Recomandarea Bancii Centrale Europene din 26 septembrie 2012

Recomandarea Bancii Centrale Europene din 26 septembrie 2012 privind cadrul de referinta pentru managementul calitatii datelor pentru baza de date centralizata a titlurilor de valoare

(BCE/2012/22)

2012/C 339/01

CONSILIUL GUVERNATORILOR BANCII CENTRALE EUROPENE,

avand in vedere Statutul Sistemului European al Bancilor Centrale si al Bancii Centrale Europene, in special articolul 5.1 si articolul 34.1 a treia liniuta,
avand in vedere Regulamentul (CE) nr. 2533/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind colectarea informatiilor statistice de catre Banca Centrala Europeana [1],

intrucat:
(1) Baza de date centralizata a titlurilor de valoare (Centralised Securities Database) (CSDB) este o infrastructura informatica unica, operata in comun de catre membrii Sistemului European al Bancilor Centrale (SEBC), inclusiv bancile centrale nationale (BCN) ale statelor membre din afara zonei euro, atunci cand aceste BCN participa in mod voluntar la functionarea CSDB. CSDB stocheaza datele in regim “element cu element”, in special date privind titlurile de valoare, emitentii acestora si preturile.
(2) Datele sunt colectate din diverse surse, inclusiv de la membrii SEBC, de la anumiti furnizori de date comerciale, din domeniul public si din surse administrative, si sunt transmise catre CSDB. Exista totusi riscul ca aceste date introduse in CSDB (denumite in continuare “date de intrare”) (input data) sa fie inexacte sau incomplete. Sistemul CSDB poate reconcilia partial datele de intrare inconsecvente, provenite din surse diferite, si poate detecta date incomplete sau lipsa. Acest sistem combina in mod automat, in masura in care este posibil, date de intrare din diferite surse care se suprapun, intr-o inregistrare unica, completa si de calitate ridicata.
(3) Calitatea generala a datelor din CSDB poate fi evaluata numai la nivelul datelor extrase din CSDB (denumite in continuare “date de iesire”) (output data), nu la nivelul seturilor individuale de date de intrare. Pentru a asigura caracterul complet, exact si consecvent al datelor de iesire, Orientarea BCE/2012/21 privind cadrul de referinta pentru managementul calitatii datelor pentru baza de date centralizata a titlurilor de valoare [2] stabileste cadrul pentru managementul calitatii datelor (Data Quality Management – DQM) care sa fie aplicat in ceea ce priveste datele de iesire destinate procesarii (output feed data), care reprezinta un subset de date de iesire care poate fi folosit drept baza pentru producerea de statistici sau in alte scopuri.
(4) Aplicarea efectiva a cadrului DQM pentru CSDB se bazeaza pe cooperarea dintre toti membrii SEBC care participa la operarea CSDB si pe aplicarea unor standarde egale de calitate de catre acesti membri. BCN din afara zonei euro care participa la operarea CSDB ar trebui sa coopereze intre ei, cu BCN din zona euro si cu BCE pentru aplicarea cadrului DQM pentru CSDB in conformitate cu Orientarea BCE/2012/21,

ADOPTA PREZENTA RECOMANDARE:
I. Definitii
In sensul prezentei recomandari, termenii “CSDB”, “DQM” si “autoritati competente pentru DQM” au sensul stabilit in Orientarea BCE/2012/21.
II. Furnizarea de informatii statistice
Destinatarii prezentei recomandari ar trebui sa aplice cadrul DQM pentru CSDB si sa respecte cu promptitudine obligatiile ce le revin autoritatilor competente pentru DQM, astfel cum este prevazut la articolele 2-12 din Orientarea BCE/2012/21.
III. Dispozitii finale
Prezenta recomandare se adreseaza BCN ale statelor membre din afara zonei euro, in masura in care este aplicabil.
Adoptata la Frankfurt pe Main, 26 septembrie 2012.
Presedintele BCE
Mario Draghi
[1] JO L 318, 27.11.1998, p. 8.
[2] Nepublicata inca in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close