Revizuirea “Small Business Act”

Revizuirea “Small Business Act”

P7_TA(2011)0235

Rezolutia Parlamentului European din 12 mai 2011 referitoare la revizuirea “Small Business Act”

2012/C 377 E/14

Parlamentul European,
– avand in vedere Comunicarea Comisiei din 23 februarie 2011 intitulata “Revizuirea “Small Business Act” pentru Europa” (COM(2011)0078),
– avand in vedere Rezolutia sa din 10 martie 2009 referitoare la “Small Business Act” [1],
– avand in vedere Rezolutia sa din 16 februarie 2011 referitoare la aspectele practice privind revizuirea instrumentelor UE pentru sprijinirea finantelor IMM-urilor in cadrul urmatoarei perioade de programare [2],
– avand in vedere Rezolutia sa din 9 martie 2011 referitoare la o politica industriala pentru era globalizarii [3],
– avand in vedere articolul 115 alineatul 5 si articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul sau de procedura,
A. intrucat cele 23 de milioane de intreprinderi mici si mijlocii (IMM-uri) din UE, care reprezinta aproximativ 99 % din totalul intreprinderilor si ofera peste 100 de milioane de locuri de munca, contribuie in mod fundamental la cresterea economica, coeziunea sociala si crearea de locuri de munca, reprezinta o sursa majora de inovare, sunt vitale pentru sustinerea si cresterea ocuparii fortei de munca si contribuie la realizarea obiectivelor principale ale initiativelor emblematice din cadrul Strategiei Europa 2020;
B. intrucat “Small Business Act” (SBA) se bazeaza pe o serie de piloni de politica importanti, cum ar fi accesul la finantare, accesul la piete (piata unica, pietele internationale, achizitiile publice) si o mai buna legiferare; intrucat progresele inregistrate in statele membre in ceea ce priveste adoptarea unor masuri concrete pentru imbunatatirea climatului de afaceri pentru IMM-uri nu sunt uniforme si, uneori, chiar marginale, in ciuda angajamentelor politice declarate fata de principiile continute in SBA;
C. intrucat IMM-urile se confrunta in continuare cu probleme importante in ceea ce priveste extinderea activitatilor lor, imbunatatirea capacitatilor lor de inovare si accesul la piete, probleme care au la baza dificultatile cu care se confrunta IMM-urile in obtinerea finantarii, precum si sarcinile administrative persistente care ar trebui reduse mai mult;
D. intrucat programul-cadru pentru inovatie si competitivitate (PIC) s-a desfasurat cu succes, la care au participat 100000 de IMM-uri ce au beneficiat de acest program, asteptandu-se sa participe si sa beneficieze si alte IMM-uri pana la sfarsitul programului in 2013,

Implementarea SBA

1. saluta revizuirea SBA efectuata de Comisie si isi exprima sprijinul pentru noile propuneri care se axeaza pe imbunatatirea in continuare a accesului la finantare, imbunatatirea accesului la piete si debirocratizarea in continuare prin intermediul unei guvernante consolidate si al monitorizarii, precum si prin intermediul unor reglementari si masuri inteligente, cum ar fi analiza performantei IMM-urilor;
2. saluta, de asemenea, adoptarea reusita a aproape tuturor propunerilor legislative legate de SBA; indeamna cu insistenta statele membre sa adopte fara intarziere ultima propunere ramasa referitoare la statutul societatii private europene, care ar permite IMM-urilor sa desfasoare activitati comerciale pe tot teritoriul UE, reducand totodata costurile si incurajand cresterea in acest domeniu, promovand reducerea cu 25 % a sarcinilor administrative mentionata in SBA, contribuind la eficacitatea Actului privind piata unica, luptand impotriva tuturor politicilor economice cu caracter protectionist ale statelor membre si stimuland activitatile comerciale;
3. indeamna statele membre sa puna in aplicare fara intarziere Directiva revizuita privind intarzierea efectuarii platilor, pentru a combate in mod eficace intarzierile in efectuarea platilor si efectele negative ale acestora, in special asupra IMM-urilor; in acest context, solicita de asemenea Comisiei sa puna in aplicare proiectul-pilot aprobat pentru a sprijini IMM-urile in infiintarea unor sisteme eficiente de gestiune a creditelor, facilitand astfel recuperarea datoriilor la nivel transfrontalier;
4. subliniaza ca nivelul de implementare a masurilor prevazute in SBA difera de la un stat membru la altul; in acest context, indeamna cu insistenta statele membre sa isi intensifice eforturile in acest sens si sa isi asume angajamente concrete in cadrul urmatorului Consiliu Competitivitate;
5. considera ca monitorizarea permanenta de catre Comisie trebuie sa asigure o implementare sistematica si cuprinzatoare; considera ca serviciile Comisiei ar trebui sa aiba la dispozitie instrumente mai eficace pentru a putea incuraja statele membre sa implementeze principiile continute in SBA si invita Comisia sa prezinte rapoarte anuale cu privire la progresele inregistrate in implementarea SBA atat la nivel European, cat si la nivelul statelor membre;
6. saluta numirea de catre Comisie a noului delegat pentru IMM-uri si sprijina mandatul acestuia privind monitorizarea progreselor inregistrate de statele membre in implementarea SBA si promovarea intereselor IMM-urilor in toate serviciile Comisiei, asigurand in special aplicarea efectiva a principiului “a gandi mai intai la scara mica”; invita statele membre sa numeasca delegati nationali pentru IMM-uri care sa coordoneze politicile privind IMM-urile si sa monitorizeze implementarea SBA in diversele servicii administrative;
7. avand in vedere rolul transversal al politicilor privind IMM-urile si urmarind o coerenta a politicilor, invita Comisia sa numeasca directori generali adjuncti pentru IMM-uri in directiile generale corespunzatoare (cum ar fi Cercetare, Mediu, Piata interna, Ocuparea fortei de munca, Comert) care sa colaboreze indeaproape cu delegatul pentru IMM-uri;
8. isi exprima preocuparea cu privire la faptul ca, potrivit Comisiei, testul IMM-urilor nu a fost aplicat in mod corespunzator si consecvent tuturor noilor propuneri legislative, in special la nivel national; prin urmare, invita statele membre si Comisia sa se asigure ca toate actele legislative noi sunt evaluate in ceea ce priveste posibilul lor impact asupra IMM-urilor si ca testul IMM-urilor este aplicat in mod sistematic ca parte a evaluarilor de impact; de asemenea, solicita Comisiei sa propuna standarde si cerinte minime, bazate pe cele mai bune practici, prin care testul IMM-urilor sa fie aplicat la nivel national si la nivelul UE;
9. insista asupra faptului ca evaluarile de impact care contin testul IMM-urilor trebuie sa se efectueze in conditii de totala independenta si ca acestea trebuie sa se sprijine in toate cazurile pe o analiza temeinica si obiectiva a implicatiilor potentiale; prin urmare, considera ca membrii Comitetului de evaluare a impactului ar trebui numiti de Parlamentul European si de Consiliu in baza unei propuneri a Comisiei si sa nu se mai afle in subordinea Presedintelui Comisiei; propune ca delegatul pentru IMM-uri sa faca parte din Comitetul de evaluare a impactului in calitate de membru permanent pentru a monitoriza realizarea corespunzatoare a testului IMM-urilor;

Legiferare inteligenta

10. avertizeaza cu privire la birocratia continua si la sarcinile administrative care reprezinta dificultati importante pentru IMM-uri; saluta punctul de vedere al Comisiei potrivit caruia statele membre ar trebui sa evite “excesul de zel” care se manifesta prin depasirea cerintelor din legislatia UE la transpunerea directivelor in legislatia nationala; considera ca statele membre ar trebui sa utilizeze tabele de corelare la transpunerea directivelor europene in legislatia nationala, indicand astfel clar partile propunerilor respective care au la baza legislatia europeana si partile care au la baza dispozitii legislative suplimentare introduse la nivel national;
11. subliniaza importanta e-guvernarii si a principiului “o singura data”, potrivit caruia autoritatile statelor membre nu ar trebui sa dubleze cererile de informatii;
12. saluta efortul reinnoit al Comisiei, exprimat in comunicarea sa, de a promova reducerea sarcinilor administrative de la nivel national aferente activitatilor IMM-urilor, deoarece nu toate statele membre au introdus la nivel national obiective de reducere a acestor sarcini sau indeplinesc aceste obiective; solicita statelor membre un angajament politic mai puternic in stabilirea acestor obiective, precum si un efort mai mare in realizarea lor;
13. subliniaza ca sarcinile administrative cresc, in termeni relativi, odata cu reducerea marimii intreprinderii si, prin urmare, solicita sa se faca o deosebire intre microintreprinderi, intreprinderile mici si intreprinderile mijlocii; subliniaza ca microintreprinderile (< 10 angajati) reprezinta 91,8 % din toate intreprinderile din UE si, prin urmare, merita o atentie mai mare si o abordare adaptata;

Accesul la finantare

14. subliniaza ca o strategie reusita de sustinere a IMM-urilor inovatoare nu ar trebui sa se bazeze pe subventii crescute ci pe crearea unui climat de afaceri in care IMM-urile sa aiba o libertate reala, stimulatoare, atragatoare, implicand costuri reduse, efectiva, globala si cuprinzatoare si un acces mai bun la toate formele de finantare si de instrumente financiare, cum ar fi finantarea prin subventii, prin acordarea garantiilor si prin actiuni; observa ca inovarea presupune un anumit nivel de esec si, prin urmare, subliniaza importanta finantarii “pentru a doua sansa” destinata intreprinzatorilor de la nivelul IMM-urilor care au dat faliment dar care nu au comis fraude;
15. solicita indeosebi imbunatatirea accesului la sprijinul financiar destinat primelor etape din procesul de inovare, sub forma finantarii pentru lansare, a finantarii din partea unor investitori informali si a finantarii prin mai multe participatii si cvasi-participatii, vizand sustinerea intreprinderilor inovatoare debutante si a celor de mici dimensiuni, atat la nivelul UE, cat si la nivel regional si local; subliniaza, in acest sens, necesitatea infiintarii unui fond european pentru capital de risc; considera ca Uniunea ar trebui sa extinda produsele permanente de partajare a riscului propuse de Banca Europeana de Investitii (BEI) prin Mecanismul de finantare cu partajarea riscurilor (RSFF); subliniaza rolul important pe care l-ar putea avea BEI, in special prin promovarea unor programe precum JASMINE si JEREMIE, care pot oferi un sprijin durabil indeplinirii nevoilor IMM-urilor;
16. considera ca, pentru a garanta ca noile cerinte pentru banci Basel III nu au niciun impact asupra finantarii acordate de banci IMM-urilor, ar trebui acordata o atentie deosebita unui test cuprinzator al IMM-urilor in cadrul evaluarii de impact aferente regulamentului CRD IV, care se afla in pregatire, precum si identificarii unor masuri prin care sa se asigure faptul ca bancile isi indeplinesc in continuare functia ce le revine in societate, mai exact finantarea economiei reale, si ca este necesar sa se accentueze mai puternic la nivelul UE infiintarea unor sisteme de garantii ca metoda de finantare alternativa;
17. saluta in aceasta privinta faptul ca BEI a acordat 1 miliard de EUR pentru a fi investiti in numele sau de catre Fondul european de investitii, in calitate de Mecanism de finantare de tip mezanin pentru crestere economica, prin intermediul fondurilor de investitii care vizeaza IMM-uri in crestere, inovatoare si competitive din intreaga Europa; prin urmare, solicita sa fie majorata si mai mult finantarea acestor instrumente financiare, intrucat acestea contribuie la promovarea inovarii, aceasta fiind baza competitivitatii europene;
18. sprijina ferm PIC si succesul demonstrat al acestuia si avertizeaza cu privire la faptul ca este posibil sa fie afectate eficienta si flexibilitatea programului-cadru in cazul in care structura sa este modificata in urma unei eventuale asimilari de catre programul de cercetare al UE; solicita ca PIC sa ramana un program emblematic independent destinat IMM-urilor; ar trebui introdusa o linie bugetara specifica, legata de SBA, in viitorul program PIC pentru finantarea prioritatilor specifice legislatiei SBA;
19. regreta faptul ca la sfarsitul anului 2009 numai 75 % din suma totala de 21 de miliarde EUR sub forma de sprijin financiar au fost disponibile pe deplin – prin banci intermediare – pentru numai 50000 de IMM-uri din 23 de milioane; prin urmare, solicita sa fie adoptate masuri prin care mecanismul de plata, in special sistemul de banci-partenere intermediare, sa devina mai transparent, mai accesibil si mai eficient, astfel incat sa se evite aparitia de deficite si sa se poata realiza obiectivul privind acordarea sub forma de imprumuturi a sumei integrale de 30 de miliarde EUR IMM-urilor in perioada 2008-2011;

Accesul la piete

20. saluta adoptarea Actului privind piata unica, bazat pe o initiativa a Parlamentului European, in conformitate cu Raportul Monti; in special, saluta masurile legislative care permit IMM-urilor sa beneficieze pe deplin de piata unica, cum ar fi normele europene pentru fondurile de capital de risc, o baza de impozitare consolidata comuna pentru intreprinderi (CCCTB), normele revizuite privind TVA si simplificarea directivelor privind normele de contabilitate; indeamna Consiliul sa isi asume un angajament puternic fata de implementarea Actului privind piata unica, in special adoptarea pana la sfarsitul lui 2012 a masurilor sale prioritare; invita Comisia si Consiliul sa analizeze cu atentie interesele IMM-urilor aferente tuturor masurilor din cadrul acestui proces;
21. indeamna Comisia sa consolideze si sa extinda rolul Retelei intreprinderilor europene (RIE) in vederea acordarii de asistenta micilor intreprinderi si in vederea sprijinirii lor in toate eforturile legate de exploatarea mai eficace a posibilitatilor oferite de piata unica;
22. considera ca dialogul dintre IMM-uri si agentii de achizitii publice ar trebui consolidat pentru a facilita participarea IMM-urilor la procedurile de atribuire a contractelor; in acest sens, propune sa fie analizate posibilitati de acordare a unei asistente IMM-urilor in vederea crearii de parteneriate si de consortii si a participarii in comun la procedurile de achizitii publice; invita Comisia sa realizeze o evaluare de impact si sa analizeze pragurile pentru achizitiile publice de la nivelul UE, ceea ce va permite IMM-urilor sa participe la contracte ce ar fi, in caz contrar, supuse unor cerinte specifice si, prin urmare, inaccesibile IMM-urilor; invita Comisia sa analizeze modalitati de imbunatatire a publicarii tuturor anunturilor de achizitii publice pe tot teritoriul UE si de eliminare a sarcinilor administrative care impiedica intreprinderile europene sa participe la proceduri de achizitii publice transfrontaliere; invita toate statele membre sa aplice mai sistematic Codul european de bune practici de facilitare a accesului IMM-urilor la procedurile de achizitii publice;
23. solicita Comisiei sa se asigure ca, in propunerile asteptate privind modernizarea sistemului european de standardizare, interesele IMM-urilor sunt reprezentate in mod adecvat in cadrul organismelor europene de standardizare si sa sporeasca gradul de accesibilitate al standardelor pentru IMM-uri;
24. subliniaza rolul unor initiative precum initiativa pentru cercetarea in intreprinderile mici in acordarea de asistenta organismelor din sectorul public in ceea ce priveste achizitia de produse de cercetare si dezvoltare de la intreprinderile mici pentru a gasi solutii pentru necesitatile publice, sprijinind totodata dezvoltarea de produse si servicii inovatoare;

Sprijinirea IMM-urilor

25. isi reitereaza solicitarea privind infiintarea unor puncte de informare nationale specifice, fie electronice, fie fizice, precum si a unor agentii de sprijin destinate IMM-urilor in conformitate cu principiul ghiseului unic, care sa ofere acces la diverse surse de informatii si servicii de sprijin, organizate in functie de ciclul de viata al unei intreprinderi;
26. considera ca intreprinderile mici ar trebui ajutate sa-si sporeasca capacitatea de concurenta pe pietele internationale prin sporirea capacitatii lor de export, difuzarea de informatii despre programele si initiativele care faciliteaza accesul la pietele internationale si patrunderea pe ele a bunurilor si serviciilor IMM-urilor si asigurarea reprezentarii adecvate a intereselor intreprinderilor mici in negocierile comerciale bilaterale si multilaterale;
27. sprijina initiativa Comisiei privind “a doua sansa pentru IMM-uri”, care va fi inclusa in cadrul Saptamanii europene a
IMM-urilor;

Cercetare si inovare

28. solicita sa se depuna in continuare eforturi in vederea simplificarii procedurilor de finantare a cercetarii, dezvoltarii si inovarii (C-D-I) si gestionarea corespunzatoare a programului, in special in favoarea IMM-urilor si astfel cum se propune in Rezolutiile Parlamentului European din 11 noiembrie 2010 referitoare la simplificarea implementarii programelor-cadru de cercetare si din 16 februarie 2011 referitoare la aspectele practice privind revizuirea instrumentelor UE pentru sprijinirea finantelor IMM-urilor in cadrul urmatoarei perioade de programare;
29. saluta intentia Comisiei de a propune norme administrative si financiare mai simple pentru IMM-uri, precum si o serie de instrumente generalizate menite sa consolideze capacitatea lor de inovare pe toata durata ciclului de inovare, inclusiv inovarea netehnologica, in spatiul viitorului cadru financiar pentru cercetare si inovare si, in special, in cadrul programelor care vor succede PC7 si PIC; reaminteste Comisiei importanta acordarii unui sprijin IMM-urilor la nivel local, de exemplu prin implicarea centrelor de inovare, a camerelor de comert, a organizatiilor comerciale si a grupurilor de inovare;
30. solicita sa fie adoptat brevetul unic european si sa fie dezvoltate si coordonate in continuare la nivel european instrumentele si programele (cum ar fi cupoanele pentru inovare) care promoveaza capacitatea IMM-urilor in materie de gestionare a inovarii, accesul acestora la servicii de inovare si cercetare si la alte servicii pentru intreprinderi bazate pe cunostinte (modelarea comerciala, evaluarea riscurilor etc.); atrage atentia, in special, asupra cazurilor de bune practici din statele membre, care implica centre universitare de transfer al tehnologiilor care faciliteaza accesul IMM-urilor la C-D; invita Comisia sa evalueze fezabilitatea crearii unui fond european al brevetelor pentru a facilita aceste transferuri de tehnologii intre centrele de cercetare si intreprinderi, in special IMM-urile inovatoare;
31. considera regretabil faptul ca putine dintre IMM-urile inovatoare din UE se dezvolta in intreprinderi mai mari care sa ofere mai multe locuri de munca; atrage atentia, de asemenea, asupra faptului ca, in UE, sunt mai putine intreprinderi tinere, cu activitate intensa in domeniul C-D si inovatoare decat in SUA si ca deficiente grave in ceea ce priveste inovarea si competentele informatice impiedica IMM-urile sa adopte modele comerciale inovatoare si inteligente, precum si noi tehnologii;
32. solicita guvernelor nationale sa analizeze posibilitatea introducerii unor stimulente fiscale pentru noile intreprinderi mici inovatoare in primii ani de functionare a acestora;

Competentele, educatia si formarea profesionala

33. regreta ca SBA nu acorda suficienta atentie aspectelor sociale si celor privind piata fortei de munca, aspecte care afecteaza antreprenoriatul si capacitatea IMM-urilor de a-si realiza potentialul de ocupare a fortei de munca si de a recruta angajati cu competente corespunzatoare;
34. recunoaste ca cresterea economica si inovarea se sprijina in mare masura pe IMM-urile cu spirit intreprinzator; subliniaza ca ar trebui acordata mai multa atentie sprijinirii dezvoltarii spiritului intreprinzator la toate nivelurile de educatie si formare, prin aplicarea in ciclul de educatie secundara a unor metode inovatoare cum ar fi miniintreprinderile reale; subliniaza importanta sprijinirii dezvoltarii competentelor manageriale si a celor din domeniul tehnologiilor digitale de care au nevoie micile intreprinderi pentru a inregistra succese in mediul comercial actual;
35. solicita Comisiei si statelor membre sa dezvolte si sa promoveze initiative care sa sprijine o mai buna identificare si prognozare a necesitatilor IMM-urilor in materie de competente, in special pentru a le permite sa functioneze intr-un mod mai durabil si sa dezvolte strategii pentru educarea spiritului intreprinzator si pentru formare profesionala bazate pe bunele practici din statele membre;
36. solicita Comisiei sa acorde Programului Erasmus pentru tineri intreprinzatori statut permanent si un buget suficient, pe baza rezultatelor foarte incurajatoare ale actiunii pregatitoare, desi aceasta se desfasoara inca la scara redusa;

Utilizarea eficienta a resurselor

37. saluta recunoasterea de catre Comisie a faptului ca IMM-urilor le revine un rol esential in tranzitia catre o economie bazata pe utilizarea eficienta a resurselor; considera ca realizarea obiectivelor privind utilizarea eficienta a resurselor impune o abordare bazata pe lantul valoric; prin urmare, invita Comisia sa infiinteze proiecte si activitati sectoriale coordonate de IMM-uri, care sa aiba ca scop identificarea posibilelor inovari pentru utilizarea eficienta a resurselor in cadrul lantului valoric si al lantului de aprovizionare;
38. saluta propunerea Comisiei privind adoptarea unui plan de actiune privind ecoinovarea; solicita sa fie adoptate masuri ambitioase care sa sprijine IMM-urile in adoptarea unor solutii ecoinovatoare la toate etapele lantului valoric, inclusiv la etapa conceperii; considera ca este necesar sa fie majorate fondurile destinate initiativelor din acest domeniu, de exemplu prin intermediul viitorului PIC, dar si prin utilizarea focalizata a fondurilor structurale; invita Comisia sa prezinte un raport bianual cu privire la progresele realizate de statele membre in ceea ce priveste sprijinirea IMM-urilor pe calea ecoinovarii;
39. atrage atentia asupra potentialului IMM-urilor de a realiza economii de energie, intrucat numai 24 % din IMM-uri sunt in prezent implicate activ in actiuni de reducere a impactului lor asupra mediului; subliniaza ca aplicarea unor masuri rentabile de eficienta energetica ar ajuta IMM-urile sa isi reduca facturile energetice si sa isi sporeasca capacitatea de reinvestire; considera ca este foarte necesar de a promova imbunatatirea “alfabetismului in domeniul reducerii emisiilor de carbon” in randul intreprinzatorilor mici si mijlocii; subliniaza ca, in timp ce pentru fiecare IMM exista cel putin un consultant financiar disponibil, foarte putini experti ofera recomandari IMM-urilor in materie de economii de energie si eficienta energetica;
40. constata cresterea in toate statele membre a comertului ilegal cu produse contrafacute si piratate importate din tari terte care pericliteaza competitivitatea IMM-urilor europene;

*
*          *

41. incredinteaza Presedintelui sarcina de a transmite prezenta rezolutie Consiliului, Comisiei, precum si guvernelor si parlamentelor statelor membre.
[1] JO C 87 E, 1.4.2010, p. 48.
[2] Texte adoptate, P7_TA(2011)0057.
[3] Texte adoptate, P7_TA(2011)0093.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close