DCC 778/2012. Exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 99 din OUG nr. 117/2010 pentru modificarea si completarea Codului fiscal

In M. Of. nr. 810 din 3 decembrie 2012 a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale nr. 778/2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 2 lit. h), pct. 5 si 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 107/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii si ale art. I pct. 99 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 117/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, articol prin care sunt introduse art. 296^3 si art. 296^9 in Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Din cuprins:
Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 2 lit. h), pct. 5 si 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 107/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii si ale art. 296^3 si art. 296^9 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 117/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, exceptie ridicata de Finita Filofteia Iuga in Dosarul nr. 3.847/91/2011 al Curtii de Apel Galati – Sectia conflicte de munca si asigurari sociale si care constituie obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 724D/2012.
La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare este legal indeplinita.
Cauza fiind in stare de judecata, presedintele acorda cuvantul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca devenita inadmisibila, in temeiul art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992. In acest sens, arata ca, prin deciziile nr. 223/2012 si 224/2012, Curtea Constitutionala a constatat neconstitutionalitatea textelor de lege criticate in prezenta cauza.

CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

Prin Incheierea din 14 februarie 2012, pronuntata in Dosarul nr. 3.847/91/2011, Curtea de Apel Galati – Sectia conflicte de munca si asigurari sociale a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 2 lit. h), pct. 5 si 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 107/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii si ale art. 296^3 si art. 296^9 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 117/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale.
Exceptia a fost ridicata de Finita Filofteia Iuga cu prilejul solutionarii recursului formulat impotriva Sentintei civile nr. 671 din 20 septembrie 2011, pronuntata de Tribunalul Vrancea in Dosarul nr. 3.847/91/2011.
In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia arata ca textul de lege criticat, care prevede ca pensionarii care au o venituri din pensie ce depasesc suma de 740 lei lunar sunt obligati la plata unei contributii la asigurari sociale de sanatate de 5,5% din aceste venituri, sunt contrare art. 44 si art. 47 alin. (2) din Constitutie. In acest sens, arata ca, spre deosebire de reglementarea anterioara a Legii nr. 95/2006, textele de lege criticate prevad ca procentul de 5,5 se calculeaza asupra intregului venit, iar nu doar asupra diferentei ce depaseste suma asupra careia nu se datoreaza contributia. Majorandu-se astfel sarcina pensionarilor in privinta contributiei de asigurari sociale de sanatate, este afectat in mod direct dreptul la pensie, privit si ca obiect al dreptului de proprietate.
Curtea de Apel Galati – Sectia conflicte de munca si asigurari sociale considera ca exceptia de neconstitutionalitate nu este intemeiata.
In conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.
Avocatul Poporului considera ca textele de lege criticate sunt constitutionale.
Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele de vedere solicitate cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:
Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.
Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie art. I pct. 2 lit. h), pct. 5 si 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 107/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 830 din 10 decembrie 2010.
De asemenea, obiect al exceptiei de neconstitutionalitate il constituie si prevederile art. 296^3 si art. 296^9 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 117/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 891 din 30 decembrie 2010. In realitate, se constata ca autorul exceptiei critica dispozitiile art. I pct. 99 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 117/2010 prin care sunt introduse, intre altele, si art. 296^3 si art. 296^9 in Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Autorul exceptiei considera ca aceste texte de lege sunt contrare art. 44 si art. 47 alin. (2) din Constitutie referitoare la dreptul de proprietate privata, respectiv dreptul la pensie.
Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine ca, in esenta, criticile formulate vizeaza modul de asezare a contributiei de asigurari sociale de sanatate, considerand ca aceasta ar trebui sa fie datorata doar asupra sumei ce depaseste 740 de lei, iar nu asupra intregului cuantum al pensiei.
Curtea observa ca, ulterior sesizarii sale cu prezenta exceptie de neconstitutionalitate, prin deciziile nr. 223 si 224 din 13 martie 2012, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 256 din 18 aprilie 2012, a statuat ca dispozitiile art. 259 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 sunt constitutionale in masura in care se interpreteaza in sensul ca procentul de 5,5 se aplica numai asupra veniturilor din pensii care depasesc 740 de lei.
Avand in vedere cele aratate, Curtea constata ca, potrivit dispozitiilor art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, exceptia de neconstitutionalitate a devenit inadmisibila.

Pentru considerentele expuse, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 – 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALA
In numele legii:
DECIDE:

Respinge, ca devenita inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 2 lit. h), pct. 5 si 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 107/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii si ale art. I pct. 99 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 117/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, articol prin care sunt introduse art. 296^3 si art. 296^9 in Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exceptie ridicata de Finita Filofteia Iuga in Dosarul nr. 3.847/91/2011 al Curtii de Apel Galati – Sectia conflicte de munca si asigurari sociale.
Definitiva si general obligatorie.
Pronuntata in sedinta publica din data de 25 septembrie 2012.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close