Dispozitiile art. 151 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice sunt constitutionale

In M. Of. nr. 838 din 12 decembrie 2012 a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale nr. 956/2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 149 si 151 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Din cuprins:
Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Catalina Gliga.

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 149 si 151 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, exceptie ridicata de Sindicatul cadrelor militare disponibilizate in rezerva si in retragere, in calitate de reprezentant al membrilor sai Emil Patrascanu si Gheorghe Tutuianu, in dosarele nr. 2.326/103/2011 si nr. 2.334/103/2011 ale Curtii de Apel Bacau – Sectia I civila, de Curtea de Apel Cluj – Sectia I civila, din oficiu, in Dosarul nr. 9.354/117/2011 si de Constantin Dumitrache in Dosarul nr. 7.401/120/2011 al Curtii de Apel Ploiesti – Sectia I civila.
Dezbaterile au avut loc in sedinta publica din 25 octombrie 2012 si au fost consemnate in incheierea de la acea data, cand, avand nevoie de timp pentru a delibera, Curtea a amanat pronuntarea la data de 13 noiembrie 2012.

CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarelor, constata urmatoarele:
Prin deciziile nr. 708 din 9 aprilie 2012 si nr. 709 din 9 aprilie 2012, pronuntate in dosarele nr. 2.326/103/2011 si nr. 2.334/103/2011, Curtea de Apel Bacau – Sectia I civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 151 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
Exceptia a fost ridicata de Sindicatul cadrelor militare disponibilizate in rezerva si in retragere, in calitate de reprezentant al membrilor sai Emil Patrascanu si Gheorghe Tutuianu, cu prilejul solutionarii recursurilor formulate impotriva sentintelor civile nr. 1.281/C din 28 septembrie 2011 si nr. 1.287/C din 28 septembrie 2011, pronuntate de Tribunalul Neamt in dosarele nr. 2.326/103/2011 si nr. 2.334/103/2011.
Prin Incheierea din 15 mai 2012, pronuntata in Dosarul nr. 9.354/117/2011, Curtea de Apel Cluj – Sectia I civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 149 din Legea nr. 263/2010.
Exceptia a fost ridicata, din oficiu, de instanta de judecata cu prilejul solutionarii recursului formulat impotriva Sentintei civile nr. 839 din 26 ianuarie 2012, pronuntata de Tribunalul Cluj in Dosarul nr. 9.354/117/2011, sentinta prin care actiunea formulata de reclamantul Vasile Popa a fost respinsa ca inadmisibila, intrucat nu a fost indeplinita procedura prealabila de contestare a deciziei de pensionare la Comisia Centrala de Contestatii.
Prin Incheierea din 7 iunie 2012, pronuntata in Dosarul nr. 7.401/120/2011, Curtea de Apel Ploiesti – Sectia I civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 149 alin. (1) si (2) si art. 151 alin. (2) din Legea nr. 263/2010, exceptie ridicata de Constantin Dumitrache.
In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin, in esenta, urmatoarele:
1. Procedura administrativa prealabila reglementata de art. 149 din Legea nr. 263/2010 are, in realitate, un caracter jurisdictional, contravenind astfel dispozitiilor art. 21 alin. (4) din Constitutie. In acest sens, invoca prevederile Regulamentului Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale din 2 mai 2011 privind organizarea, functionarea si structura Comisiei Centrale de Contestatii din cadrul Casei Nationale de Pensii Publice, care reglementeaza in art. 13 si 14 procedura de solutionare a contestatiilor de catre aceasta comisie.
2. In situatia in care procedura administrativa prealabila reglementata de textele de lege criticate nu este urmata, instanta de judecata va respinge actiunea ca inadmisibila. De asemenea, neformularea contestatiilor impotriva deciziilor de pensionare in termenul legal face ca aceste decizii sa devina definitive, astfel ca modul de stabilire a pensiei nu mai poate fi supus analizei instantei de judecata, incalcandu-se, prin urmare, dispozitiile art. 21 din Constitutie.
3. Art. 151 din Legea nr. 263/2010 prevede posibilitatea atacarii in instanta a hotararilor Comisiei Centrale de Contestatii, respectiv ale comisiilor de contestatii care functioneaza in cadrul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii, dar nu se refera si la situatia cand aceste comisii nu raspund contestatiilor formulate impotriva deciziilor de pensionare in termenul de 45 de zile prevazut de art. 150 alin. (4). Astfel, procedura prealabila de contestare a deciziei de pensionare se desfasoara in fata unei unice comisii la nivel national, fapt de natura a ingreuna cu adevarat accesul la instanta intr-un termen rezonabil, fiind evident si notoriu faptul ca, raportat la numarul mare de contestatii adunate de la nivelul intregii tari in fata unui unic organism abilitat sa le solutioneze, termenul legal de solutionare nu poate fi respectat. Neavand o hotarare emisa de aceste comisii, titularul dreptului la pensie nu se poate adresa instantei de judecata. In acelasi timp, legea nu prevede posibilitatea atacarii direct in instanta a deciziilor de pensionare.
Prevederile art. 151 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 impiedica accesul liber la justitie si pentru ca, in urma emiterii hotararii Comisiei Centrale de Contestatii, “aceasta din urma admite total sau partial contestatia si retrimite dosarul pentru revizuire casei de pensii emitente initial, spre a emite o noua decizie de pensie. Impotriva acesteia, pensionarul nu poate introduce direct actiune in justitie, intrucat nu a epuizat faza procedurii prealabile. Casa de pensii poate emite o noua decizie de pensie [….]. Aceasta va fi urmata de o noua contestatie la decizia de pensie tot catre Comisia Centrala de Contestatii si asa mai departe …”
Curtea de Apel Bacau – Sectia I civila considera ca exceptia de neconstitutionalitate nu este intemeiata.
Curtea de Apel Ploiesti – Sectia I civila apreciaza ca prevederile de lege criticate nu contravin dispozitiilor art. 21 din Constitutie, intrucat alin. (4) al acestui articol se refera doar la procedurile prealabile administrative cu caracter jurisdictional, iar nu si la cele fara caracter jurisdictional, asa cum este procedura reglementata de art. 149 din Legea nr. 263/2010.
In conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actele de sesizare au fost comunicate presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.
Guvernul arata ca exceptia de neconstitutionalitate nu este intemeiata.
Avocatul Poporului considera ca prevederile de lege criticate sunt constitutionale.
Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele de vedere solicitate.

CURTEA,
examinand actele de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele intocmite de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:
Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.
Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile art. 149 si 151 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, dispozitii potrivit carora:
– Art. 149: “(1) Deciziile de pensie emise de casele teritoriale de pensii si de casele de pensii sectoriale pot fi contestate, in termen de 30 de zile de la comunicare, la Comisia Centrala de Contestatii, respectiv la comisiile de contestatii care functioneaza in cadrul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii.
(2) Procedura de examinare a deciziilor supuse contestarii reprezinta procedura administrativa prealabila, obligatorie, fara caracter jurisdictional.
(3) Comisia Centrala de Contestatii functioneaza in cadrul CNPP.
(4) Deciziile de pensie necontestate in termenul prevazut la alin. (1) sunt definitive.”;
– Art. 151: “(1) Hotararile Comisiei Centrale de Contestatii, respectiv ale comisiilor de contestatii care functioneaza in cadrul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii se comunica persoanelor in cauza si caselor teritoriale de pensii sau caselor de pensii sectoriale interesate, dupa caz, in termen de 5 zile de la adoptare.
(2) Hotararile prevazute la art. 150 alin. (3) pot fi atacate la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 30 de zile de la comunicare.
(3) Hotararile prevazute la art. 150 alin. (3) care nu au fost atacate la instantele judecatoresti in termenul prevazut la alin. (2) sunt definitive.”
Autorii exceptiei de neconstitutionalitate considera ca prevederile de lege criticate contravin urmatoarelor texte din Constitutie: art. 21 privind accesul liber la justitie si art. 44 referitor la dreptul de proprietate. De asemenea, invoca incalcarea urmatoarelor texte din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale: art. 6 privind dreptul la un proces echitabil, art. 17 referitor la interzicerea abuzului de drept si art. 18 referitor la limitarea folosirilor restrangerilor drepturilor.
Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca textele de lege criticate fac parte din cap. VIII al Legii nr. 263/2010 – “Jurisdictia asigurarilor sociale”. Prevederile acestui capitol stabilesc ca persoanele nemultumite de modul de stabilire a pensiei pot contesta deciziile de pensie emise de casele teritoriale de pensii si de casele de pensii sectoriale, in termen de 30 de zile de la comunicare, la Comisia Centrala de Contestatii, respectiv la comisiile de contestatii care functioneaza in cadrul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii. Termenul de solutionare a acestor contestatii este de 45 de zile de la data inregistrarii acestora, iar hotararile pronuntate se comunica persoanelor in cauza si caselor teritoriale de pensii sau caselor de pensii sectoriale interesate, dupa caz, in termen de 5 zile de la adoptare. Aceasta procedura are caracterul unei proceduri administrative prealabile, obligatorii, fara caracter jurisdictional.
Art. 151 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 prevede posibilitatea atacarii in instanta a hotararilor Comisiei Centrale de Contestatii, respectiv ale comisiilor de contestatii care functioneaza in cadrul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii, in termen de 30 de zile de la comunicare.
Fata de criticile formulate de autorii exceptiei de neconstitutionalitate, Curtea retine urmatoarele:
1. Critica referitoare la incalcarea prevederilor art. 21 alin. (4) din Constitutie are in vedere faptul ca, desi art. 149 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 caracterizeaza aceasta procedura ca fiind una “administrativa prealabila, obligatorie, fara caracter jurisdictional”, in realitate, din cuprinsul art. 13 si 14 din Regulamentul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale din 2 mai 2011 privind organizarea, functionarea si structura Comisiei Centrale de Contestatii din cadrul Casei Nationale de Pensii Publice, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale, al ministrului apararii nationale, al ministrului administratiei si internelor si al directorului Serviciului Roman de Informatii nr. 1.453/M.34/18.769/10.161/2011, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 318 din 9 mai 2011, reiese ca aceasta procedura are caracter jurisdictional, astfel ca obligativitatea acesteia este neconstitutionala.
Curtea constata insa ca aceasta critica nu vizeaza continutul prevederilor Legii nr. 263/2010, ci pe cel al Regulamentului Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale din 2 mai 2011. Or, potrivit dispozitiilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, Curtea Constitutionala este competenta a se pronunta doar cu privire la “neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonanta in vigoare”. Aceste dispozitii se refera la lege stricto sensu, ca act adoptat de Parlament si promulgat de Presedintele Romaniei, astfel ca nu acopera si sfera actelor administrative emise in aplicarea legilor, ce pot fi contestate insa in fata instantelor de contencios administrativ.
2. In ceea ce priveste critica potrivit careia, in cazul neparcurgerii procedurii prealabile obligatorii, titularul dreptului la pensie ar fi impiedicat de a se adresa justitiei, cu incalcarea art. 21 si, in subsidiar, a art. 44 din Constitutie, Curtea retine ca, reglementand aceasta procedura, legiuitorul a urmarit degrevarea instantelor de judecata de o mare parte a cauzelor privind drepturile de asigurari sociale prin interpunerea comisiilor de contestatii in procedura de solutionare a acestora. Astfel, pensionarii pot supune deciziile de pensii controlului comisiei de contestatii fara a mai parcurge procedura, in principiu de mai lunga durata, din fata instantelor de judecata si, numai in situatia cand nu sunt multumiti de hotararile acestei comisii, pot sa le supuna analizei instantei de judecata. O astfel de procedura nu poate fi privita ca aducand eo ipso atingere dreptului de acces liber la justitie, chiar daca are caracter obligatoriu, atat timp cat, ulterior parcurgerii sale, persoana interesata se poate adresa instantei de judecata. Prevederile art. 21 din Constitutie nu interzic existenta unei astfel de proceduri administrative prealabile si nici obligativitatea acesteia atat timp cat nu are un caracter jurisdictional.
De altfel, in acelasi sens s-a pronuntat Curtea Constitutionala si prin Decizia nr. 121 din 9 februarie 2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 149 din 8 martie 2010, in care a statuat ca “instituirea unei proceduri administrative prealabile, obligatorii, fara caracter jurisdictional nu este contrara principiului liberului acces la justitie cat timp decizia organului administrativ poate fi atacata in fata unei instante judecatoresti”.
De asemenea, Curtea Europeana a Drepturilor Omului a statuat prin Hotararea din 23 iunie 1981, pronuntata in Cauza Le Compte, Van Leuven si De Meyere contra Belgiei, paragraful 51, ori Hotararea din 26 aprilie 1995, pronuntata in Cauza Fischer contra Austriei, paragraful 28, ca imperative de suplete si eficacitate, pe deplin compatibile cu protectia drepturilor protejate de Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, pot justifica interventia prealabila a unor organe administrative care nu indeplinesc conditiile cerute de art. 6 paragraful 1 din Conventie. Ceea ce impun insa dispozitiile acestui articol conventional este ca decizia unei asemenea autoritati sa fie supusa controlului ulterior exercitat de un organ de plina jurisdictie, adica un “tribunal” in sensul Conventiei.
Faptul ca, prin neparcurgerea acestei proceduri ori prin nerespectarea termenelor legale, cel interesat ar putea pierde dreptul de acces la justitie nu este nici el de natura sa demonstreze neconstitutionalitatea procedurii administrative prealabile analizate.
Astfel, asa cum Curtea a statuat in mod constant in jurisprudenta sa, “liberul acces la justitie semnifica faptul ca orice persoana se poate adresa instantelor judecatoresti pentru apararea drepturilor, a libertatilor sau a intereselor sale legitime, iar nu faptul ca acest drept nu poate fi supus niciunei conditionari.
Mai mult, exercitarea unui drept de catre titularul sau nu poate avea loc decat cu respectarea cadrului legal stabilit de legiuitor, care, potrivit art. 126 alin. (2) din Constitutie, are legitimarea constitutionala de a stabili procedura de judecata. Aceasta implica si reglementarea unor termene, dupa a caror expirare valorificarea dreptului nu mai este posibila”.
In acest sens este Decizia nr. 1.033 din 14 septembrie 2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 722 din 29 octombrie 2010.
Prin urmare, avand in vedere cele retinute, Curtea urmeaza a respinge si aceasta critica de neconstitutionalitate ca fiind neintemeiata.
3. In continuare, analizand criticile aduse in mod special prevederilor art. 151 alin. (2) din Legea nr. 263/2010, Curtea retine ca, potrivit celor sustinute de autorii exceptiei de neconstitutionalitate, in urma emiterii hotararii Comisiei Centrale de Contestatii, “aceasta din urma admite total sau partial contestatia si retrimite dosarul pentru revizuire casei de pensii emitente initial, spre a emite o noua decizie de pensie. Impotriva acesteia, pensionarul nu poate introduce direct actiune in justitie, intrucat nu a epuizat faza procedurii prealabile”.
De asemenea, autorii exceptiei critica faptul ca art. 151 alin. (2) din Legea nr. 263/2010, prin redactarea sa restrictiva, in sensul posibilitatii de a ataca in instanta doar hotararile comisiilor de contestatii, iar nu si direct deciziile de pensionare, creeaza in fapt un obstacol pentru accesul la justitie in situatia in care aceste comisii nu raspund contestatarilor in termenul prevazut de lege.
Fata de prima critica de neconstitutionalitate, Curtea retine ca aspectele de neconstitutionalitate invocate provin dintr-o eronata interpretare a textului de lege criticat.
Astfel, este evident lacunara interpretarea potrivit careia pensionarul nu ar putea niciodata supune controlului judiciar hotararea Comisiei Centrale de Contestatii. Acest rationament omite faptul ca, desi prin hotararea pronuntata Comisia Centrala de Contestatii poate dispune recalcularea pensiei si emiterea unei noi decizii de pensionare de catre casa de pensii, totodata aceasta hotarare poate fi atacata in instanta, potrivit art. 151 alin. (2) din Legea nr. 263/2010.
De asemenea, rezultat al unei interpretari eronate pare a fi si critica referitoare la faptul ca textul de lege criticat ar bloca accesul la justitie al celor care, desi s-au adresat comisiilor de contestatii, nu au primit o hotarare de la acestea in termenul legal.
Astfel, Curtea apreciaza ca, in masura in care o persoana face dovada indeplinirii cerintelor legii de a se adresa comisiei de contestatii pentru solutionarea cererilor referitoare la drepturile de asigurari sociale si a faptului ca termenul legal pentru solutionarea si comunicarea acestora a fost depasit, instantele de judecata, in virtutea rolului lor activ prevazut de art. 129 alin. (5) din Codul de procedura civila, nu ar putea respinge ca prematura ori inadmisibila actiunea, ci ar proceda la solutionarea acesteia pe fond. Aceasta nu exclude demersul prealabil al instantei de a obtine raspunsul pe care comisia l-a dat contestatiei formulate potrivit art. 149 din Legea nr. 263/2010.
Invocarea din oficiu a exceptiei de prematuritate a actiunii in justitie nu este posibila, de vreme ce dispozitiile art. 109 alin. (3) din Codul de procedura civila prevad ca “neindeplinirea procedurii prealabile nu poate fi invocata decat de catre parat prin intampinare, sub sanctiunea decaderii”. Pe de alta parte, invocarea acestei exceptii de catre comisiile de contestatii ar echivala cu invocarea propriei culpe.
Cu toate acestea, asa cum o demonstreaza practica judiciara invocata de autorii exceptiei, unele instante de judecata interpreteaza prevederile art. 151 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 ca un obstacol de a se adresa justitiei nu doar in situatia in care contestatarul nu a parcurs procedura administrativa prealabila obligatorie, ci si in cazul in care acesta a facut toate demersurile necesare, dar comisia de contestatii nu a solutionat cererea in termenul legal. Textul de lege in discutie, prin redactarea sa lacunara, da posibilitatea unei astfel de interpretari ce are drept consecinta incalcarea dreptului fundamental de acces liber la justitie.
Curtea, prin Decizia nr. 953 din 19 decembrie 2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 53 din 23 ianuarie 2007, a statuat ca existenta oricarui impediment administrativ, care nu are o justificare obiectiva sau rationala si care ar putea pana la urma sa nege accesul liber la justitie, incalca in mod flagrant prevederile art. 21 alin. (1) – (3) din Constitutie.
Intr-adevar, prevederea dreptului de acces la justitie, in conditiile in care acesta poate fi obstructionat sau amanat fara termen din motive imputabile unui organ administrativ, poate pune in discutie afectarea acestui drept ori chiar lipsirea sa de substanta. Astfel, imprejurarile care pot aduce atingere dreptului de acces liber la justitie trebuie cautate nu doar in modul de reglementare a acestui drept, ci si in modalitatea prin care, in practica, acesta se poate realiza in functie de conditiile existente. Facand trimitere la rationamentul Curtii Europene a Drepturilor Omului statuat inca din anul 1979 in Hotararea pronuntata in Cauza Airey contra Irlandei, instanta de contencios constitutional retine ca, asemenea Conventiei pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, Constitutia Romaniei nu are ca scop sa apere drepturi teoretice sau iluzorii, ci concrete si efective.
Or, interpretarea data dispozitiilor art. 151 alin. (2) din Legea nr. 263/2010, in sensul ca acestea ar putea amana fara limita de timp realizarea drepturilor titularilor dreptului de pensie, poate fi privita, fara indoiala, ca o atingere a dreptului de care acestia trebuie sa se bucure potrivit art. 21 din Constitutie.
Curtea apreciaza ca inlaturarea oricarei posibile interpretari a legii de natura sa limiteze accesul liber la justitie se impune cu atat mai mult in contextul avut in vedere cu cat acesta priveste realizarea dreptului la pensie.
Astfel, desi pronuntate intr-un alt context, considerentele Deciziei nr. 874 din 25 iunie 2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 433 din 28 iunie 2010, au in prezenta cauza o deosebita relevanta: “Scopul pensiei este acela de a compensa in perioada pasiva a vietii persoanei asigurate contributiile varsate de catre aceasta la bugetul asigurarilor sociale de stat in temeiul principiului contributivitatii si de a asigura mijloacele de subzistenta a celor care au dobandit acest drept in conditiile legii (perioada contributiva, varsta de pensionare etc.). Astfel, statul are obligatia pozitiva de a lua toate masurile necesare realizarii acestei finalitati si de a se abtine de la orice comportament de natura a limita dreptul la asigurari sociale.
Desi sumele platite cu titlu de contributie la asigurarile sociale nu reprezinta un depozit la termen si, prin urmare, nu pot da nastere vreunui drept de creanta asupra statului sau asupra fondurilor de asigurari sociale (Decizia Curtii Constitutionale nr. 861 din 28 noiembrie 2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 45 din 22 ianuarie 2007), ele indreptatesc persoana care a realizat venituri si care a platit contributia sa la bugetul asigurarilor sociale de stat sa beneficieze de o pensie care sa reflecte nivelul veniturilor realizate in perioada activa a vietii.
Cuantumul pensiei, stabilit potrivit principiului contributivitatii, se constituie intr-un drept castigat, astfel incat diminuarea acesteia nu poate fi acceptata nici macar cu caracter temporar. Prin sumele platite sub forma contributiilor la bugetul asigurarilor sociale, persoana in cauza, practic, si-a castigat dreptul de a primi o pensie in cuantumul rezultat prin aplicarea principiului contributivitatii.”
Avand in vedere cele retinute, Curtea apreciaza ca dispozitiile art. 151 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 sunt constitutionale in masura in care se interpreteaza ca nesolutionarea contestatiilor si necomunicarea in termenul legal a hotararilor Comisiei Centrale de Contestatii, respectiv ale comisiilor de contestatii care functioneaza in cadrul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii nu impiedica accesul la justitie.

Pentru considerentele expuse, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 – 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALA
In numele legii
DECIDE:

1. Constata ca dispozitiile art. 151 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, care au format obiectul exceptiei de neconstitutionalitate ridicate de Sindicatul cadrelor militare disponibilizate in rezerva si in retragere, in calitate de reprezentant al membrilor sai Emil Patrascanu si Gheorghe Tutuianu, in dosarele nr. 2.326/103/2011 si nr. 2.334/103/2011 ale Curtii de Apel Bacau – Sectia I civila si de Constantin Dumitrache in Dosarul nr. 7.401/120/2011 al Curtii de Apel Ploiesti – Sectia I civila, sunt constitutionale in masura in care se interpreteaza ca nesolutionarea contestatiilor si necomunicarea in termenul legal a hotararilor Comisiei Centrale de Contestatii, respectiv ale comisiilor de contestatii care functioneaza in cadrul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii nu impiedica accesul la justitie.
2. Respinge, ca neintemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 149 si art. 151 alin. (1) si (3) din Legea nr. 263/2010, exceptie ridicata de Sindicatul cadrelor militare disponibilizate in rezerva si in retragere, in calitate de reprezentant al membrilor sai Emil Patrascanu si Gheorghe Tutuianu, in dosarele nr. 2.326/103/2011 si nr. 2.334/103/2011 ale Curtii de Apel Bacau – Sectia I civila, de Curtea de Apel Cluj – Sectia I civila, din oficiu, in Dosarul nr. 9.354/117/2011 si de Constantin Dumitrache in Dosarul nr. 7.401/120/2011 al Curtii de Apel Ploiesti – Sectia I civila.
Prezenta decizie se comunica celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului.
Definitiva si general obligatorie.
Pronuntata in sedinta publica din data de 13 noiembrie 2012.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close