DCC nr. 876/2012. Exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Codul de procedura fiscala

In M. Of. nr. 20 din 10 ianuarie 2013 a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale nr. 876/2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala.

Din cuprins:
Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Catalina Gliga.

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, exceptie ridicata de Nicanor George Ene si Dragos Marian Ene in Dosarul nr. 43.901/300/2010 al Judecatoriei Sectorului 2 Bucuresti – Sectia civila. Exceptia formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 833D/2012.
La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare este legal indeplinita.
Cauza fiind in stare de judecata, presedintele acorda cuvantul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:
Prin Incheierea din 3 aprilie 2012, pronuntata in Dosarul nr. 43.901/300/2010, Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti – Sectia civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, exceptie ridicata de Nicanor George Ene si Dragos Marian Ene intr-o cauza ce are ca obiect solutionarea unei contestatii la executare.
In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum reiese din incheierea de sesizare, autorii acesteia sustin ca dispozitiile criticate ingradesc dreptul de a fi ascultat si de a-si exprima punctul de vedere referitor la emiterea de catre organul fiscal a unei decizii fiscale, precum si dreptul de acces la o instanta. Potrivit autorilor exceptiei, dispozitiile criticate incalca prevederile art. 124 – 126 din Constitutie.
Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti – Sectia civila apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata.
Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.
Guvernul arata ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata. In acest sens face referire la jurisprudenta Curtii Constitutionale in materie.
Avocatul Poporului arata ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata.
Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:
Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.
Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu urmatorul cuprins: “(2) Organul fiscal nu este obligat sa aplice prevederile alin. (1) cand: (…) d) urmeaza sa se ia masuri de executare silita.”
Alin. (1) al art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, la care fac referire dispozitiile criticate, au urmatorul continut: “(1) Inaintea luarii deciziei organul fiscal este obligat sa asigure contribuabilului posibilitatea de a-si exprima punctul de vedere cu privire la faptele si imprejurarile relevante in luarea deciziei.”
In sustinerea neconstitutionalitatii acestor dispozitii, autorii exceptiei invoca prevederile constitutionale ale art. 124 referitor la infaptuirea justitiei, art. 125 referitor la statutul judecatorilor si art. 126 referitor la instantele judecatoresti.
Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca s-a mai pronuntat asupra constitutionalitatii dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala. Astfel, prin Decizia nr. 344 din 25 martie 2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 302 din 10 mai 2010, Curtea a statuat ca textul de lege criticat nu ingradeste in niciun mod posibilitatea partilor de a se adresa instantelor judecatoresti pentru contestarea actelor de executare silita, inclusiv a titlului executoriu in temeiul caruia a fost pornita executarea, si de a se prevala, in acest cadru, de toate garantiile care caracterizeaza dreptul la un proces echitabil. In acest sens, dispozitiile art. 172 alin. (1) din Codul de procedura fiscala prevad ca “Persoanele interesate pot face contestatie impotriva oricarui act de executare efectuat cu incalcarea prevederilor prezentului cod de catre organele de executare, precum si in cazul in care aceste organe refuza sa indeplineasca un act de executare in conditiile legii”, iar alin. (3) al aceluiasi articol prevede ca “Contestatia poate fi facuta si impotriva titlului executoriu in temeiul caruia a fost pornita executarea, in cazul in care acest titlu nu este o hotarare data de o instanta judecatoreasca sau de alt organ jurisdictional si daca pentru contestarea lui nu exista o alta procedura prevazuta de lege”. De asemenea, prin Decizia nr. 667 din 30 aprilie 2009, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 437 din 26 iunie 2009, Curtea a statuat ca persoanele interesate pot contesta actul administrativ fiscal potrivit art. 205 si urmatoarele din acelasi cod, facandu-si toate apararile pe care le considera necesare. In aceste conditii, exprimarea unui punct de vedere cu ocazia executarii silite poate parea nerelevant si de aceea legiuitorul a prevazut doar posibilitatea, iar nu obligatia organului fiscal, de a solicita un punct de vedere al persoanei interesate.
Desigur ca, in cadrul contestatiei la executare silita, persoana interesata isi poate face toate apararile, putand solicita anularea actului de executare contestat, incetarea executarii insesi sau anularea titlului executoriu.
Intrucat nu au intervenit elemente noi, de natura sa determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale in materie, atat considerentele, cat si solutia acestor decizii isi mentin valabilitatea si in prezenta cauza.

Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art. 146 lit. d) si art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 – 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALA
In numele legii
DECIDE:

Respinge, ca neintemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, exceptie ridicata de Nicanor George Ene si Dragos Marian Ene in Dosarul nr. 43.901/300/2010 al Judecatoriei Sectorului 2 Bucuresti – Sectia civila.
Definitiva si general obligatorie.
Pronuntata in sedinta publica din data de 23 octombrie 2012.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close