Instructiunea CNVM nr. 7/2012 privind transmiterea de rapoarte referitoare la reclamatiile primite de la clienti si stadiul rezolvarii acestora

In M. Of. nr. 1 din 3 ianuarie 2013 a fost publicat Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 143/2012 pentru aprobarea Instructiunii nr. 7/2012 privind transmiterea de rapoarte referitoare la reclamatiile primite de la clienti si stadiul rezolvarii acestora.

Din cuprins:
ART. 1
Se aproba Instructiunea nr. 7/2012 privind transmiterea de rapoarte referitoare la reclamatiile primite de la clienti si stadiul rezolvarii acestora.
ART. 2
Instructiunea mentionata la art. 1 intra in vigoare la data publicarii acesteia si a prezentului ordin in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va fi publicata si in Buletinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si pe site-ul acesteia (www.cnvmr.ro).

INSTRUCTIUNEA Nr. 7/2012
privind transmiterea de rapoarte referitoare la reclamatiile primite de la clienti si stadiul rezolvarii acestora

ART. 1
(1) Prezenta instructiune stabileste obligatia de transmitere de rapoarte semestriale privind reclamatiile primite de la clienti si stadiul rezolvarii acestora, conform modelului prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta instructiune, dupa cum urmeaza:
a) pana la 31 iulie pentru semestrul I (1 ianuarie – 30 iunie);
b) pana la 31 ianuarie pentru semestrul II (1 iulie – 31 decembrie).
(2) Rapoartele prevazute la alin. (1) vor fi transmise, in format Excel, semnate electronic cu semnatura electronica extinsa valida, pe adresa de e-mail: raportariESMAarticol9@cnvmr.ro
(3) Macheta standard in format Excel a rapoartelor prevazute la alin. (1) poate fi descarcata de pe site-ul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, denumita in continuare CNVM, (www.cnvmr.ro), sectiunea Informatii Publice/Informatii Utile/Raportari ReSE 3.
ART. 2
Prezenta instructiune se aplica societatilor de servicii de investitii financiare si, in mod corespunzator:
a) institutiilor de credit din Romania inscrise in Registrul C.N.V.M., la sectiunea Intermediari;
b) consultantilor de investitii;
c) societatilor de administrare a investitiilor autorizate sa desfasoare activitatile prevazute la art. 5 alin. (3) lit. a) si lit. b) pct. (i) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv in valori mobiliare si societatile de administrare a investitiilor, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, precum si societatilor de administrare a investitiilor care desfasoara activitate de marketing si distributie;
d) sucursalelor intermediarilor din alte state membre inscrise in Registrul C.N.V.M., sectiunea Intermediari;
e) sucursalelor intermediarilor din state nemembre.
ART. 3
(1) In sensul prezentei instructiuni, prin reclamatie se intelege orice exprimare a nemultumirii, in forma verbala sau scrisa, inregistrata pe un suport durabil, justificata sau nu, de la sau in numele unei persoane, in legatura cu prestarea sau neprestarea unui serviciu financiar care:
a) sustine ca reclamantul a suferit sau este posibil sa sufere o pierdere financiara, neajuns material sau alte dificultati semnificative; si
b) este in legatura cu o activitate a S.S.I.F. in distributia sau prestarea de servicii financiare sau produse, care intra in aria de competenta a C.N.V.M.
(2) Institutiile de credit vor raporta in baza acestei instructiuni doar reclamatiile clientilor care au legatura cu serviciile de investitii prestate si cu instrumentele financiare.
ART. 4
Nerespectarea prevederilor prezentei instructiuni constituie contraventie si se sanctioneaza conform titlului X din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale cap. VII din titlul I al Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 32/2012.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close