Scutire de taxe vamale si scutire de TVA la importurile de bunuri – Carburant continut in rezervoarele standard ale vehiculelor cu motor terestre

„Scutire de taxe vamale si scutire de TVA la importurile de bunuri – Carburant continut in rezervoarele standard ale vehiculelor cu motor terestre – Notiunea „vehicul rutier cu motor” – Locomotive – Transport rutier si transport feroviar – Principiul egalitatii de tratament – Principiul neutralitatii”

HOTARAREA CURTII (Camera a patra)

19 iulie 2012

In cauza C 250/11,
avand ca obiect o cerere de pronuntare a unei hotarari preliminare formulata in temeiul articolului 267 TFUE de Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Lituania), prin decizia din 17 mai 2011, primita de Curte la 20 mai 2011, in procedura

Lietuvos geležinkeliai AB
impotriva
Vilniaus teritorinė muitinė,
Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos,

CURTEA (Camera a patra),

compusa din domnul J.-C. Bonichot, presedinte de camera, doamna A. Prechal, domnul K. Schiemann (raportor), doamna C. Toader si domnul E. Jarašiūnas, judecatori,
avocat general: domnul Y. Bot,
grefier: doamna C. Strömholm, administrator,
avand in vedere procedura scrisa si in urma sedintei din 26 aprilie 2012,
luand in considerare observatiile prezentate:
– pentru Lietuvos geležinkeliai AB, de J. Sakalauskas si de K. Švirinas, advokatai;
– pentru Vilniaus teritorinė muitinė, de L. Markevičienė, in calitate de agent;
– pentru Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, de A. Šipavičius, in calitate de agent;
– pentru guvernul lituanian, de D. Kriaučiūnas si de D. Stepanienė, in calitate de agenti;
– pentru guvernul elen, de G. Papadaki si de I. Bakopoulos, in calitate de agenti;
– pentru Comisia Europeana, de A. Steiblytė si de C. Soulay, in calitate de agenti,
avand in vedere decizia de judecare a cauzei fara concluzii, luata dupa ascultarea avocatului general,

Pronunta prezenta Hotarare

1 Cererea de pronuntare a unei hotarari preliminare priveste interpretarea:
– articolului 112 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CEE) nr. 918/83 al Consiliului din 28 martie 1983 privind instituirea unui regim comunitar de scutiri de drepturi vamale (JO L 105, p. 1, Editie speciala, 02/vol. 2, p. 126), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CEE) nr. 1315/88 al Consiliului din 3 mai 1988 (JO L 123, p. 2, Editie speciala, 02/vol. 4, p. 54, denumit in continuare „Regulamentul nr. 918/83”);
– articolului 107 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale (JO L 324, p. 23);
– articolului 82 alineatul (1) litera (a) din Directiva 83/181/CEE a Consiliului din 28 martie 1983 de stabilire a domeniului de aplicare al articolului 14 alineatul (1) litera (d) din Directiva 77/388/CEE privind scutirea de la taxa pe valoarea adaugata a anumitor importuri finale de bunuri (JO L 105, p. 38, Editie speciala, 09/vol. 1, p. 45), astfel cum a fost modificata prin Directiva 88/331/CEE a Consiliului din 13 iunie 1988 (JO L 151, p. 79, Editie speciala, 09/vol. 1, p. 83, denumita in continuare „Directiva 83/181”), si
– articolului 84 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2009/132/CE a Consiliului din 19 octombrie 2009 de stabilire a domeniului de aplicare al articolului 143 literele (b) si (c) din Directiva 2006/112/CE in ceea ce priveste scutirea de la taxa pe valoarea adaugata a anumitor importuri finale de bunuri (JO L 292, p. 5).
2 Aceasta cerere a fost formulata in cadrul unui litigiu intre Lietuvos geležinkeliai AB (societate pe actiuni lituaniana de cai ferate, denumita in continuare „LG”), pe de o parte, si Vilniaus teritorinė muitinė (Biroul Vamal din Vilnius), pe de alta parte, avand ca obiect accizele suplimentare si taxa pe valoarea adaugata (denumita in continuare „TVA”), precum si o amenda solicitate LG de acest serviciu.

Cadrul juridic

Dreptul Uniunii

3 Articolul 112 din Regulamentul nr. 918/83 face parte din titlul XXVII al acestuia, intitulat „Carburanti si lubrifianti la bordul vehiculelor cu motor terestre si in containerele cu destinatii speciale”.
4 Articolul 112 alineatul (1) litera (a) din acest regulament prevede ca se admite cu scutire de taxe la import carburantul continut in rezervoarele normale ale autovehiculelor pentru turism, ale autovehiculelor utilitare si ale motocicletelor care intra pe teritoriul vamal al Comunitatii.
5 Potrivit articolului 112 alineatul (2) litera (a) din regulamentul mentionat, notiunea „autovehicul utilitar” este definita dupa cum urmeaza:
„orice autovehicul rutier cu motor (inclusiv tractoarele cu sau fara remorca) care, in functie de tipul de constructie si echipament, are capacitatea si este destinat sa transporte, cu sau fara plata:
– mai mult de noua persoane, inclusiv soferul;
– marfuri;
precum si orice autovehicul rutier cu destinatie speciala, alta decat transportul propriu zis;”
6 In versiunile articolului 112 alineatul (2) litera (a) din acelasi regulament in limbile bulgara, spaniola, ceha, germana, estona, greaca, engleza, franceza, italiana, letona, lituaniana, maghiara, malteza, polona, portugheza, romana, slovaca, slovena si finlandeza, definitia care figureaza la aceasta dispozitie califica vehiculul in cauza drept „rutier”, in timp ce in versiunile in limbile daneza, olandeza si suedeza lipseste o astfel de calificare.
7 Articolul 113 din Regulamentul nr. 918/83 autorizeaza statele membre sa limiteze punerea in aplicare a scutirii de taxe, in ceea ce priveste carburantul continut in rezervoarele standard ale autovehiculelor utilitare, la 200 de litri pe vehicul si pe calatorie.
8 Regulamentul nr. 1186/2009 a abrogat Regulamentul nr. 918/83 incepand cu 1 ianuarie 2010. Articolul 107 alineatul (1) litera (a) si alineatul (2) litera (a), precum si articolul 108 din acest regulament au preluat totusi identic sau, in anumite versiuni lingvistice, in termeni identici in esenta dispozitiile articolului 112 alineatul (1) litera (a) si alineatul (2) litera (a), precum si ale articolului 113 din Regulamentul nr. 918/83.
9 Articolul 82 din Directiva 83/181, care face parte din capitolul VI din aceasta din urma directiva, este intitulat „Carburanti si lubrifianti din autovehicule si din containere speciale”.
10 Articolul 82 alineatul (1) litera (a) din aceasta directiva, care are, in esenta, acelasi cuprins ca si articolul 112 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 918/83, prevede ca se acorda scutiri de TVA la import pentru carburantul din rezervoarele standard, printre altele ale autovehiculelor utilitare.
11 Articolul 82 alineatul (2) litera (a) din Directiva 83/181 contine o definitie a notiunii „autovehicule utilitare” care este in toate versiunile lingvistice, cu exceptia versiunilor in limbile romana si suedeza, identica sau identica in esenta cu cea care figureaza la articolul 112 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul nr. 918/83.
12 In versiunile articolului 82 alineatul (2) litera (a) din Directiva 83/181 in limbile bulgara, spaniola, ceha, germana, estona, greaca, engleza, franceza, italiana, letona, lituaniana, maghiara, malteza, polona, portugheza, slovaca, slovena, finlandeza si suedeza, definitia care figureaza in aceasta dispozitie califica vehiculul in cauza drept „rutier”, in timp ce in versiunile in limbile, daneza, olandeza si romana lipseste o astfel de calificare.
13 Articolul 83 din Directiva 83/181 autorizeaza statele membre sa limiteze aplicarea scutirii de TVA pentru carburantul continut in rezervoarele standard ale autovehiculelor utilitare la 200 de litri pentru un vehicul si pentru o calatorie.
14 Directiva 2009/132 a abrogat Directiva 83/181 incepand cu 30 noiembrie 2009. Articolul 84 alineatul (1) litera (a) si alineatul (2) litera (a) din Directiva 2009/132 a preluat totusi identic sau, in anumite versiuni lingvistice, in termeni identici in esenta dispozitiile articolului 82 alineatul (1) litera (a) si alineatul (2) litera (a) din Directiva 83/181. Pe de alta parte, articolul 85 din Directiva 2009/132 contine dispozitii care au, in esenta, acelasi cuprins ca si articolul 83 din Directiva 83/181.

Dreptul lituanian

15 Articolul 40 din Legea nr. IX-751 a Republicii Lituania cu privire la taxa pe valoarea adaugata (Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas nr. IX-751, Žin., 2002, nr. 35 1271, 2002, nr. 40, 2002, nr. 46, 2002, nr. 48), cu modificarile ulterioare (Žin., 2004, nr. 17 505, denumita in continuare „Legea privind TVA ul”), intitulat „Cazuri speciale de scutire a bunurilor importate de la plata TVA ului la import”, prevede la alineatul (1) punctul 21 ca se acorda scutiri de TVA la import „carburantilor si lubrifiantilor aflati in autovehicule si necesari pentru functionarea acestor vehicule”.
16 La punctul 18.1 din Decretul nr. 438 al Guvernului din 16 aprilie 2004 privind scutirea bunurilor importate de la taxa pe valoarea adaugata (dėl importuojamų prekių neapmokestinimo pridėtinės vertės mokesčiu, Žin., 2004, nr. 58-2048) se precizeaza ca scutirea de TVA ul la import prevazuta la articolul 40 alineatul (1) punctul 21 din Legea privind TVA ul se aplica carburantului continut:
„in rezervoarele de carburant fixate – mentionate in documentatia tehnica a producatorului (inclusiv buteliile de gaz instalate in vehicul ca parti componente ale instalatiei de gaz) – ale vehiculelor rutiere cu motor utilitare destinate transportului de persoane si de bunuri, inclusiv ale tractoarelor si ale vehiculelor tractoare, si care este injectat direct din rezervoare in sistemele de alimentare cu carburant fixate pe vehicule sau care este utilizat in sistemele de refrigerare sau in alte sisteme.”
17 Articolul 41 din Legea nr. IX-1987 a Republicii Lituania privind aplicarea accizelor (Lietuvos Respublikos akcizų įstatymas, Žin., 2004, nr. 26-802, denumita in continuare „Legea privind aplicarea accizelor”), intitulat „Cazuri speciale de scutire a produselor energetice de la plata accizelor”, prevede la alineatul (1) punctul 8 o scutire de la plata accizelor privind:
„produsele energetice importate in Republica Lituania in rezervoarele de carburanti si de ulei de motor fixate pe vehicule, care sunt mentionate in documentatia tehnica a producatorului si din care carburantul sau uleiul sunt injectate direct in sistemele de alimentare cu carburant sau in sistemele de lubrifiere fixate pe vehicule”.
18 Articolul 41 alineatul (2) din Legea privind aplicarea accizelor prevede ca procedura pentru aplicarea scutirilor prevazute la alineatul 1 al acestui articol si limitarile privind aceste scutiri sunt stabilite de guvern sau de o institutie autorizata de acesta.
19 Punctul 12 din Normele de aplicare a scutirilor prevazute la articolul 41 alineatul 1 punctele 3-8 din Legea privind aplicarea accizelor, aprobate prin Decretul nr. 821 al Guvernului din 4 iunie 2002 (Žin., 2002, nr. 56 2264), prevede ca nu se aplica accize produselor energetice importate in Lituania „daca acestea se afla in rezervoarele de carburant fixate – care sunt mentionate in documentatia tehnica a producatorului (inclusiv in buteliile de gaz instalate in vehicul ca parte componenta a instalatiei de gaz) – ale autovehiculelor rutiere cu motor utilitare destinate transportului de persoane si de bunuri, inclusiv ale tractoarelor si ale vehiculelor tractoare, si care sunt injectate din rezervoare direct in sistemele de alimentare cu carburant fixate pe vehicule sau care sunt utilizate pentru sistemele de refrigerare sau pentru alte sisteme, cu conditia ca aceste produse energetice sa fie utilizate in acelasi vehicul in care au fost importate”.

Actiunea principala si intrebarile preliminare

20 In perioada 1 ianuarie 2005-30 aprilie 2010, LG a achizitionat in mod regulat carburant diesel in garile feroviare Nesterov si Sovetsk pe teritoriul enclavei Kaliningrad (Rusia) pentru alimentarea cu carburant a locomotivelor. Acest carburant a fost pus in rezervoarele standard ale locomotivelor si a fost importat ulterior in respectivele rezervoare pe teritoriul vamal al Uniunii Europene, fara a fi declarat la biroul vamal.
21 Autoritatile lituaniene au comunicat LG ca beneficia de o scutire la import in ceea ce priveste carburantul importat in rezervoarele locomotivelor dintr o tara terta. Astfel, Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Directia Vamilor din cadrul Ministerului de Finante al Republicii Lituania) a mentionat, intr o scrisoare din 26 februarie 2002, ca nu era necesar sa se declare separat carburantul aflat in rezervoarele locomotivelor care trec frontiera cu Republica Lituania, intrucat acest carburant nu era supus nici la plata accizelor, nici la plata TVA ului la import.
22 La 8 iunie 2007, LG a prezentat, pe de alta parte, o cerere la Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Directia Nationala a Impozitelor din cadrul Ministerului de Finante al Republicii Lituania) prin care solicita sa se precizeze daca, in temeiul Legii privind TVA ul, locomotivele erau asimilate vehiculelor rutiere cu motor. In raspunsul sau din 27 iunie 2007, aceasta autoritate a confirmat ca locomotivele se incadrau in categoria vehiculelor mentionate.
23 Intr o scrisoare din 14 noiembrie 2008, adresata Republicii Lituania, Comisia Europeana a mentionat ca considera ca locomotivele nu pot fi asimilate vehiculelor rutiere cu motor si ca scutirile de taxe la import si scutirile de TVA prevazute la articolul 112 din Regulamentul nr. 918/83 si la articolul 82 din Directiva 83/181 nu se aplicau, in consecinta, carburantului importat, aflat in rezervoarele standard ale locomotivelor.
24 Printr o scrisoare din 20 noiembrie 2008, Ministerul Finantelor a informat LG ca scutirile de TVA la import prevazute de Legea privind TVA ul nu erau aplicabile locomotivelor. In consecinta, LG a incetat practica de a umple rezervoarele de carburant ale locomotivelor sale pe teritoriul rusesc. Printr o scrisoare din 27 noiembrie 2009, ministerul mentionat a informat LG ca serviciile sale vor proceda la recuperarea taxelor datorate pentru carburantul transportat in rezervoarele standard ale locomotivelor.
25 Vilniaus teritorinė muitinė a efectuat ulterior un control fiscal pentru perioada fiscala cuprinsa intre 1 ianuarie 2005 si 30 aprilie 2010 in legatura cu carburantii importati pe teritoriul vamal al Uniunii Europene in rezervoarele standard ale locomotivelor si, la 16 decembrie 2010, prin decizia nr. 0VM320138M, a notificat LG o rectificare in cuantum de 28 860 895 LTL pentru plata accizelor, a TVA ului la import, a penalitatilor de intarziere, precum si a amenzii aplicate pentru neplata accizelor si a TVA ului la import.
26 La 6 ianuarie 2011, LG a formulat o reclamatie impotriva acestei decizii la Directia Vamilor din cadrul Ministerului de Finante. Intrucat aceasta directie nu s a pronuntat in termenele stabilite de legislatia aplicabila, LG a formulat, la 3 martie 2011, o actiune la instanta de trimitere avand ca obiect anularea deciziei mentionate.
27 Instanta mentionata subliniaza ca titlul Regulamentului nr. 918/83, care cuprinde dispozitiile relevante, se refera numai la „autovehicule cu motor terestre” si ca locomotivele se incadreaza in aceasta categorie. Aceasta instanta isi exprima indoielile cu privire la problema daca este adecvat si intemeiat din punct de vedere juridic sa se aplice un regim fiscal distinct unor categorii diferite de vehicule terestre. In opinia acesteia, este necesar sa se analizeze daca aplicarea unui regim fiscal diferit locomotivelor fata de autovehiculele rutiere poate fi justificata prin criterii obiective, dat fiind faptul ca toti ceilalti factori in cauza, si anume scopul vehiculului (in prezenta cauza, utilitar), modul in care carburantul este importat (in rezervoare standard) si modul de utilizare a acestui carburant (pentru propulsarea vehiculului) sunt identice.
28 In aceste conditii, Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Comisia pentru litigii fiscale din cadrul Guvernului Republicii Lituania) a hotarat sa suspende judecarea cauzei si sa adreseze Curtii urmatoarele intrebari preliminare:
„1) Scutirea de taxe la import prevazuta la articolul 112 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 918/83 si la articolul 107 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 1186/2009 trebuie interpretata in sensul ca se aplica si vehiculelor cu motor precum locomotivele?
2) Scutirea de TVA prevazuta la articolul 82 alineatul (1) litera (a) din Directiva 83/181 […] si la articolul 84 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2009/132 […] trebuie interpretata in sensul ca se aplica si vehiculelor cu motor precum locomotivele?
3) In cazul unui raspuns afirmativ la cea de a doua intrebare, normele juridice prevazute la articolul 82 alineatul (1) litera (a) din Directiva 83/181[…] si la articolul 84 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2009/132[…] trebuie interpretate in sensul ca interzic unui stat membru sa limiteze cazurile de scutire de la plata TVA ului la import pentru carburant printr o prevedere care sa impuna ca o astfel de scutire sa se aplice exclusiv carburantului care este importat pe teritoriul Uniunii Europene in rezervoarele standard ale autovehiculelor si care este necesar pentru functionarea acestor vehicule?”

Cu privire la intrebarile preliminare

29 Prin intermediul primei si al celei de a doua intrebari preliminare, care trebuie analizate impreuna, instanta de trimitere solicita, in esenta, sa se stabileasca daca articolul 112 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 918/83, articolul 107 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 1186/2009, articolul 82 alineatul (1) litera (a) din Directiva 83/181 si articolul 84 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2009/132 trebuie interpretate in sensul ca se aplica locomotivelor.
30 Trebuie amintit ca, in temeiul acestor dispozitii, se admite cu scutire de taxe la import, precum si cu scutire de la plata TVA ului la import, printre altele, carburantul continut in rezervoarele standard ale „autovehiculelor utilitare” care intra pe teritoriul Uniunii.
31 Notiunea „autovehicul utilitar” este definita la articolul 112 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul nr. 918/83, la articolul 107 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul nr. 1186/2009, la articolul 82 alineatul (2) litera (a) din Directiva 83/181, precum si la articolul 84 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2009/132 drept „orice autovehicul rutier cu motor” care indeplineste anumite conditii speciale, acestea din urma putand fi intrunite, in principiu, atat de locomotive, cat si de alte vehicule terestre.
32 In aceasta privinta, astfel cum s a subliniat la punctele 6, 8, 12 si 14 din prezenta hotarare, exista divergente intre diferitele versiuni lingvistice ale dispozitiilor in cauza. In versiunile in limbile bulgara, spaniola, ceha, germana, estona, greaca, engleza, franceza, italiana, letona, lituaniana, maghiara, malteza, polona, portugheza, slovaca, slovena si finlandeza, vehiculul in cauza este calificat in mod expres drept „autovehicul rutier cu motor”, in timp ce in versiunile in limbile daneza si olandeza lipseste o astfel de calificare. Aceste din urma versiuni lingvistice se refera pur si simplu la notiunea „autovehicul cu motor”.
33 In versiunile in limbile romana si suedeza exista o diferenta cu privire la acest aspect intre redactarea regulamentelor si cea a directivelor in cauza. In versiunea in limba romana, in timp ce definitia care figureaza in Regulamentele nr. 918/83 si nr. 1186/2009 se refera la notiunea „autovehicul rutier cu motor”, cea care figureaza in Directivele 83/181 si 2009/132 se refera la notiunea „autovehicul cu motor”. In schimb, in versiunea in limba suedeza, definitia care figureaza in Regulamentele nr. 918/83 si nr. 1186/2009 se refera la notiunea „autovehicul cu motor”, iar cea care figureaza in Directivele 83/181 si 2009/132 se refera la notiunea „autovehicul rutier cu motor”.
34 Potrivit unei jurisprudente constante, diferitele versiuni lingvistice ale unui text al dreptului Uniunii trebuie sa fie interpretate in mod uniform si, prin urmare, in caz de divergente intre aceste versiuni, dispozitia in cauza trebuie sa fie interpretata in raport cu economia generala si cu finalitatea reglementarii din care face parte (a se vedea printre altele Hotararea din 29 aprilie 2004, Plato Plastik Robert Frank, C 341/01, Rec., p. I 4883, punctul 64 si jurisprudenta citata).
35 In aceasta privinta, trebuie amintit ca, potrivit unei jurisprudente constante in materia TVA ului, care se aplica de asemenea in ceea ce priveste taxele vamale, termenii folositi pentru a desemna scutirile sunt de stricta interpretare, dat fiind ca aceste scutiri constituie derogari de la principiul general potrivit caruia TVA ul este perceput pentru fiecare livrare de bunuri si pentru fiecare prestare de servicii efectuata cu titlu oneros de o persoana impozabila (a se vedea in acest sens Hotararea din 10 martie 2011, Skandinaviska Enskilda Banken, C 540/09, nepublicata inca in Repertoriu, punctul 20).
36 In ceea ce priveste finalitatea dispozitiilor in cauza, guvernul lituanian si Comisia au sustinut in sedinta ca scutirea de taxe la import si scutirea de TVA prevazute de dispozitiile in cauza urmaresc obiectivul care consta, pe de o parte, in facilitarea trecerii frontierelor externe ale Uniunii pentru particulari si, pe de alta parte, in facilitarea controalelor vamale si fiscale care trebuie efectuate de autoritatile competente. Verificarea sistematica a continutului rezervoarelor tuturor vehiculelor rutiere care intra in fiecare zi pe teritoriul Uniunii se dovedeste a fi o misiune cvasiimposibila si ar fi, in orice caz, disproportionata din punctul de vedere al costurilor si al inconvenientelor pentru calatori, avand in vedere cuantumurile taxelor la import si ale TVA ului pe care le ar putea genera.
37 Or, nu exista niciun indiciu care sa permita sa se considere ca dispozitiile mentionate ar avea un obiectiv diferit de cel indicat la punctul 36 din prezenta hotarare. Dimpotriva, un astfel de obiectiv este confirmat de posibilitatea recunoscuta statelor membre la articolul 113 din Regulamentul nr. 918/83, la articolul 108 din Regulamentul nr. 1186/2009, la articolul 83 din Directiva 83/181 si la articolul 85 din Directiva 2009/132 de a limita aplicarea dispozitiilor in cauza in actiunea principala la 200 de litri de carburant pe vehicul si pe calatorie.
38 In schimb, in ceea ce priveste locomotivele precum cele in discutie in actiunea principala, din dosarul depus la Curte reiese ca, pe de o parte, capacitatea rezervoarelor lor poate ajunge la 7 000 de litri. Pe de alta parte, potrivit guvernului lituanian, LG a dispus numai de 136 de locomotive echipate cu un motor diesel in cursul anului 2008 si numai o parte din acestea au trecut in mod regulat frontiera care separa Republica Lituania de Federatia Rusa. Or, nu rezulta ca verificarea sistematica a rezervoarelor locomotivelor prezinta aceleasi inconveniente precum cele mentionate la punctul 36 din prezenta hotarare in ceea ce priveste vehiculele rutiere, inconveniente pe care legiuitorul Uniunii a dorit in mod vadit sa le previna prin adoptarea dispozitiilor in cauza.
39 In consecinta, aplicarea scutirii de taxe la import si a scutirii de TVA locomotivelor, scutiri prevazute de aceste dispozitii, nu raspunde obiectivului urmarit de legiuitorul Uniunii prin adoptarea dispozitiilor respective.
40 Este adevarat ca un text de drept derivat al Uniunii trebuie sa fie interpretat, in masura posibilului, in sensul conformitatii sale cu dispozitiile tratatelor si cu principiile generale ale dreptului Uniunii (a se vedea printre altele Hotararea din 21 martie 1991, Rauh, C 314/89, Rec., p. I 1647, punctul 17, si Hotararea din 1 aprilie 2004, Borgmann, C 1/02, Rec., p. I 3219, punctul 30).
41 LG a sustinut ca o interpretare a dispozitiilor in cauza conform careia traficul feroviar nu ar beneficia de aceleasi avantaje ca si traficul rutier ar fi contrara principiului egalitatii de tratament.
42 In opinia LG, transportul feroviar s ar afla intr o situatie de concurenta directa cu transportul rutier si nu ar exista niciun criteriu obiectiv care sa justifice realizarea unei diferentieri in materie de impozitare intre diferitele categorii de vehicule terestre. LG subliniaza, in acest context, ca, in materie fiscala, incalcarea principiului egalitatii de tratament poate fi caracterizata prin alte tipuri de discriminari, care afecteaza operatori economici care nu sunt in mod necesar concurenti, dar se gasesc totusi intr o situatie comparabila in alte privinte (Hotararea din 10 aprilie 2008, Marks & Spencer, C 309/06, Rep., p. I 2283, punctul 49).
43 LG sustine ca, atat in ceea ce priveste transportul de marfuri, cat si in ceea ce priveste transportul de persoane, transportul rutier constituie o alternativa la transportul feroviar. Pe de alta parte, aceste modalitati de transport ar fi similare, cel putin in ceea ce priveste traseul retelelor, tipurile de marfuri transportate si modalitatile de functionare, care se bazeaza cel mai frecvent pe utilizarea de vehicule cu motor cu combustie interna care se deplaseaza cu viteze comparabile.
44 Trebuie aratat, in aceasta privinta, ca, potrivit unei jurisprudente constante, principiul egalitatii de tratament impune ca situatii comparabile sa nu fie tratate in mod diferit si ca situatii diferite sa nu fie tratate in acelasi mod, cu exceptia cazului in care un astfel de tratament este justificat in mod obiectiv (Hotararea din 10 ianuarie 2006, IATA si ELFAA, C 344/04, Rec., p. I 403, punctul 95).
45 Rezulta, in plus, dintr o jurisprudenta consacrata ca principiul neutralitatii fiscale, care constituie, in materie de TVA, expresia principiului egalitatii de tratament, se opune in special posibilitatii ca marfuri sau prestari de servicii similare, care sunt, asadar, in concurenta unele cu altele, sa fie tratate in mod diferit din punctul de vedere al TVA ului (a se vedea printre altele Hotararea din 10 noiembrie 2011, Rank Group, C 259/10 si C 260/10, nepublicata inca in Repertoriu, punctul 32 si jurisprudenta citata).
46 Cu toate acestea, la punctul 96 din Hotararea IATA si ELFAA, citata anterior, Curtea a constatat ca diferitele modalitati de transport nu sunt, in general, interschimbabile si ca situatia intreprinderilor care opereaza in sectorul de activitate al fiecareia dintre aceste modalitati de transport nu este, prin urmare, comparabila.
47 In plus, astfel cum reiese din cuprinsul punctelor 36-38 din prezenta hotarare, avand in vedere obiectivul urmarit de legiuitorul Uniunii prin adoptarea dispozitiilor mentionate, locomotivele nu se afla intr o situatie comparabila cu cea in care se afla vehiculele rutiere.
48 In consecinta, principiul egalitatii de tratament nu impune ca dispozitiile in cauza sa fie interpretate in sensul ca se aplica si locomotivelor.
49 Din ansamblul consideratiilor care preceda rezulta ca trebuie sa se raspunda la prima si la a doua intrebare preliminara ca articolul 112 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 918/83, articolul 107 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 1186/2009, articolul 82 alineatul (1) litera (a) din Directiva 83/181 si articolul 84 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2009/132 trebuie interpretate in sensul ca nu se aplica locomotivelor.
50 Avand in vedere raspunsul la prima si la a doua intrebare preliminara, nu mai este necesar sa se examineze cea de a treia intrebare preliminara.

Cu privire la cheltuielile de judecata

51 Intrucat, in privinta partilor din actiunea principala, procedura are caracterul unui incident survenit la instanta de trimitere, este de competenta acesteia sa se pronunte cu privire la cheltuielile de judecata. Cheltuielile efectuate pentru a prezenta observatii Curtii, altele decat cele ale partilor mentionate, nu pot face obiectul unei rambursari.

Pentru aceste motive, Curtea (Camera a patra) declara:
Articolul 112 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CEE) nr. 918/83 al Consiliului din 28 martie 1983 privind instituirea unui regim comunitar de scutiri de drepturi vamale, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CEE) nr. 1315/88 al Consiliului din 3 mai 1988, articolul 107 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale, articolul 82 alineatul (1) litera (a) din Directiva 83/181/CEE a Consiliului din 28 martie 1983 de stabilire a domeniului de aplicare al articolului 14 alineatul (1) litera (d) din Directiva 77/388/CEE privind scutirea de la taxa pe valoarea adaugata a anumitor importuri finale de bunuri, astfel cum a fost modificata prin Directiva 88/331/CEE a Consiliului din 13 iunie 1988, si articolul 84 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2009/132/CE a Consiliului din 19 octombrie 2009 de stabilire a domeniului de aplicare al articolului 143 literele (b) si (c) din Directiva 2006/112/CE in ceea ce priveste scutirea de la taxa pe valoarea adaugata a anumitor importuri finale de bunuri trebuie interpretate in sensul ca nu se aplica locomotivelor.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close