Afla care sunt ultimele modificari privind impozitul pe profit

In Monitorul Oficial nr. 753 din data de 8 noiembrie 2012 a fost publicata HG 1071/2012, pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal („Normele”), aprobate prin HG 44/2004. Va prezentam principalele modificari din punctul de vedere al impozitului pe profit.

Pierderi fiscale in cazul operatiunilor de reorganizare

Ca urmare a modificarilor introduse prin OG 15/2012, incepand cu data de 1 octombrie 2012, pierderile fiscale inregistrate de catre contribuabilii care isi inceteaza existenta ca efect al unor operatiuni de fuziune sau divizare pot fi recuperate de catre contribuabilii beneficiari in cadrul acestor operatiuni de reorganizare.

Normele prevad acum ca pierderile fiscale nerecuperate de contribuabilul cedent si transmise contribuabilului beneficiar se recupereaza la fiecare termen de plata a impozitului pe profit care urmeaza datei la care aceste operatiuni produc efecte, potrivit legii, pe perioada de recuperare ramasa din perioada initiala de 5, respectiv 7 ani, in ordinea in care au fost inregistrate acestea de catre contribuabilul cedent.

Pierderile fiscale inregistrate de contribuabilul cedent in anul in care se realizeaza operatiunea respectiva (perioada cuprinsa intre 1 ianuarie a anului si data la care operatiunea produce efecte, in acel an) va fi luata insa in calcul de catre contribuabilul beneficiar, la stabilirea profitului impozabil/pierderii fiscale din anul fiscal respectiv, inaintea recuperarii pierderilor fiscale din anii precedenti.

Modificari ale Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal

Se stabileste, de asemenea, modalitatea de calcul a pierderilor fiscale transferate sau mentinute (in cazul divizarii partiale), precum si de evidentiere a acestora in registrul de evidenta fiscala de catre contribuabilul cedent si contribuabilul beneficiar.

Dobanzi/penalitati/daune interese contractuale anulate

Prin HG 50/2012 erau introduse referiri la tratamentul fiscal al veniturilor si cheltuielilor reprezentand dobanzile/penalitatile/daunele interese contractuale anulate prin acte aditionale la contractele economice incheiate, acestea reprezentand venituri impozabile, respectiv cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil in conditiile in care dobanzile/penalitatile/daunele interese stabilite in baza contractelor initiale au reprezentat cheltuieli deductibile, respectiv venituri impozabile. Acest tratament fiscal necesita ajustarea profitului impozabil al perioadei fiscale in care au fost inregistrate initial veniturile si cheltuielile respective.

Noua Hotarare a Guvernului modifica aceste prevederi, in sensul ca dobanzile/penalitatile/daunele interese contractuale anulate reprezinta venituri impozabile, respectiv cheltuieli deductibile in anul fiscal in care se inregistreaza anularea acestora. De asemenea, sintagma „acte aditionale la contractele economice incheiate” este inlocuita cu expresia „conventii incheiate intre partile contractante”.

Provizioane specifice constituite de administratorii de fonduri de pensii facultative

Pentru aplicarea prevederilor art. 22 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal, care fac referire la deductibilitatea provizioanelor specifice, printre altele cele constituite de „alte persoane juridice, potrivit legilor de organizare si functionare”, Normele prevad acum ca, persoanele juridice, administratori de fonduri de pensii facultative, respectiv administratori care furnizeaza pensii private, deduc la calculul profitului impozabil provizioanele tehnice constituite in baza dispozitiilor Legii 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv in baza prevederilor Legii 204/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Sursa: KPMG

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close