Stabilirea locului de prestare a serviciilor efectuate in legatura cu bunurile imobile

Afla care sunt principalele reguli care se aplica in cazul stabilirii locului de prestare a serviciilor efectuate in legatura cu bunurile imobile in contextul aplicarii, incepand cu 1 ianuarie 2013, a prevederilor OG 15/2012 pentru modificarea si completarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal si HG 1071/2012 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului 44/2004.

Generalitati

Stabilirea locului de prestare a serviciilor asupra bunurilor imobile este importanta pentru determinarea persoanei obligata la plata TVA pentru operatiunile taxabile in Romania.

Locul de prestare a serviciilor catre o persoana impozabila care actioneaza ca atare este locul unde respectiva persoana care primeste serviciile isi are stabilit sediul activitatii sale economice.

Locul de prestare a serviciilor catre o persoana neimpozabila este locul unde prestatorul isi are stabilit sediul activitatii sale economice.

Locul de prestare al serviciilor efectuate in legatura cu bunurile imobile

Prin exceptie de la regula generala mentionata mai sus, locul prestarii este considerat a fi locul unde sunt situate bunurile imobile, pentru prestarile de servicii efectuate in legatura cu bunurile imobile, inclusiv serviciile prestate de experti si agenti imobiliari, de cazare in sectorul hotelier sau in sectoare cu functie similara, precum tabere de vacanta sau locuri amenajate pentru camping, de acordare de drepturi de utilizare a bunurilor imobile, pentru servicii de pregatire si coordonare a lucrarilor de constructii, precum serviciile prestate de arhitecti si de societatile care asigura supravegherea pe santier.

Serviciile efectuate in legatura directa cu un bun imobil

Serviciile efectuate in legatura directa cu un bun imobil includ acele servicii care au o legatura suficient de directa cu respectivele bunuri imobile si au locul prestarii la locul unde este situat bunul imobil si cuprind, printre altele, operatiuni precum:
a) elaborarea de planuri pentru o constructie sau o parte a unei constructii care sunt alocate unei anumite parcele de teren, indiferent daca constructia este ridicata ori nu;
b) furnizarea de servicii de supraveghere/securitate pe santier;
c) construirea unei cladiri sau edificarea unei constructii, precum si lucrarile de constructii si demolare efectuate asupra unei constructii ori asupra unor parti ale unei constructii;
d) lucrari asupra pamantului, inclusiv servicii agricole, cum ar fi aratul, semanatul, irigatul si fertilizarea;
e) supravegherea si evaluarea riscurilor si integritatii bunurilor imobile;
f) servicii de evaluare a bunurilor imobile, inclusiv in cazul in care astfel de servicii sunt necesare in scopul incheierii unei asigurari, pentru a determina valoarea unei proprietati ca garantie pentru un imprumut sau pentru evaluarea riscului si daunelor-interese in contextul unor litigii;
g) arendarea, concesionarea, leasingul sau inchirierea de bunuri imobile, inclusiv depozitarea de bunuri pentru care este atribuita o anumita parte din bunul imobil pentru uzul exclusiv al clientului;
h) servicii de cazare in sectorul hotelier sau in sectoare cu functie similara, precum tabere de vacanta ori locuri amenajate pentru a fi utilizate ca locuri de camping, inclusiv dreptul de a sta intr-o anumita locatie pe o durata limitata de timp ca rezultat al conversiei dreptului de utilizare comuna a locatiei respective;
i) atribuirea si transmiterea de drepturi, altele decat cele prevazute la lit. g) si h), de a utiliza un bun imobil in intregime sau parti ale unui bun imobil, inclusiv autorizarea de a utiliza o parte a unui bun imobil, cum ar fi acordarea dreptului de pescuit, de vanatoare ori de acces la salile de asteptare din aeroporturi sau utilizarea unei infrastructuri pentru care se platesc taxele de trecere, cum ar fi un pod ori tunel;
j) lucrari de transformare, finisare, instalare, reparatii, intretinere, renovare a unei constructii sau a unei parti de constructii, inclusiv lucrari cum ar fi curatarea, placarea, tapetarea si parchetarea;
k) instalarea sau asamblarea de masini ori echipamente care, dupa instalare sau asamblare, se califica drept bunuri imobile;
l) intretinerea, reparatia, inspectia si supravegherea de masini, utilaje sau echipamente, in cazul in care acestea se califica drept bunuri imobile;
m) managementul proprietatii, altul decat managementul portofoliului de investitii in proprietati imobiliare care nu se considera serviciu legat de bunul imobil, care consta in exploatarea proprietatilor imobiliare de tip comercial, industrial sau rezidential de catre ori in numele proprietarului respectivelor proprietati imobiliare;
n) intermedierea in vanzarea, leasingul sau inchirierea de bunuri imobile, precum si intermedierea in anumite drepturi asupra bunurilor imobile;
o) serviciile de natura juridica referitoare la transmiterea sau transferul unui titlu de proprietate asupra unui bun imobil, la anumite drepturi asupra bunurilor imobile, cum ar fi serviciile notariale, ori intocmirea unui contract de vanzare-cumparare pentru un astfel de bun, indiferent daca tranzactia in sine care ar conduce la modificarea naturii juridice a proprietatii se realizeaza sau nu;
p) acordarea de credite atunci cand o anumita constructie sau o parte dintr-o constructie ori un anumit teren ce urmeaza a fi achizitionate, construite, renovate sau reparate se ipotecheaza;
q) servicii de asigurare si de reasigurare care acopera riscul de pierdere si de deteriorare a bunurilor imobile;
r) punerea la dispozitie de spatii de parcare;
s) inchirierea de seifuri care sunt bunuri imobile prin natura lor.

Operatiuni exceptate

Nu se considera servicii legate de bunul imobil:
a) elaborarea de planuri/schite pentru o constructie sau o parte a unei constructii care nu sunt alocate unei anumite parcele de teren;
b) depozitarea marfurilor intr-un bun imobil fara ca o anume parte a bunului imobil sa fie atribuita pentru uzul exclusiv al clientului;
c) inchirierea unui bun imobil sau a unei parti a unui bun imobil pentru a fi utilizat/utilizata in mod concret in scopuri publicitare;
d) intermedierea in ceea ce priveste serviciile de cazare la un hotel sau cazare in sectoare cu functie similara, precum tabere de vacanta ori locuri amenajate pentru a fi utilizate ca locuri de camping, in cazul in care este realizata de catre un intermediar care actioneaza in numele si in contul altei persoane;
e) asigurarea unei locatii in stand la un targ sau la o expozitie si la alte evenimente similare si alte servicii specifice prin care se permite expozantului sa isi expuna obiectele, cum ar fi designul standului, transportul si depozitarea obiectelor, furnizarea de utilaje, instalarea de cablu, servicii de asigurare si furnizarea de materiale publicitare;
f) instalarea sau asamblarea, intretinerea si repararea, verificarea ori supravegherea de masini sau echipamente care nu sunt ori nu devin parte din bunul imobil;
g) gestionarea unui portofoliu de investitii in proprietati imobiliare;
h) servicii de natura juridica, altele decat cele reglementate mai sus, in legatura cu contracte, inclusiv recomandari date cu privire la termenii unui contract de transfer de bunuri imobile, sau in legatura cu punerea in aplicare a unui astfel de contract ori pentru dovedirea existentei unui astfel de contract, in cazul in care astfel de servicii nu sunt specifice unui transfer de titlu de proprietate pentru un bun imobil.

Pentru a determina daca prestarea unui serviciu juridic complex, format din diferite elemente, intra sau nu sub incidenta prevederilor privind stabilirea locului de prestare al serviciilor efectuate in legatura cu bunurile imobile trebuie stabilit scopul final al acestui serviciu, de la caz la caz.

Important! Aceste servicii nu se declara in declaratia recapitulativa-formular 390 indiferent de statutul beneficiarului, si nici nu se aplica prevederile referitoare la inregistrarea in scopuri de taxa, care sunt specifice prestarilor si achizitiilor intracomunitare de servicii.

Sursa: DGFP Valcea

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close