Completarea Regulamentului BNR nr. 18/2009

In M. Of. nr. 808 din 3 decembrie 2012 a fost publicat Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 15/2012 pentru completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activitatii institutiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvarii capitalului la riscuri si conditiile de externalizare a activitatilor acestora.

Din cuprins:
ART. I
Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activitatii institutiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvarii capitalului la riscuri si conditiile de externalizare a activitatilor acestora, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 630 din 23 septembrie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 2 alineatul (5), dupa litera j) se introduc trei noi litere, literele j^1), j^2) si j^3), cu urmatorul cuprins:
“j^1) debitori expusi la riscul valutar – debitori care nu beneficiaza de efectul unei operatiuni de acoperire naturala sau financiara;
j^2) operatiune de acoperire naturala – operatiune in cadrul careia debitorii primesc venituri denominate in valuta, inclusiv operatiunile de incasare de numerar din transferuri sau din exporturi;
j^3) operatiune de acoperire financiara – operatiune care are la baza incheierea de catre debitor a unui contract cu institutia de credit in scopul acoperirii riscului valutar;”.
2. La articolul 28, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu urmatorul cuprins:
“(3^1) Institutiile de credit trebuie sa dispuna de sisteme de organizare si gestiune a informatiei capabile sa raspunda necesitatilor impuse de reglementari si raportari.”
3. La articolul 65 alineatul (1) litera b), dupa punctul (iv) se introduce un nou punct, punctul (v), cu urmatorul cuprins:
“(v) riscurile generate de activitatea de creditare in valuta a debitorilor expusi la riscul valutar.”
4. Dupa articolul 99 se introduc patru noi articole, articolele 99^1 – 99^4, cu urmatorul cuprins:
“ART. 99^1
Pentru ca fondurile proprii ale institutiei de credit sa isi mentina capacitatea de asigurare a continuitatii activitatii si de absorbtie a pierderilor pe baza continua, institutiile de credit trebuie sa integreze intr-o maniera adecvata riscurile din activitatea de creditare in valuta a debitorilor expusi la riscul valutar in cadrul sistemului intern de administrare a riscului de credit.
ART. 99^2
Pentru scopurile art. 99^1, institutiile de credit trebuie sa dispuna de politici si proceduri adecvate volumului si complexitatii activitatii desfasurate pentru identificarea si evaluarea cu acuratete a riscurilor din creditarea in valuta a debitorilor expusi la riscul valutar si pentru reflectarea acestora atat la nivelul proceselor de determinare a preturilor interne ale creditelor, cat si la nivelul procesului intern de adecvare a capitalului la riscuri.
ART. 99^3
(1) Institutiile de credit trebuie sa formalizeze o metoda de stabilire a unor preturi interne de referinta pentru creditele denominate in valuta acordate debitorilor expusi la riscul valutar in functie de toate riscurile asumate.
(2) Metoda prevazuta la alin. (1) trebuie sa asigure ca in preturile interne de referinta se reflecta costurile necesare acoperirii tuturor riscurilor aferente creditelor in valuta, in conditiile asigurarii continuitatii activitatii institutiei de credit.
(3) In sensul alin. (2) se inteleg cel putin urmatoarele costuri:
a) costurile destinate acoperirii pierderilor previzibile care se produc cu regularitate in cursul normal al activitatii;
b) costurile aferente riscurilor cu frecventa mica de aparitie, dar deosebit de importante prin marimea pierderilor pe care le pot genera;
c) costurile operationale;
d) costurile aferente surselor de finantare a creditelor in valuta.
ART. 99^4
In sensul art. 99^2, in cadrul procesului intern de adecvare a capitalului la riscuri, institutiile de credit trebuie sa determine, sa planifice, sa mentina si sa aloce capital intern pentru acoperirea tuturor riscurilor din activitatea de creditare in valuta a debitorilor expusi la riscul valutar.”
ART. II
Institutiile de credit vor finaliza demersurile necesare in vederea conformarii cu prevederile art. I pct. 4 pana la 31 decembrie 2012.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close