Piata unica pentru intreprinderi si crestere economica

Piata unica pentru intreprinderi si crestere economica

P7_TA(2011)0146
Rezolutia Parlamentului European din 6 aprilie 2011 referitoare la piata unica pentru intreprinderi si crestere economica (2010/2277(INI))

2012/C 296 E/10
Parlamentul European,
– avand in vedere Comunicarea Comisiei intitulata “Catre un Act privind piata unica. Pentru o economie sociala de piata cu grad ridicat de competitivitate. 50 de propuneri pentru optimizarea muncii, a activitatilor comerciale si a schimburilor reciproce” (COM(2010)0608),
– avand in vedere Rezolutia sa din 20 mai 2010 referitoare la crearea unei piete unice pentru consumatori si cetateni [1],
– avand in vedere raportul profesorului Mario Monti din 9 mai 2010, intitulat “O noua strategie pentru piata unica”,
– avand in vedere Comunicarea Comisiei intitulata “Europa 2020: o strategie europeana pentru o crestere inteligenta, durabila si favorabila incluziunii” (COM(2010)2020),
– avand in vedere Comunicarea Comisiei intitulata “Initiativa emblematica a Strategiei Europa 2020: O Uniune a inovarii” (COM(2010)0546),
– avand in vedere Comunicarea Comisiei intitulata “Reglementarea inteligenta in Uniunea Europeana” (COM(2010)0543),
– avand in vedere Comunicarea Comisiei intitulata “O Agenda digitala pentru Europa” (COM(2010)0245),
– avand in vedere Raportul asupra evaluarii accesului IMM la achizitiile publice din UE [2],
– avand in vedere Comunicarea Comisiei intitulata “Comertul electronic transfrontalier dintre intreprinderi si consumatori in Uniunea Europeana” (COM(2009)0557),
– avand in vedere Recomandarea Comisiei din 29 iunie 2009 privind masurile pentru imbunatatirea functionarii pietei unice [3],
– avand in vedere Comunicarea Comisiei intitulata “Achizitii publice pentru imbunatatirea conditiilor de mediu” (COM(2008)0400),
– avand in vedere Comunicarea Comisiei intitulata ” “Ganditi mai intai la scara mica”: Prioritate pentru IMM-uri – Un “Small Business Act” pentru Europa” (COM(2008)0394),
– avand in vedere Comunicarea Comisiei intitulata “O piata unica pentru Europa secolului XXI” (COM(2007)0724) si documentul de lucru aferent al serviciilor Comisiei, intitulat “Piata unica: bilant al realizarilor” (SEC(2007)1521),
– avand in vedere Comunicarea Comisiei intitulata ”Oportunitati, acces si solidaritate: catre o noua viziune sociala pentru Europa secolului XXI (COM(2007)0726),
– avand in vedere Comunicarea interpretativa a Comisiei privind aplicarea dreptului comunitar in domeniul contractelor de achizitii publice si al concesiunilor in cazul parteneriatelor public-privat institutionale (PPPI) (C(2007)6661),
– avand in vedere Comunicarea Comisiei intitulata “E timpul sa acceleram: Noul parteneriat pentru crestere si ocuparea fortei de munca” (COM(2006)0030),
– avand in vedere concluziile Consiliului referitoare la Actul privind piata unica din 10 decembrie 2010,
– avand in vedere Rezolutia sa din 21 septembrie 2010 referitoare la realizarea pietei interne in ceea ce priveste comertul electronic [4],
– avand in vedere Rezolutia sa din 18 mai 2010 referitoare la noi evolutii in achizitiile publice [5],
– avand in vedere Rezolutia sa din 9 martie 2010 referitoare la Tabloul de bord al pietei interne [6],
– avand in vedere Rezolutia sa din 3 februarie 2009 referitoare la achizitia inainte de comercializare: incurajarea inovatiei pentru asigurarea unor servicii publice durabile de inalta calitate in Europa [7],
– avand in vedere Rezolutia sa din 30 noiembrie 2006 intitulata “E timpul sa acceleram – Crearea unei Europe a spiritului antreprenorial si a cresterii” [8],
– avand in vedere Cartea verde a Comisiei privind modernizarea politicii UE in domeniul achizitiilor publice (COM(2011)0015),
– avand in vedere articolul 48 din Regulamentul sau de procedura,
– avand in vedere raportul Comisiei pentru piata interna si protectia consumatorilor si avizele Comisiei pentru comert international, Comisiei pentru afaceri economice si monetare, Comisiei pentru ocuparea fortei de munca si afaceri sociale, Comisiei pentru industrie, cercetare si energie, Comisiei pentru dezvoltare regionala si Comisiei pentru afaceri juridice (A7-0071/2011),
A. intrucat o piata unica bazata pe o concurenta libera si echitabila este obiectivul esential al reformei economice a UE si reprezinta un avantaj competitiv fundamental pentru Europa intr-o economie globalizata;
B. intrucat unul dintre avantajele importante ale pietei interne il constituie inlaturarea barierelor din calea mobilitatii si armonizarea reglementarilor institutionale cu scopul de a promova intelegerea culturala, integrarea, cresterea economica si solidaritatea europeana;
C. intrucat este importanta sporirea increderii in piata unica la toate nivelurile, precum si eliminarea actualelor bariere la intrarea pe piata a intreprinderilor; intrucat birocratia excesiva descurajeaza noii antreprenori;
D. intrucat este important ca Actul privind piata unica sa nu fie constituit dintr-o serie de masuri izolate una de cealalta si ca toate propunerile sa contribuie impreuna la atingerea unui obiectiv coerent;
E. intrucat toate intreprinderile sunt afectate de fragmentarea pietei, IMM-urile fiind deosebit de vulnerabile la problemele provocate de aceasta fragmentare;
F. intrucat piata unica este adeseori perceputa ca benefica pana in acest moment mai ales marilor societati, desi IMM-urile sunt motorul de crestere al UE;
G. intrucat lipsa de inovare din UE este unul dintre factorii-cheie al ratelor scazute de crestere din ultimii ani; intrucat inovarea in domeniul tehnologiilor ecologice ofera o oportunitate pentru reconcilierea cresterii pe termen lung si a protectiei mediului;
H. intrucat, pentru atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020, piata unica trebuie sa ofere conditiile necesare unei crestere inteligente, durabile si favorabile incluziunii; intrucat piata unica ar trebui sa devina un mediu mai propice inovarii si cercetarii de catre intreprinderile din UE;
I. intrucat politica in domeniul concurentei este un instrument esential care permite UE sa aiba o piata interna dinamica, eficienta si inovatoare si sa fie competitiva la nivel mondial;
J. intrucat capitalul de risc este o importanta sursa de finantare pentru noile intreprinderi inovatoare; intrucat exista in continuare bariere in ceea ce priveste investirea de capitaluri de risc in diferite state membre ale UE;
K. intrucat dezvoltarea si utilizarea pe scara mai larga a tehnologiilor informatiei si comunicatiilor de catre intreprinderile europene sunt esentiale pentru cresterea viitoare;
L. intrucat comertul si serviciile electronice, inclusiv serviciile de e-Guvernare si e-Sanatate, sunt in continuare subdezvoltate la nivelul UE;
M. intrucat sectorul postal si promovarea interoperabilitatii si a cooperarii intre serviciile si sistemele postale pot avea un impact important asupra dezvoltarii comertului electronic transfrontalier;
N. intrucat exista obstacole de natura reglementara care afecteaza transferul eficace al drepturilor de autor si care conduc la un nivel ridicat de fragmentare pe piata produselor audiovizuale, ceea ce dauneaza mediului de afaceri din UE; intrucat atat mediul de afaceri, cat si consumatorii ar avea de castigat din crearea unei veritabile piete unice a produselor si serviciilor audiovizuale, care sa respecte drepturile fundamentale ale utilizatorilor de internet;
O. intrucat contrafacerile si pirateria reduc increderea intreprinderilor in comertul electronic si alimenteaza fragmentarea legislatiei de protejare a drepturilor de autor, ceea ce descurajeaza inovarea pe piata interna;
P. intrucat diferentele dintre legislatiile fiscale pot conduce la obstacole importante in calea tranzactiilor transfrontaliere; intrucat coordonarea politicilor fiscale nationale, asa cum a propus Mario Monti in raportul sau, ar aduce o valoare adaugata importanta intreprinderilor si cetatenilor;
Q. intrucat achizitiile publice joaca un rol important in stimularea cresterii economice, reprezentand aproximativ 17 % din PIB-ul UE; intrucat achizitiile transfrontaliere reprezinta doar o cota redusa din totalul pietei achizitiilor publice, desi sunt o sansa pentru intreprinderile europene; intrucat accesul IMM-urilor la pietele achizitiilor publice este in continuare redus;
R. intrucat serviciile reprezinta un sector esential pentru cresterea economica si ocuparea fortei de munca, insa piata unica a serviciilor este inca prea putin dezvoltata, in special date fiind lacunele si dificultatile intampinate de statele membre in ceea ce priveste punerea in aplicare a Directivei privind serviciile;
Introducere
1. saluta Comunicarea Comisiei intitulata “Catre un Act privind piata unica”; considera ca cele trei capitole ale comunicarii sunt la fel de importante si interconectate si ar trebui sa fie tratate printr-o abordare coerenta, fara a izola diferitele chestiuni in joc unele de celelalte;
2. subliniaza, in special, angajamentul Comisiei asumat in aceasta comunicare de a promova noi abordari in ceea ce priveste dezvoltarea durabila;
3. indeamna Comisia sa efectueze un audit financiar al prioritatilor bugetului UE pentru urmatorul cadru financiar si sa acorde prioritate proiectelor cu valoare adaugata europeana susceptibile sa consolideze competitivitatea UE si integrarea in domeniul cercetarii, al cunoasterii si inovarii;
4. subliniaza, in special avand in vedere criza economica si financiara, importanta pietei unice pentru competitivitatea intreprinderilor din UE si pentru cresterea si stabilitatea economiilor europene; invita Comisia si statele membre sa asigure resurse suficiente pentru a imbunatati punerea in aplicare a normelor privind piata unica si saluta abordarea cuprinzatoare adoptata in comunicare; subliniaza caracterul complementar al diferitelor masuri cuprinse in raportul Monti, a carui coerenta nu este reflectata in totalitate in Actul privind piata unica;
5. invita, prin urmare, Comisia, sa prezinte un pachet ambitios de masuri sustinute de o strategie clara si coerenta pentru a promova competitivitatea pietei interne; solicita Comisiei sa revina la ideea centrala a raportului Mario Monti, care sustine promovarea liberalizarii si a concurentei, precum si imbunatatirea convergentei fiscale si sociale;
6. subliniaza importanta imbunatatirii guvernantei economice a Uniunii Europene, astfel incat sa se creeze conditiile economice necesare pentru ca intreprinderile sa beneficieze de oportunitatile oferite de piata unica pentru a se dezvolta si a deveni mai competitive; solicita ca aceasta corelatie sa fie mentionata in mod explicit in Actul privind piata unica; solicita Comisiei sa acorde o atentie deosebita impactului pe care il au discrepantele economice tot mai mari dintre statele membre ale UE asupra coeziunii interne a pietei unice;
7. subliniaza necesitatea de a adopta o politica industriala europeana ambitioasa cu obiectivul de a consolida economia reala si de a realiza tranzitia catre o economie mai inteligenta si mai durabila;
8. subliniaza faptul ca dimensiunea externa a strategiei europene, care include si comertul international, dobandeste o importanta tot mai mare datorita integrarii pietelor si, prin urmare, considera ca o strategie externa adecvata poate fi cu adevarat utila in ceea ce priveste cresterea durabila, ocuparea fortei de munca si o piata unica mai solida pentru intreprinderi, in conformitate cu obiectivele Strategiei Europa 2020; subliniaza nevoia de a transforma politica comerciala a UE intr-un adevarat instrument de dezvoltare durabila si de creare a mai multor locuri de munca, de mai buna calitate; solicita Comisiei sa formuleze o politica comerciala compatibila cu o politica industriala solida, care genereaza locuri de munca;
9. observa faptul ca politicile Uniunii Europene privind piata unica si dezvoltarea regionala sunt in foarte mare masura complementare; subliniaza ca progresul pietei interne si dezvoltarea continua a regiunilor Uniunii sunt interdependente si conduc, impreuna, catre o Europa a coeziunii si a competitivitatii; saluta propunerile Comisiei care vizeaza aprofundarea pietei unice; subliniaza faptul ca accesibilitatea reala si efectiva a pietei unice pentru toate regiunile UE este o conditie prealabila pentru libera circulatie a persoanelor, bunurilor, capitalurilor si serviciilor si, astfel, pentru o piata unica puternica si dinamica; subliniaza, in acest context, rolul esential pe care il are politica regionala a Uniunii in ceea ce priveste dezvoltarea infrastructurilor si dezvoltarea coerenta si echilibrata din punct de vedere economic si social a regiunilor;
Evaluare generala
O piata unica inovatoare
10. invita Comisia sa adopte, in cooperare cu partile interesate relevante, o strategie coerenta si echilibrata pentru a stimula inovarea si a sustine intreprinderile inovatoare ca cea mai buna modalitate de recompensare a creatiei, precum si pentru a proteja drepturile fundamentale, cum ar fi dreptul la viata privata si protectia datelor cu caracter personal;
11. sprijina ferm crearea unui brevet la nivelul UE favorabil IMM-urilor si a unui sistem unitar de solutionare a litigiilor privind brevetele pentru a face astfel din piata unica un lider al inovarii, precum si pentru a stimula competitivitatea europeana; subliniaza faptul ca traducerea brevetelor in mai multe limbi reprezinta un cost suplimentar prea ridicat, care ar frana inovarea pe piata unica; considera ca ar trebui sa se ajunga cat mai curand posibil la un compromis asupra aspectelor lingvistice;
12. sprijina crearea unor obligatiuni pentru finantarea de proiecte europene care sa sustina inovarea pe termen lung si crearea de locuri de munca pe piata unica si care sa finanteze implementarea proiectelor majore de infrastructura transfrontaliera, in special in domeniul energiei, al transporturilor si al telecomunicatiilor, cu scopul de a sprijini conversia ecologica a economiilor noastre; subliniaza necesitatea unor structuri adecvate de gestiune a riscurilor, precum si nevoia de a asigura o prezentare completa a tuturor riscurilor potentiale;
13. subliniaza ca o piata interna a energiei pe deplin operationala este un element foarte important pentru obtinerea unei autonomii crescute in ceea ce priveste aprovizionarea cu energie; considera ca acest obiectiv ar putea fi realizat printr-o abordare bazata pe grupari regionale, precum si prin diversificarea rutelor si a surselor de energie; subliniaza ca infrastructura est-europeana ar trebui imbunatatita si adusa la acelasi nivel cu infrastructura statelor membre din Europa Occidentala; subliniaza faptul ca piata interna a energiei ar trebui sa contribuie la mentinerea preturilor energiei la un nivel accesibil atat consumatorilor, cat si intreprinderilor; considera ca, pentru atingerea obiectivelor UE in domeniul climei si energiei, este necesara o noua abordare vizand aplicarea unor niveluri minime adecvate de acciza pe emisiile de CO2 si pe continutul de energie; insista asupra faptului ca sunt necesare noi planuri si masuri in materie de eficienta energetica in vederea unei cresteri semnificative a economiilor de energie; subliniaza ca trebuie promovate retelele energetice inteligente, precum si energiile regenerabile, iar autoritatile locale si regionale trebuie incurajate sa utilizeze tehnologiile informatiei si comunicatiilor in planurile lor privind eficienta energetica; solicita Comisiei sa monitorizeze indeaproape punerea in aplicare a directivelor privind etichetarea energetica, proiectarea ecologica, transportul, constructiile si infrastructura pentru a asigura si aplica o abordare bazata pe un cadru european comun;
14. saluta initiativa privind amprenta produselor asupra mediului si indeamna Comisia sa propuna fara intarziere un adevarat sistem comun de evaluare si etichetare;
15. solicita Comisiei sa promoveze investitiile transfrontaliere si sa instituie un cadru care sa incurajeze investirea efectiva de capitaluri de risc pe piata unica, sa protejeze investitorii si sa stimuleze investirea acestor fonduri in proiecte durabile in vederea realizarii obiectivelor ambitioase ale Strategiei Europa 2020; invita Comisia sa analizeze posibilitatile de creare a unui fond european de capital de risc in masura sa investeasca in faza incipienta de “demonstratie de concept” si in dezvoltarea intreprinderilor inainte de investitiile comerciale propriu-zise; solicita Comisiei sa desfasoare evaluari anuale cu privire la necesarul de investitii publice si private si la modul in care acesta este sau ar trebui sa fie acoperit in propunerile sale;
16. recunoaste importanta achizitiilor publice, mai ales a achizitiilor inainte de comercializare, si rolul pe care acestea il joaca in stimularea inovarii pe piata unica; incurajeaza statele membre sa apeleze la achizitiile publice inainte de comercializare pentru a oferi un impuls initial decisiv noilor piete pentru tehnologii inovatoare si ecologice, imbunatatind in acelasi timp calitatea si eficacitatea serviciilor publice; invita Comisia si statele membre sa informeze mai bine autoritatile publice cu privire la posibilitatile existente in domeniul achizitiilor publice inainte de comercializare; invita Comisia sa analizeze modalitati de facilitare a achizitiilor comune transfrontaliere;
17. indeamna statele membre sa isi intensifice eforturile de partajare a resurselor in domeniul inovarii, prin crearea de centre de inovare si prin masuri de incurajare a participarii IMM-urilor la programele de cercetare ale UE; subliniaza necesitatea de a disemina si de a exploata la nivel transfrontalier rezultatele cercetarii stiintifice si ale inovarii;
O piata digitala unica
18. saluta revizuirea propusa de Comisie cu privire la Directiva privind semnaturile electronice in vederea crearii unui cadru juridic pentru recunoasterea si interoperabilitatea la nivel transfrontalier a sistemelor sigure de e-autentificare; subliniaza necesitatea recunoasterii reciproce a identificarii si autentificarii electronice in UE si solicita Comisiei sa abordeze, in acest sens, in special problemele legate de discriminare impotriva beneficiarilor de servicii din cauza nationalitatii acestora sau a locului lor de resedinta;
19. considera ca, in ceea ce priveste Cartea alba privind politica in domeniul transporturilor, aceasta ar trebui sa se concentreze asupra propunerilor vizand consolidarea modurilor de transport durabile, inclusiv a intermodalitatii; subliniaza importanta pachetului de e-mobilitate propus care vizeaza utilizarea noilor tehnologii pentru sprijinirea unui sistem de transporturi eficient si durabil, in special prin utilizarea de sisteme integrate de eliberare a biletelor; invita statele membre sa puna in aplicare rapid Directiva privind sistemele inteligente de transport;
20. invita Comisia si statele membre sa ia masurile necesare pentru a consolida increderea mediului de afaceri si a cetatenilor in comertul electronic, indeosebi prin garantarea unui nivel inalt de protectie a consumatorilor in acest domeniu; considera ca acest obiectiv poate fi atins dupa o evaluare riguroasa a Directivei privind drepturile consumatorilor si dupa o evaluare de impact aprofundata a tuturor optiunilor de politica din Cartea verde privind dreptul european al contractelor; subliniaza ca simplificarea inregistrarii domeniilor in afara frontierelor pentru intreprinderile online, precum si imbunatatirea sistemelor sigure de plata online si facilitarea recuperarii transfrontaliere a datoriilor ar putea fi, de asemenea, masuri utile de promovare a comertului electronic in UE;
21. subliniaza necesitatea stringenta de a adapta politica de standardizare in domeniul tehnologiilor informatiei si comunicatiilor din UE la evolutiile pietei si ale politicilor in vederea realizarii obiectivelor politicii europene care presupun interoperabilitate;
22. subliniaza necesitatea de a depasi barierele existente in calea comertului electronic transfrontalier in UE; subliniaza necesitatea unei politici active care sa permita publicului si intreprinderilor sa beneficieze pe deplin de acest instrument pe care il au la dispozitie si care le poate oferi produse si servicii de calitate la preturi competitive; considera ca acest lucru este esential in actualul climat de criza economica si ca ar contribui in mod considerabil la finalizarea pietei unice, ca un mijloc de combatere a inegalitatii in crestere si de protejare a consumatorilor vulnerabili, care traiesc in regiuni indepartate sau au o mobilitate redusa, precum si a grupurilor cu venituri mici si a IMM-urilor, pentru care integrarea in mediul comertului electronic este deosebit de importanta;
23. subliniaza potentialul regiunilor UE de a juca un rol considerabil ajutand Comisia in eforturile sale de creare a unei piete digitale unice; subliniaza, in aceasta privinta, importanta care ar trebui acordata utilizarii fondurilor disponibile pentru regiunile UE in vederea depasirii lipsei de dezvoltare in domeniile comertului electronic si serviciilor electronice, care ar putea servi drept sursa fructuoasa de crestere economica viitoare in regiuni;
24. considera ca IMM-urilor ar trebui sa li se ofere mijloace pentru a utiliza pe scara larga comertul electronic in Europa; regreta faptul ca Comisia nu va prezenta o propunere de sistem european de solutionare a litigiilor online in legatura cu tranzactiile digitale inainte de 2012, la doisprezece ani dupa ce Parlamentul a solicitat o astfel de initiativa in septembrie 2000 [9];
25. indeamna statele membre sa puna pe deplin in aplicare cea de-a treia Directiva privind serviciile postale (2008/6/CE); subliniaza necesitatea de a garanta accesul universal la servicii postale de inalta calitate, de a evita dumpingul social si de a promova interoperabilitatea si cooperarea intre sistemele si serviciile postale cu scopul de a asigura eficacitatea distribuirii si urmaririi achizitiilor online in vederea cresterii increderii consumatorilor in ceea ce priveste achizitiile transfrontaliere;
26. subliniaza necesitatea crearii unei piete unice pentru bunurile audiovizuale online prin promovarea standardelor deschise in domeniul tehnologiilor informatiei si comunicatiilor, precum si necesitatea de a sprijini inovarea si creativitatea printr-o administrare eficace a drepturilor de autor, inclusiv prin crearea unui sistem paneuropean de acordare a licentelor, cu scopul de a garanta un acces mai extins si mai echitabil la bunurile si serviciile culturale pentru cetateni, garantandu-se in acelasi timp faptul ca detinatorii drepturilor sunt remunerati in mod adecvat pentru operele lor si ca drepturile fundamentale ale utilizatorilor de internet sunt respectate; subliniaza ca este necesara alinierea legislatiei online privind drepturile de proprietate intelectuala cu legislatia offline existenta in acest domeniu, in special cu privire la marcile comerciale, astfel incat consumatorii si intreprinderile sa aiba mai multa incredere in comertul electronic;
27. subliniaza ca trebuie intensificata lupta impotriva pirateriei online pentru a proteja drepturile creatorilor, respectandu-se in acelasi timp drepturile fundamentale ale consumatorilor; arata ca organizatiile si cetatenii trebuie sa fie informati corespunzator cu privire la consecintele contrafacerii si ale pirateriei; saluta initiativa anuntata de Comisie care vizeaza combaterea pirateriei marcilor comerciale si a produselor si, in special, propunerile legislative care trebuie depuse in 2011 si care au in vedere ajustarea cadrului juridic la noile provocari ale internetului si consolidarea masurilor luate de catre autoritatile vamale in acest domeniu; constata ca, in aceasta privinta, ar putea fi realizate sinergii si cu viitorul plan de actiune vizand consolidarea supravegherii pietei europene;
28. subliniaza, de asemenea, faptul ca protectia si respectarea drepturilor de proprietate intelectuala ar trebui dezvoltate in cadrul unei abordari mai ample ce ia in considerare drepturile si nevoile consumatorilor si ale cetatenilor din UE, dar care nu intra in conflict cu alte politici interne si externe ale UE, precum promovarea societatii informationale, sprijinirea educatiei, a ingrijirilor medicale si a dezvoltarii in tarile terte, precum si promovarea diversitatii culturale si biologice la nivel international;
O piata unica propice mediului de afaceri
29. subliniaza nevoia finalizarii si punerii in aplicare efective a pachetului privind supravegherea financiara pentru a indeplini obiectivul unei piete interne sustenabile; solicita Comisiei sa realizeze o evaluare pentru a asigura aceasta punere in aplicare pe intreg teritoriul UE, precum si publicarea anuala a unui tabel de corespondenta; in acest scop, considera ca cele mai bune practici ar trebui promovate in randul autoritatilor de supraveghere nationale si de la nivelul UE;
30. invita Comisia sa imbunatateasca accesul IMM-urilor la pietele de capital prin integrarea informatiilor disponibile cu privire la diverse posibilitati de finantare propuse de UE, cum ar fi cele oferite de Programul pentru competitivitate si inovare, de Banca Europeana de Investitii sau de Fondul European de Investitii, si prin simplificarea si accelerarea procedurilor de finantare, precum si prin reducerea birocratiei aferente acestor proceduri; in acest scop, recomanda o abordare mult mai holistica in ceea ce priveste acordarea finantarilor, in special in vederea sprijinirii tranzitiei catre o economie mai durabila;
31. considera ca structura pluralista a pietei bancare europene raspunde cel mai bine varietatii nevoilor de finantare ale IMM-urilor si ca diversitatea modelelor juridice si a obiectivelor comerciale imbunatateste accesul la finantare;
32. subliniaza importanta economica a IMM-urilor si a microintreprinderilor in economia europeana; insista, prin urmare, asupra necesitatii de a se garanta ca principiul “ganditi mai intai la scara mica” promovat de “Small Business Act” (Actul privind intreprinderile mici) este bine pus in aplicare si sprijina masurile Comisiei care vizeaza eliminarea sarcinilor administrative nenecesare impuse IMM-urilor; sugereaza ca IMM-urile cu un anumit potential de crestere, salarii ridicate si conditii de lucru bune ar trebui sprijinite si solicita introducerea unei diferentieri in initiativa “Small Business Act” pentru armonizarea acesteia cu Strategia Europa 2020;
33. atrage atentia asupra importantei comertului de proximitate pentru legaturile sociale, ocuparea fortei de munca si dinamism in zonele dezavantajate, in special in cartierele urbane care se confrunta cu dificultati sau in zonele slab populate; solicita sa li se acorde acestora un sprijin adecvat in cadrul politicii regionale a Uniunii;
34. subliniaza necesitatea consolidarii capacitatilor IMM-urilor in contextul conceperii de proiecte si a redactarii propunerilor, inclusiv asistenta tehnica si programe de formare adecvate;
35. solicita adoptarea statutului intreprinderilor europene private pentru a facilita infiintarea si functionarea la nivel transfrontalier a intreprinderilor mici si mijlocii pe piata unica;
36. considera ca investitorii de capital vor fi mai incurajati sa finanteze intreprinderile mici si micro aflate abia infiintate daca sunt oferite mai multe rute eficace de dezangajare prin intermediul pietelor nationale sau paneuropene de capital de crestere, care, in prezent, nu functioneaza corespunzator;
37. indeamna toate statele membre sa puna pe deplin in aplicare pachetul privind bunurile;
38. subliniaza importanta interconectarii registrelor comertului si invita Comisia sa dezvolte un cadru legislativ clar care sa garanteze ca informatiile cuprinse in aceste registre sunt complete si corecte;
39. recunoaste contributia importanta a sectorului comertului cu amanuntul la cresterea economica si la crearea de locuri de munca; invita Comisia Europeana sa includa in Actul privind piata unica o propunere pentru un plan european de actiune in domeniul comertului cu amanuntul, care sa identifice si sa abordeze numeroasele provocari cu care se confrunta detailistii si furnizorii in cadrul pietei unice; considera ca planul de actiune ar trebui sa se bazeze pe concluziile activitatilor in curs de desfasurare din Parlamentul European cu privire la “o piata cu amanuntul mai eficace si mai echitabila”;
40. subliniaza importanta eliminarii barierelor fiscale, administrative si juridice nenecesare din calea activitatilor transfrontaliere; considera ca este necesar un cadru mai clar in ceea ce priveste TVA-ul si obligatiile de declarare pentru intreprinderi pentru a incuraja modele durabile de productie si de consum, pentru a limita costurile de adaptare, pentru a combate frauda in materie de TVA si pentru a creste competitivitatea intreprinderilor din UE;
41. saluta intentia Comisiei de a publica o Carte verde privind guvernanta corporativa si de a lansa o consultare publica cu privire la informatii privind aspectele umane, sociale si de mediu ale investitiilor efectuate de catre intreprinderi; indeamna Comisia sa prezinte propuneri concrete privind investitiile private cu scopul de a crea stimulente eficace pentru investitii pe termen lung, durabile si etice, de a asigura o mai buna coordonare a politicilor fiscale ale intreprinderilor si de a incuraja responsabilitatea sociala a acestora;
42. saluta revizuirea Directivei privind impozitarea energiei, care permite o reflectie mai aprofundata asupra obiectivelor legate de schimbarile climatice, cu conditia ca sarcinile fiscale nu sa revina in mod nejustificat consumatorilor vulnerabili;
43. saluta calduros initiativa Comisiei vizand o directiva care sa introduca o baza fiscala consolidata comuna a societatilor si subliniaza ca aceasta ar putea reduce frauda si evaziunea fiscala si ar imbunatati nivelul de transparenta si comparabilitate al impozitelor aplicate la nivelul intreprinderilor, reducand astfel obstacolele pentru activitatile transfrontaliere;
44. invita Comisia sa mareasca eficacitatea procedurilor de achizitii publice si sa reduca birocratia aferenta acestora pentru a incuraja intreprinderile din UE sa participe la achizitiile publice transfrontaliere; subliniaza ca este necesara simplificarea in continuare a procedurilor in special pentru autoritatile locale si regionale, astfel incat IMM-urile sa dispuna de un acces mai facil la achizitiile publice; indeamna Comisia sa puna la dispozitie date privind nivelul de deschidere al procedurilor de achizitii publice si sa asigure reciprocitatea cu alte tari industrializate si cu marile economii emergente; invita Comisia sa examineze noi modalitati de imbunatatire a accesului intreprinderilor europene la pietele externe de achizitii publice pentru a asigura conditii de concurenta echitabile atat pentru intreprinderile europene, cat si pentru cele straine care concureaza la atribuirea contractelor de achizitii publice;
45. propune, la nivel mai general, ca acordurile comerciale viitoare negociate de Uniune sa contina un capitol privind dezvoltarea durabila, plecand de la principiile privind raspunderea sociala a intreprinderilor definite in versiunea actualizata din 2010 a Orientarilor OCDE pentru intreprinderile multinationale;
46. invita Comisia sa realizeze o coordonare mai ampla intre masurile nationale si cele de la international privind IMM-urile, sa identifice si sa promoveze IMM-urile care au potential comercial; considera ca statele membre ar trebui sa isi intensifice eforturile de incurajare a IMM-urilor sa utilizeze initiativele si instrumentele existente, cum ar fi baza de date privind accesul pe piata si centrul de asistenta pentru exportatori;
47. considera ca ar trebui intensificate eforturile Comisiei de facilitare a serviciilor bancare transfrontaliere, prin inlaturarea tuturor obstacolelor existente in calea utilizarii sistemelor concurente de compensare si de regularizare si prin aplicarea de norme comune pentru tranzactionare;
48. considera ca Comisia ar trebui sa sponsorizeze un schimb de competente europene, prin care intreprinderile mici si mijlocii sa poata beneficia de competentele disponibile in intreprinderi mai mari, promovand astfel sinergiile si mentoratul;
49. solicita propuneri din partea Comisiei privind revizuirea directivelor referitoare la contabilitate pentru a evita o reglementare excesiva costisitoare si ineficienta, in special in cazul IMM-urilor, astfel incat competitivitatea si potentialul lor de crestere sa poata fi exploatate cu mai multa eficacitate;
O piata unica a serviciilor
50. subliniaza ca Directiva privind serviciile trebuie pusa in aplicare in integralitate si in mod corespunzator, inclusiv in ceea ce priveste infiintarea unor ghisee unice pe deplin operationale, care sa permita efectuarea procedurilor si a formalitatilor necesare online, reducandu-se astfel in mod considerabil costurile operationale pentru intreprinderi si stimulandu-se piata unica a serviciilor; invita Comisia si statele membre sa colaboreze si sa ia masuri suplimentare pentru dezvoltarea pietei unice a serviciilor, pe baza procesului de evaluare reciproca; indeamna Comisia sa acorde o atentie deosebita dezvoltarii pietei unice a serviciilor online;
51. invita Comisia sa incurajeze dezvoltarea sectorului serviciilor pentru intreprinderi si sa ia masurile necesare de reglementare pentru a proteja intreprinderile, indeosebi IMM-urile, de practicile comerciale neloiale utilizate de intreprinderile mai mari din lantul de aprovizionare; invita Comisia sa defineasca, in consultare cu partile interesate, “practicile comerciale in mod manifest neloiale” din lantul de aprovizionare si sa propuna masuri suplimentare de prevenire a practicilor comerciale neloiale in ceea ce priveste concurenta si libertatea contractuala; reaminteste Rezolutia sa din 16 decembrie 2008 referitoare la anuarele profesionale inselatoare [10] si indeamna din nou Comisia sa prezinte o propunere pentru a preveni practicile frauduloase ale anuarelor profesionale inselatoare;
52. considera ca orice propunere legislativa privind acordarea de concesiuni de servicii ar trebui sa includa un cadru juridic care sa asigure transparenta si protectie judiciara efectiva atat pentru operatorii economici, cat si pentru autoritatile contractante pe intreg teritoriul UE; solicita Comisiei ca, inainte de a prezenta o propunere legislativa, sa demonstreze ca principiile generale prevazute in Tratatul privind functionarea Uniunii Europene (interzicerea discriminarii, principiul tratamentului egal si al transparentei) nu sunt aplicate in mod satisfacator in practica in cazul concesiunilor de servicii;
53. saluta intentia Comisiei de a propune o reforma legislativa a cadrului de standardizare, care sa acopere si serviciile; subliniaza faptul ca standardizarea serviciilor ar trebui sa contribuie la realizarea pietei unice, atunci cand aceasta masura se dovedeste a fi utila, si, in special, trebuie sa tina cont pe deplin de nevoile IMM-urilor; recunoaste rolul jucat de standardele pentru produse in functionarea pietei interne europene si considera ca standardele sunt un instrument esential pentru promovarea unor bunuri si servicii durabile si de calitate pentru consumatori si intreprinderi; solicita masuri de promovare a transparentei si de reducere a costurilor, precum si implicarea intr-o mai mare masura a partilor interesate;
54. subliniaza importanta “specializarii inteligente” a regiunilor pentru a stimula competitivitatea regionala; considera ca piata unica a UE se poate dezvolta ca intreg numai cu conditia implicarii tuturor actorilor si a regiunilor, inclusiv a IMM-urilor din toate sectoarele, inclusiv a sectorului public, a economiei sociale si a cetatenilor insisi; considera ca nu trebuie implicate numai cateva regiuni specializate in inalta tehnologie, ci toate regiunile Europei si toate statele membre, fiecare axandu-se pe propriile puncte forte (“specializare inteligenta”) in Europa;
55. subliniaza importanta dimensiunii externe a pietei interne si mai ales a cooperarii in materie de reglementare cu principalii parteneri comerciali, la nivel bilateral sau multilateral, cu scopul de a promova convergenta reglementarilor, echivalenta regimurilor aplicate tertilor si adoptarea pe scara mai larga a standardelor internationale; incurajeaza Comisia sa examineze acordurile existente cu partile terte, care extind elementele pietei interne dincolo de granitele sale, si sa determine masura in care aceste acorduri reusesc sa asigure certitudinea juridica necesara pentru beneficiarii potentiali;
Prioritati-cheie
Crearea unui sistem european de brevetare si a unui sistem unitar de solutionare a litigiilor privind brevetele
56. subliniaza faptul ca instituirea unui sistem european de brevetare si a unui sistem unitar de solutionare a litigiilor privind brevetele, precum si crearea unui sistem imbunatatit de gestionare a drepturilor de autor sunt indispensabile pentru incurajarea inovarii si a creativitatii in cadrul pietei unice (propunerile 1 si 2 din Actul privind piata unica);
Finantarea inovarii
57. invita Comisia si statele membre sa tina seama in mod corespunzator de importanta inovarii pentru o a asigura o crestere solida si mai durabila si crearea de locuri de munca, garantand finantarea adecvata a inovarii, in special prin crearea unor obligatiuni pentru finantarea proiectelor UE, indeosebi a celor din domeniul energiei, al transportului si al telecomunicatiilor, care sprijina conversia ecologica a economiilor noastre, si prin elaborarea unui cadru legislativ care sa incurajeze investitii efective de capitaluri de risc pe intreg teritoriul UE; subliniaza ca ar trebui oferite stimulente pentru investitiile pe termen lung in sectoarele inovatoare si in cele care creeaza locuri de munca (propunerile 15 si 16 din Actul privind piata unica);
Stimularea comertului electronic
58. indeamna Comisia sa ia toate masurile necesare pentru a consolida increderea intreprinderilor si a consumatorilor in comertul electronic si pentru a stimula dezvoltarea sa in cadrul pietei unice; subliniaza ca Planul de actiune al UE impotriva contra contrafacerii si pirateriei si Directiva-cadru privind gestionarea drepturilor de autor sunt elemente cruciale pentru atingerea acestui obiectiv (propunerile 2, 3 si 5 din Actul privind piata unica);
Imbunatatirea participarii IMM-urilor la piata unica
59. subliniaza ca sunt necesare eforturi suplimentare pentru ca piata unica sa devina un mediu mai propice IMM-urilor; considera ca astfel de eforturi ar trebui sa includa imbunatatirea accesului IMM-urilor la pietele de capital, eliminarea barierelor administrative si financiare din calea activitatilor lor transfrontaliere prin adoptarea unui regim de TVA mai clar si a unei baze fiscale consolidate comune a societatilor, precum si revizuirea cadrului privind achizitiile publice, astfel incat acestea sa devina mai flexibile si mai putin birocratice (propunerile 12, 17, 19 si 20 din Actul privind piata unica);
Rationalizarea procedurilor de achizitii publice
60. solicita Comisiei sa reexamineze legislatia privind achizitiile publice si parteneriatele public-privat, obiectivul fiind acela de a promova o crestere inteligenta, durabila si favorabila incluziunii in cadrul pietei unice si de a stimula achizitiile publice transfrontaliere; subliniaza necesitatea elaborarii unui cadru mai clar, de natura sa asigure certitudinea juridica necesara atat pentru operatorii economici, cat si pentru autoritatile contractante; incurajeaza cu tarie statele membre sa recurga la achizitiile publice inainte de comercializare pentru a stimula piata tehnologiilor inovatoare si ecologice; insista asupra faptului ca trebuie asigurata reciprocitatea cu tarile industrializate si cu marile economii emergente in domeniul achizitiilor publice (propunerile 17 si 24 din Actul privind piata unica);

*
*           *

61. incredinteaza Presedintelui sarcina de a transmite prezenta rezolutie Consiliului si Comisiei, precum si guvernelor si parlamentelor statelor membre.
[1] Texte adoptate, P7_TA(2010)0186.
[2] http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-environment/files/smes_access_to_public_procurement_final_report_2010_en.pdf
[3] JO L 176, 7.7.2009, p. 17.
[4] Texte adoptate, P7_TA(2010)0320.
[5] Texte adoptate, P7_TA(2010)0173.
[6] JO C 349 E, 22.10.2010, p. 25.
[7] JO C 67 E, 18.3.2010, p. 10.
[8] JO C 316 E, 22.12.2006, p. 378.
[9] JO C 146, 17.5.2001, p. 101.
[10] JO C 45E, 23.2.2010, p. 17.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close