S-au luat masuri pentru accelerarea recuperarii redeventelor cuvenite Agentiei Domeniilor Statului de catre ANAF

In Monitorul Oficial nr. 772/15.11.2012, a fost publicata O.U.G. nr. 64/2012 prin care au fost aduse modificari Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului si O.U.G. nr. 64/2005 pentru accelerarea procedurilor de recuperare a sumelor de bani datorate Agentia Domeniilor Statului de catre partenerii contractuali.

Noul act normativ reglementeaza unele masuri referitoare la recuperarea creantelor datorate statului si neachitate la termen, rezultate din contracte de concesiune, arenda si din alte contracte de exploatare eficienta a terenurilor cu destinatie agricola incheiate de Agentia Domeniilor Statului (ADS) si administrarea unitara prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a redeventelor datorate.

ADS este o institutie publica cu personalitate juridica, finantata integral de la bugetul de stat care functioneaza in subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si are printre atributii si concesionarea, arendarea sau inchirierea bunurilor aflate in administrarea sa.

Potrivit acestor reglementari beneficiarii contractelor de concesiune, arenda si ai altor contracte de exploatare eficienta a terenurilor cu destinatie agricola, incheiate de ADS, au obligatia de a declara si plati trimestrial sumele reprezentand redevente rezultate din aceste contracte.

De asemenea, beneficiarii contractelor au obligatia sa depuna la organul fiscal competent o declaratie care cuprinde toate sumele datorate reprezentand redevente rezultate din contractele incheiate, ale caror termene de plata sunt scadente in trimestrul de referinta.

Sumele mentionate se declara si se platesc trimestrial, pana la data de 25 a lunii urmatoare incheierii trimestrului pentru care se datoreaza, si constituie venit la bugetul de stat.

Atentie! In declaratie nu se cuprind amenzile, penalitatile sau alte sume stabilite ca urmare a nerespectarii clauzelor contractuale.

Aceste sume se achita de beneficiarii contractelor in conturi distincte de disponibilitati deschise la Trezoreria Statului pe numele Agentiei Domeniilor Statului in cadrul contului sintetic 50.32 „Disponibil din sume colectate pentru bugetul de stat”, codificate cu codul de identificare fiscala al beneficiarilor contractelor.

De la data intrarii in vigoare a acestui act normativ, 15 noiembrie 2012, competenta de administrare pentru redeventele rezultate din contractele de concesiune, arenda si din alte contracte de exploatare eficienta a terenurilor cu destinatie agricola incheiate de ADS revine ANAF.

Beneficiarii contractelor de concesiune, arenda si din alte contracte de exploatare eficienta a terenurilor cu destinatie agricola, incheiate de ADS, platitori de redeventa, sunt obligati sa intocmeasca pe propria raspundere si sa depuna la organul fiscal competent, o declaratie-inventar privind redeventele restante la data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta si neachitate pana la data depunerii acesteia, avizata de ADS.

Modelul si continutul formularului declaratiei-inventar se aproba prin Ordin al presedintelui ANAF in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta.

Conform Codului de Procedura Fiscala, declaratia-invetar constituie titlu de creanta si devine executoriu in cazul in care debitorul nu isi indeplineste obligatia de plata in termen de 15 zile de la data implinirii termenului de depunere.

Pentru creantele ce fac obiectul declaratiei-inventar se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere incepand cu ziua imediat urmatoare implinirii termenului legal de depunere.

Important! Obligatiile incluse in titlurile executorii emise de ADS si neachitate pana la data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta nu sunt supuse declaratiei-inventar.

Sursa: DGFP Valcea

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close