Modalitatea de subventionare de catre stat a costurilor pentru elevii care frecventeaza invatamantul profesional

In M. Of. nr. 756 din 9 noiembrie 2012 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 1062/2012 privind modalitatea de subventionare de catre stat a costurilor pentru elevii care frecventeaza invatamantul profesional.

Din cuprins:
ART. 1
Subventionarea de catre stat a costurilor pentru elevii care frecventeaza invatamantul profesional se realizeaza prin Programul national de protectie sociala “Bursa profesionala”.
ART. 2
(1) “Bursa profesionala” se acorda tuturor elevilor care frecventeaza invatamantul profesional si consta intr-un sprijin financiar lunar de 200 lei, al carui cuantum poate fi modificat anual prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
(2) De “Bursa profesionala” beneficiaza si copiii strainilor beneficiari ai unei forme de protectie in Romania sau ai strainilor, respectiv cetatenilor Uniunii Europene/Spatiului Economic European si ai Confederatiei Elvetiene cu drept de sedere/rezidenta pe teritoriul Romaniei, care frecventeaza invatamantul profesional.
ART. 3
(1) “Bursa profesionala” se acorda in fiecare an scolar, pe perioada cursurilor scolare, a pregatirii practice si pe timpul pregatirii si sustinerii examenului de certificare a calificarii profesionale.
(2) Elevii declarati repetenti nu beneficiaza de “Bursa profesionala” pentru anii de studiu pe care ii repeta.
(3) Se excepteaza de la prevederile alin. (2) cazurile de prelungire a studiilor din motive medicale.
ART. 4
(1) “Bursa profesionala” se acorda pe baza de cerere, formulata de elevul major ori de parintele sau persoana care exercita autoritatea parinteasca pentru elevul minor.
(2) Cererea de acordare a “Bursei profesionale” se inregistreaza pentru fiecare an scolar, in perioada 15 – 25 septembrie, la unitatea de invatamant la care elevul este inscris.
ART. 5
Elevii din invatamantul profesional nu pot beneficia simultan de “Bursa profesionala” si de sprijinul financiar ce se acorda elevilor in cadrul Programului national de protectie sociala “Bani de liceu”, prevazut in Hotararea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor si a cuantumului sprijinului financiar ce se acorda elevilor in cadrul Programului national de protectie sociala “Bani de liceu”, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 6
(1) La nivelul fiecarei unitati de invatamant care scolarizeaza elevi in invatamantul profesional se constituie o comisie de acordare a “Bursei profesionale”, desemnata de consiliul de administratie al unitatii de invatamant, inainte de inceperea anului scolar.
(2) Comisia are urmatoarele atributii:
a) afisarea la loc vizibil a prevederilor legale referitoare la “Bursa profesionala” si a prezentei hotarari;
b) primirea cererilor pentru acordarea “Bursei profesionale”, aprobarea listei cu beneficiari si a sumelor cuvenite;
c) afisarea la loc vizibil a listei cu beneficiarii “Bursei profesionale”;
d) transmiterea catre inspectoratul scolar judetean, respectiv al municipiului Bucuresti a listei cu beneficiarii “Bursei profesionale”;
e) monitorizarea absentelor elevilor care beneficiaza de “Bursa profesionala” si retragerea sau incetarea acordarii bursei, conform prevederilor art. 7.
ART. 7
(1) “Bursa profesionala” nu se acorda pe o perioada de o luna daca elevul inregistreaza mai mult de 10 absente nemotivate in luna precedenta.
(2) “Bursa profesionala” nu se acorda pe o perioada de 3 luni in cazul in care elevul a comis abateri disciplinare grave, care conduc la scaderea notei la purtare sub 7, potrivit Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, sau daca elevul inregistreaza cel putin 20 de absente nemotivate din totalul orelor de studiu ori cel putin 20% din totalul orelor la o singura disciplina de studiu/un singur modul, cumulate pe an scolar.
(3) “Bursa profesionala” nu se acorda pe o perioada de 6 luni daca elevul inregistreaza cel putin 40 de absente nemotivate din totalul orelor de studiu sau cel putin 30% din totalul orelor la o singura disciplina de studiu/un singur modul, cumulate pe an scolar.
(4) Prevederile alin. (1) – (3) se aplica, incepand cu luna urmatoare constatarii situatiilor sus-mentionate, pe o luna, 3 luni sau 6 luni calendaristice consecutive din timpul anului scolar, respectiv din anul scolar urmator, dupa caz.
(5) Acordarea “Bursei profesionale” inceteaza la pierderea calitatii de elev, conform prevederilor Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar.
ART. 8
(1) La nivelul fiecarui inspectorat scolar judetean, respectiv al municipiului Bucuresti se constituie o comisie de monitorizare a acordarii “Bursei profesionale”, stabilita de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar.
(2) Comisia prevazuta la alin. (1) centralizeaza listele cu beneficiarii si cu sumele cuvenite, primite de la unitatile de invatamant, in baza carora solicita Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului fondurile aferente.
ART. 9
(1) La nivelul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului se constituie o comisie nationala de monitorizare a acordarii “Bursei profesionale”.
(2) Componenta si atributiile comisiei nationale se stabilesc prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.
ART. 10
(1) Fondurile pentru finantarea “Bursei profesionale” se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
(2) Sumele reprezentand “Bursa profesionala” se repartizeaza unitatilor de invatamant de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, prin inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti.
ART. 11
(1) Prin exceptie de la prevederile art. 4 alin. (2), pentru anul in curs cererea de acordare a “Bursei profesionale” se inregistreaza in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, la unitatea de invatamant la care elevul este inscris.
(2) Prin exceptie de la prevederile art. 2 alin. (1), bursa cuvenita pentru luna noiembrie 2012 este in cuantum de 500 lei.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close