DCC referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 142 alin. (4) din Codul de procedura fiscala

In M. Of. nr. 842 din 13 decembrie 2012 a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale nr. 827/2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 142 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala.

Din cuprins:
Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 142 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, exceptie ridicata de Societatea Comerciala Getica Trans – S.R.L. din Deva in Dosarul nr. 4.017/97/2011 al Tribunalului Hunedoara – Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal. Exceptia formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 721D/2012.
La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare este legal indeplinita.
Cauza fiind in stare de judecata, presedintele acorda cuvantul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate. In acest sens, face referire la Decizia Curtii Constitutionale nr. 2/2010.

CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:
Prin Incheierea din 14 martie 2012, pronuntata in Dosarul nr. 4.017/97/2011, Tribunalul Hunedoara – Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 142 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, exceptie ridicata de Societatea Comerciala Getica Trans – S.R.L. din Deva intr-o cauza referitoare la procedura insolventei.
In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autoarea acesteia sustine ca prin neperimarea executarii silite a creantelor fiscale se ajunge la o incalcare a dreptului de proprietate al debitorului si implicit a prevederilor art. 1 din Protocolul aditional la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale. Efectele prelungirii la nesfarsit a executarii silite au consecinte devastatoare pentru contribuabilul roman, deoarece majorarile si penalitatile curg pana la finalizarea actului de executare, dreptul de proprietate al debitorului fiind grav afectat. De asemenea, sunt incalcate si prevederile art. 6 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, precum si cele ale art. 11 si 20 din Constitutie.
Tribunalul Hunedoara – Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata.
Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.
Avocatul Poporului arata ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata. Prin dispozitiile criticate se consacra, in materia executarii creantelor fiscale, un regim derogatoriu de la dreptul comun, prin aceea ca se prevede neperimarea executarii silite a acestor creante. Aceasta derogare de la dreptul comun este in deplin acord cu Legea fundamentala, care, la art. 126 alin. (2), prevede ca “competenta instantelor judecatoresti si procedura de judecata sunt prevazute numai prin lege”, legiuitorul fiind astfel indreptatit sa stabileasca norme de procedura speciale, derogatorii de la regulile generale, determinate de anumite situatii speciale. In cazul de fata, situatia speciala a fost determinata de faptul ca obiectul executarii silite il constituie incasarea creantelor fiscale ce constituie surse ale bugetului de stat, ceea ce reprezinta un interes general.
Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:
Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.
Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile art. 142 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu urmatorul cuprins: “Executarea silita a creantelor fiscale nu se perimeaza.”
In sustinerea neconstitutionalitatii acestor dispozitii, autoarea exceptiei invoca prevederile constitutionale ale art. 11 referitor la dreptul international si dreptul intern si art. 20 referitor la tratatele internationale privind drepturile omului. De asemenea, sunt invocate prevederile art. 6 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale si cele ale art. 1 din Protocolul aditional la conventie.
Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca s-a mai pronuntat asupra constitutionalitatii dispozitiilor art. 142 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala. Astfel, prin Decizia nr. 283 din 11 martie 2008, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 435 din 10 iunie 2008, instanta de contencios constitutional a statuat ca neperimarea executarii silite a creantelor fiscale, reglementare derogatorie de la dreptul comun, este in deplin acord cu art. 126 alin. (2) din Constitutie, in temeiul caruia legiuitorul este indreptatit sa stabileasca norme de procedura derogatorii de la regulile generale, determinate de anumite situatii speciale. In cazul de fata, situatia speciala a fost determinata de faptul ca obiectul executarii silite il constituie incasarea creantelor fiscale ce constituie surse ale bugetului de stat, ceea ce reprezinta un interes general.
In legatura cu invocarea prevederilor referitoare la apararea si ocrotirea dreptului de proprietate, Curtea a retinut ca, fiind vorba de creante fiscale, acestea au o stransa legatura cu asigurarea veniturilor pentru bugetul public national. Reglementarile legale criticate vizeaza, astfel cum s-a mai aratat, realizarea veniturilor publice, fara sa se urmareasca deci ocrotirea in mod diferentiat a proprietatii private in raport cu calitatea titularilor.
De asemenea, prin Decizia nr. 513 din 8 mai 2008, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 473 din 26 iunie 2008, Curtea a retinut si ca existenta unei obligatii exprese a fiecarui cetatean de a contribui prin impozite si taxe la cheltuielile publice, prevazuta la art. 56 alin. (1) din Constitutie, si a unei obligatii a statului de a proteja interesele nationale in activitatea financiara, conform art. 135 alin. (2) lit. b) din Constitutie, sunt justificate de necesitatea asigurarii certitudinii in constituirea ritmica a resurselor financiare ale statului. Astfel, este in afara oricarei indoieli ca incasarea impozitelor si taxelor constituie sursa principala de venituri a statului, fiind una dintre expresiile cele mai evidente ale apararii intereselor nationale pe plan financiar. Numai daca dispune de aceste resurse bugetare, statul va fi in masura sa isi indeplineasca obligatiile sale fata de cetateni si agentii economici, care au fost stabilite in art. 135 alin. (2) lit. a) si b) din Constitutie.
Intrucat nu au intervenit elemente noi, de natura sa justifice reconsiderarea jurisprudentei in materie, solutia si considerentele deciziilor amintite isi pastreaza valabilitatea si in prezenta cauza.

Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art. 146 lit. d) si art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 – 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALA
In numele legii
DECIDE:

Respinge, ca neintemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 142 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, exceptie ridicata de Societatea Comerciala Getica Trans – S.R.L. din Deva in Dosarul nr. 4.017/97/2011 al Tribunalului Hunedoara – Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal.
Definitiva si general obligatorie.
Pronuntata in sedinta publica din data de 11 octombrie 2012.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close