O noua declaratie fiscala. Formularul 172

In M. Of. nr. 23 din 11 ianuarie 2013 a fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 8/2013 pentru aprobarea modelului si continutului formularului 172 “Declaratie-inventar privind redeventele restante rezultate din contractele de concesiune, arenda si din alte contracte de exploatare eficienta a terenurilor cu destinatie agricola, aflate in sold la data de 15 noiembrie 2012 si neachitate”.

Din cuprins:
ART. 1
Se aproba modelul si continutul formularului 172 “Declaratie-inventar privind redeventele restante rezultate din contractele de concesiune, arenda si din alte contracte de exploatare eficienta a terenurilor cu destinatie agricola, aflate in sold la data de 15 noiembrie 2012 si neachitate”, prevazut in anexa nr. 1.
ART. 2
Formularul prevazut la art. 1 se completeaza si se depune potrivit instructiunilor prevazute in anexa nr. 2.
ART. 3
Caracteristicile de tiparire, modul de utilizare si de pastrare a formularului prevazut la art. 1 sunt prezentate in anexa nr. 3.
ART. 4
Anexele nr. 1 – 3 fac parte integranta din prezentul ordin.
ART. 5
Directia generala de reglementare a colectarii creantelor bugetare, Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, administratiile finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii, administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti, directiile generale ale finantelor publice judetene si organele fiscale din subordine vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 6
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 2. INSTRUCTIUNI de completare a formularului 172 “Declaratie-inventar privind redeventele restante rezultate din contractele de concesiune, arenda si din alte contracte de exploatare eficienta a terenurilor cu destinatie agricola, aflate in sold la data de 15 noiembrie 2012 si neachitate”

I. Depunerea declaratiei
Formularul 172 “Declaratie-inventar privind redeventele restante rezultate din contractele de concesiune, arenda si din alte contracte de exploatare eficienta a terenurilor cu destinatie agricola, aflate in sold la data de 15 noiembrie 2012 si neachitate” se completeaza si se depune de catre platitorii de redeventa, prevazuti la art. IV alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2012 privind modificarea unor acte normative si pentru reglementarea unor masuri tranzitorii in domeniul executarii unor creante datorate statului, dupa ce acesta a fost avizat de Agentia Domeniilor Statului.
In situatia in care formularul 172 “Declaratie-inventar privind redeventele restante rezultate din contractele de concesiune, arenda si din alte contracte de exploatare eficienta a terenurilor cu destinatie agricola, aflate in sold la data de 15 noiembrie 2012 si neachitate”, depus de contribuabili, nu contine viza Agentiei Domeniilor Statului, acesta nu va fi luat in considerare de organul fiscal competent.
Formularul se utilizeaza pentru declararea redeventelor restante rezultate din contractele de concesiune, arenda si din alte contracte de exploatare eficienta a terenurilor cu destinatie agricola incheiate de Agentia Domeniilor Statului, aflate in sold la data de 15 noiembrie 2012 si neachitate pana la data depunerii declaratiei-inventar, in conformitate cu prevederile art. IV alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2012.
Declaratia-inventar privind redeventele restante rezultate din contractele de concesiune, arenda si din alte contracte de exploatare eficienta a terenurilor cu destinatie agricola, aflate in sold la data de 15 noiembrie 2012 si neachitate, constituie titlu de creanta, potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si devine titlu executoriu in cazul in care debitorul nu isi indeplineste obligatia de plata in termen de 15 zile de la data implinirii termenului prevazut la subpct. 1.

1. Termenul de depunere a declaratiei
Formularul 172 “Declaratie-inventar privind redeventele restante rezultate din contractele de concesiune, arenda si din alte contracte de exploatare eficienta a terenurilor cu destinatie agricola, aflate in sold la data de 15 noiembrie 2012 si neachitate” se depune pana la data de 25 a lunii urmatoare intrarii in vigoare a prezentului ordin.

2. Organul fiscal competent
Formularul 172 “Declaratie-inventar privind redeventele restante rezultate din contractele de concesiune, arenda si din alte contracte de exploatare eficienta a terenurilor cu destinatie agricola, aflate in sold la data de 15 noiembrie 2012 si neachitate” se depune la organul fiscal in a carui evidenta fiscala contribuabilul este inregistrat ca platitor de impozite, taxe si contributii.

3. Modul de depunere
Formularul 172 “Declaratie-inventar privind redeventele restante rezultate din contractele de concesiune, arenda si din alte contracte de exploatare eficienta a terenurilor cu destinatie agricola, aflate in sold la data de 15 noiembrie 2012 si neachitate” se completeaza cu ajutorul programului de asistenta, care poate fi descarcat de pe portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, sau poate fi distribuit, la cerere, de catre unitatile fiscale.
Formularul editat, semnat si stampilat conform legii va fi insotit de formatul electronic al acestuia (suportul magnetic sau optic).
In cazul in care platitorul corecteaza declaratia depusa initial, declaratia rectificativa se intocmeste pe acelasi model de formular, inscriind “X” in spatiul special prevazut in acest scop.

II. Completarea declaratiei

1. Sectiunea A “Date de identificare a platitorului”
In caseta “Cod de identificare fiscala” se completeaza codul de identificare fiscala atribuit platitorilor de redeventa prevazuti la art. IV alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2012.
In cazul in care platitorul este inregistrat in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, in prima casuta se inscrie prefixul RO.
In rubrica “Denumire” se inscriu, dupa caz, denumirea sau numele si prenumele platitorului de redeventa.
Rubricile privind adresa se completeaza, dupa caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al platitorului de redeventa.

2. Sectiunea B “Date privind creanta”
Sumele reprezentand redevente restante, inclusiv obligatiile accesorii aferente acestora, datorate potrivit Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului, cu modificarile si completarile ulterioare, aflate in sold la data de 15 noiembrie 2012 si neachitate pana la data depunerii declaratiei-inventar, se declara conform instructiunilor de mai jos.
Nu sunt supuse declaratiei-inventar obligatiile incluse in titlurile executorii emise de Agentia Domeniilor Statului si neachitate pana la data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2012.
Col. 1 “Natura obligatiei”: se va mentiona natura obligatiei, respectiv debit, dobanda, penalitate/majorare de intarziere.
Col. 2 “Cuantum obligatie existenta in sold la data de 15 noiembrie 2012 si neachitata”: se inscrie cuantumul total al obligatiilor existente in evidenta Agentiei Domeniilor Statului, aflat in sold la data de 15 noiembrie 2012 si neachitat la data depunerii declaratiei-inventar reprezentand redevente restante rezultate din contractele de concesiune, arenda si din alte contracte de exploatare eficienta a terenurilor cu destinatie agricola.

ANEXA 3. CARACTERISTICILE de tiparire, de utilizare si de pastrare a formularului 172 “Declaratie-inventar privind redeventele restante rezultate din contractele de concesiune, arenda si din alte contracte de exploatare eficienta a terenurilor cu destinatie agricola, aflate in sold la data de 15 noiembrie 2012 si neachitate”

1. Denumire: 172 “Declaratie-inventar privind redeventele restante rezultate din contractele de concesiune, arenda si din alte contracte de exploatare eficienta a terenurilor cu destinatie agricola, aflate in sold la data de 15 noiembrie 2012 si neachitate”.
2. Caracteristicile de tiparire: se utilizeaza echipament informatic pentru completare si editare. Formularul se completeaza si se editeaza cu ajutorul programului de asistenta, asigurat gratuit, de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala.
3. Se utilizeaza pentru declararea redeventelor restante rezultate din contractele de concesiune, arenda si din alte contracte de exploatare eficienta a terenurilor cu destinatie agricola, aflate in sold la data de 15 noiembrie 2012 si neachitate.
4. Se completeaza si se depune de catre platitorii de redeventa prevazuti la art. IV alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2012 privind modificarea unor acte normative si pentru reglementarea unor masuri tranzitorii in domeniul executarii unor creante datorate statului.
5. Circula:
– 1 exemplar la organul fiscal competent:
– in format hartie, semnat si stampilat, potrivit legii;
– in format electronic;
– 1 exemplar la contribuabil.
6. Se arhiveaza la organul fiscal:
– formatul hartie, la dosarul fiscal al contribuabilului;
– formatul electronic, in arhiva de documente electronice.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close