Modificarea si completarea Normelor privind asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule

In M. Of. nr. 840 din 13 decembrie 2012 a fost publicat Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 22/2012 pentru modificarea si completarea Normelor privind asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 14/2011.

Din cuprins:
ART. I
Normele privind asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 14/2011, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 858 din 6 decembrie 2011, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 8, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“ART. 8
(1) Asiguratorii RCA au obligatia de a intocmi evidente lunare privind asigurarea obligatorie RCA.
(2) Concomitent cu virarea sumelor datorate, asiguratorii vor transmite Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, pana in ultima zi lucratoare a lunii urmatoare celei pentru care se face raportarea, atat in scris, cat si in format electronic, raportarile elaborate potrivit modelelor prezentate in anexele nr. 5, 6, 7, 8 si 10.”
2. La articolul 15, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 15
(1) Se considera ca un vehicul este asigurat, daca proprietarul acestuia are incheiat un contract de asigurare obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, cu valabilitate in limitele teritoriale prevazute la art. 1^1 pct. 7 din Legea nr. 136/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale celorlalte state semnatare ale Acordului multilateral, denumit in continuare asigurarea obligatorie de raspundere civila auto sau asigurarea obligatorie RCA.”
3. La articolul 16, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 16
(1) La incheierea asigurarii obligatorii RCA, asiguratorul este obligat sa emita asiguratului polita de asigurare obligatorie de raspundere civila a vehiculelor, denumita in continuare polita de asigurare RCA, impreuna cu vigneta si documentul international de asigurare.”
4. La articolul 16, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (3) si (4), cu urmatorul cuprins:
“(3) Pentru vehiculele pentru care se solicita asigurarea in vederea inmatricularii/inregistrarii in Romania, asiguratorii RCA au obligatia sa solicite dovada inregistrarii fiscale a vehiculului respectiv pe numele noului proprietar.
(4) Asiguratorii RCA au obligatia sa solicite toate informatiile necesare pentru evaluarea riscului, conform propriilor criterii stabilite in tariful de prima, si sa verifice corectitudinea informatiilor privind datele de identificare si tehnice ale vehiculului, precum si ale proprietarului/utilizatorului acestuia.”
5. La articolul 20, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Forma si continutul politei de asigurare RCA, documentului international de asigurare, precum si vignetei sunt prevazute in anexele nr. 1 a), 1 b) si 2.”
6. La articolul 20, alineatul (3) se abroga.
7. La articolul 20, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(4) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va aloca fiecarui asigurator nou-autorizat o serie unica, prin tragere la sorti, la sediul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, care va fi mentionata pe politele de asigurare RCA si pe vigneta.”
8. La articolul 21, alineatele (2) si (4) se abroga.
9. La articolul 24, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Limitele de despagubire stabilite de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor sunt:
a) pentru pagubele materiale produse in unul si acelasi accident, indiferent de numarul persoanelor prejudiciate, limita de despagubire se stabileste, pentru accidente produse incepand cu anul 2012, la un nivel de 1.000.000 euro, echivalent in lei la cursul de schimb al pietei valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Nationala a Romaniei;
b) pentru vatamari corporale si decese, inclusiv pentru prejudicii fara caracter patrimonial produse in unul si acelasi accident, indiferent de numarul persoanelor prejudiciate, limita de despagubire se stabileste, pentru accidente produse incepand cu anul 2012, la un nivel de 5.000.000 euro, echivalent in lei la cursul de schimb al pietei valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Nationala a Romaniei.”
10. La articolul 24, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
“(3) Limitele de despagubire vor fi revizuite din 5 in 5 ani, in functie de evolutia indicelui european al preturilor de consum (IEPC) stabilit in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2.494/95 al Consiliului din 23 octombrie 1995 privind indicii armonizati ai preturilor de consum.”
11. La articolul 26, alineatul (2), punctul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“4. prejudiciile produse ca urmare a vatamarii corporale sau decesului membrilor familiei asiguratului sau membrilor familiei conducatorului auto, cu exceptia despagubirilor solicitate de catre conducatorul auto vinovat de producerea accidentului;”.
12. La articolul 27, punctul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“2. prejudiciile produse bunurilor apartinand conducatorului vehiculului raspunzator de producerea accidentului, precum si cele produse ca urmare a vatamarii corporale sau decesului acestuia, indiferent cine solicita aceste despagubiri;”.
13. La articolul 31, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 31
(1) Pentru vehiculele care se radiaza din circulatie sau pentru care asiguratul transmite dreptul de proprietate in perioada de asigurare, prima de asigurare aferenta perioadei cuprinse intre data inceperii si data incetarii raspunderii asiguratorului RCA se calculeaza prin insumarea primelor lunare stabilite in tariful de prime al asiguratorului RCA, corespunzator numarului de luni intregi de asigurare cuprinse in perioada de valabilitate a asigurarii. Orice fractiune de luna este considerata luna intreaga.”
14. Articolul 79 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 79
Anexele nr. 1 a), 1 b), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7a), 8, 9 si 10 fac parte integranta din prezentele norme.”
15. Anexa nr. 1a) se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin.
16. Anexa nr. 2 se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin.
17. Dupa anexa nr. 9 se introduce o noua anexa, anexa nr. 10, prevazuta in anexa nr. 3 la prezentul ordin.
ART. II
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data publicarii.
ART. III
Asiguratorii, precum si directiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor vor asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close