Programul de incurajare a consumului de fructe proaspete in scoli in anul scolar 2012-2013

In M. Of. nr. 810 din 3 decembrie 2012 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 1154/2012 privind stabilirea fructelor distribuite, a perioadei si frecventei distributiei, a limitei valorii zilnice/elev si a fondurilor necesare pentru distributia fructelor si a masurilor adiacente distributiei de fructe, a bugetului aferent acestora, precum si a modalitatii de implementare efectiva si de gestionare la nivelul administratiei publice, in cadrul programului de incurajare a consumului de fructe proaspete in scoli in anul scolar 2012-2013.

Din cuprins:
ART. 1
Pentru anul scolar 2012-2013 se vor acorda gratuit mere, in limita valorii zilnice de 0,37 lei/elev, pentru o perioada de maximum 89 de zile de scolarizare, incepand cu 3 decembrie 2012.
ART. 2
(1) Masurile adiacente distributiei de mere in anul scolar 2012-2013 sunt urmatoarele:
a) organizarea de vizite la ferme pomicole ori legumicole, la statiuni de cercetare pomicola sau legumicola, la zilele recoltei, expozitii, targuri ori alte evenimente si/sau activitati similare;
b) organizarea de concursuri tematice cu premii ca modalitati practice educative care sa contribuie la dezvoltarea competentelor elevilor si prin activitati de gradinarit.
(2) Sumele necesare implementarii masurilor adiacente se suporta din bugetele locale ale judetelor, respectiv din bugetele sectoarelor municipiului Bucuresti, din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata si nu vor putea depasi 10% din fondurile alocate consiliilor judetene si consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, pentru acordarea gratuita a merelor, asa cum sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
(3) Consiliile judetene si consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti opteaza, in functie de preferinte si buget, pentru masurile adiacente pe care le vor implementa si vor pune in aplicare in mod obligatoriu cel putin una dintre masurile adiacente prevazute la alin. (1).
(4) Consiliile judetene si consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si unitatile scolare vor lua masurile necesare astfel incat numai elevii prezenti la cursuri sa beneficieze de implementarea masurilor adiacente.
(5) Consiliile judetene si consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti sunt responsabile de implementarea masurilor adiacente prevazute la alin. (1) si respectiv de organizarea procedurilor de achizitie publica, desemnarea castigatorilor, incheierea contractelor cu furnizorii sau prestatorii, monitorizarea si controlul implementarii masurilor adiacente prevazute la alin. (1).
(6) In functie de specificul masurilor adiacente pe care le vor implementa, consiliile judetene si consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti vor beneficia de asistenta din partea inspectoratelor scolare judetene, respectiv a Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti, a directiilor de sanatate publica, respectiv a Directiei de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti si din partea directiilor judetene pentru agricultura, respectiv din partea Directiei pentru Agricultura a Municipiului Bucuresti, dupa caz, potrivit prevederilor legale in vigoare.
(7) Consiliile judetene si consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti au obligatia informarii Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, cu privire la masurile adiacente implementate.
ART. 3
(1) Consiliile judetene si consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti vor recupera de la Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, sumele platite pentru implementarea masurilor adiacente, pe care le vireaza la bugetul de stat.
(2) Recuperarea sumelor platite pentru implementarea masurilor adiacente este conditionata de distributia merelor si se realizeaza pe baza numarului de elevi carora le-au fost distribuite mere.
(3) Finantarea sumelor aprobate de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, care reprezinta sprijinul financiar pentru implementarea masurilor adiacente, se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, de la titlul “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile post-aderare”, articolul “Programe din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA)”, reprezentand contributie publica nationala totala.
(4) In privinta masurilor adiacente, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura are atributiile prevazute la art. 12 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de incurajare a consumului de fructe proaspete in scoli, aprobata cu modificari prin Legea nr. 195/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 4
(1) In vederea acordarii sprijinului financiar pentru implementarea masurilor adiacente potrivit art. 2 alin. (1), consiliile judetene si consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti depun la centrele judetene ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura cereri de plata, la sfarsitul fiecarui semestru al anului scolar, conform structurii anului scolar aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, pana in ultima zi a celei de-a treia luni care urmeaza perioadei ce face obiectul respectivei cereri.
(2) Cererea de plata include informatii referitoare la:
a) masurile adiacente implementate potrivit art. 2 alin. (3);
b) unitatile de invatamant unde au fost implementate masurile adiacente;
c) numarul de elevi beneficiari din fiecare unitate de invatamant in care au fost implementate sau care au participat la implementarea masurilor adiacente;
d) suma solicitata in conformitate cu documentele justificative.
ART. 5
(1) In situatia in care nu se pot aplica prevederile art. 2 alin. (2), sumele necesare pentru realizarea masurilor adiacente prevazute la art. 2 alin. (1) se suporta din bugetele locale ale judetelor si ale sectoarelor municipiului Bucuresti.
(2) In situatia prevazuta la alin. (1), sumele reprezentand sprijinul financiar pentru implementarea masurilor adiacente, recuperate potrivit art. 3 alin. (2), se fac venit la bugetele locale ale judetelor si ale sectoarelor municipiului Bucuresti.
ART. 6
(1) Bugetul pentru implementarea programului de incurajare a consumului de fructe proaspete in scoli pentru anul scolar 2012-2013 este de 63.558,36 mii lei, reprezentand fondurile aferente acordarii drepturilor prevazute la art. 1 si realizarii masurilor adiacente prevazute la art. 2 alin. (1), potrivit prevederilor anexei.
(2) In situatia in care fondurile necesare pentru distributia merelor si/sau implementarea masurilor adiacente prevazute la art. 2 alin. (1) nu sunt disponibile in anul 2012, prevederile prezentei hotarari se aplica incepand cu luna ianuarie 2013, din sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru anul 2013 si/sau din bugetele locale ale judetelor si ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in cuantum total aferent intregului program, prevazut in anexa.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close