Procedura privind monitorizarea actualizarii si publicarii Registrului public al auditorilor financiari din Romania de catre CAFR

In M. Of. nr. 778 din 19 noiembrie 2012 a fost publicata Decizia Consiliului pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile nr. 41/2012 pentru adoptarea Procedurii privind monitorizarea actualizarii si publicarii Registrului public al auditorilor financiari din Romania de catre Camera Auditorilor Financiari din Romania.

Din cuprins:
ART. 1
Se adopta Procedura privind monitorizarea actualizarii si publicarii Registrului public al auditorilor financiari din Romania de catre Camera Auditorilor Financiari din Romania, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta decizie.
ART. 2
Prezenta decizie se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1

PROCEDURA
privind monitorizarea actualizarii si publicarii Registrului public al auditorilor financiari din Romania de catre Camera Auditorilor Financiari din Romania

ART. 1
Consiliul pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile (CSIPPC) pune in aplicare Procedura privind monitorizarea actualizarii si publicarii Registrului public al auditorilor financiari din Romania de catre Camera Auditorilor Financiari din Romania (CAFR), prin Departamentul monitorizare si investigatii (DMI).
ART. 2
CSIPPC aproba hotararile Consiliului CAFR privind atribuirea sau reatribuirea calitatii de membru, autorizarea, inscrierea, suspendarea, retragerea si radierea persoanelor fizice si persoanelor juridice, dupa caz, in si din Registrul public al auditorilor financiari din Romania, in temeiul Procedurii de avizare sau aprobare a actelor cu incidenta asupra activitatii de audit statutar emise de catre Consiliul CAFR.
ART. 3
CAFR transmite CSIPPC hotararea Consiliului CAFR referitoare la publicarea anuala sau trimestriala a Registrului public al auditorilor financiari din Romania si a modificarilor operate in acesta, dupa caz.
ART. 4
DMI verifica, in conformitate cu prevederile art. 5 si 6, respectarea termenelor stabilite prin reglementarile specifice ale CAFR de publicare anuala si trimestriala a Registrului public al auditorilor financiari din Romania si a modificarilor operate in acesta, dupa caz, precum si gradul de actualizare a informatiilor continute in Registrul public al auditorilor financiari din Romania, publicat anual in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si a informatiilor aparute ca urmare a modificarilor operate trimestrial in Registrul public al auditorilor financiari din Romania, persoane fizice si juridice, de catre CAFR.
ART. 5
DMI analizeaza hotararile Consiliului CAFR care determina modificari in evidentele auditorilor financiari persoane fizice si persoane juridice, primite de la ultima verificare a informatiilor publicate in Registrul public al auditorilor financiari din Romania, in scopul verificarii gradului de actualizare a informatiilor continute in acest registru.
ART. 6
CSIPPC poate trimite, in mod aleatoriu, unui numar de auditori financiari persoane fizice si persoane juridice solicitari de furnizare de informatii continute in Registrul public al auditorilor financiari din Romania, pentru a verifica daca informatiile furnizate de catre auditori corespund cu informatiile publicate in Registrul public al auditorilor financiari din Romania.
ART. 7
Verificarile prevazute in prezenta procedura se vor efectua, ca tehnica de baza, prin sondaj.
ART. 8
(1) Trimestrial, DMI intocmeste un raport privind rezultatele monitorizarii Registrului public al auditorilor financiari din Romania.
(2) Raportul privind rezultatele monitorizarii Registrului public al auditorilor financiari din Romania va fi inaintat, spre informare, CAFR.
(3) Raportul mentionat la alin. (1) va fi prezentat in prima sedinta a Consiliului superior al CSIPPC de dupa incheierea fiecarui trimestru de raportare.
(4) Raportul mentionat la alin. (1) va contine cel putin:
a) perioada pentru care s-a efectuat verificarea;
b) perioada in care s-a efectuat verificarea;
c) metodologia utilizata conform art. 5 si 6;
d) constatarile verificarilor efectuate, pe cele doua categorii de auditori, persoane fizice si persoane juridice;
e) o concluzie sintetica a constatarilor in care sa se prezinte si evolutia fata de perioada anterioara de raportare;
f) recomandarile formulate de catre CSIPPC, dupa caz;
g) masurile adoptate de catre CAFR pentru remedierea deficientelor constatate, daca a fost cazul.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close