Reducerea garantiilor in cazul esalonarilor la plata

In M. Of. nr. 772 din 15 noiembrie 2012 a fost publicata Legea nr. 209/2012 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale.

Din cuprins:
ART. I
Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 30 din 31 august 2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale, adoptata in temeiul art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 131/2011 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 627 din 2 septembrie 2011, cu urmatoarele modificari si completari:
1. La articolul I, dupa punctul 76 se introduce un nou punct, punctul 76^1, cu urmatorul cuprins:
“76^1. La articolul 250 alineatul (1), dupa punctul 19 se introduce un nou punct, punctul 20, cu urmatorul cuprins:
«20. cladirile care apartin organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania, cu statut de utilitate publica, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice.»”
2. La articolul I, dupa punctul 84 se introduce un nou punct, punctul 84^1, cu urmatorul cuprins:
“84^1. La articolul 263, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«(2) In cazul oricaruia dintre urmatoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculeaza in functie de capacitatea cilindrica a acestuia, prin inmultirea fiecarei grupe de 200 cm3 sau fractiune din aceasta cu suma corespunzatoare din tabelul urmator:
______________________________________________________________________________
|Nr. |Mijloace de transport cu tractiune mecanica | |
|crt.| | |
|____|__________________________________________________|______________________|
| I. Vehicule inmatriculate (lei/200 cm3 sau fractiune din aceasta) |
|______________________________________________________________________________|
| 1.| Motorete, scutere, motociclete si autoturisme cu | 8 |
|| capacitatea cilindrica de pana la 1.600 cm3 | |
|| inclusiv | |
|____|__________________________________________________|______________________|
| 2.| Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre | 18 |
|| 1.601 cm3 si 2.000 cm3 inclusiv | |
|____|__________________________________________________|______________________|
| 3.| Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre | 72 |
|| 2.001 cm3 si 2.600 cm3 inclusiv | |
|____|__________________________________________________|______________________|
| 4.| Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre |144 |
|| 2.601 cm3 si 3.000 cm3 inclusiv | |
|____|__________________________________________________|______________________|
| 5.| Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste |290 |
|| 3.001 cm3 | |
|____|__________________________________________________|______________________|
| 6.| Autobuze, autocare, microbuze| 24 |
|____|__________________________________________________|______________________|
| 7.| Alte vehicule cu tractiune mecanica cu masa | 30 |
|| totala maxima autorizata de pana la 12 tone | |
|| inclusiv | |
|____|__________________________________________________|______________________|
| 8.| Tractoare inmatriculate | 18 |
|____|__________________________________________________|______________________|
| II. Vehicule inregistrate|
|______________________________________________________________________________|
| 1.| Vehicule cu capacitate cilindrica| lei/200 cm3 |
|____|__________________________________________________|______________________|
|1.1.| Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica |2 – 4 |
|| < 4.800 cm3 | |
|____|__________________________________________________|______________________|
|1.2.| Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica |4 – 6 |
|| > 4.800 cm3 | |
|____|__________________________________________________|______________________|
| 2.| Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata |50 – 150 lei/an»” |
|____|__________________________________________________|______________________|

3. La articolul VIII, punctul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“1. La articolul 1 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
«(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), pentru contribuabilii care inregistreaza obligatii fiscale in suma totala mai mare de 300 milioane lei, perioada de esalonare poate fi de pana la 7 ani.»”
4. La articolul VIII, dupa punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 6^1, cu urmatorul cuprins:
“6^1. La articolul 9, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«(1) In termen de cel mult 30 de zile de la data comunicarii acordului de principiu, contribuabilii trebuie sa constituie garantii, cu exceptia institutiilor publice, astfel cum sunt definite prin Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si prin Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa caz, precum si a autoritatilor/serviciilor publice autonome infiintate prin lege organica.»”
5. La articolul VIII, punctul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“8. La articolul 9, alineatul (9) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«(9) Garantiile constituite sub formele prevazute la alin. (2) trebuie sa acopere sumele esalonate la plata, dobanzile datorate pe perioada esalonarii la plata, plus un procent de pana la 16% din sumele esalonate la plata, in functie de perioada de esalonare la plata, astfel:
a) pentru esalonari de la 13 la 24 de luni, procentul este de 4%;
b) pentru esalonari de la 25 la 36 de luni, procentul este de 8%;
c) pentru esalonari de la 37 la 48 de luni, procentul este de 12%;
d) pentru esalonari de peste 49 de luni, procentul este de 16%.»”
ART. II
Prevederile art. I pct. 2 din prezenta lege intra in vigoare de la data de 1 ianuarie 2013.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close