DCC nr. 869/2012. Exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 77^1 alin. (6) teza finala din Codul fiscal

In M. Of. nr. 35 din 16 ianuarie 2013 a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale nr. 869/2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 77^1 alin. (6) teza finala din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Din cuprins:
Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 77^1 alin. (6) teza finala din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exceptie ridicata de Societatea Comerciala “Ager Leasing IFN” – S.A. din Giurgiu in Dosarul nr. 13.464/311/2010 al Curtii de Apel Craiova – Sectia I civila. Exceptia formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 952D/2012.
Dezbaterile au avut loc in sedinta publica din data de 11 octombrie 2012, cand, avand nevoie de timp pentru a delibera, Curtea a dispus amanarea pronuntarii pentru data de 18 octombrie 2012.

CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:
Prin Incheierea din 24 aprilie 2012, pronuntata in Dosarul nr. 13.464/311/2010, Curtea de Apel Craiova – Sectia I civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 77^1 alin. (6) teza finala din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Exceptia ridicata de Societatea Comerciala “Ager Leasing IFN” – S.A. din Giurgiu intr-o cauza ce are ca obiect solutionarea unui recurs declarat impotriva unei decizii civile referitoare la o plangere impotriva incheierii de carte funciara.
In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autoarea acesteia sustine, in esenta, ca dispozitiile criticate contravin art. 44 si art. 53 din Constitutie, in masura in care sunt aplicabile si vanzarii unui imobil prin procedura executarii silite.
Curtea de Apel Craiova – Sectia I civila apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata.
Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.
Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, raportul intocmit de judecatorul-raportor, sustinerile partii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:
Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.
Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile art. 77^1 alin. (6) teza finala din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu urmatorul cuprins: “(…) Pentru inscrierea drepturilor dobandite in baza actelor autentificate de notarii publici ori a certificatelor de mostenitor sau, dupa caz, a hotararilor judecatoresti si a altor documente in celelalte cazuri, registratorii de la birourile de carte funciara vor verifica indeplinirea obligatiei de plata a impozitului prevazut la alin. (1) si (3) si, in cazul in care nu se va face dovada achitarii acestui impozit, vor respinge cererea de inscriere pana la plata impozitului.”
In sustinerea neconstitutionalitatii acestor dispozitii, autoarea exceptiei invoca prevederile constitutionale ale art. 44 referitor la dreptul de proprietate privata si art. 53 referitor la restrangerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertati.
Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine ca textul de lege criticat a constituit in numeroase randuri obiect al controlului de constitutionalitate. Astfel, mentioneaza Decizia nr. 1.157 din 6 noiembrie 2008, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 840 din 15 decembrie 2008, Decizia nr. 1.386 din 26 octombrie 2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 52 din 20 ianuarie 2011, si Decizia nr. 342 din 10 aprilie 2012, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 411 din 20 iunie 2012.
Cu acele prilejuri, Curtea a statuat, in esenta, ca dispozitiile de lege criticate dau expresie prevederilor art. 44 alin. (1) din Legea fundamentala, potrivit carora continutul si limitele dreptului de proprietate sunt stabilite prin lege. Prin urmare, nu s-a putut retine nici pretinsa incalcare a dispozitiilor art. 53 din Legea fundamentala, referitor la restrangerea exercitiului unor drepturi si libertati.
Intrucat nu au intervenit elemente noi, de natura sa determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale in materie, atat considerentele, cat si solutia acestor decizii isi mentin valabilitatea si in prezenta cauza.

Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 – 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALA
In numele legii
DECIDE:

Respinge, ca neintemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 77^1 alin. (6) teza finala din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exceptie ridicata de Societatea Comerciala “Ager Leasing IFN” – S.A. din Giurgiu in Dosarul nr. 13.464/311/2010 al Curtii de Apel Craiova – Sectia I civila.
Definitiva si general obligatorie.
Pronuntata in sedinta publica din data de 18 octombrie 2012.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close