Decizia Parlamentului European si a Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind Anul European al Cetatenilor (2013)

Decizia nr. 1093/2012/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind Anul European al Cetatenilor (2013)

PARLAMENTUL EUROPEAN SI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

avand in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, in special articolul 21 alineatul (2),
avand in vedere propunerea Comisiei Europene,
dupa transmiterea proiectului de act legislativ catre parlamentele nationale,
avand in vedere avizul Comitetului Economic si Social European [1],
hotarand in conformitate cu procedura legislativa ordinara [2],

intrucat:
(1) Uniunea se intemeiaza pe valorile indivizibile si universale ale demnitatii umane, libertatii, egalitatii si solidaritatii si se bazeaza pe principiile democratiei si statului de drept. Principiile respective sunt fundamentale pentru statele membre in societati in care prevaleaza pluralismul, nediscriminarea, toleranta, justitia, solidaritatea si egalitatea intre femei si barbati. Fiecare cetatean al Uniunii detine drepturile prevazute in Tratatul privind Uniunea Europeana (TUE), in Tratatul privind functionarea Uniunii Europene (TFUE) si in Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene si ar trebui sa se bucure de aceste drepturi.
(2) Tratatul de la Maastricht a introdus, in 1993, notiunea de “cetatenie a Uniunii”. Tratatul de la Amsterdam din 1999 si Tratatul de la Lisabona din 2009 au consolidat si mai mult drepturile aferente cetateniei Uniunii. In 2013 se vor implini 20 de ani de la instituirea cetateniei Uniunii. Articolul 1 punctul 12 si articolul 2 punctul 34 din Tratatul de la Lisabona (in prezent, articolul 9 din TUE si articolul 20 din TFUE) dispun ca fiecare persoana care are cetatenia unui stat membru este cetatean al Uniunii, ca cetatenia Uniunii nu inlocuieste cetatenia nationala a unui stat membru, ci se adauga acesteia, si ca cetatenii Uniunii au drepturile si obligatiile prevazute in tratate. Articolul 2 punctul 35 din Tratatul de la Lisabona (in prezent, articolul 21 din TFUE) consacra dreptul la libera circulatie si sedere al cetatenilor Uniunii.
(3) Programul de la Stockholm – O Europa deschisa si sigura in serviciul cetatenilor si pentru protectia acestora [3] plaseaza cetateanul in centrul politicilor europene din domeniul libertatii, securitatii si justitiei. Acesta isi axeaza actiunile pe “construirea unei Europe a cetatenilor”, inclusiv prin promovarea drepturilor cetatenilor, in special a dreptului de libera circulatie si a drepturilor care le permit cetatenilor Uniunii sa participe in mod activ la viata democratica a Uniunii.
(4) In Rezolutia din 15 decembrie 2010 referitoare la situatia drepturilor fundamentale in Uniunea Europeana (2009) – punerea efectiva in aplicare dupa intrarea in vigoare a Tratatului de la Lisabona [4], Parlamentul European a invitat Comisia sa declare 2013 drept Anul European al Cetatenilor, in scopul de a impulsiona dezbaterea privind cetatenia Uniunii, inclusiv terminologia, continutul si domeniul de aplicare al acesteia, si de a informa cetatenii Uniunii cu privire la drepturile lor, in special cu privire la noile drepturi care decurg din intrarea in vigoare a Tratatului de la Lisabona si cu privire la mijloacele disponibile pentru exercitarea drepturilor respective.
(5) 2013 ar trebui desemnat drept Anul European al Cetatenilor. Un An European al Cetatenilor ar oferi, la momentul potrivit, posibilitatea de sensibilizare a publicului cu privire la drepturile si responsabilitatile aferente cetateniei Uniunii. Anul European al Cetatenilor ar trebui sa urmareasca, de asemenea, sensibilizarea cetatenilor in legatura cu drepturile lor care decurg din calitatea de cetateni ai Uniunii atunci cand isi exercita dreptul la libera circulatie si sedere intr-un alt stat membre, de exemplu ca studenti, lucratori, persoane aflate in cautarea unui loc de munca, voluntari, consumatori, intreprinzatori, tineri sau pensionari. In contextul respectiv, sensibilizarea ar trebui integrata sub aspect geografic, demografic si social si ar trebui sa se axeze, de asemenea, asupra eliminarii obstacolelor care continua sa impiedice exercitarea drepturilor care decurg din calitatea de cetatean al Uniunii. Ar trebui transmis mesajul potrivit caruia cetatenilor Uniunii le revine in mod direct un rol primordial in consolidarea drepturilor respective prin participarea lor la societatea civila si la viata democratica.
(6) Pentru a le permite cetatenilor Uniunii sa ia decizii in cunostinta de cauza cu privire la posibilitatea de a-si exercita dreptul la libera circulatie, nu este suficienta sporirea gradului de constientizare cu privire la dreptul respectiv in sine. Este esential ca cetatenii Uniunii sa fie informati corespunzator si despre alte drepturi de care dispun in temeiul legislatiei Uniunii in situatii transfrontaliere. Aceste informatii le-ar permite, de asemenea, sa se bucure pe deplin de celelalte drepturi, in cazul in care decid sa faca uz de dreptul lor la libera circulatie.
(7) Inca de la introducerea sa in Tratatul de la Roma din 1958 ca una dintre cele patru libertati fundamentale, dreptul la libera circulatie si sedere a demonstrat valoarea sa ca unul dintre pilonii pentru crearea unei piete interne in beneficiul economiilor statelor membre si al fiecarui cetatean al Uniunii.
(8) Dreptul la libera circulatie si sedere pe teritoriul statelor membre este foarte apreciat de catre cetatenii Uniunii ca un drept individual de baza legat de cetatenia Uniunii. Ca atare, aceasta demonstreaza si promoveaza o mai buna intelegere a valorii de integrare europeana, precum si participarea cetatenilor la construirea Uniunii.
(9) In pofida faptului ca dreptul la libera circulatie si sedere este ferm ancorat in legislatia primara a Uniunii si este elaborat considerabil in legislatia secundara a Uniunii, exista inca un decalaj intre normele juridice aplicabile si realitatea cu care se confrunta cetatenii in momentul in care incearca sa isi exercite respectivele drepturi in practica. Pe langa incertitudinea referitoare la avantajele mobilitatii, cetatenii Uniunii resimt prea multe obstacole de ordin practic cu privire la viata si munca intr-un alt stat membru.
(10) In Raportul sau privind cetatenia UE din 27 octombrie 2010 intitulat “Eliminarea obstacolelor din calea drepturilor cetatenilor UE”, Comisia a abordat principalele obstacole cu care cetatenii inca se confrunta in viata de zi cu zi in momentul in care incearca sa isi exercite drepturile in calitate de cetateni ai Uniunii, in special in situatii transfrontaliere, si a prezentat 25 de actiuni concrete pentru inlaturarea obstacolelor respective. Unul dintre obstacolele constatate in acest context a fost lipsa de informatii. Comisia a concluzionat, in raportul sau, ca cetatenii Uniunii nu se pot bucura de drepturile lor deoarece nu le cunosc si si-a anuntat intentia de a intensifica difuzarea de informatii pentru cetatenii Uniunii cu privire la drepturile lor, in special in legatura cu dreptul lor la libera circulatie.
(11) TUE si TFUE acorda fiecarui cetatean al Uniunii dreptul de libera circulatie si sedere pe teritoriul statelor membre; dreptul de a vota si de a candida la alegerile pentru Parlamentul European si la alegerile locale din statul membru in care isi au resedinta, in aceleasi conditii ca resortisantii statului respectiv; dreptul de a se bucura, pe teritoriul unei tari terte in care statul membru ai carui resortisanti sunt nu este reprezentat, de protectie din partea autoritatilor diplomatice si consulare ale oricarui stat membru, in aceleasi conditii ca si resortisantii statului membru respectiv; dreptul de a adresa petitii Parlamentului European; dreptul de a sesiza Ombudsmanul European; dreptul de a se adresa institutiilor Uniunii; si alte drepturi din diverse domenii, precum libera circulatie a bunurilor si serviciilor, protectia consumatorilor si sanatatea publica, egalitatea de sanse si de tratament, accesul la locuri de munca si la protectie sociala.
(12) Tratatul de la Lisabona a introdus noi drepturi, indeosebi initiativa cetatenilor, prevazuta la articolul 1 punctul 12 si la articolul 2 punctul 37 (articolul 11 din TUE si articolul 24 din TFUE), care permite unui numar de cel putin un milion de cetateni dintr-un numar semnificativ de state membre sa ceara Comisiei sa prezinte o propunere in oricare dintre domeniile de competenta ale Uniunii, oferindu-le in acest mod cetatenilor si mai multe posibilitati de a se implica in mod activ in viata politica a Uniunii si de a participa in mod direct la dezvoltarea dreptului Uniunii [5].
(13) Din 1979, cand au avut loc primele alegeri directe, Parlamentul European a exercitat rolul de interfata directa intre cetateni si Uniune. Parlamentul European si membrii sai joaca un rol esential in comunicarea drepturilor si avantajelor aferente cetateniei Uniunii, in a conferi preocuparilor cetatenilor Uniunii o importanta maxima in cadrul elaborarii politicilor si in promovarea participarii active a cetatenilor Uniunii. Sensibilizarea in legatura cu drepturile cetatenilor Uniunii, egalitatea de gen, participarea femeilor si a barbatilor la viata democratica a Uniunii, inclusiv in legatura cu drepturile lor electorale in calitate de alegatori si de candidati in statul membru de resedinta si in legatura cu domeniul de aplicare al competentelor Parlamentului in procesul legislativ este importanta si din perspectiva alegerilor pentru Parlamentul European din 2014. Impactul unor astfel de actiuni de sensibilizare ar trebui sa fie multiplicat prin stransa coordonare si prin exploatarea sinergiilor cu actiunile relevante intreprinse de institutiile Uniunii, in special de catre Parlamentul European, partidele si fundatiile politice europene si de catre statele membre in perioada premergatoare alegerilor respective.
(14) In plus, cetatenii Uniunii care ar dori sa faca uz de dreptul lor la libera circulatie si sedere ar trebui sa fie informati cu privire la drepturile lor de a obtine sau pastra drepturile de securitate sociala, inclusiv in materie de asistenta medicala transfrontaliera, in temeiul normelor Uniunii privind coordonarea sistemelor de securitate sociala. Normele respective garanteaza ca nu isi vor pierde drepturile de securitate sociala atunci cand doresc sa se deplaseze in Uniune. Pe deasupra, ar trebui sa fie informati cu privire la recunoasterea calificarilor lor scolare, universitare si profesionale si cu privire la competentele sociale si civice care fac parte din cadrul european privind “competentele-cheie pentru invatarea pe tot parcursul vietii” [6] si care pot sa ii pregateasca pentru a participa pe deplin la viata civica si sa le permita sa isi exercite drepturile in baza legislatiei Uniunii.
(15) Cetatenii Uniunii ar trebui, de asemenea, sa fie mai bine informati in legatura cu drepturile lor in calitate de pasageri care calatoresc cu orice mijloc de transport pe teritoriul Uniunii, precum si in legatura cu drepturile lor in calitate de consumatori peste granite. Daca cetatenii Uniunii sunt increzatori in faptul ca drepturile lor in calitate de consumatori sunt protejate in mod eficient, ei vor fi in masura sa contribuie la dezvoltarea pietei de bunuri si servicii a Uniunii, care-si va atinge in acest mod intregul sau potential intr-un mod mai eficace, in avantajul cetatenilor. In mod similar, cetatenii ar trebui sa fie mai bine informati cu privire la normele referitoare la siguranta generala a produselor si la supravegherea pietei, astfel incat sa fie constienti de modul in care sanatatea si drepturile lor sunt protejate in intreaga Uniune, in special in caz de amenintari sau riscuri carora nu le pot face fata in calitate de persoane fizice. Mai mult decat atat, este important sa se intensifice informarea cetatenilor Uniunii cu privire la drepturile lor la asistenta medicala transfrontaliera si la masurile de insotire, precum e-sanatatea si telemedicina, astfel incat sa poata beneficia pe deplin de asistenta medicala sigura si de buna calitate in toate statele membre.
(16) Prezenta decizie urmareste sa contribuie la realizarea obiectivelor Strategiei Europa 2020, in masura in care facilitarea liberei circulatii a persoanelor si extinderea mobilitatii lucratorilor constituie mijloace importante de abordare a consecintelor schimbarilor demografice de pe piata muncii si de crestere a capacitatii de insertie profesionala a persoanelor si a competitivitatii sectoarelor industriei europene. De asemenea, prezenta decizie are drept obiectiv pe termen lung sprijinirea cercetarii si inovarii in Uniune, in contextul actual in care ratele somajului au atins niveluri alarmante in anumite state membre.
(17) Campaniile de informare, educare si sensibilizare organizate in cadrul Anului European al Cetatenilor ar trebui, de asemenea, sa ia in considerare necesitatile unui public mai specific si ale grupurilor vulnerabile. Informatiile ar trebui sa fie gratuite si accesibile in toate limbile oficiale ale Uniunii. Ele ar trebui oferite in termeni simpli si in colaborare cu autoritatile locale, regionale si nationale, cu mass-media, societatea civila si organizatiile neguvernamentale. Diversele parti interesate ar trebui, cu toatele, sa ia in considerare initiative precum concursurile de eseuri si elaborarea unor planuri de actiune si a unor ghiduri, crearea de forumuri online si organizarea de campanii in scoli si universitati.
(18) Rolul activ al cetatenilor Uniunii si al asociatiilor care-i reprezinta ocupa un loc central in functionarea Uniunii. Articolele 10 si 11 din TUE subliniaza importanta democratiei participative in toate aspectele sale si rolul jucat de catre cetateni si asociatiile care-i reprezinta in a-si face publice opiniile si in a face schimb de opinii, in toate domeniile de actiune ale Uniunii. Institutiile Uniunii ar trebui sa promoveze participarea democratica activa la procesul decizional, printr-un dialog deschis, transparent si constant cu societatea civila, pentru a asigura coerenta si transparenta actiunilor Uniunii. Participarea activa a cetatenilor Uniunii ar trebui, de asemenea, facilitata prin accesul la documente si informatii si prin buna guvernanta si buna administrare.
(19) Politica din domeniul educatiei exercita un rol important in informarea cetatenilor, indeosebi a tinerilor, in legatura cu notiunea de cetatenie a Uniunii si cu drepturile aferente acesteia. Aceasta poate contribui, de asemenea, la promovarea multilingvismului, la mobilitatea studentilor, a cadrelor didactice, a persoanelor care urmeaza cursuri de formare profesionala si a instructorilor acestora si la incurajarea competentelor sociale si civice in conformitate cu cadrul european privind “competentele-cheie pentru invatarea pe tot parcursul vietii”, care pot sa-i pregateasca pentru a participa pe deplin la viata civica si sa le permita sa isi exercite integral drepturile in temeiul legislatiei Uniunii. Ar trebui sa fie posibil sa se puna in aplicare masuri specifice, sa se creasca gradul de sensibilizare cu privire la posibilitatile de a exercita activitati de voluntariat, de a studia in strainatate, de a efectua un stagiu intr-un alt stat membru sau de a participa la programele de schimb ale Uniunii din domeniul educatiei.
(20) Anul European al Cetatenilor va fi marcat de Raportul Comisiei privind cetatenia UE din 2013, care va detalia progresele realizate de la Raportul Comisiei privind cetatenia UE din 2010 si va propune noi actiuni pentru a elimina obstacolele care ii impiedica in continuare pe cetatenii Uniunii sa-si exercite drepturile. Pe baza raportului respectiv, Consiliul poate adopta dispozitii pentru a consolida si a completa drepturile aferente cetateniei Uniunii.
(21) De asemenea, ar trebui ca portalul web multilingv “Europa ta”, care este un sistem de informare de tip “ghiseu unic” cu privire la drepturile cetatenilor si ale intreprinderilor din Uniune, sa fie popularizat in randul cetatenilor Uniunii.
(22) Centrele de informare “Europe Direct”, care exercita rolul de interfata locala intre Uniune si cetatenii sai, ar trebui sa actioneze ca parteneri apropiati ai Parlamentului European in cadrul campaniilor de sensibilizare, facilitand dezbaterile locale si regionale cu privire la Uniune, transmitand si distribuind in randul publicului materiale informative si oferind posibilitatea de a transmite feedback institutiilor Uniunii.
(23) Toate initiativele lansate in scopul si in contextul Anului European al Cetatenilor ar trebui sa urmareasca stabilirea unei mai bune intelegeri reciproce intre cetatenii Uniunii, institutiile Uniunii si statele membre. Aceasta presupune cresterea gradului de sensibilizare cu privire la drepturile cetatenilor in randul personalului autoritatilor publice, indiferent ca este vorba despre autoritati de la nivelul Uniunii sau de la nivel national, regional sau local.
(24) De la infiintarea sa, in 1949, Consiliul Europei a jucat un rol de prim-plan in domeniul educational si cultural, prin promovarea si crearea retelelor culturale europene si prin dialogul intercultural si promovarea diversitatii lingvistice. Prin urmare, Uniunea ar trebui sa creeze sinergii cu activitatea Consiliului Europei din acest domeniu in ceea ce priveste Anul European al Cetatenilor.
(25) Responsabilitatea principala pentru sporirea nivelului de constientizare de catre cetateni a drepturilor lor in calitate de cetateni ai Uniunii revine statelor membre. Aceasta include punerea la dispozitie de informatii in legatura cu Uniunea si mediatizarea axata pe anumite grupuri tinta a activitatilor tuturor institutiilor Uniunii. Actiunile la nivelul Uniunii completeaza actiunile intreprinse la nivel national, regional sau local, astfel cum s-a subliniat in declaratia politica “Parteneriat pentru comunicarea privind Europa”, semnata la 22 octombrie 2008 de catre Parlamentul European, Consiliu si Comisie [7]. Institutiile Uniunii si statele membre ar trebui sa-si consolideze cooperarea cu mass-media si sa se angajeze sa-i ofere acesteia informatii de inalta calitate in legatura cu Uniunea.
(26) In vederea optimizarii eficacitatii si a eficientei activitatilor avute in vedere pentru Anul European al Cetatenilor, este important sa se realizeze o serie de actiuni pregatitoare pe parcursul anului 2012 in conformitate cu articolul 49 alineatul (6) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunitatilor Europene [8] (denumit in continuare “regulamentul financiar”).
(27) Ar trebui sa se ia masurile adecvate pentru a preveni abaterile si fraudele, precum si masurile necesare pentru a recupera fondurile pierdute, platite in mod necorespunzator sau utilizate de o maniera incorecta, in conformitate cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protectia intereselor financiare ale Comunitatilor Europene [9] si Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele si inspectiile la fata locului efectuate de catre Comisie in scopul protejarii intereselor financiare ale Comunitatilor Europene impotriva fraudei si a altor abateri [10] si Regulamentul (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European si al Consiliului din 25 mai 1999 privind investigatiile efectuate de catre Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF) [11].
(28) Finantarea din partea Uniunii pentru alte activitati decat cele finantate in cadrul bugetului pentru Anul European al Cetatenilor poate fi oferita prin intermediul programelor existente ale Uniunii sau prin fondurile structurale, in special programul “Europa pentru cetateni” 2007-2013 si programul specific “Drepturi fundamentale si cetatenie” 2007-2013 ca parte a programului general “Drepturi fundamentale si justitie”, programul “Invatare pe tot parcursul vietii “, inclusiv programul Erasmus, initiativa “Tineretul in miscare” si programul “MEDIA”.
(29) In beneficiul viitorilor ani europeni, ar trebui pregatita o evaluare aprofundata a masurilor intreprinse in cadrul Anului European al Cetatenilor. Acest tip de raport ar trebui sa includa idei si bune practici in vederea unor actiuni viitoare avand drept scop identificarea celor mai eficace modalitati de a intra in contact cu cetatenii si de a-i angrena, bazandu-se la randul sau, atunci cand este posibil, pe date cantitative comparabile obtinute in urma Anului European al Cetatenilor.
(30) Intrucat obiectivele Anului European al Cetatenilor, si anume cresterea gradului de sensibilizare si a nivelului cunostintelor cu privire la drepturile si responsabilitatile aferente cetateniei Uniunii, pentru a le permite cetatenilor sa beneficieze pe deplin de dreptul lor la libera circulatie si sedere pe teritoriul statelor membre si, in acest context, promovarea exercitarii de catre cetatenii Uniunii a altor drepturi aferente cetateniei Uniunii, nu pot fi indeplinite in suficienta masura de catre statele membre, deoarece necesita parteneriate multilaterale, schimburi transnationale de informatii si actiuni de sensibilizare si de difuzare a bunelor practici la nivelul Uniunii si, prin urmare, avand in vedere dimensiunea Anului European al Cetatenilor, pot fi indeplinite mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta masuri in conformitate cu principiul subsidiaritatii, astfel cum este enuntat la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeana. In conformitate cu principiul proportionalitatii, astfel cum este stabilit la articolul respectiv, prezenta decizie nu depaseste ceea ce este necesar pentru atingerea acestor obiective,

ADOPTA PREZENTA DECIZIE:
Articolul 1
Obiect
Anul 2013 este desemnat “Anul European al Cetatenilor”.
Articolul 2
Obiective
(1) Obiectivul general al Anului European al Cetatenilor este de a spori gradul de constientizare si nivelul cunostintelor cu privire la drepturile si responsabilitatile legate de cetatenia Uniunii, pentru a le permite cetatenilor sa beneficieze pe deplin de dreptul lor la libera circulatie si sedere pe teritoriul statelor membre. In acest context, Anul European al Cetatenilor va promova, de asemenea, exercitarea de catre cetatenii Uniunii a celorlalte drepturi aferente cetateniei Uniunii.
(2) In temeiul alineatului (1), se disting urmatoarele obiective ale Anului European al Cetatenilor:
(a) sensibilizarea cetatenilor Uniunii cu privire la dreptul lor la libera circulatie si sedere pe teritoriul Uniunii si, in acest context, cu privire la toate celelalte drepturi garantate cetatenilor Uniunii, fara discriminare, inclusiv cu privire la dreptul lor de a vota la alegerile locale si europene din orice stat membru in care isi au resedinta;
(b) cresterea nivelului de constientizare in randurile cetatenilor Uniunii, inclusiv in randul tinerilor, in legatura cu modul in care acestia pot beneficia in mod concret de drepturile oferite de Uniune, precum si in legatura cu politicile si programele existente destinate sa sprijine exercitarea drepturilor respective;
(c) stimularea unei dezbateri cu privire la impactul si potentialul dreptului la libera circulatie si sedere, ca aspect inalienabil al cetateniei Uniunii, in vederea stimularii si consolidarii participarii civice si democratice active a cetatenilor Uniunii, indeosebi la forumurile civice consacrate politicilor Uniunii si la alegerile pentru Parlamentul European, consolidand in acest mod coeziunea sociala, diversitatea culturala, solidaritatea, egalitatea dintre femei si barbati, respectul reciproc si formarea unui sentiment al unei identitati europene comune in randurile cetatenilor Uniunii, pe baza valorilor fundamentale ale Uniunii, inscrise in TUE si TFUE si, de asemenea, in Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.
Articolul 3
Initiativele implicate
(1) Masurile care trebuie luate pentru a fi atinse obiectivele stabilite la articolul 2 pot include urmatoarele initiative organizate la nivelul Uniunii, la nivel national, regional sau local:
(a) initierea de campanii de informare, mediatizare, educare si sensibilizare destinate publicului larg si unui public mai specific;
(b) schimbul de informatii si schimbul de experienta si de bune practici intre autoritatile Uniunii, autoritatile nationale, regionale si locale si alte organizatii publice si ale societatii civile;
(c) organizarea de conferinte, audieri, inclusiv prin intermediul internetului, si a altor evenimente care sa promoveze dezbateri si sa sensibilizeze opinia publica cu privire la importanta si beneficiile dreptului la libera circulatie si sedere si, la un nivel mai general, cu privire la notiunea de cetatenie a Uniunii si la drepturile aferente acesteia;
(d) utilizarea actualelor instrumente participative multilingve pentru a stimula implicarea activa a organizatiilor societatii civile si a cetatenilor la Anul European al Cetatenilor, inclusiv a unor instrumente ale democratiei directe, precum initiativa cetatenilor si consultarile publice;
(e) consolidarea rolului si vizibilitatii instrumentelor existente pentru informarea cetatenilor, inclusiv a instrumentelor moderne de tehnologie a informatiei si comunicatiilor, precum centrele multilingve de informare “Europe Direct” si portalul web “Europa ta” ca elemente esentiale ale unui sistem de informare de tip “ghiseu unic” privind drepturile cetatenilor Uniunii;
(f) consolidarea rolului si vizibilitatii instrumentelor de solutionare a problemelor, precum SOLVIT, cu scopul de a le permite cetatenilor Uniunii sa isi utilizeze si sa isi apere mai bine drepturile in temeiul dreptului Uniunii;
(g) informarea cetatenilor Uniunii in legatura cu Comisia pentru petitii a Parlamentului European si cu Ombudsmanul European, pentru a le permite sa utilizeze intr-un mod mai eficace dreptul Uniunii si sa-si apere drepturile de care beneficiaza in temeiul acestuia; precum si
(h) promovarea Raportului privind cetatenia UE, care trebuie sa se bazeze pe o dezbatere aprofundata si pe contributii active din partea cetatenilor si a partilor interesate si care trebuie sa identifice alte obstacole din cauza carora cetatenii Uniunii nu-si pot exercita pe deplin drepturile aferente cetateniei Uniunii si sa promoveze strategii adecvate in vederea eliminarii obstacolelor respective.
(2) Detaliile initiativelor mentionate la alineatul (1) sunt prezentate in anexa.
(3) Comisia si statele membre pot identifica alte activitati care ar putea sa contribuie la atingerea obiectivelor Anului European al Cetatenilor prevazute la articolul 2 si sa permita utilizarea numelui Anului European al Cetatenilor pentru promovarea activitatilor respective, atat timp cat acestea contribuie la atingerea obiectivelor in cauza.
(4) In contextul initiativelor organizate in cadrul Anului European al Cetatenilor, se acorda o atentie deosebita identificarii obstacolelor in calea exercitarii drepturilor de catre cetatenii Uniunii si promovarii modalitatilor si strategiilor adecvate de eliminare a obstacolelor respective, precum si promovarii intelegerii interculturale a discriminarii si combaterii acesteia. Prin urmare, trebuie stabilite sinergii intre initiativele respective si instrumentele si programele existente din domeniile drepturilor fundamentale, drepturilor cetatenilor, ocuparii fortei de munca si afacerilor sociale, educatiei si culturii.
Articolul 4
Coordonarea si punerea in aplicare la nivelul Uniunii
(1) Comisia coopereaza strans cu statele membre, Parlamentul European, Comitetul Economic si Social European si cu Comitetul Regiunilor, precum si cu autoritatile locale si regionale si cu organismele si asociatiile care reprezinta interesele locale si regionale.
(2) Comisia convoaca reuniuni ale reprezentantilor organizatiilor europene sau ale societatii civile sau ai organismelor active in domeniul cetateniei si care apara drepturile cetatenilor sau promoveaza educatia si cultura, precum si ale altor parti interesate pentru a sprijini Comisia in punerea in aplicare a Anului European al Cetatenilor la nivelul Uniunii.
(3) Comisia se straduieste sa valorifice sinergiile ce pot fi create intre diferiti ani europeni tematici, evaluand realizarile, monitorizand lacunele persistente si oferind, dupa caz, date statistice, astfel incat sa asigure punerea in practica in mod eficace a obiectivelor anilor europeni.
(4) Comisia asigura punerea in aplicare a prezentei decizii la nivelul Uniunii.
Articolul 5
Dispozitii financiare
(1) Pentru masurile la nivel de Uniune prevazute in partea A a anexei, se incheie un contract de achizitii publice sau se acorda subventii finantate din bugetul general al Uniunii Europene.
(2) Masurile la nivel de Uniune descrise in partea B a anexei pot fi subventionate din bugetul general al Uniunii Europene.
Articolul 6
Cooperarea internationala
In contextul Anului European al Cetatenilor, Comisia poate coopera cu organizatiile internationale adecvate, indeosebi cu Consiliul Europei.
Articolul 7
Protejarea intereselor financiare ale Uniunii
(1) Comisia se asigura ca, atunci cand actiunile finantate in temeiul prezentei decizii sunt puse in aplicare, interesele financiare ale Uniunii sunt protejate prin aplicarea de masuri preventive impotriva fraudei, coruptiei si oricaror altor activitati ilegale, prin verificari eficace si prin recuperarea sumelor platite necuvenit si, in cazul in care se constata nereguli, prin aplicarea de sanctiuni eficace, proportionale si cu efect de descurajare. Comisia poate efectua controale si verificari la fata locului in temeiul prezentei decizii, in conformitate cu Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96. Daca aceasta masura este necesara, anchetele sunt efectuate de Oficiul European de Lupta Antifrauda in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1073/1999.
(2) In ceea ce priveste actiunile Uniunii finantate in temeiul prezentei decizii, prin neregula, in sensul articolului 1 alineatul (2) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95, se intelege orice incalcare a unei dispozitii a dreptului Uniunii sau orice neexecutare a unei obligatii contractuale rezultate dintr-un act sau orice omisiune a unui agent economic care are sau ar putea avea drept efect prejudicierea, printr-o cheltuiala nejustificata, a bugetului general al Uniunii.
(3) Comisia reduce, suspenda sau recupereaza suma asistentei financiare acordate pentru o actiune, in cazul in care constata nereguli, in special nerespectarea dispozitiilor prezentei decizii, ale deciziei individuale sau ale contractului prin care se acorda ajutorul financiar in cauza, sau in cazul in care se constata ca, fara a se fi cerut aprobarea Comisiei, actiunea a facut obiectul unei modificari semnificative care contravine naturii sale sau conditiilor de punere in aplicare a acesteia.
(4) In cazul in care nu au fost respectate termenele sau in cazul in care numai o parte din asistenta financiara alocata este justificata prin progresul realizat in punerea in aplicare a unei actiuni, Comisia solicita beneficiarului sa-i prezinte observatiile intr-un termen specificat. Daca beneficiarul nu furnizeaza un raspuns satisfacator, Comisia poate anula restul asistentei financiare si poate solicita rambursarea sumelor deja platite.
(5) Orice suma platita in mod nejustificat se ramburseaza Comisiei. La sumele nerestituite la timp in conditiile stabilite prin regulamentul financiar se adauga dobanzi.
Articolul 8
Monitorizare si evaluare
Pana la 31 decembrie 2014, Comisia prezinta un raport Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic si Social European si Comitetului Regiunilor cu privire la punerea in aplicare, rezultatele si evaluarea globala a initiativelor prevazute in prezenta decizie. Raportul respectiv constituie baza pentru viitoarele politici, masuri si actiuni ale Uniunii din acest domeniu. Pe baza experientei Anului European al Cetatenilor, raportul respectiv prezenta, de asemenea, idei si bune practici referitoare la modalitati mai eficace de informare a cetatenilor cu privire la drepturile lor, chiar si dupa sfarsitul Anului European al Cetatenilor.
Articolul 9
Intrare in vigoare
Prezenta decizie intra in vigoare in a treia zi de la data publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Articolul 10
Destinatari
Prezenta decizie se adreseaza statelor membre.
Adoptata la Strasbourg, 21 noiembrie 2012.
Pentru Parlamentul European
Presedintele
M. Schulz
Pentru Consiliu
Presedintele
A. D. Mavroyiannis
[1] JO C 181, 21.6.2012, p. 137.
[2] Pozitia Parlamentului European din 23 octombrie 2012 (nepublicata inca in Jurnalul Oficial) si Decizia Consiliului din 13 noiembrie 2012.
[3] JO C 115, 4.5.2010, p. 1.
[4] JO C 169 E, 15.6.2012, p. 49.
[5] Regulamentul (UE) nr. 211/2011 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 februarie 2011 privind initiativa cetateneasca (JO L 65, 11.3.2011, p. 1).
[6] Recomandarea 2006/962/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind competentele fundamentale in procesul de invatare continua (JO L 394, 30.12.2006, p. 10).
[7] JO C 13, 20.1.2009, p. 3.
[8] JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
[9] JO L 312, 23.12.1995, p. 1.
[10] JO L 292, 15.11.1996, p. 2.
[11] JO L 136, 31.5.1999, p. 1.
————————————————–
ANEXA. MASURI MENTIONATE LA ARTICOLUL 3
Ca principiu director, punerea in aplicare a Anului European al Cetatenilor se va construi in jurul unei ample campanii de informare la nivelul Uniunii, care poate fi completata prin actiunile statelor membre. Actiunile Uniunii si cele nationale pot, de asemenea, sa implice societatea civila, care detine o experienta substantiala in domeniul in cauza, si alte parti interesate, cu scopul de a obtine participarea tuturor partilor-cheie. Punerea in aplicare se va efectua cu ajutorul urmatoarelor masuri:

A. INITIATIVE DIRECTE ALE UNIUNII
Finantarea se va efectua sub forma de achizitii directe de bunuri si de servicii in conditiile contractelor-cadru existente. O parte din finantare poate fi alocata pentru furnizarea de servicii lingvistice (traducere, interpretare, informare multilingva, limbajul prin semne si Braille).
Campanii de informare si promovare care includ:
– producerea si difuzarea de materiale audiovizuale si scrise care reflecta mesajele mentionate la articolul 2;
– desfasurarea de evenimente de mare vizibilitate si organizarea de forumuri pentru schimburi de experienta si de bune practici;
– adoptarea de masuri destinate difuzarii rezultatelor si sporirii vizibilitatii programelor, a actiunilor si a initiativelor Uniunii, care contribuie la realizarea obiectivelor Anului European al Cetatenilor;
– infiintarea unui site internet de informatii pe Europa (http://europa.eu/index_ro.htm) care este dedicat actiunilor puse in aplicare in contextul Anului European al Cetatenilor;
– includerea unor informatii privind Anul European al Cetatenilor in buletinele informative, brosurile, materialul informativ si site-urile institutiilor de invatamant si ale asociatiilor, ale organizatiilor neguvernamentale si ale sindicatelor.

B. COFINANTAREA INITIATIVELOR UNIUNII
Programele Uniunii, cum ar fi Programul “Europa pentru cetateni” 2007-2013, ar putea fi utilizate pentru cofinantarea unor activitati desfasurate in cadrul Anului European al Cetatenilor. Alte programe, precum programul specific “Drepturi fundamentale si cetatenie” 2007-2013, ca parte a programului general “Drepturi fundamentale si justitie”, vor oferi informatii despre drepturile cetatenilor Uniunii cu titlu de criteriu prioritar pentru proiecte.

C. INITIATIVE CARE NU BENEFICIAZA DE NICIUN SPRIJIN FINANCIAR DIN PARTEA UNIUNII
Uniunea va acorda sprijin nefinanciar, inclusiv autorizarea in scris pentru utilizarea etichetei, dupa ce aceasta a fost conceputa, si a altor materiale asociate Anului European al Cetatenilor, unor initiative intreprinse de organizatii publice sau private, in masura in care acestea pot furniza Comisiei garantii ca initiativele respective sunt sau vor fi intreprinse in cursul anului 2013 si pot contribui semnificativ la realizarea obiectivelor Anului European al Cetatenilor.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close