful structurii financiar-contabile, directorul medical sau, dupa caz, medicul unitatii si cate un reprezentant al organizatiilor sindicale din unitate.
(3) Atributiile comisiei sunt urmatoarele:
a) constata diagnosticul medical pentru bolnavii de tuberculoza contagiosi sau bolnavii de HIV/SIDA, in baza documentelor oficiale transmise de medicul specialist;
b) stabileste persoanele care, prin natura atributiilor de serviciu, desfasoara activitati in locurile de munca prevazute la art. 3;
c) stabileste perioada efectiv lucrata de fiecare persoana in conditii de munca deosebit de periculoase, pentru persoanele prevazute la art. 3 alin. (2) pe baza formularelor de prezenta prevazute la alin. (4);
d) stabileste procentul sporului pentru conditii deosebit de periculoase (de 100%, respectiv 75%), pentru fiecare dintre persoane prevazute la lit. b).
(4) Propunerile comisiei prevazute la alin. (2), fundamentate pe pontajele transmise de sefii de compartimente, avizate de medicul-sef, se aproba de conducatorul unitatii si se transmit structurii financiar-contabile pentru efectuarea lunara a platii.
(5) Pentru evidenta timpului efectiv lucrat in conditii de munca deosebit de periculoase (pe zile si ore) se utilizeaza pontajele intocmite de seful de compartiment, precum si alte registre necesare pentru evidenta timpului lucrat in astfel de conditii.
ART. 6
Fiecare unitate penitenciara va transmite Administratiei Nationale a Penitenciarelor documentatia privind acordarea sporului pentru conditii deosebit de periculoase care va verifica, prin Directia economico-administrativa si Directia medicala, modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin. In cazul constatarii unor nereguli sau abuzuri privind acordarea sporului, Administratia Nationala a Penitenciarelor va dispune conducatorului unitatii reevaluarea si, dupa caz, revizuirea modului de acordare a acestui spor, in sensul sistarii ori modificarii sale, in cazurile respective.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close