Regulamentul (CE) nr. 684/2009 a fost modificat

Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 1221/2012 al Comisiei din 12 decembrie 2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 684/2009 in ceea ce priveste datele care trebuie transmise in cadrul procedurii informatizate pentru deplasarea produselor accizabile in regim suspensiv de accize

COMISIA EUROPEANA,
avand in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene,
avand in vedere Directiva 2008/118/CE a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind regimul general al accizelor si de abrogare a Directivei 92/12/CEE [1], in special articolul 29 alineatul (1),
intrucat:
(1) In cazul in care, in conformitate cu anexa I la Regulamentul (CE) nr. 684/2009 al Comisiei [2], un camp in proiectul de document administrativ electronic nu poate fi completat decat cu un numar TVA, lungimea maxima a campului trebuie sa corespunda cu lungimea maxima a campului numerelor TVA emise de statele membre.
(2) Instalatiile de transport fixe nu au intotdeauna un cod unic de identificare si, prin urmare, cerinta prevazuta in anexa I de a identifica unitatea de transport utilizata folosind codul unic de identificare trebuie sa se aplice numai in cazurile in care exista respectivul mijloc de identificare.
(3) Structura tabelelor 1, 2 si 5 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 684/2009 trebuie modificata pentru a tine seama de faptul ca unele dintre grupurile de date pe care le contin pot necesita mai mult de o intrare.
(4) Codurile tarilor terte aplicate elementului de date Tara terta de origine din subgrupul de date VIN din anexa I tabelul I trebuie sa excluda codurile prevazute in lista codurilor statelor membre din anexa II si trebuie sa excluda, de asemenea, “GR”, codul pentru Grecia utilizat in ISO 3166. Prin urmare, anexa I trebuie modificata in consecinta.
(5) Lista codurilor modurilor de transport din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 684/2009 include un cod pentru alte moduri de transport decat cele specificate in restul listei. Atunci cand se utilizeaza codul pentru alte moduri de transport, este necesar sa se adauge o descriere textuala a respectivului mod de transport. Anexa I trebuie modificata in consecinta.
(6) In vederea identificarii schimbarilor destinatiei sau a operatiunilor de divizare care au avut loc in cursul deplasarii unor produse accizabile in regim suspensiv de accize in sensul articolelor 5 si 6 din Regulamentul (CE) nr. 684/2009, numarul secvential al fiecarei astfel de operatiuni trebuie adaugat in documentul administrativ electronic. Prin urmare, tabelul 4 din anexa I trebuie modificat in consecinta.
(7) Mesajul privind operatiunea de divizare prevazut in tabelul 5 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 684/2009 trebuie sa indice in ce stat membru are loc operatiunea de divizare. Prin urmare, tabelul respectiv trebuie restructurat pentru a contine un grup de date suplimentar care sa prezinte aceste informatii.
(8) Lista codurilor pentru motivele insatisfactiei din tabelul 6 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 684/2009 include codul numarul 6 “Unul sau mai multe corpuri de date cu coduri incorecte”, insa acest cod nu ofera un motiv specific pentru valorile incorecte, prin urmare nu furnizeaza informatii care nu au fost deja prezentate. In consecinta, acesta trebuie eliminat.
(9) Articolul 19 alineatul (3) din Directiva 2008/118/CE permite statelor membre sa acorde unei persoane o autorizatie temporara de a actiona in calitate de destinatar inregistrat. Autorizatia poate preciza cantitatea maxima autorizata pentru fiecare categorie de produs accizat care poate fi primita. Trebuie sa existe posibilitatea de a indica daca un lot a depasit cantitatea maxima. Prin urmare, lista codurilor pentru motivele insatisfactiei din tabelul 6 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 684/2009 trebuie modificata in vederea adaugarii unui nou cod in acest scop.
(10) Pentru numarul de referinta al biroului vamal care trebui indicat in documentul administrativ electronic, trebuie utilizate codurile tarilor formate din doua litere prevazute de standardul ISO 3166. Anexa II trebuie modificata in consecinta.
(11) Trebuie sa existe posibilitatea de a inregistra intr-un proiect de document administrativ electronic utilizarea unei instalatii de transport fixe ca unitate de transport pentru produse accizabile. Prin urmare, lista codurilor pentru unitatile de transport din tabelul 6 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 684/2009 trebuie modificata in scopul adaugarii unui nou element.
(12) In temeiul Deciziei de punere in aplicare 2012/209/UE a Comisiei din 20 aprilie 2012 privind aplicarea dispozitiilor in materie de controale si circulatie din Directiva 2008/118/CE a Consiliului in cazul anumitor aditivi, in conformitate cu articolul 20 alineatul (2) din Directiva 2003/96/CE a Consiliului [3], anumite produse destinate a fi utilizate ca aditivi pentru carburanti fac obiectul dispozitiilor Directivei 2008/118/CE in materie de control si circulatie. Lista codurilor pentru produsele accizabile din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 684/2009 trebuie modificata pentru a include un nou cod pentru produse accizabile corespunzator produselor sus-mentionate.
(13) Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 684/2009 trebuie modificat in consecinta.
(14) Modificarea listei codurilor pentru produsele accizabile din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 684/2009 trebuie sa se aplice de la data la care, in conformitate cu Decizia de punere in aplicare nr. 2012/209/UE, anumite produse destinate a fi utilizate ca aditivi pentru carburanti incep sa faca obiectul dispozitiilor Directivei 2008/118/CE in materie de control si circulatie. Mai mult, este necesar sa se acorde statelor membre si agentilor economici suficient timp pentru a se adapta la noile cerinte inainte de aplicarea prezentului regulament.
(15) Masurile prevazute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru accize,
ADOPTA PREZENTUL REGULAMENT:
Articolul 1
Regulamentul (CE) nr. 684/2009 se modifica dupa cum urmeaza:
1. Anexa I se modifica in conformitate cu anexa I la prezentul regulament.
2. Anexa II se modifica in conformitate cu anexa II la prezentul regulament.
Articolul 2
Prezentul regulament intra in vigoare in ziua urmatoare datei publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Se aplica de la 1 ianuarie 2013.
Prezentul regulament este obligatoriu in toate elementele sale si se aplica direct in toate statele membre.
Adoptat la Bruxelles, 12 decembrie 2012.
Pentru Comisie
Presedintele
José Manuel Barroso
[1] JO L 9, 14.1.2009, p. 12.
[2] JO L 192, 24.7.2009, p. 13.
[3] JO L 110, 24.2.2012, p. 41.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close