Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 1156/2012 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a anumitor dispozitii din Directiva 2011/16/UE

Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 1156/2012 al Comisiei din 6 decembrie 2012 de stabilire a normelor de aplicare a anumitor dispozitii din Directiva 2011/16/UE a Consiliului privind cooperarea administrativa in domeniul fiscal

COMISIA EUROPEANA,

avand in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene,
avand in vedere Directiva 2011/16/UE a Consiliului din 15 februarie 2011 privind cooperarea administrativa in domeniul fiscal si de abrogare a Directivei 77/799/CEE [1], in special articolul 20 alineatele (1) si (3) si articolul 21 alineatul (1),
intrucat:
(1) Directiva 2011/16/UE inlocuieste Directiva 77/799/CEE a Consiliului din 19 decembrie 1977 privind asistenta reciproca acordata de autoritatile competente din statele membre in domeniul impozitarii directe [2]. S-a realizat o serie de adaptari importante ale normelor privind cooperarea administrativa in domeniul fiscal, in special in ceea ce priveste schimbul de informatii intre statele membre, cu scopul de a imbunatati eficienta si eficacitatea schimbului transfrontalier de informatii.
(2) Pentru a facilita schimbul de informatii, Directiva 2011/16/UE impune ca schimbul respectiv sa se faca pe baza unor formulare standard. In consecinta si cu scopul de a asigura caracterul adecvat al datelor schimbate si eficienta schimbului in sine, este necesar sa se stabileasca norme detaliate in acest sens pentru schimbul de informatii la cerere, schimbul spontan de informatii, notificari si feedback. Formularul folosit trebuie sa contina o serie de campuri care sa fie suficient de diversificate, astfel incat statele membre sa poata trata cu usurinta toate cazurile relevante, utilizand campurile adecvate pentru fiecare caz.
(3) In conformitate cu Directiva 2011/16/UE, informatiile trebuie sa fie comunicate, in masura in care este posibil, prin intermediul retelei comune de comunicatii (Common Communication Network – “CCN”). Pentru celelalte cazuri, trebuie precizate modalitati practice de comunicare.
(4) Masurile prevazute in prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru cooperare administrativa in domeniul fiscal,
ADOPTA PREZENTUL REGULAMENT:
Articolul 1
(1) In ceea ce priveste formularele care trebuie utilizate, “camp” inseamna un loc dintr-un formular unde pot fi introduse informatii care urmeaza sa fie schimbate in conformitate cu directiva Consiliului.
(2) Formularul care trebuie utilizat pentru cererile de informatii si de anchete administrative in conformitate cu articolul 5 din Directiva 2011/16/UE, precum si pentru comunicarile aferente de raspuns, confirmare, solicitare de informatii suplimentare, incapacitate sau refuz in conformitate cu articolul 7 din directiva mentionata trebuie sa respecte anexa I la prezentul regulament.
(3) Formularul care trebuie utilizat pentru informari spontane si pentru confirmarea acestora in conformitate cu articolele 9 si, respectiv, 10 din Directiva 2011/16/UE trebuie sa respecte anexa II la prezentul regulament.
(4) Formularul care trebuie utilizat pentru cererile de notificari administrative in conformitate cu articolul 13 alineatele (1) si (2) din Directiva 2011/16/UE si raspunsurile la acestea in conformitate cu articolul 13 alineatul (3) din directiva respectiva trebuie sa respecte anexa III la prezentul regulament.
(5) Formularul care trebuie utilizat pentru feedback in conformitate cu articolul 14 alineatul (1) din Directiva 2011/16/UE trebuie sa respecte anexa IV la prezentul regulament.
Articolul 2
(1) Rapoartele, declaratiile si alte documente mentionate in informatiile comunicate in temeiul Directivei 2011/16/UE pot fi trimise prin intermediul altor mijloace de comunicare decat reteaua CCN.
(2) Atunci cand informatiile mentionate in Directiva 2011/16/UE nu sunt transmise prin mijloace electronice prin intermediul retelei CCN si cu exceptia cazului in care s-a convenit altfel la nivel bilateral, informatiile sunt insotite de o scrisoare care descrie informatiile comunicate si este semnata in mod corespunzator de autoritatea competenta care comunica informatiile.
Articolul 3
Prezentul regulament intra in vigoare in a treia zi de la data publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Se aplica de la 1 ianuarie 2013.
Prezentul regulament este obligatoriu in toate elementele sale si se aplica direct in toate statele membre.
Adoptat la Bruxelles, 6 decembrie 2012.
Pentru Comisie
Presedintele
José Manuel Barroso
[1] JO L 64, 11.3.2011, p. 1.
[2] JO L 336, 27.12.1977, p. 15.
————————————————–
ANEXA I
Formularul mentionat la articolul 1 alineatul (2)
Formularul pentru cererile de informatii si de anchete administrative in conformitate cu articolul 5 din Directiva 2011/16/UE, precum si pentru comunicarile aferente de raspuns, confirmare, solicitare de informatii suplimentare, incapacitate sau refuz in conformitate cu articolul 7 din Directiva 2011/16/UE contine urmatoarele campuri [*]:
– temeiul juridic;
– numarul de referinta;
– data;
– identitatea autoritatilor solicitante si a celor carora li se adreseaza solicitarea;
– identitatea persoanei care face obiectul examinarii sau al anchetei;
– descrierea generala a cazului si, daca este oportun, informatii specifice privind contextul care ar putea permite evaluarea pertinentei preconizate a informatiilor solicitate pentru administrarea si aplicarea legislatiei interne a statelor membre privind impozitele mentionate la articolul 2 din Directiva 2011/16/UE;
– scopul fiscal pentru care sunt solicitate informatiile;
– perioada care face obiectul anchetei;
– numele si adresa oricarei persoane despre care se crede ca se afla in posesia informatiilor solicitate;
– indeplinirea cerintei legale impuse de articolul 16 alineatul (1) din Directiva 2011/16/UE;
– indeplinirea cerintei legale impuse de articolul 17 alineatul (1) din Directiva 2011/16/UE;
– cerere motivata privind o ancheta administrativa specifica si motivele refuzului de a realiza ancheta administrativa specifica solicitata;
– confirmare de primire a cererii de informatii;
– cerere de informatii suplimentare;
– motive pentru incapacitatea sau refuzul de a furniza informatii;
– motive pentru lipsa unui raspuns in termenul aplicabil si data pana la care autoritatea careia i se adreseaza solicitarea considera ca ar putea oferi un raspuns.
[*] Cu toate acestea, doar campurile completate efectiv pentru un anumit caz trebuie sa figureze pe formularul folosit in cazul respectiv.
————————————————–
ANEXA II
Formularul mentionat la articolul 1 alineatul (3)
Formularul pentru informarea spontana si confirmarea aferenta acesteia in conformitate cu articolele 9 si, respectiv, 10 din Directiva 2011/16/UE contine urmatoarele campuri [*]:
– temeiul juridic;
– numarul de referinta;
– data;
– identitatea autoritatilor expeditoare si destinatare;
– identitatea persoanei care face obiectul schimbului spontan de informatii;
– perioada acoperita de schimbul spontan de informatii;
– indeplinirea cerintei legale impuse de articolul 16 alineatul (1) din Directiva 2011/16/UE;
– confirmarea primirii informatiilor oferite spontan.
[*] Cu toate acestea, doar campurile completate efectiv pentru un anumit caz trebuie sa figureze pe formularul folosit in cazul respectiv.
————————————————–
ANEXA III
Formularul mentionat la articolul 1 alineatul (4)
Formularul pentru cererea de notificare in conformitate cu articolul 13 alineatele (1) si (2) din Directiva 2011/16/UE si raspunsurile la aceasta in conformitate cu articolul 13 alineatul (3) din directiva respectiva contine urmatoarele campuri [*]:
– temeiul juridic;
– numarul de referinta;
– data;
– identitatea autoritatilor solicitante si a celor carora li se adreseaza solicitarea;
– numele si adresa destinatarului instrumentului sau al deciziei;
– alte informatii care ar putea facilita identificarea destinatarului;
– obiectul instrumentului sau al deciziei;
– raspunsul autoritatii careia i se adreseaza solicitarea, in conformitate cu articolul 13 alineatul (3) din Directiva 2011/16/UE, inclusiv data notificarii instrumentului sau a deciziei catre destinatar.
[*] Cu toate acestea, doar campurile completate efectiv pentru un anumit caz trebuie sa figureze pe formularul folosit in cazul respectiv.
————————————————–
ANEXA IV
Formularul mentionat la articolul 1 alineatul (5)
Formularul de feedback in conformitate cu articolul 14 alineatul (1) din Directiva 2011/16/UE contine urmatoarele campuri [*]:
– numarul de referinta;
– data;
– identitatea autoritatii competente care emite feedbackul;
– feedback general privind informatiile furnizate;
– rezultate direct legate de informatiile furnizate.
[*] Cu toate acestea, doar campurile completate efectiv pentru un anumit caz trebuie sa figureze pe formularul folosit in cazul respectiv.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close