Programul de incurajare a consumului de fructe proaspete in scoli

In M. Of. nr. 756 din 9 noiembrie 2012 a fost publicat Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 243/2012 privind furnizarea fructelor proaspete in scoli.

Din cuprins:
ART. 1
Prezentul ordin creeaza cadrul juridic si organizatoric pentru furnizarea fructelor proaspete in cadrul Programului de incurajare a consumului de fructe proaspete in scoli.
ART. 2
In elaborarea caietelor de sarcini pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a fructelor proaspete in scoli, autoritatile contractante vor respecta specificatiile tehnice prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 3
Directia inspectii de stat pentru controlul tehnic in producerea si valorificarea legumelor si fructelor din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin personalul de specialitate din cadrul directiilor judetene pentru agricultura, respectiv a Municipiului Bucuresti, va lua toate masurile necesare pentru a se asigura ca merele distribuite in cadrul Programului de incurajare a consumului de fructe proaspete in scoli respecta standardele de comercializare specifice.
ART. 4
La data publicarii prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 85/2010 privind aprobarea Specificatiilor tehnice pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a fructelor in scoli, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 226 din 9 aprilie 2010, cu modificarile ulterioare.
ART. 5
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1. SPECIFICATIILE TEHNICE ale caietelor de sarcini pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a fructelor proaspete in scoli

1. Caracteristici generale
In aplicarea art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de incurajare a consumului de fructe proaspete in scoli, aprobata cu modificari prin Legea nr. 195/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se vor furniza mere cu o greutate minima de 100 grame, incadrate la categoria “Extra” si/sau categoria I, conform Standardului de comercializare pentru mere, prevazut in anexa I “Standarde de comercializare prevazute la articolul 3” – partea B “Standarde de comercializare specifice” – partea 1 “Standard de comercializare pentru mere” la Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului in ceea ce priveste sectorul fructelor si legumelor si sectorul fructelor si legumelor prelucrate.
Se vor asigura transportul si distributia zilnic, bisaptamanal sau saptamanal la destinatar (scoli).

2. Cantitati solicitate
Cantitatile totale zilnice, bisaptamanale sau saptamanale sunt stabilite de fiecare consiliu judetean, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, cu nominalizarea localitatilor, scolilor si a numarului de elevi care urmeaza sa beneficieze de prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2010, aprobata cu modificari prin Legea nr. 195/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, si se vor anexa caietelor de sarcini elaborate de consiliile judetene, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

3. Calitatea si prezentarea merelor si marcajul
Merele trebuie sa respecte prevederile anexei I “Standarde de comercializare prevazute la articolul 3” – partea B “Standarde de comercializare specifice” – partea 1 “Standard de comercializare pentru mere” la Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 543/2011.
Prezentarea merelor se va face in ambalaje care sa permita numararea cu usurinta a acestora.
Pe ambalaje trebuie inscriptionate in mod obligatoriu:
– denumirea produsului;
– cantitatea neta, exprimata in kilograme, si numarul de bucati;
– mentiunea privind greutatea minima de 100 grame/bucata;
– conditiile de depozitare;
– denumirea si adresa furnizorului;
– mentiunea privind lotul;
– mentiunea “Produs distribuit gratuit conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2010, aprobata cu modificari prin Legea nr. 195/2010, cu modificarile si completarile ulterioare. Este interzisa comercializarea!”;
– data expirarii.
Merele trebuie sa fie intregi, sanatoase, spalate, curate, fara corpuri straine vizibile, fara urme de atacuri de boli si daunatori, fara umiditate externa in exces, fara miros sau gust strain, sa reziste la transport si manipulare.
Loturile de mere destinate programului de incurajare a consumului de fructe proaspete in scoli vor fi insotite de:
– buletine de analiza privind continutul reziduurilor de pesticide si metale grele, care vor fi emise inainte de inceperea distributiei fructelor, aferente loturilor respective. Daca in perioada derularii distributiei apar situatii independente de vointa furnizorului, de natura sa afecteze loturile de mere destinate programului de incurajare a consumului de fructe proaspete in scoli, acestea vor fi insotite de buletine de analize privind continutul de alti contaminanti. Buletinele de analiza se elibereaza de laboratoare nationale sau comunitare acreditate in conformitate cu ISO EN 17025;
– avize de expeditie care trebuie sa indice denumirea produsului, soiul, categoria, numarul lotului din care s-au furnizat si cantitatea de mere furnizata, exprimata in kilograme, si numarul de bucati; si de
– certificate de conformitate emise conform Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 420/2008 privind stabilirea atributiilor Inspectiei de Stat pentru Controlul Tehnic in Producerea si Valorificarea Legumelor si Fructelor.

4. Mijloace necesare pentru transport si distributie (precum si spatii de depozitare)
Pentru transport si distributie se vor utiliza autovehicule care sa asigure integritatea merelor pana la destinatar.
Pentru depozitare, scolile vor asigura si vor folosi spatii special amenajate pentru pastrarea merelor in conditii de igiena.

5. Modul de distributie
Distributia se va realiza zilnic, bisaptamanal sau saptamanal, conform unei scheme-cadru si unui orar aprobate de autoritatea contractanta, dupa cum urmeaza:
– zone cu distributie zilnica: localitati aflate la o distanta de maximum 25 km de sediul furnizorului de mere;
– zone cu distributie bisaptamanala: localitati aflate la distanta situata in intervalul 25 – 50 km de sediul furnizorului de mere;
– zone cu distributie saptamanala: localitati aflate la o distanta mai mare de 50 km de sediul furnizorului de mere.
Distributia merelor se va face numai de catre persoane avand cunostinte minime de igiena produselor agroalimentare sau instruite in acest sens si avand efectuat controlul medical periodic.
Indiferent de modul de distributie – zilnic, bisaptamanal sau saptamanal, fiecare elev va primi cate un mar zilnic.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close