Ordin BNR. Exercitiul de raportare de catre institutiile de credit a unor informatiilor. Angajatii care beneficiaza de remuneratii de nivel inalt

In M. Of. nr. 790 din 23 noiembrie 2012 a fost publicat Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 14/2012 privind exercitiul de raportare de catre institutiile de credit a informatiilor referitoare la angajatii care beneficiaza de remuneratii de nivel inalt.

Din cuprins:
ART. 1
In aplicarea prevederilor art. 24 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, prezentul ordin stabileste forma si continutul formularului de raportare aferent exercitiului de raportare a informatiilor referitoare la angajatii institutiilor de credit care beneficiaza de remuneratii de nivel inalt.
ART. 2
(1) Prezentul ordin se aplica institutiilor de credit, persoane juridice romane, la nivel consolidat, in situatia in care Banca Nationala a Romaniei este autoritatea responsabila cu exercitarea supravegherii pe baza consolidata si institutiile de credit respective sunt institutii de credit mama la nivelul Spatiului Economic European.
(2) La transmiterea informatiilor prevazute la art. 1 vor fi luate in considerare toate sucursalele si filialele incluse in aria de cuprindere a consolidarii prudentiale, inclusiv cele infiintate de institutiile de credit prevazute la alin. (1) in alte state membre, cu exceptia sucursalelor si filialelor din afara Spatiului Economic European.
ART. 3
(1) Pentru scopurile prezentului ordin, expresiile “persoane cu functii-cheie de executie” si “beneficii discretionare de tipul pensiilor” au intelesul prevazut de Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activitatii institutiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvarii capitalului la riscuri si conditiile de externalizare a activitatilor acestora, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) In intelesul prezentului ordin, expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) remuneratie fixa – plati acordate direct sau indirect de catre institutiile de credit in schimbul serviciilor profesionale prestate de catre personalul acestora, pentru care nu a fost luat in considerare niciun criteriu de performanta;
b) remuneratie variabila – plati ori beneficii suplimentare remuneratiei fixe, care depind de performanta sau, in anumite cazuri, de alte criterii/clauze contractuale;
c) angajati care beneficiaza de remuneratii de nivel inalt – angajati a caror remuneratie totala este de cel putin un milion euro/an.
(3) Angajatii care beneficiaza de remuneratii de nivel inalt care isi desfasoara activitatea profesionala in Romania vor fi clasificati in aceasta categorie la nivelul Romaniei.
(4) In cazul angajatilor care beneficiaza de remuneratii de nivel inalt si care isi desfasoara activitatea profesionala pentru diferite entitati din Romania si din alt stat membru (de exemplu, atat la nivel de institutie-mama, cat si la nivel de filiala, iar filiala este localizata in alt stat membru) sau care isi desfasoara activitatea profesionala pentru o sucursala dintr-un stat membru gazda, acestia vor fi clasificati la nivelul statului membru in care isi desfasoara cea mai mare parte a activitatii profesionale. Angajatii care beneficiaza de remuneratii de nivel inalt care isi desfasoara activitatea profesionala in cadrul si in afara Spatiului Economic European vor fi clasificati la nivelul unui stat membru in cazul in care acestia isi desfasoara cea mai mare parte a activitatii profesionale in cadrul Spatiului Economic European.
ART. 4
(1) Institutiile de credit prevazute la art. 2 transmit anual informatiile precizate in formularul de raportare prevazut in anexa, informatii care se refera la remuneratia totala acordata pentru activitatea profesionala desfasurata in anul precedent raportarii.
(2) Formularul de raportare prevazut la alin. (1) se completeaza cu valorile de la sfarsitul exercitiului financiar exprimate in euro, utilizand cursul de schimb stabilit anual de catre Autoritatea Bancara Europeana si comunicat de Banca Nationala a Romaniei – Directia supraveghere.
(3) Formularul de raportare prevazut la alin. (1) se transmite Bancii Nationale a Romaniei de catre institutiile de credit prevazute la art. 2, pentru fiecare stat membru in care grupul acestora opereaza si in care au angajati care beneficiaza de remuneratii de nivel inalt, in termen de cel mult 6 luni de la sfarsitul anului pentru care acesta se intocmeste, dar nu mai tarziu de data de 30 iunie, in format electronic, prin intermediul Sistemului informatic de raportare catre Banca Nationala a Romaniei (SIRBNR), precum si in format letric Directiei supraveghere.
(4) Institutiile de credit prevazute la art. 2 care, la nivelul consolidat al Spatiului Economic European, nu au niciun angajat care beneficiaza de remuneratii de nivel inalt transmit Bancii Nationale a Romaniei – Directia supraveghere o notificare in acest sens, in termenul prevazut la alin. (3), fara a mai fi necesara completarea si transmiterea formularului de raportare prevazut la alin. (1).
(5) Banca Nationala a Romaniei utilizeaza informatiile colectate in baza prezentului ordin cu respectarea art. 52 – Secretul profesional din Legea nr. 312/2004.
ART. 5
Casele centrale ale cooperativelor de credit sunt responsabile de intocmirea si transmiterea formularului de raportare care face obiectul prezentului ordin la nivelul retelei cooperatiste de credit din care fac parte.
ART. 6
Pana la data de la care transmiterea raportarilor in format electronic se realizeaza exclusiv prin intermediul SIRBNR, potrivit prevederilor Normei Bancii Nationale a Romaniei nr. 15/2006 privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare catre Banca Nationala a Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare, institutiile raportoare transmit Bancii Nationale a Romaniei raportarile respective prin reteaua de comunicatii interbancare (RCI), sub forma de fisiere Excel.
ART. 7
Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage aplicarea masurilor si/sau a sanctiunilor prevazute la art. 226, respectiv art. 229 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 8
Anexa face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 9
Prima raportare sau, dupa caz, prima notificare in sensul art. 4 alin. (4) efectuata potrivit prezentului ordin se intocmeste si se transmite Bancii Nationale a Romaniei de catre institutiile de credit prevazute la art. 2 pana la data de 15 decembrie 2012, pentru informatiile aferente remuneratiilor fixe si variabile acordate pentru activitatea profesionala desfasurata in anii 2010 si 2011.
ART. 10
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close