Modificarea si completarea unor ordine ale ministrului finantelor publice

In M. Of. nr. 852 din 17 decembrie 2012 a fost publicat Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice nr. 1708/2012 pentru modificarea si completarea unor ordine ale ministrului finantelor publice.

Din cuprins:
ART. I
Normele privind procedura de acordare a certificatului de amanare de la plata in vama a taxei pe valoarea adaugata si de eliberare a garantiei pentru importurile de bunuri, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 500/2007, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 244 din 11 aprilie 2007, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. La articolul 1, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
“ART. 1
(1) Potrivit art. 157 alin. (4) din Codul fiscal, prin exceptare de la prevederile alin. (3) al aceluiasi articol, pana la data de 31 decembrie 2016 inclusiv nu se face plata efectiva la organele vamale de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care au obtinut certificat de amanare de la plata.”
2. La articolul 4, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
“(2) Certificatul de amanare de la plata se elibereaza pe perioada indicata de solicitant, care nu poate depasi data de 31 decembrie 2016.”
ART. II
Instructiunile de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile prevazute la art. 143 alin. (1) lit. a) – i), art. 143 alin. (2) si art. 144^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.222/2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.043 din 29 decembrie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. La articolul 2 alineatul (2), litera a) va avea urmatorul cuprins:
“a) factura, care trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 155 alin. (19) din Codul fiscal, sau, daca transportul bunurilor nu presupune o tranzactie, documentele solicitate de autoritatea vamala pentru intocmirea declaratiei vamale de export;”.
2. La articolul 4 alineatul (2), litera a) va avea urmatorul cuprins:
“a) factura, care trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 155 alin. (19) din Codul fiscal, sau, dupa caz, pentru persoanele care presteaza efectiv serviciul de transport, documentul specific de transport, daca acesta contine cel putin informatiile prevazute la art. 155 alin. (19) din Codul fiscal;”.
3. La articolul 4 alineatul (3), litera a) va avea urmatorul cuprins:
“a) factura emisa de prestator sau, dupa caz, pentru persoanele care presteaza efectiv serviciul de transport, documentul specific de transport, daca acesta contine cel putin informatiile prevazute la art. 155 alin. (19) din Codul fiscal;”.
4. La articolul 4 alineatul (6), litera b) va avea urmatorul cuprins:
“b) factura care trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 155 alin. (19) din Codul fiscal;”.
5. La articolul 4 alineatul (8), litera b) va avea urmatorul cuprins:
“b) factura care trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 155 alin. (19) din Codul fiscal;”.
6. La articolul 5 alineatul (2), litera a) va avea urmatorul cuprins:
“a) factura, care trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 155 alin. (19) din Codul fiscal sau, dupa caz, pentru persoanele care presteaza efectiv serviciul de transport, documentul specific de transport, daca acesta contine cel putin informatiile prevazute la art. 155 alin. (19) din Codul fiscal;”.
7. La articolul 5 alineatul (3), litera a) va avea urmatorul cuprins:
“a) factura emisa de prestator sau, dupa caz, pentru persoanele care presteaza efectiv serviciul de transport, documentul specific de transport, daca acesta contine cel putin informatiile prevazute la art. 155 alin. (19) din Codul fiscal;”.
8. La articolul 5 alineatul (5), litera a) va avea urmatorul cuprins:
“a) factura, care trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 155 alin. (19) din Codul fiscal;”.
9. La articolul 6 alineatul (3), litera b) va avea urmatorul cuprins:
“b) factura pentru serviciile de prelucrare efectuate, care trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 155 alin. (19) din Codul fiscal;”.
10. La articolul 6 alineatul (4), litera b) va avea urmatorul cuprins:
“b) factura pentru serviciile prestate, care trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 155 alin. (19) din Codul fiscal;”.
11. La articolul 10 alineatul (1), litera a) va avea urmatorul cuprins:
“a) factura care trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 155 alin. (19) din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si in care sa fie mentionat codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit cumparatorului in alt stat membru;”.
12. La articolul 10 alineatul (2), litera a) va avea urmatorul cuprins:
“a) factura care trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 155 alin. (19) din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, sau, daca furnizorul nu este o persoana impozabila, prin contractul de vanzare-cumparare;”.
13. La articolul 10 alineatul (3), litera a) va avea urmatorul cuprins:
“a) factura care trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 155 alin. (19) din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, mai putin codul de inregistrare in scopuri de TVA al cumparatorului in alt stat membru;”.
14. La articolul 10 alineatul (4), litera a) va avea urmatorul cuprins:
“a) autofactura prevazuta la art. 155 alin. (8) din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, in care sa fie mentionat codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit in alt stat membru al persoanei care realizeaza transferul din Romania;”.
ART. III
Normele de aplicare a scutirilor de taxa pe valoarea adaugata pentru traficul international de bunuri, prevazute la art. 144 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.218/2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.046 din 29 decembrie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 1
(1) Plasarea bunurilor in unul dintre regimurile mentionate la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1 – 7 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul fiscal, si livrarea acestora cat timp se afla sub regimul respectiv se supun conditiilor impuse de legislatia vamala.
(2) Prestarile de servicii mentionate la art. 144 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal asupra bunurilor aflate inca in unul dintre regimurile mentionate la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1 – 7 din Codul fiscal sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata in masura in care prestarea acestor servicii este autorizata de legislatia vamala.
(3) Scutirea de taxa in ceea ce priveste livrarea de bunuri plasate in unul dintre regimurile mentionate la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1, 2 si 4 – 7 din Codul fiscal va fi justificata cu:
a) contractul incheiat cu titularul regimului sau cu beneficiarul;
b) factura, care trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 155 alin. (19) din Codul fiscal;
c) documentele din care sa reiasa ca bunurile in cauza se aflau in unul dintre regimurile mai sus mentionate la momentul livrarii sau prestarii.
(4) Scutirea de taxa prevazuta la art. 144 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, pentru serviciile de transport de bunuri, se justifica de persoana impozabila care factureaza transportul, in masura in care locul prestarii serviciilor este considerat a fi in Romania in conformitate cu prevederile art. 133 din Codul fiscal si daca aceasta ar fi fost persoana obligata la plata taxei conform art. 150 alin. (1) din Codul fiscal, in cazul in care nu se aplica o scutire de taxa. Documentele pe baza carora se justifica scutirea de taxa sunt:
a) factura, care trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 155 alin. (19) din Codul fiscal sau, dupa caz, pentru persoanele care presteaza efectiv serviciul de transport, documentul specific de transport, daca acesta contine cel putin informatiile prevazute la art. 155 alin. (19) din Codul fiscal;
b) contractul incheiat cu beneficiarul;
c) documentele din care sa rezulte ca transportul este aferent livrarilor de bunuri prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1, 2 si 4 – 7 din Codul fiscal sau este efectuat in locatiile prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1, 2 si 4 – 7 din Codul fiscal, pentru bunurile aflate in regimurile sau in situatiile prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1, 2 si 4 – 7 din Codul fiscal;
d) documentele specifice de transport in functie de tipul transportului sau copii de pe aceste documente, dupa caz.
(5) Daca locul serviciului de transport de bunuri este in Romania si beneficiarul ar fi persoana obligata la plata taxei conform art. 150 din Codul fiscal, daca operatiunea nu ar fi scutita, acesta justifica scutirea de taxa prevazuta la art. 144 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, pentru serviciile de transport, cu:
a) factura emisa de prestator sau, dupa caz, pentru persoanele care presteaza efectiv serviciul de transport, documentul specific de transport, daca acesta contine cel putin informatiile prevazute la art. 155 alin. (19) din Codul fiscal;
b) contractul incheiat cu prestatorul;
c) documentele din care sa rezulte ca transportul este aferent livrarilor de bunuri prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1, 2 si 4 – 7 din Codul fiscal ori este efectuat in locatiile prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1, 2 si 4 – 7 din Codul fiscal, pentru bunurile aflate in regimurile sau in situatiile prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1, 2 si 4 – 7 din Codul fiscal;
d) documentele specifice de transport in functie de tipul transportului sau copii de pe aceste documente, dupa caz.
Daca beneficiarul nu poate justifica scutirea de taxa, operatiunile vor fi considerate taxabile. In cazul in care sunt achizitii intracomunitare de servicii, vor fi aplicate prevederile specifice de declarare a acestor operatiuni.
(6) Scutirea de taxa prevazuta la art. 144 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, pentru serviciile accesorii transportului aferent livrarilor prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1, 2 si 4 – 7 din Codul fiscal ori efectuat in locatiile prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1, 2 si 4 – 7 din Codul fiscal, pentru bunurile aflate in regimurile sau in situatiile prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1, 2 si 4 – 7 din Codul fiscal, se justifica de catre prestatorul serviciilor, in masura in care locul prestarii serviciilor este considerat a fi in Romania, in conformitate cu prevederile art. 133 din Codul fiscal, si daca acesta ar fi fost persoana obligata la plata taxei conform art. 150 alin. (1) din Codul fiscal, in cazul in care nu se aplica o scutire de taxa. Documentele pe baza carora se justifica scutirea de taxa sunt:
a) contractul incheiat cu beneficiarul;
b) factura, care trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 155 alin. (19) din Codul fiscal;
c) documentele din care sa rezulte ca sunt servicii accesorii unui transport aferent livrarilor de bunuri prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1, 2 si 4 – 7 din Codul fiscal ori efectuat in locatiile prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1, 2 si 4 – 7 din Codul fiscal, pentru bunurile aflate in regimurile sau in situatiile prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1, 2 si 4 – 7 din Codul fiscal.
(7) Daca locul serviciilor accesorii transportului aferent livrarilor de bunuri prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1, 2 si 4 – 7 din Codul fiscal sau efectuat in locatiile prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1, 2 si 4 – 7 din Codul fiscal, pentru bunurile aflate in regimurile ori in situatiile prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1, 2 si 4 – 7 din Codul fiscal, este considerat a fi in Romania, in conformitate cu prevederile art. 133 din Codul fiscal, scutirea de taxa prevazuta la art. 144 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal se justifica de beneficiarul serviciilor, daca acesta ar fi persoana obligata la plata taxei conform art. 150 din Codul fiscal, in situatia in care operatiunea nu ar fi scutita, pe baza urmatoarelor documente:
a) contractul incheiat cu prestatorul serviciilor;
b) factura emisa de prestator;
c) documentele din care sa rezulte ca serviciile sunt accesorii unui transport aferent livrarilor de bunuri prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1, 2 si 4 – 7 din Codul fiscal sau efectuat in locatiile prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1, 2 si 4 – 7 din Codul fiscal, pentru bunurile aflate in regimurile ori in situatiile prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1, 2 si 4 – 7 din Codul fiscal.
Daca beneficiarul nu poate justifica scutirea de taxa, operatiunile vor fi considerate taxabile. In cazul in care sunt achizitii intracomunitare de servicii, vor fi aplicate prevederile specifice de declarare a acestor operatiuni.
(8) Scutirea de taxa prevazuta la art. 144 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, pentru alte prestari de servicii aferente livrarilor de bunuri prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1, 2 si 4 – 7 din Codul fiscal sau efectuate in locatiile prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1, 2 si 4 – 7 din Codul fiscal, pentru bunurile aflate in regimurile ori in situatiile prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1, 2 si 4 – 7 din Codul fiscal, se justifica de catre prestatorul serviciilor, in masura in care locul prestarii serviciilor este considerat a fi in Romania, in conformitate cu prevederile art. 133 din Codul fiscal, si daca acesta ar fi fost persoana obligata la plata taxei conform art. 150 alin. (1) din Codul fiscal, in cazul in care nu se aplica o scutire de taxa. Documentele pe baza carora se justifica scutirea de taxa sunt:
a) contractul incheiat cu beneficiarul;
b) factura care trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 155 alin. (19) din Codul fiscal;
c) documentele din care sa rezulte ca prestarile de servicii efectuate sunt aferente livrarilor de bunuri prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1, 2 si 4 – 7 din Codul fiscal ori sunt efectuate in locatiile prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1, 2 si 4 – 7 din Codul fiscal, pentru bunurile aflate in regimurile sau in situatiile prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1, 2 si 4 – 7 din Codul fiscal.
(9) Daca locul altor servicii aferente livrarilor de bunuri prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1, 2 si 4 – 7 din Codul fiscal sau efectuate in locatiile prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1, 2 si 4 – 7 din Codul fiscal, pentru bunurile aflate in regimurile ori in situatiile prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1, 2 si 4 – 7 din Codul fiscal, este considerat a fi in Romania, in conformitate cu prevederile art. 133 din Codul fiscal, scutirea de taxa prevazuta la art. 144 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal se justifica de beneficiarul serviciilor, daca acesta ar fi persoana obligata la plata taxei conform art. 150 din Codul fiscal, in situatia in care operatiunea nu ar fi scutita de taxa, pe baza urmatoarelor documente:
a) contractul incheiat cu prestatorul serviciilor;
b) factura emisa de prestator;
c) documentele din care sa rezulte ca prestarile de servicii sunt aferente livrarilor de bunuri prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1, 2 si 4 – 7 din Codul fiscal sau sunt efectuate in locatiile prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1, 2 si 4 – 7 din Codul fiscal, pentru bunurile aflate in regimurile ori in situatiile prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1, 2 si 4 – 7 din Codul fiscal.
Daca beneficiarul nu poate justifica scutirea de taxa, operatiunile vor fi considerate taxabile. In cazul in care sunt achizitii intracomunitare de servicii, vor fi aplicate prevederile specifice de declarare a acestor operatiuni.”
2. Dupa articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1^1, cu urmatorul cuprins:
“ART. 1^1
(1) Prin plasare in zona libera/antrepozitul liber se intelege introducerea de bunuri comunitare si necomunitare in zona libera/antrepozitul liber in vederea depozitarii si comercializarii ulterioare, daca sunt inscrise in evidenta operativa prevazuta la cap. V din Normele tehnice privind aplicarea uniforma a reglementarilor vamale in zonele libere si antrepozitele libere, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 7.394/2007, denumite in continuare Normele tehnice.
(2) In conformitate cu prevederile art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 3 si lit. b) din Codul fiscal, in cazul bunurilor necomunitare sunt scutite de TVA:
a) plasarea bunurilor in zona libera/antrepozitul liber. Justificarea scutirii de TVA la introducerea bunurilor necomunitare in zona libera/antrepozitul liber se realizeaza de operatorii zonelor libere/antrepozitelor libere cu documentele prevazute in sectiunea 8.1 a Normelor tehnice, ca, de exemplu, CMR, foaie de parcurs, bon de livrare, manifest, nota de livrare sau mesaj informatic, cu conditia ca acestea sa furnizeze toate informatiile necesare identificarii marfurilor, precum si prin documentele vamale existente la plasarea acestor marfuri in zona libera/antrepozitul liber, in cazul in care aceste documente exista. Documentele prezentate de catre operatori vor fi diferite in functie de specificul fiecarei operatiuni si de modul de transport al bunurilor;
b) livrarile efectuate in interiorul zonei libere/antrepozitului liber. Furnizorii justifica scutirea de TVA cu informatiile inscrise in evidenta operativa intocmita in forma agreata si aprobata de autoritatea vamala conform Normelor tehnice si care atesta faptul ca bunurile nu au fost puse in libera circulatie pe teritoriul comunitar.
(3) In conformitate cu prevederile art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Codul fiscal in cazul bunurilor comunitare care sunt transportate din alt stat membru in zona libera/antrepozitul liber, este scutita de TVA achizitia intracomunitara de bunuri cu conditia ca persoana care realizeaza achizitia intracomunitara de bunuri sa faca dovada, in termen de maximum 90 de zile de la data la care intervine exigibilitatea achizitiei intracomunitare, ca bunurile respective au fost livrate intracomunitar in regim de scutire de TVA conform art. 143 alin. (2) din Codul fiscal sau au fost exportate in regim de scutire de TVA conform prevederilor art. 143 alin. (1) lit. a) sau b) din Codul fiscal. Operatiunea constand in livrarea intracomunitara a bunurilor sau in exportul bunurilor trebuie realizata de persoana care a achizitionat intracomunitar bunurile respective. Nu se aplica scutirea de TVA pentru alte livrari ulterioare achizitiei intracomunitare ale bunurilor respective decat livrarea intracomunitara sau exportul.
(4) In conformitate cu prevederile art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Codul fiscal, in cazul bunurilor comunitare transportate din Romania in zona libera/antrepozitul liber, sunt scutite de TVA numai livrarile efectuate in conditiile prevazute la art. 143 alin. (1) lit. a) sau b) sau la art. 143 alin. (2) din Codul fiscal, de catre persoana care le-a plasat in zona libera/antrepozitul liber. Scutirea de TVA se justifica cu:
a) evidenta operativa intocmita in forma agreata si aprobata de autoritatea vamala conform Normelor tehnice;
b) documentele prevazute de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.222/2006 privind aprobarea Instructiunilor de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile prevazute la art. 143 alin. (1) lit. a) – i), art. 143 alin. (2) si art. 144^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru justificarea scutirii de TVA prevazute de art. 143 alin. (2), respectiv art. 143 alin. (1) lit. a) si b) din Codul fiscal pentru livrarea intracomunitara de bunuri si pentru export.
(5) Scutirea de TVA prevazuta la art. 144 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal pentru servicii prestate asupra bunurilor aflate in zona libera/antrepozitul liber se aplica pentru urmatoarele servicii:
a) transportul de bunuri in interiorul zonei libere/antrepozitului liber;
b) serviciile accesorii transportului de bunuri efectuate in interiorul zonei libere/antrepozitului liber;
c) serviciile mentionate in anexa 2 la norme, efectuate in interiorul zonei libere/antrepozitului liber.
(6) Scutirea de taxa prevazuta la alin. (5) se aplica daca locul prestarii serviciilor este considerat a fi in Romania in conformitate cu prevederile art. 133 din Codul fiscal, indiferent daca bunurile au statut comunitar sau necomunitar. Scutirea de TVA se justifica de catre persoana care ar fi obligata la plata taxei conform art. 150 din Codul fiscal daca nu s-ar aplica scutirea de taxa, respectiv de catre prestatorul serviciilor sau, dupa caz, de catre beneficiarul acestora, cu:
a) factura, care trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 155 alin. (19) din Codul fiscal sau, dupa caz, pentru persoanele care presteaza efectiv serviciul de transport, documentul specific de transport, daca acesta contine cel putin informatiile prevazute la art. 155 alin. (19) din Codul fiscal;
b) contractul incheiat pentru prestarea serviciilor;
c) documentele specifice de transport in functie de tipul transportului sau copii de pe aceste documente, dupa caz, in cazul serviciilor de transport;
d) documentele pe baza carora s-a facut plasarea bunurilor in zona libera/antrepozitul liber si/sau care sunt inscrise in evidentele operative ale operatorilor in conformitate cu sectiunile 8.1 si 8.2 ale Normelor tehnice sau, dupa caz, copii de pe acestea.
(7) Scutirea de TVA prevazuta la art. 144 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal pentru prestarile de servicii aferente livrarilor de bunuri prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Codul fiscal se aplica daca locul prestarii serviciilor este considerat a fi in Romania in conformitate cu prevederile art. 133 din Codul fiscal, indiferent daca bunurile au statut comunitar sau necomunitar. Scutirea de TVA se justifica de catre persoana care ar fi obligata la plata taxei conform art. 150 din Codul fiscal daca nu s-ar aplica scutirea de taxa, respectiv de catre prestatorul serviciilor sau, dupa caz, de catre beneficiarul acestora, cu:
a) factura, care trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 155 alin. (19) din Codul fiscal sau, dupa caz, pentru persoanele care presteaza efectiv serviciul de transport, documentul specific de transport, daca acesta contine cel putin informatiile prevazute la art. 155 alin. (19) din Codul fiscal;
b) documentele din care sa rezulte ca serviciul prestat este aferent livrarilor de bunuri prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Codul fiscal;
c) documentele specifice de transport in functie de tipul transportului sau copii de pe aceste documente, dupa caz, in cazul serviciilor de transport.
(8) In situatiile prevazute la alin. (6) si (7), daca beneficiarul nu poate justifica scutirea de taxa, operatiunile vor fi considerate taxabile. In cazul in care sunt achizitii intracomunitare de servicii, vor fi aplicate prevederile specifice de declarare a acestor operatiuni.”
3. La articolul 2 alineatul (11), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“b) pentru toate livrarile efectuate, sa emita factura mentionata la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal, care trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 155 alin. (19) din Codul fiscal.”
4. In anexa 1 la norme, la punctul 54 litera i), punctul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“2. autofactura mentionata la art. 155 alin. (8) din Codul fiscal, in cazul transferului de bunuri in alt stat membru in sensul art. 128 alin. (10) din Codul fiscal;”.
5. In anexa 1 la norme, partea introductiva a punctului 64 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“64. Cand plasarea bunurilor in regim de antrepozit este facuta in cadrul unei livrari de bunuri in Romania, factura furnizorului trebuie sa contina, in plus fata de elementele mentionate la art. 155 alin. (19) din Codul fiscal, urmatoarele elemente specifice:”.
6. In anexa 1 la norme, partea introductiva a punctului 65 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“65. Pentru livrarile de bunuri ce raman in regimul de antrepozit de TVA ce pot fi scutite de taxa conform art. 144 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, factura emisa de furnizorul de bunuri trebuie sa contina, in plus fata de elementele mentionate la art. 155 alin. (19) din Codul fiscal, urmatoarele elemente specifice:”.
7. In anexa 1 la norme, partea introductiva a punctului 66 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“66. Pentru prestarile de servicii efectuate inainte ca bunurile sa fie plasate in regim de antrepozit de TVA ce pot fi scutite de taxa conform art. 144 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, factura emisa de furnizorul de servicii trebuie sa contina, in plus fata de elementele mentionate la art. 155 alin. (19) din Codul fiscal, urmatoarele elemente specifice:”.
8. In anexa 1 la norme, partea introductiva a punctului 67 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“67. Pentru prestarile de servicii facute asupra bunurilor cat timp acestea raman in regimul de antrepozit si care pot fi scutite de taxa conform art. 144 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, factura emisa de furnizorul de servicii trebuie sa contina, in plus fata de elementele mentionate la art. 155 alin. (19) din Codul fiscal, urmatoarele elemente specifice:”.
ART. IV
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare la 1 ianuarie 2013.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close