Modificarea Legii privind amenajarea teritoriului si urbanismul

In M. Of. nr. 845 din 13 decembrie 2012 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 85/2012 pentru modificarea alin. (1^3) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul.

Din cuprins:
Avand in vedere rolul pe care documentatiile de urbanism il au in asigurarea conditiilor de dezvoltare durabila, competitivitate economica si fundamentare a proiectelor ce vor fi finantate in perioada 2014 – 2020, perioada pentru care Comisia Europeana accentueaza importanta dimensiunii teritoriale si a existentei unor strategii integrate, este necesar sa se asigure termene suficiente in care autoritatile locale sa elaboreze si sa actualizeze documentatiile de urbanism.
Intrucat datorita termenelor impuse prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 7/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, precum si datorita lipsei resurselor financiare necesare, numeroase municipii si orase se afla in imposibilitatea legala de a mai avea planuri urbanistice generale in vigoare,
luand in considerare faptul ca aceasta situatie va conduce la intarzieri sau chiar la un blocaj major in procesul de autorizare a lucrarilor de constructii pentru toate unitatile administrativ-teritoriale din Romania, cu consecinte si efecte negative inclusiv asupra dezvoltarii economice si a crearii locurilor de munca,
in considerarea faptului ca datorita lipsei de resurse financiare ale autoritatilor publice locale pentru elaborarea planurilor de urbanism generale, precum si datorita dificultatilor intampinate in demararea procedurilor de achizitie publica pentru elaborare, precum si a duratei prelungite in avizarea si aprobarea acestora, in prezent 42% din localitatile urbane si rurale au planurile de urbanism expirate si doar 25% au termenul de valabilitate prelungit,
neadoptarea unor masuri urgente in vederea reglementarii acestei situatii va avea un impact negativ asupra dezvoltarii armonioase si durabile a teritoriului national si ar conduce la reale dificultati in ceea ce priveste o functionare optima a activitatii autoritatilor administratiei publice de specialitate.
Avand in vedere necesitatea asigurarii unor termene in care autoritatile publice locale sa isi actualizeze planurile de urbanism general care vor fundamenta investitiile publice ce se vor finanta din fonduri europene in perioada de programare 2014 – 2020, tinand seama de actuala situatie economica nationala si internationala si de faptul ca este imperios ca autoritatile publice locale sa aiba toate instrumentele de gestionare durabila si competitiva a teritoriului localitatilor si de necesitatea evitarii oricarei masuri neatractive care ar putea indeparta investitorii,
in considerarea faptului ca elementele mentionate vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

ART. I
Alineatul (1^3) al articolului 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 373 din 10 iulie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
“(1^3) Termenul de valabilitate a Planului urbanistic general poate fi prelungit cu maximum 3 ani, prin hotarare a consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucuresti, pana la intrarea in vigoare a noului plan urbanistic general.”
ART. II
Termenul de valabilitate a planurilor de urbanism generale elaborate si aprobate pana in anul 2003, pentru care, la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, a fost initiata procedura de elaborare/actualizare, precum si cele pentru care nu a fost initiata procedura de elaborare/actualizare poate fi prelungit prin hotarare a consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucuresti pana la data aprobarii, in conditiile legii, a noii documentatii de urbanism, dar nu mai tarziu de 30 decembrie 2015.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close