Regulamentul de organizare si functionare al Comitetului pentru probleme profesionale al Camerei Consultantilor Fiscali

In M. Of. nr. 875 din 21 decembrie 2012 a fost publicata Hotararea Camerei Consultantilor Fiscali nr. 13/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Comitetului pentru probleme profesionale al Camerei Consultantilor Fiscali.

Din cuprins:
ART. 1
Se aproba Regulamentul de organizare si functionare al Comitetului pentru probleme profesionale al Camerei Consultantilor Fiscali, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
ART. 2
Comitetul pentru probleme profesionale al Camerei Consultantilor Fiscali va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
ART. 3
Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1

REGULAMENT
de organizare si functionare al Comitetului pentru probleme profesionale al Camerei Consultantilor Fiscali

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

ART. 1
Comitetul pentru probleme profesionale al Camerei Consultantilor Fiscali, denumit in continuare Comitetul, este constituit si functioneaza permanent, in conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare si functionare al Camerei Consultantilor Fiscali, aprobat prin Hotararea Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali nr. 6/2012.
ART. 2
Comitetul functioneaza in cadrul Camerei Consultantilor Fiscali si isi exercita atributiile in limitele competentelor stabilite prin prezentul regulament.

CAPITOLUL II
Misiune si atributii

ART. 3
Comitetul urmareste identificarea problemelor si solutiilor ce vizeaza reglementarea profesiei de consultant fiscal si relatiile Camerei Consultantilor Fiscali cu membrii acesteia, cu institutiile si autoritatile publice cu responsabilitati in dezvoltarea profesiei, precum si cu organizatiile, asociatiile si cu orice alte entitati nationale si internationale care activeaza in domenii ce interfereaza cu domeniul de activitate al Camerei Consultantilor Fiscali.
ART. 4
Comitetul are urmatoarele atributii:
a) promoveaza in randul membrilor Camerei Consultantilor Fiscali principiile, regulile si standardele profesionale elaborate de Camera Consultantilor Fiscali, Confederatia Fiscala Europeana si Uniunea Profesiilor Liberale din Romania;
b) asigura colaborarea cu organismele si cu organizatiile profesionale, nationale si internationale, din domeniul sau din domeniile conexe activitatii de consultanta fiscala;
c) analizeaza, evalueaza si propune solutii la problemele identificate in exercitarea profesiei de consultant fiscal ori semnalate Comitetului;
d) elaboreaza propuneri de perfectionare a cadrului legislativ in domeniul consultantei fiscale;
e) propune activitati de promovare a profesiei de consultant fiscal in randul contribuabililor;
f) efectueaza, pe baza de sondaje in randul membrilor Camerei, rapoarte cu privire la exercitarea profesiei si la problemele acesteia;
g) promoveaza in randurile membrilor Camerei Consultantilor Fiscali activitatile si sustinerile delegatilor la conferintele organizate de Confederatia Fiscala Europeana si la alte evenimente oficiale, interne si internationale;
h) alte atributii stabilite de catre Biroul permanent si Consiliul superior al Camerei Consultantilor Fiscali.

CAPITOLUL III
Modul de desfasurare al dezbaterilor tehnice din cadrul sedintelor Comitetului pentru probleme profesionale al Camerei Consultantilor Fiscali

ART. 5
Comitetul isi desfasoara activitatea cu respectarea principiilor transparentei, obiectivitatii si impartialitatii.
ART. 6
Comitetul emite luari de pozitie pentru orice aspect din domeniul sau de atributii si care face obiectul dezbaterilor in cadrul sedintelor Comitetului, pe care le inainteaza Consiliului superior impreuna cu propuneri de solutionare a problemelor analizate.

CAPITOLUL IV
Componenta, reguli de organizare si functionare, sanctiuni

ART. 7
Comitetul este format din 11 membri, inclusiv presedintele si vicepresedintii, a caror candidatura este aprobata sau sunt numiti de catre Consiliul superior. Membrii Comitetului trebuie sa aiba calitatea de consultant fiscal atribuita de catre Camera Consultantilor Fiscali. Pot fi membri ai Comitetului atat consultantii fiscali activi, cat si consultantii fiscali inactivi.
ART. 8
Comitetul, in functie de temele incluse pe ordinea de zi, poate invita la sedintele sale si alti membri ai Camerei Consultantilor Fiscali, precum si specialisti din domeniile de interes.
ART. 9
Coordonarea activitatilor Comitetului este asigurata de un presedinte si 2 vicepresedinti, numiti de Consiliul superior.
ART. 10
Pentru a facilita desfasurarea activitatii Comitetului si a dezbaterilor privind problemele ce pot aparea in domeniul sau de competenta, se pot constitui grupuri de lucru.
ART. 11
Comitetul se intalneste, de regula, o data pe luna in sedinta ordinara, condusa de presedinte sau, in lipsa acestuia, de unul dintre vicepresedinti desemnat de presedintele Comitetului. Desemnarea se face cu respectarea principiului alternantei. Comitetul se poate intruni si ad-hoc, ori de cate ori este nevoie pentru emiterea unor luari de pozitie.
ART. 12
Convocarea Comitetului se face prin posta electronica sau prin telefon, cu cel putin 5 zile calendaristice inaintea sedintelor ordinare, respectiv cu cel putin o zi calendaristica inaintea sedintelor ad-hoc.
ART. 13
Secretariatul Comitetului este asigurat de catre unul dintre membrii sai, desemnat de Comitet in conditiile prezentului regulament. Secretarul are atributia intocmirii minutelor de sedinta si transmiterea catre membrii Comitetului a materialelor de sedinta.
ART. 14
Comitetul hotaraste asupra luarilor de pozitie cu votul a doua treimi din numarul membrilor prezenti.

CAPITOLUL V
Dispozitii finale

ART. 15
Registrul cuprinzand minutele de sedinta, precum si materialele elaborate de Comitet se pastreaza de catre secretarul Comitetului.
ART. 16
Neparticiparea unui membru al Comitetului la 3 sedinte consecutive atrage excluderea sa din Comitet.
ART. 17
Regulamentul de organizare si functionare al Comitetului poate fi modificat la propunerea Comitetului, cu votul a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai si cu aprobarea Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close