Modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui ANAF nr. 1294/2007

In M. Of. nr. 856 din 18 decembrie 2012 a fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1951/2012 pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1294/2007 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentand creante fiscale, care se platesc de contribuabili intr-un cont unic.

Din cuprins:
ART. I
Anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1294/2007 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentand creante fiscale, care se platesc de contribuabili intr-un cont unic, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 658 din 26 septembrie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Numerele curente 7, 9, 22 si 28 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
______________________________________________________________________________
|Nr. | Denumirea creantei fiscale |Temeiul legal|
|crt.|| |
|____|_______________________________|_________________________________________|
| “7 | Impozit pe profit/plati | Art. 13 si 34 din Legea nr. 571/2003, |
|| anticipate in contul| cu modificarile si completarile|
|| impozitului pe profit anual | ulterioare |
|| datorat/datorate de persoane | |
|| juridice romane, altele decat | |
|| cele prevazute la pct. 6,| |
|| precum si de persoanele | |
|| juridice cu sediul social in | |
|| Romania, infiintate potrivit | |
|| legislatiei europene| |
|____|_______________________________|_________________________________________|
| …………………………………………………………………. |
|______________________________________________________________________________|
| 9 | Impozit pe profit datorat de | Art. 13 lit. b), c) si d) si art. 34 din|
|| persoane juridice straine,| Legea nr. 571/2003, cu modificarile si |
|| altele decat cele prevazute la| completarile ulterioare |
|| pct. 6, sau plati anticipate | |
|| in contul impozitului pe | |
|| profit anual datorate de catre| |
|| persoanele juridice straine | |
|| care desfasoara activitate| |
|| prin intermediul unui sediu | |
|| permanent in Romania| |
|____|_______________________________|_________________________________________|
| …………………………………………………………………. |
|______________________________________________________________________________|
| 22 | Impozit pe veniturile din| Art. 77 si 93 din Legea nr. 571/2003, cu|
|| premii| modificarile si completarile ulterioare |
|____|_______________________________|_________________________________________|
| …………………………………………………………………. |
|______________________________________________________________________________|
| 28 | Varsaminte din profitul net al| Ordonanta Guvernului nr. 64/2001 privind|
|| regiilor autonome | repartizarea profitului la societatile |
||| nationale, companiile nationale si |
||| societatile comerciale cu capital |
||| integral sau majoritar de stat, precum |
||| si la regiile autonome, aprobata cu|
||| modificari prin Legea nr. 769/2001, cu |
||| modificarile si completarile ulterioare”|
|____|_______________________________|_________________________________________|

2. Dupa numarul curent 28 se introduc doua noi numere curente, numerele curente 29 si 30, cu urmatorul cuprins:
______________________________________________________________________________
|Nr. | Denumirea creantei fiscale |Temeiul legal|
|crt.|| |
|____|_______________________________|_________________________________________|
|”29 | Impozit pe veniturile din| Art. 77 si 93 din Legea nr. 571/2003, cu|
|| jocuri de noroc| modificarile si completarile ulterioare |
|____|_______________________________|_________________________________________|
| 30 | Dividende de virat de catre | Ordonanta Guvernului nr. 64/2001, |
|| societatile si companiile| aprobata cu modificari prin |
|| nationale si societatile cu | Legea nr. 769/2001, cu modificarile si |
|| capital majoritar de stat| completarile ulterioare” |
|____|_______________________________|_________________________________________|

ART. II
Directia generala de reglementare a colectarii creantelor bugetare, Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, administratiile finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii, administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti, directiile generale ale finantelor publice judetene si organele fiscale din subordine vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. III
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close