Normele metodologice de organizare si functionare a programelor de conversie profesionala a cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar

In M. Of. nr. 819 din 6 decembrie 2012 a fost publicat Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 6194/2012 privind aprobarea Normelor metodologice de organizare si functionare a programelor de conversie profesionala a cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar.

Din cuprins:
ART. 1
Se aproba Normele metodologice de organizare si functionare a programelor de conversie profesionala a cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2
Directia generala resurse umane si retea scolara nationala, Directia generala invatamant superior, Directia generala buget-finante, precum si institutiile de invatamant superior acreditate vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 3
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1

NORME METODOLOGICE
de organizare si functionare a programelor de conversie profesionala a cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar

ART. 1
(1) Programele de conversie profesionala a cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar, denumite in continuare programe de conversie profesionala, intra in atributiile institutiilor de invatamant superior.
(2) Programele de conversie profesionala au ca finalitate dobandirea de catre cadrele didactice din invatamantul preuniversitar de noi competente pentru noi specializari si/sau ocuparea de noi functii didactice, altele decat cele ocupate in baza formarii initiale.
(3) Potrivit legii, obtinerea de catre cadrele didactice, prin studiile corespunzatoare, a unei noi specializari didactice, diferita de specializarea/specializarile obtinuta/e prin formarea initiala, se considera formare continua.
ART. 2
Programele de conversie profesionala se pot organiza cu finantare din fonduri europene, in regim cu taxa sau cu finantare din alte surse.
ART. 3
(1) Pot organiza programe de conversie profesionala toate institutiile de invatamant superior acreditate institutional.
(2) Programele de conversie profesionala se pot infiinta si derula numai de catre universitatile care au programe de studii universitare de licenta acreditate in cadrul institutiei de invatamant superior respective.
(3) Programele de conversie profesionala se pot organiza numai in limbile si la formele de invatamant in care sunt scolarizate programele de studii universitare de licenta pe care se fundamenteaza.
(4) Programele de conversie profesionala pentru specializarea “Educatie tehnologica” pot fi organizate de institutiile de invatamant superior care au programe de studii universitare de licenta acreditate in domeniul fundamental “Stiinte ingineresti”.
ART. 4
Programele de conversie profesionala se desfasoara pe baza unui regulament propriu de organizare si functionare aprobat de senatul universitar al institutiei organizatoare, cu respectarea reglementarilor in vigoare.
ART. 5
(1) Planurile de invatamant pentru programele de conversie profesionala se elaboreaza de catre departamente/facultati pe baza procedurilor proprii. Circuitul intern de finalizare a planurilor de invatamant se incheie cu aprobarea lor de catre senatele universitare si cu informarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
(2) Planurile de invatamant sunt aprobate de senatele universitare cu respectarea cerintelor impuse programelor pentru invatamantul preuniversitar si a standardelor profesionale pentru profesia didactica.
(3) Planurile de invatamant vor fi prezentate senatului universitar impreuna cu programul de studii universitare de licenta pe care se fundamenteaza.
(4) La solicitarea institutiilor de invatamant superior care organizeaza programe de conversie profesionala, inspectoratele scolare asigura conditiile pentru realizarea practicii pedagogice prevazute in planurile de invatamant, in unitati de invatamant preuniversitar de stat.
ART. 6
(1) Durata unui program de conversie profesionala este de minimum 3 semestre, corespunzatoare acumularii unui numar minim de 90 de credite de studii transferabile daca, prin programul de conversie se obtin competente de predare a unei discipline din domeniul fundamental aferent domeniului de specializare inscris pe diploma de licenta.
(2) Programele de conversie profesionala prin care se obtin competente de predare a unei discipline din alt domeniu fundamental decat domeniului fundamental aferent domeniului de specializare inscris pe diploma de licenta au o durata minima de 4 semestre, corespunzatoare dobandirii a 120 de credite de studii transferabile.
(3) Acordarea creditelor de studii transferabile se face dupa metodologia urmata si la studiile universitare de licenta pe care se fundamenteaza programul de conversie profesionala.
ART. 7
La programele de conversie profesionala se pot inscrie cadrele didactice incadrate in sistemul de invatamant preuniversitar cu diploma de licenta sau echivalenta.
ART. 8
Programele de conversie profesionala se finalizeaza cu examen de absolvire care se sustine numai la institutia de invatamant superior care a asigurat scolarizarea.
ART. 9
(1) Absolventilor programului de conversie profesionala care au promovat inclusiv examenul de absolvire li se elibereaza, de catre institutia de invatamant superior organizatoare, Diploma de conversie profesionala, insotita de suplimentul la diploma.
(2) Diploma de conversie profesionala confera titularului dreptul de a ocupa posturi didactice/catedre in invatamantul preuniversitar in concordanta cu noua specializare.
(3) Cadrele didactice care finalizeaza programe de conversie profesionala dupa finalizarea cu diploma a ciclului I de studii universitare de licenta se incadreaza numai in invatamantul prescolar si preuniversitar obligatoriu sau pe catedre de pregatire-instruire practica.
(4) Cadrele didactice care finalizeaza programe de conversie profesionala dupa finalizarea cu diploma a ciclului II de studii universitare de master se pot incadra la orice nivel al invatamantului preuniversitar.
(5) Definitivarea in invatamant si gradele didactice II si I obtinute deja de catre cadrele didactice sunt recunoscute pentru orice specializare dobandita prin finalizarea unui program de conversie profesionala.
ART. 10
Diploma de conversie profesionala si suplimentul la diploma se aproba prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului si se gestioneaza conform Regulamentului privind regimul actelor de studii pentru invatamantul universitar.
ART. 11
(1) Activitatea in cadrul programelor de conversie profesionala se normeaza separat si nu intra sub incidenta art. 288 alin. (1) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Numarul maxim de ore pe care un cadru didactic il poate desfasura in programele de conversie profesionala se stabileste de catre senatul universitar.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close