Afla care sunt garantiile pe care bancile le pot cere la contractarea unui credit

In Monitorul Oficial nr. 865 din 20 decembrie 2012 a fost poublicat Regulamentul nr. 16/2012 al Bancii Nationale a Romaniei privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si determinarea si utilizarea ajustarilor prudentiale de valoare.

In cadrul actului normativ se arata:

Prezentul regulament se aplica, la nivel individual, institutiilor de credit, persoane juridice romane, si sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit din state terte, care, pentru toate/o parte dintre creditele/plasamentele definite potrivit prezentului regulament, determina cerinte minime de capital pentru riscul de credit, la nivel individual, potrivit abordarii standard.

In scopul realizarii operatiunii de clasificare a creditelor/plasamentelor, imprumutatorii urmaresc sa dispuna de o imagine cat mai fidela, la momentul respectiv, a performantei financiare a debitorilor lor.

Performanta financiara a debitorilor se incadreaza in categorii care se noteaza de la A la E, in ordinea descrescatoare a calitatii acesteia.

Diminuarea expunerilor pe baza garantiilor

Garantiile care pot fi luate in considerare de catre imprumutatori in vederea diminuarii expunerii fata de debitor sunt cele prevazute in anexa nr. 2, precum si alte garantii reale, in conformitate cu normele interne ale imprumutatorilor.

Gajul general, garantiile constituite asupra bunurilor viitoare, precum si titlurile emise de debitor sau de catre orice entitate din grupul din care acesta face parte nu pot fi luate in considerare de catre imprumutatori in vederea diminuarii expunerii fata de debitor.

Garantiile care au ca obiect drepturi de creanta pot fi luate in considerare in vederea diminuarii expunerii fata de debitor numai in conditiile in care sunt indeplinite cerintele legale in vigoare privind garantiile reale mobiliare.

Politele de asigurare care au ca obiect garantarea/preluarea riscului de neplata se asimileaza scrisorilor de garantie emise de institutiile de credit si, in consecinta, pot fi luate in considerare de imprumutatori in calitate de diminuator de risc de credit, in situatia in care sunt indeplinite concomitent urmatoarele conditii:

 • au caracteristici similare celor impuse scrisorilor de garantie emise de institutiile de credit (care trebuie sa fie directe, exprese, irevocabile si neconditionate);
 • riscul de credit a fost transferat in afara grupului imprumutatorului prin intermediul operatiunilor de asigurare/ reasigurare incheiate cu societati de asigurare/reasigurare, iar societatile de asigurare/reasigurare din afara grupului, care au preluat riscul, respecta cerintele prevazute de standardele comunitare in materie (sau de standarde aplicabile societatilor de asigurare/reasigurare, pe care, in urma analizei efectuate, imprumutatorul le considera in mod justificat echivalente standardelor comunitare). In cazul in care riscul de credit a fost partial transferat, calitatea de diminuator de risc de credit a politei de asigurare poate fi luata in considerare numai pentru partea transferata;
 • normele interne ale imprumutatorului prevad un coeficient de maximum 0,8 pentru deducerea din expunerea acestuia fata de debitor, precum si modalitatea de determinare a calitatii societatilor de asigurare/reasigurare emitente si a nivelului coeficientilor pentru fiecare astfel de emitent/categorie de emitenti.

Garantiile directe, exprese, irevocabile si neconditionate acordate de fondurile de garantare a creditelor (FGC) din Romania prin intermedierea resurselor alocate in acest sens de autoritatile centrale si pentru care acestea isi asuma raspunderea pot fi considerate garantii directe, exprese, irevocabile si neconditionate emise de stat, daca:

 • fondurile alocate sunt efectiv transferate FGC de autoritatile centrale; si
 • FGC demonstreaza imprumutatorului ca dispun de o gestiune care sa evidentieze distinct respectivele fonduri, iar acestea sunt utilizate doar pentru garantarea riscurilor aferente.

Clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si determinarea si utilizarea ajustarilor prudentiale de valoare

Creditele inregistrate de imprumutatori fata de debitorii din afara sectorului institutiilor de credit se clasifica in urmatoarele categorii:

 • standard;
 • in observatie;
 • substandard;
 • indoielnic;
 • pierdere.

Creditele/Plasamentele inregistrate de imprumutatori fata de institutiile de credit se clasifica numai in categoria „standard“ sau „pierdere“.

Cerinte de natura informationala

Imprumutatorii trebuie sa dispuna de metode adecvate de organizare a informatiei si de proceduri, care sa asigure indeplinirea cerintelor necesare realizarii obiectivelor vizate.

In particular, printre cerintele a caror indeplinire trebuie asigurata de metodele si procedurile mentionate, imprumutatorii trebuie sa aiba in vedere urmatoarele cerinte:

 • identificarea tuturor debitorilor fata de care imprumutatorul inregistreaza credite/plasamente si a tuturor operatiunilor, reprezentand credite/plasamente si garantii aferente, desfasurate cu fiecare dintre acestia;
 • identificarea din cadrul sumelor inregistrate in conturile de credite/plasamente, in conturile de garantii si in conturile in care sunt inregistrate ajustarile pentru deprecierea creditelor/ plasamentelor, prevazute in anexa nr. 1, a tuturor extraselor aferente unei anumite operatiuni;
 • identificarea/determinarea, pentru fiecare dintre extrasele de la lit. b), a tuturor atributelor necesare pentru realizarea operatiunilor privind clasificarea creditelor/plasamentelor, precum si determinarea si utilizarea ajustarilor prudentiale de valoare, cum ar fi, de exemplu: serviciul datoriei, categoria de performanta financiara a debitorului, daca s-au initiat sau nu proceduri judiciare – in cazul extraselor din conturile de credite/plasamente, ori coeficientul de ajustare – in cazul extraselor din conturile de garantii.

Sursa: Infolegal

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close