Neindeplinirea obligatiilor de catre un stat membru – Taxa pe valoarea adaugata – Aplicarea unei cote reduse

„Neindeplinirea obligatiilor de catre un stat membru – Taxa pe valoarea adaugata – Directiva 2006/112/CE – Aplicarea unei cote reduse – Articolele 96 si 98 alineatul (2) – Anexa III, punctele 3 si 4 – «Produse farmaceutice de tipul celor utilizate pentru ingrijirea sanatatii, prevenirea bolilor si ca tratament in scopuri medicale si veterinare» – «Echipamente medicale, materiale auxiliare si alte aparate destinate atenuarii sau tratarii handicapurilor, pentru utilizarea personala exclusiva a persoanelor cu handicap»”

HOTARAREA CURTII (Camera a treia)

17 ianuarie 2013
In cauza C 360/11,
avand ca obiect o actiune in constatarea neindeplinirii obligatiilor formulata in temeiul articolului 258 TFUE, introdusa la 8 iulie 2011,

Comisia Europeana, reprezentata de L. Lozano Palacios, in calitate de agent, cu domiciliul ales in Luxemburg,
reclamanta,
impotriva
Regatului Spaniei, reprezentat de S. Centeno Huerta, in calitate de agent,
parat,

CURTEA (Camera a treia),

compusa din domnul M. Ilešič (raportor), presedinte de camera, domnii E. Jarašiūnas si A. Ó Caoimh, judecatori,
avocat general: domnul N. Jääskinen,
grefier: domnul A. Calot Escobar,
dupa ascultarea concluziilor avocatului general in sedinta din 25 octombrie 2012,
pronunta prezenta

Hotarare

1 Prin cererea introductiva, Comisia Europeana solicita Curtii sa constate ca, intrucat aplica o cota redusa a taxei pe valoarea adaugata (denumita in continuare „TVA”)
– in cazul substantelor medicamentoase care pot fi utilizate in mod obisnuit si corespunzator pentru obtinerea de medicamente;
– in cazul dispozitivelor medicale, al materialelor, al echipamentelor si al aparatelor care, privite in mod obiectiv, pot fi utilizate numai pentru prevenirea, diagnosticarea, tratarea, atenuarea sau ingrijirea unor boli sau afectiuni ale oamenilor sau ale animalelor, dar care nu sunt destinate in mod normal atenuarii sau tratarii handicapurilor, pentru utilizarea personala exclusiva a persoanelor cu handicap;
– in cazul materialelor auxiliare si al echipamentelor care pot fi utilizate, in esenta sau in principal, pentru tratarea handicapurilor fizice ale animalelor;
– si, in cele din urma, in cazul materialelor auxiliare si al echipamentelor care pot fi utilizate, in esenta sau in principal, pentru tratarea handicapurilor umane, dar care nu sunt destinate utilizarii personale exclusive de catre persoanele cu handicap,
Regatul Spaniei nu si a indeplinit obligatiile care ii revin in temeiul articolului 98 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata (JO L 347, p. 1, Editie speciala, 09/vol. 3, p. 7) coroborata cu anexa III la aceasta directiva.

Cadrul juridic

Dreptul Uniunii

2 Articolul 96 din Directiva 2006/112 prevede:
„Statele membre aplica o cota standard a TVA, care este fixata de fiecare stat membru ca procent din baza de impozitare si care este aceeasi pentru livrarea de bunuri si pentru prestarea de servicii.”
3 Articolul 97 alineatul (1) din Directiva 2006/112 prevede ca „[d]e la 1 ianuarie 2006 pana la 31 decembrie 2010 cota standard nu poate fi mai mica de 15 %”.
4 Articolul 98 din aceasta directiva are urmatorul cuprins:
„(1) Statele membre pot aplica fie una, fie doua cote reduse.
(2) Cotele reduse se aplica numai livrarilor de bunuri sau prestarilor de servicii din categoriile prevazute in anexa III.
[…]
(3) La aplicarea cotelor reduse prevazute la alineatul (1) pentru categorii de bunuri, statele membre pot utiliza Nomenclatura combinata pentru a delimita in mod precis categoria in cauza.”
5 Articolul 99 alineatul (1) din directiva mentionata prevede:
„Cotele reduse se fixeaza ca procent din baza de impozitare, care nu poate fi mai mic de 5 %.”
6 Potrivit articolului 114 alineatul (1) primul paragraf din aceeasi directiva:
„Statele membre care, la 1 ianuarie 1993, au fost obligate sa mareasca cu peste 2 % cota lor standard in vigoare la 1 ianuarie 1991 pot aplica o cota redusa inferioara valorii minime stabilite la articolul 99 livrarilor de bunuri si prestarilor de servicii din categoriile prevazute in anexa III.”
7 Anexa III la Directiva 2006/112, intitulata „Lista livrarilor de bunuri si prestarilor de servicii carora le pot fi aplicate cotele reduse prevazute la articolul 98”, mentioneaza la punctele 3 si 4:
„3. produsele farmaceutice de tipul celor utilizate pentru ingrijirea sanatatii, prevenirea bolilor si ca tratament in scopuri medicale si veterinare, inclusiv produsele folosite in scopul contraceptiei si protectiei igienice feminine;
4. echipamentele medicale, materialele auxiliare si alte aparate destinate atenuarii sau tratarii handicapurilor, pentru utilizarea personala exclusiva a persoanelor cu handicap, inclusiv repararea respectivelor bunuri, si livrarea de scaune de copii pentru automobil.”

Dreptul national

8 Articolul 91 primul paragraf alineatul 1 punctele 5 si 6 din Legea 37/1992 din 28 decembrie 1992 (BOE nr. 312 din 29 decembrie 1992, p. 44247, denumita in continuare „Legea privind TVA ul”), in versiunea aplicabila in speta, prevede aplicarea unei cote reduse de TVA de 8 % in cazul livrarilor, al achizitiilor intracomunitare si al importurilor urmatoarelor bunuri:
„5. Medicamente de uz veterinar si substante medicamentoase care pot fi utilizate in mod obisnuit si corespunzator pentru obtinerea de medicamente.
6. Aparate si materiale auxiliare, inclusiv ochelari cu lentile de corectie si lentile de contact, care, privite in mod obiectiv, pot fi utilizate, in esenta sau in principal, pentru atenuarea deficientelor fizice ale oamenilor si ale animalelor, inclusiv pentru atenuarea limitarii capacitatii acestora de a se misca sau de a comunica.
Dispozitive medicale, materiale, echipamente si aparate care, privite in mod obiectiv, pot fi utilizate numai pentru prevenirea, diagnosticarea, tratarea, atenuarea sau ingrijirea unor boli sau afectiuni ale oamenilor sau ale animalelor.
In aceasta categorie nu sunt incluse produsele cosmetice si produsele destinate igienei personale, exclusiv tampoanele igienice, tampoanele interne si absorbantele zilnice.”
9 Conform articolului 91 al doilea paragraf alineatul 1 punctul 3 din Legea privind TVA ul, o cota de TVA „redusa suplimentar”, prevazuta la articolul 114 alineatul (1) din Directiva 2006/112, respectiv 4 % in cazul Regatului Spaniei, este aplicabila in cazul livrarilor, al achizitiilor intracomunitare si al importurilor urmatoarelor bunuri:
„Medicamente de uz uman, precum si substante medicamentoase, forme farmaceutice si produse intermediare care pot fi utilizate in mod obisnuit si corespunzator pentru obtinerea de medicamente.”

Procedura precontencioasa

10 Prin intermediul scrisorii de punere in intarziere din 22 martie 2010, Comisia a informat Regatul Spaniei ca considera ca aplicarea sistemului cotelor de TVA reduse, vizat la articolul 91 primul paragraf alineatul 1 punctele 5 si 6 si la articolul 91 al doilea paragraf alineatul 1 punctul 3 din Legea privind TVA ul, constituia o incalcare a obligatiilor care ii reveneau in temeiul Directivei 2006/112.
11 In raspunsul din 28 mai 2010, Regatul Spaniei a aratat ca aplicarea unei cote de TVA reduse in cazul bunurilor vizate prin dispozitiile amintite ale Legii privind TVA ul era permisa de punctele 3 si 4 din anexa III la Directiva 2006/112 si, in consecinta, era in conformitate cu aceasta din urma.
12 In sustinerea acestei concluzii, Regatul Spaniei a invocat, mai intai, necesitatea de a interpreta notiunea „produse farmaceutice” in sensul punctului 3 din aceasta anexa III, in conformitate cu definitia produsului farmaceutic aplicabila in ordinea juridica nationala, care ar include nu numai medicamentele, ci si aparatele si dispozitivele medicale. In continuare, a sustinut ca medicamentele finite, formulele magistrale, formulele oficinale, substantele active si formele farmaceutice, astfel cum sunt definite de legislatia nationala, trebuie considerate „produse farmaceutice” in sensul punctului 3 din anexa mentionata. In cele din urma, Regatul Spaniei a aratat ca notiunea „persoana cu handicap” in sensul punctului 4 din aceeasi anexa trebuie inteleasa, potrivit recomandarilor Organizatiei Mondiale a Sanatatii, drept o referire la orice persoana afectata de o boala care a determinat invaliditatea acesteia.
13 Intrucat a considerat neconvingator raspunsul, Comisia a emis la 25 noiembrie 2010 un aviz motivat prin care a invitat Regatul Spaniei sa ia masurile care se impuneau pentru a se conforma avizului in termen de doua luni de la primirea acestuia.
14 Prin scrisoarea din 31 ianuarie 2011, autoritatile spaniole si au reiterat pozitia potrivit careia dispozitiile nationale in litigiu sunt conforme cu dispozitiile din Directiva 2006/112.
15 Intrucat a considerat acest raspuns nesatisfacator, Comisia a decis sa introduca prezenta actiune.

Cu privire la actiune

Consideratii introductive

16 Cu titlu introductiv, trebuie sa se analizeze argumentatia Regatului Spaniei potrivit careia categoriile de bunuri si de servicii vizate in anexa III la Directiva 2006/112 nu sunt definite suficient de clar pentru a justifica introducerea unei actiuni in constatarea neindeplinirii obligatiilor si, prin urmare, interpretarea restrictiva a punctelor 3 si 4 din aceasta anexa, efectuata de Comisie, nu trebuie preferata in raport cu alte interpretari posibile, intemeiate in special pe dreptul national.
17 In schimb, potrivit Comisiei, dispozitiile anexei mentionate sunt suficient de precise si, in aplicarea principiilor uniformitatii si egalitatii, acestea trebuie sa faca obiectul unei interpretari autonome si uniforme la nivelul Uniunii. In plus, aceasta arata ca Regatul Spaniei a fost informat suficient in legatura cu continutul obligatiilor sale prin avizul motivat al Comisiei.
18 Reiese dintr o jurisprudenta constanta a Curtii ca dispozitiile care au caracter de derogare de la un principiu sunt de stricta interpretare (a se vedea in special Hotararea din 12 decembrie 1995, Oude Luttikhuis si altii, C 399/93, Rec., p. I 4515, punctul 23, Hotararea din 18 ianuarie 2001, Comisia/Spania, C 83/99, Rec., p. I 445, punctul 19, precum si Hotararea din 3 martie 2011, Comisia/Tarile de Jos, C 41/09, nepublicata inca in Repertoriu, punctul 58).
19 Curtea a decis de asemenea in mai multe randuri ca rezulta din cerintele aplicarii uniforme a dreptului Uniunii, precum si din principiul egalitatii ca termenii unei dispozitii de drept al Uniunii care nu face nicio trimitere expresa la dreptul statelor membre pentru a stabili sensul si domeniul de aplicare ale acesteia trebuie, in mod normal, sa primeasca in intreaga Uniune Europeana o interpretare autonoma si uniforma (a se vedea Hotararea din 21 decembrie 2011, Ziolkowski si Szeja, C 424/10 si C 425/10, nepublicata inca in Repertoriu, punctul 32 si jurisprudenta citata).
20 Reiese din consideratiile de mai sus ca, astfel cum a aratat Comisia, dispozitiile de drept al Uniunii care permit aplicarea unei cote reduse de TVA, posibilitate recunoscuta statelor membre prin derogare de la principiul potrivit caruia este aplicabila cota normala, trebuie sa faca obiectul unei interpretari stricte. In plus, intrucat punctele 3 si 4 din anexa III la Directiva 2006/112 nu cuprindeau nicio trimitere expresa la dreptul statelor membre, acestea trebuie sa aiba, la nivelul intregii Uniuni, o interpretare autonoma si uniforma.
21 Contrar celor sustinute de Regatul Spaniei, aceste constatari nu sunt infirmate de imprejurarea ca punctele respective enumera categorii generale de bunuri pe care statele membre au competenta de a le detalia ulterior in cadrul legislatiilor lor nationale.
22 In aceasta privinta, este suficient sa se semnaleze, astfel cum a aratat avocatul general la punctul 25 din concluzii, ca statele membre sunt obligate sa respecte, atunci cand precizeaza categoriile particulare ale bunurilor carora le aplica aceasta cota redusa a TVA ului, limitele categoriilor definite la punctele mentionate, astfel cum au fost interpretate de Curte.

Cu privire la primul motiv, intemeiat pe aplicarea unei cote reduse de TVA in cazul substantelor medicamentoase care pot fi utilizate in mod obisnuit si adecvat pentru producerea de medicamente

Cu privire la continutul primului motiv

– Argumentele partilor

23 Atat in memoriul in aparare, cat si in duplica, Regatul Spaniei contesta argumentele Comisiei privind „produsele intermediare” mentionate la articolul 91 al doilea paragraf alineatul 1 punctul 3 din Legea privind TVA ul.
24 Potrivit acestuia, primul motiv al Comisiei, astfel cum a fost definit in procedura precontencioasa si in motivele cererii introductive, nu ar viza decat substantele medicamentoase, cu excluderea „produselor intermediare” mentionate.
25 Comisia respinge afirmatiile formulate de Regatul Spaniei in memoriul in aparare si in duplica in ceea ce priveste „produsele intermediare” si confirma contestarea unei aplicari a cotei reduse de TVA in cazul produselor mentionate.

– Aprecierea Curtii

26 Trebuie amintit ca rezulta de la articolul 120 litera (c) din Regulamentul de procedura al Curtii si din jurisprudenta referitoare la acesta ca orice cerere de sesizare a instantei trebuie sa indice obiectul litigiului si expunerea sumara a motivelor si ca aceasta mentiune trebuie sa fie suficient de clara si de precisa pentru a i permite paratului sa isi pregateasca apararea, iar Curtii, sa isi exercite controlul. Din cele aratate rezulta ca elementele esentiale de fapt si de drept pe care se intemeiaza o actiune trebuie sa reiasa in mod coerent si comprehensibil din chiar textul cererii, iar concluziile acesteia din urma trebuie sa fie formulate intr un mod neechivoc, astfel incat Curtea sa nu se pronunte ultra petita sau sa nu omita sa se pronunte asupra unei obiectii (a se vedea Hotararea din 14 ianuarie 2010, Comisia/Republica Ceha, C 343/08, Rep., p. I 275, punctul 26 si jurisprudenta citata).
27 In speta, trebuie sa se constate ca, desi Comisia mentioneaza in mai multe randuri „produsele intermediare” in scrisoarea de punere in intarziere, in avizul motivat si in cererea introductiva, ea nu mentioneaza aceste produse nici in motive, nici in concluzii.
28 Prin urmare, primul motiv al prezentei actiuni trebuie inteles in sensul ca Comisia imputa Regatului Spaniei ca aplica o cota redusa a TVA ului numai substantelor medicamentoase care pot fi utilizate in mod obisnuit si adecvat cu ocazia producerii medicamentelor.

Cu privire la fond

– Argumentele partilor

29 Prin intermediul primului motiv, Comisia considera ca aplicarea cotelor reduse de TVA in cazul substantelor medicamentoase care pot fi utilizate in mod obisnuit si adecvat in producerea de medicamente prevazuta la articolul 91 primul paragraf alineatul 1 punctul 5 si la articolul 91 al doilea paragraf alineatul 1 punctul 3 din Legea privind TVA ul este contrara Directivei 2006/112.
30 In aceasta privinta, arata ca punctul 3 din anexa III la aceasta directiva permite statelor membre sa aplice o cota redusa a TVA ului in cazul bunurilor care indeplinesc anumite conditii, respectiv, pe de o parte, trebuie sa fie vorba despre „produse farmaceutice” si, pe de alta parte, aceste produse trebuie „utilizate pentru ingrijirea sanatatii, prevenirea bolilor si ca tratament in scopuri medicale si veterinare”.
31 Potrivit Comisiei, substantele medicamentoase nu sunt produse finite si, in consecinta, nu pot fi considerate produse „utilizate pentru ingrijirea sanatatii, prevenirea bolilor si ca tratament in scopuri medicale si veterinare”.
32 Aceasta concluzie ar fi confirmata de opinia potrivit careia, daca legiuitorul Uniunii ar fi intentionat sa includa, intr un punct din anexa III la Directiva 2006/112, nu numai produsele finite, ci si pe cele utilizate in vederea productiei acestora, ar fi indicat expres aceasta.
33 In plus, Comisia face trimitere la definitiile cuprinse in Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman (JO L 311, p. 67, Editie speciala, 13/vol. 33, p. 3). Ar reiesi din directiva mentionata ca formulele magistrale si formulele oficinale reprezinta produse farmaceutice finite, iar substantele active, definite drept „orice substanta care intra in compozitia unui medicament”, nu reprezinta produse finite destinate consumului uman sau animal.
34 In schimb, Regatul Spaniei sustine ca substantele medicamentoase reprezinta „produse farmaceutice” in sensul punctului 3 din anexa III la Directiva 2006/112.
35 Acesta considera ca, in lipsa unei definitii a notiunii „produse farmaceutice” la nivelul Uniunii, statele membre pot aplica definitiile existente in ordinea lor juridica nationala. Or, in numeroase acte normative nationale, aceasta notiune ar avea o definitie larga, care cuprinde si substantele medicamentoase.
36 In plus, Regatul Spaniei arata ca anumite substante medicamentoase pot fi comercializate drept produse finite, fara a fi necesara amestecarea lor cu alte substante.
37 In replica sa, Comisia admite ca, desi sunt comercializate drept produse farmaceutice finite, in vederea utilizarii directe de consumator, nu exista dezavantaje ale aplicarii unei cote reduse de TVA in cazul substantelor medicamentoase. Aceasta aminteste in aceasta privinta jurisprudenta Curtii potrivit careia aplicarea unei cote reduse de TVA, in cazul unui bun care poate face obiectul unor utilizari diferite, este subordonata, pentru fiecare operatiune de livrare, utilizarii concrete careia ii este destinat bunul respectiv de catre cumparatorul sau (Hotararea Comisia/Tarile de Jos, citata anterior, punctul 65).

– Aprecierea Curtii

38 Partile au opinii contrare cu privire la interpretarea care trebuie data notiunii „produse farmaceutice de tipul celor utilizate pentru ingrijirea sanatatii, prevenirea bolilor si ca tratament in scopuri medicale si veterinare”, in sensul punctului 3 din anexa III la Directiva 2006/112. Este vorba in special despre aspectul daca notiunea respectiva poate include substantele medicamentoase care pot fi utilizate in mod obisnuit si adecvat in producerea de medicamente.
39 In aceasta privinta, trebuie aratat, astfel cum a mentionat Comisia in cererea introductiva, ca punctul 3 amintit permite aplicarea unei cote reduse de TVA in cazul bunurilor care indeplinesc doua conditii. Pe de o parte, trebuie sa fie vorba despre „produse farmaceutice” si, pe de alta parte, produsele respective trebuie sa fie „de tipul celor utilizate pentru ingrijirea sanatatii, prevenirea bolilor si ca tratament in scopuri medicale si veterinare”.
40 Comisia propune sa se considere ca notiunea „produse farmaceutice” in sensul acestei anexe III este comparabila cu notiunea „medicament” cuprinsa la articolul 1 din Directiva 2001/83.
41 Este important totusi sa se semnaleze, astfel cum a aratat avocatul general la punctele 33-35 din concluzii, ca exista diferente semnificative intre aceste doua notiuni.
42 Mai intai, este necesar sa se constate ca majoritatea versiunilor lingvistice ale Directivei 2001/83 si ale anexei III la Directiva 2006/112 folosesc termeni diferiti privind notiunile respective. Astfel, in versiunea engleza a acestor doua acte, notiunile „medicament” si „produs farmaceutic” sunt desemnate prin expresiile „medicinal product” si „pharmaceutical product”. Situatia este aceeasi, intre altele, in versiunile spaniola („medicamento” si „producto farmacéutico”), lituaniana („vaistai” si „farmacijos gaminiai”), poloneza („produkt leczniczy” si „produkty farmaceutyczne”), romana („medicament” si „produsele farmaceutice”), slovena („zdravilo” si „farmacevtski izdelki”), precum si suedeza („läkemedel” si „farmaceutiska produkter”). In continuare, este evident ca obiectivele urmarite prin anexa III la Directiva 2006/112 difera de cele urmarite prin Directiva 2001/83, in masura in care aceasta din urma vizeaza armonizarea conditiilor de introducere pe piata a medicamentelor de uz uman. In cele din urma, este important sa se aminteasca faptul ca, desi Directiva 2001/83 se aplica exclusiv medicamentelor de uz uman, punctul 3 din anexa III acopera si uzul veterinar.
43 In aceste conditii, contrar sustinerilor Comisiei, trebuie sa se constate ca notiunea „produs farmaceutic” in sensul punctului 3 mentionat, desi include notiunea „medicament” in sensul Directivei 2001/83, trebuie interpretata intr un sens mai larg decat cea din urma.
44 Aceasta interpretare este de altfel in conformitate cu notiunea „produs farmaceutic”, folosita in capitolul 30 din Nomenclatura combinata care figureaza in anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifara si statistica si Tariful vamal comun (JO L 256, p. 1, Editie speciala, 02/vol. 4, p. 3), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 1238/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 15 decembrie 2000 (JO L 348, p. 36), care mentioneaza in calitate de produse farmaceutice nu numai medicamentele, ci si alte preparate si articole farmaceutice, precum vata, fesele, bandajele si articolele similare.
45 In plus, punctul 3 ultima teza din anexa III la Directiva 2006/112 face trimitere la bunuri care nu pot fi incluse in notiunea „medicament”, in sensul Directivei 2001/83, precum „produsele folosite in scopul contraceptiei si protectiei igienice feminine”.
46 Totusi, pentru a intra in categoria vizata la acest punct 3, este necesar si ca bunurile sa fie „de tipul celor utilizate pentru ingrijirea sanatatii, prevenirea bolilor si ca tratament in scopuri medicale si veterinare”.
47 Rezulta din aceste consideratii ca punctul 3 mentionat nu vizeaza decat produsele finite, care pot fi utilizate direct de consumatorul final, cu excluderea produselor care pot fi utilizate cu ocazia producerii de medicamente, care trebuie sa faca in mod normal obiectul unei prelucrari ulterioare.
48 Aceasta interpretare este confirmata prin obiectivul anexei III la Directiva 2006/112, respectiv de a face mai putin costisitoare si deci mai accesibile pentru consumatorul final, care suporta in final TVA ul, anumite bunuri considerate deosebit de necesare.
49 Astfel cum a aratat avocatul general la punctul 39 din concluzii, in cazurile in care o substanta medicamentoasa poate fi comercializata drept produs finit, fara a trebui sa fie amestecata cu alte substante, si, in consecinta, poate fi utilizata direct de consumatorul final „pentru ingrijirea sanatatii, prevenirea bolilor si ca tratament in scopuri medicale si veterinare”, nu exista niciun motiv ca o cota redusa a TVA ului sa nu ii poata fi aplicata.
50 Avand in vedere ceea ce preceda, este necesar sa se constate ca punctul 3 din anexa III la Directiva 2006/112 permite aplicarea unei cote reduse de TVA in cazul substantelor medicamentoase numai daca pot fi utilizate direct de consumatorul final pentru ingrijirea sanatatii, prevenirea bolilor si ca tratament in scopuri medicale si veterinare.
51 In aceste conditii, este necesar sa se aprecieze ca primul motiv invocat de Comisie este intemeiat.

Cu privire la al doilea motiv, intemeiat pe aplicarea unei cote reduse de TVA in cazul dispozitivelor medicale, al materialelor, al echipamentelor si al aparatelor care, privite in mod obiectiv, pot fi utilizate numai pentru prevenirea, diagnosticarea, tratarea, atenuarea sau ingrijirea unor boli sau afectiuni ale oamenilor sau ale animalelor

Argumentele partilor

52 Comisia considera ca aplicarea unei cote reduse de TVA in cazul dispozitivelor medicale, al materialelor, al echipamentelor si al aparatelor care, privite in mod obiectiv, pot fi utilizate numai pentru prevenirea, diagnosticarea, tratarea, atenuarea sau ingrijirea unor boli sau afectiuni ale oamenilor sau ale animalelor, prevazuta la articolul 91 primul paragraf alineatul 1 punctul 6 al doilea paragraf din Legea privind TVA ul este contrara Directivei 2006/112.
53 Pe de o parte, aplicarea, in temeiul dispozitiei nationale mentionate, a unei cote reduse de TVA in cazul echipamentelor medicale utilizate pentru diagnosticarea si tratamentul veterinar nu ar fi conforma cu punctul 4 din anexa III la Directiva 2006/112, care nu vizeaza decat echipamentele, materialul auxiliar si aparatele de uz exclusiv uman.
54 Pe de alta parte, punctul 3 din aceasta anexa nu ar fi aplicabil. Astfel, notiunea „produse farmaceutice”, in sensul acestei dispozitii, ar trebui inteleasa ca sinonima celei de „medicament”, in sensul Directivei 2001/83. In consecinta, aceste dispozitive, aceste aparate, aceste materiale si aceste echipamente medicale de uz general nu pot intra in sfera notiunii „produse farmaceutice”.
55 In schimb, Regatul Spaniei considera ca bunurile vizate la articolul 91 primul paragraf alineatul 1 punctul 6 al doilea paragraf din Legea privind TVA ul intra in domeniul de aplicare al punctului 3 din anexa mentionata.
56 Sustine ca acea categorie vizata la punctul 3 mentionat ar viza nu numai medicamentele, ci si dispozitivele medicale. Arata, in sustinerea acestei interpretari, ca articolul 168 TFUE se refera atat la medicamente, cat si la dispozitivele de uz medical si, prin urmare, aceeasi protectie trebuie acordata acestor doua categorii de bunuri, grupate sub denumirea „produse farmaceutice”.
57 In plus, o astfel de interpretare nu ar lipsi de sens punctul 4 din anexa III la Directiva 2006/112. Dispozitivele medicale vizate la acest punct „destinate atenuarii sau tratarii handicapurilor, pentru utilizarea personala exclusiva a persoanelor cu handicap” ar fi concepute pentru o utilizare specifica. In consecinta, nu ar fi contradictoriu sa se considere ca notiunea „produs farmaceutic”, in sensul punctului 3 din aceasta anexa, cuprinde nu numai medicamentele, ci si dispozitivele medicale care nu sunt concepute pentru o utilizare specifica, dar care sunt „de tipul celor utilizate pentru ingrijirea sanatatii, prevenirea bolilor si ca tratament in scopuri medicale si veterinare”.

Aprecierea Curtii

58 Comisia reproseaza Regatului Spaniei aplicarea unei cote reduse de TVA in cazul categoriei de bunuri care consta in dispozitive medicale, echipamente sau aparate „care, privite in mod obiectiv, pot fi utilizate numai pentru prevenirea, diagnosticarea, tratarea, atenuarea sau ingrijirea unor boli sau afectiuni ale oamenilor sau ale animalelor”.
59 Astfel cum a aratat Comisia, punctul 4 din anexa III la Directiva 2006/112 nu permite aplicarea unei cote reduse de TVA in cazul acestei categorii de bunuri in masura in care, pe de o parte, nu acopera dispozitivele medicale, materialul, echipamentele si aparatele de uz general si, pe de alta parte, nu vizeaza decat uzul uman, cu excluderea uzului veterinar.
60 De asemenea, in scopul de a aprecia temeinicia celui de al doilea motiv al Comisiei, trebuie sa se analizeze daca bunurile vizate la articolul 91 primul paragraf alineatul 1 punctul 6 al doilea paragraf din Legea privind TVA ul pot fi considerate „produse farmaceutice” in sensul punctului 3 din aceasta anexa III.
61 In aceasta privinta, trebuie amintit ca, astfel cum s a constatat la punctul 43 din prezenta hotarare, notiunea „produs farmaceutic” in sensul acestei dispozitii, desi include notiunea „medicament”, in sensul Directivei 2001/83, trebuie interpretata intr un sens mai larg decat aceasta din urma.
62 In acest context, argumentatia Regatului Spaniei, potrivit careia notiunea „produs farmaceutic” poate include orice dispozitiv, aparat, material sau echipament medical de uz general, nu poate fi retinuta.
63 Astfel, nu numai ca acele categorii vizate in anexa III la Directiva 2006/112 trebuie sa faca obiectul unei interpretari stricte in masura in care dispozitia de drept al Uniunii in cauza are caracter de masura derogatorie, potrivit jurisprudentei amintite la punctul 18 din prezenta hotarare, ci notiunile folosite in aceasta anexa trebuie si interpretate in conformitate cu sensul obisnuit al termenilor respectivi. Or, trebuie sa se constate ca in raport cu sensul obisnuit din limbajul curent al notiunii „produs farmaceutic” niciun dispozitiv, echipament, aparat sau material de uz medical sau veterinar nu poate fi considerat a face parte din sfera acestei notiuni.
64 Aceasta interpretare este confirmata de economia generala a anexei III la Directiva 2006/112 si in special prin imprejurarea ca, la punctul 4 din aceasta anexa, sunt vizate dispozitive medicale de uz specific. Astfel, dupa cum a aratat Comisia, aceasta dispozitie ar fi lipsita de sens daca punctul 3 din anexa mentionata trebuie interpretat ca permitand aplicarea unei cote reduse de TVA in cazul tuturor dispozitivelor sau aparatelor medicale, independent de uzul caruia ii sunt destinate.
65 In plus, trebuie amintit ca, astfel cum s a aratat la punctul 48 din prezenta hotarare, scopul aplicarii cotelor reduse de TVA este tocmai reducerea costului anumitor bunuri esentiale pentru consumatorul final. Or, costul dispozitivelor, al aparatelor, al materialului, precum si al echipamentelor medicale si veterinare ar fi rareori suportat direct de consumatorul final, aceste produse fiind folosite in principal de lucratorii din domeniul sanitar in vederea furnizarii serviciilor, acestia putand sa fie scutiti de la plata TVA ului in temeiul articolului 132 din Directiva 2006/112.
66 O asemenea obligatie nu este, in plus, incompatibila cu articolul 168 TFUE. In aceasta privinta, este suficient sa se constate ca, desi este adevarat ca acest articol vizeaza la alineatul (4) litera (c) medicamentele si dispozitivele de uz medical, obiectivul urmarit de aceasta dispozitie – stabilirea de standarde ridicate de calitate si de securitate – difera semnificativ de cel vizat de anexa III la Directiva 2006/112, astfel cum este prezentat mai sus.
67 Reiese din consideratiile de mai sus ca nici punctul 4, nici punctul 3 din aceasta anexa nu permit aplicarea unei cote reduse de TVA „in cazul dispozitivelor medicale, al materialelor, al echipamentelor si al aparatelor care, privite in mod obiectiv, pot fi utilizate numai pentru prevenirea, diagnosticarea, tratarea, atenuarea sau ingrijirea unor boli sau afectiuni ale oamenilor sau ale animalelor”.
68 In aceste conditii, este necesar ca actiunea formulata de Comisie sa fie considerata fondata.

Cu privire la al treilea motiv, intemeiat pe aplicarea unei cote reduse de TVA in cazul bunurilor utilizate pentru tratarea handicapurilor fizice ale animalelor

Argumentele partilor

69 Comisia arata ca aplicarea unei cote reduse de TVA in cazul bunurilor utilizate pentru tratarea handicapurilor fizice ale animalelor, prevazuta la articolul 91 primul paragraf alineatul 1 punctul 6 primul paragraf din Legea privind TVA ul, este contrara Directivei 2006/112. Astfel cum ar evidentia argumentele formulate de Comisie in cadrul primelor doua motive, nici punctul 3 din anexa III la Directiva 2006/112 – limitat la produsele farmaceutice stricto sensu – nici punctul 4 din aceasta – limitat la uzul uman al bunurilor vizate – nu ar autoriza aplicarea unei astfel de cote in cazul bunurilor mentionate.
70 In memoriul in aparare, Regatul Spaniei face trimitere la raspunsurile formulate in cursul diferitelor faze ale procedurii precontencioase, in care a subliniat, in esenta, ca punctul 3 din anexa mentionata include dispozitivele si aparatele medicale si veterinare.

Aprecierea Curtii

71 Pentru a aprecia temeinicia celui de al treilea motiv al Comisiei, trebuie aratat, pe de o parte, astfel cum s a mentionat la punctele 61-67 din prezenta hotarare, ca notiunea „produs farmaceutic”, in sensul punctului 3 din anexa III la Directiva 2006/112, nu poate fi interpretata in sensul ca include aparatele, precum si dispozitivele medicale si veterinare.
72 In consecinta, aceasta dispozitie nu permite aplicarea unei cote reduse de TVA in cazul aparatelor si al materialelor auxiliare care pot fi folosite pentru tratarea handicapurilor fizice ale animalelor.
73 Pe de alta parte, reiese cu claritate din termenii punctului 4 din aceasta anexa ca aceasta dispozitie nu vizeaza decat echipamentele medicale, materialul auxiliar si celelalte aparate destinate in mod normal ingrijirii sau tratarii handicapurilor oamenilor. Astfel, este de notorietate ca termenul „persoane cu handicap” folosit in a doua teza a acestei dispozitii se refera nu la animalele afectate de un handicap fizic, ci numai la persoane.
74 In plus, astfel cum a sustinut Comisia in mod intemeiat, este necesar sa se considere ca, daca legiuitorul Uniunii ar fi vrut sa includa uzul veterinar in categoria bunurilor vizate la punctul 4 din anexa mentionata, acesta l ar fi mentionat expres, astfel cum se intampla chiar la punctul 3 din anexa.
75 In consecinta, nici punctul 4, nici punctul 3 din anexa III la Directiva 2006/112 nu permit aplicarea cotei reduse de TVA in cazul aparatelor si al materialelor auxiliare care pot fi utilizate pentru tratarea handicapurilor fizice la animale.
76 In aceste conditii, este necesar sa se considere ca al treilea motiv al Comisiei este intemeiat.

Cu privire la al patrulea motiv, intemeiat pe aplicarea cotei reduse de TVA in cazul aparatelor si al materialelor auxiliare care pot fi utilizate, in esenta sau in principal, pentru tratarea handicapurilor umane, dar care nu sunt destinate utilizarii personale exclusive de catre persoanele cu handicap

Argumentele partilor

77 Comisia sustine ca aplicarea unei cote reduse de TVA in cazul aparatelor si al materialelor auxiliare care pot fi utilizate, in esenta sau in principal, pentru tratarea handicapurilor umane, dar care nu sunt destinate utilizarii personale exclusive de catre persoanele cu handicap, prevazuta la articolul 91 primul paragraf alineatul 1 punctul 6 primul paragraf din Legea privind TVA ul, este contrara Directivei 2006/112.
78 Comisia arata, in aceasta privinta, ca punctul 4 din anexa III la Directiva 2006/112 permite statelor membre sa aplice o cota redusa a TVA ului in cazul bunurilor care indeplinesc anumite conditii. Pe de o parte, aceste bunuri trebuie sa poata fi considerate „echipamente medicale, material auxiliar si alte aparate” si, pe de alta parte, ele trebuie sa fie „destinate atenuarii sau tratarii handicapurilor, pentru utilizarea personala exclusiva a persoanelor cu handicap”.
79 Prin urmare, acest punct 4 nu ar include echipamentele medicale de uz general, ci numai pe cele destinate utilizarii „personale exclusive a persoanelor cu handicap”. Aceasta interpretare ar fi de altfel confirmata de liniile directoare adoptate in cadrul Comitetului TVA.
80 Avand in vedere aceste consideratii, Comisia apreciaza ca, in masura in care Legea privind TVA ul aplica o cota redusa a TVA ului in cazul materialelor auxiliare si al echipamentelor „care pot fi utilizate, in esenta sau in principal, pentru tratarea handicapurilor”, domeniul sau de aplicare il depaseste pe cel autorizat de Directiva 2006/112.
81 Comisia apreciaza, in plus, ca Regatul Spaniei a dat, in raspunsul sau la scrisoarea de punere in intarziere, un sens excesiv de larg notiunii „handicap”, considerand o sinonima cu notiunea „boala”.
82 Regatul Spaniei contesta interpretarea notiunii „handicap” propusa de Comisie. Acesta sustine ca, in lipsa unei definitii uniforme a acestei notiuni la nivelul Uniunii, este necesar sa se aplice conceptele cele mai recente stabilite de Organizatia Mondiala a Sanatatii. Or, aplicand aceste concepte, ar trebui sa se considere persoana cu handicap orice persoana afectata de o boala care determina invaliditatea acesteia. O astfel de definitie ar permite astfel sa se considere persoanele afectate de boli precum SIDA, cancerul sau insuficienta renala drept persoane cu handicap, ceea ce ar preveni astfel discriminarile care pot viza persoanele afectate de aceste boli. Aceasta interpretare nu poate fi diferita ca urmare a simplului fapt ca in prezenta cauza este vorba despre domeniul fiscal.
83 Regatul Spaniei sustine, pe de alta parte, ca este dificil sa se diferentieze dispozitivele medicale in scopul de a determina care sunt cele utile in situatii de handicap si cele care nu sunt utile in astfel de situatii, invocand din nou dificultatea de a intemeia o neindeplinire a obligatiilor de catre un stat membru pe dispozitiile anexei III la Directiva 2006/112 ca urmare a lipsei lor de precizie. Aminteste, in cele din urma, ca liniile directoare ale Comitetului TVA, la care face trimitere Comisia in cerere, nu au forta interpretativa obligatorie.

Aprecierea Curtii

84 In scopul de a trata al patrulea motiv al Comisiei, este necesar sa se determine daca punctul 4 din anexa III la Directiva 2006/112 se poate aplica in cazul aparatelor si al materialelor auxiliare care nu sunt destinate uzului personal si exclusiv al persoanelor cu handicap, dar care sunt utilizate, in esenta sau in principal, pentru tratarea handicapurilor acestora din urma.
85 In aceasta privinta, este necesar sa se arate ca reiese chiar din sensul cuvintelor „personal” si „exclusiv” care apar la punctul 4 mentionat ca acesta nu vizeaza dispozitivele de uz general.
86 Astfel, obiectivul care consta in reducerea costului care revine consumatorului final pentru anumite bunuri esentiale, mentionat la punctul 48 din prezenta hotarare, nu permite sa se justifice aplicarea unei cote reduse de TVA in cazul dispozitivelor medicale de uz general folosite de spitale si de lucratorii din domeniul sanitar.
87 Aceasta concluzie nu este repusa in discutie prin argumentul Regatului Spaniei potrivit caruia anumite dispozitive si aparate pot face atat obiectul unui uz general, cat si al unui uz personal si exclusiv de catre persoanele cu handicap. In aceasta privinta, este suficient sa amintim ca Curtea a statuat deja ca aplicarea unei cote reduse de TVA in cazul unui bun care poate face obiectul unor utilizari diferite ar fi subordonata, pentru fiecare operatiune de livrare, utilizarii concrete careia ii este destinat bunul de catre cumparator (a se vedea prin analogie Hotararea Comisia/Tarile de Jos, citata anterior, punctul 65).
88 In consecinta, in cazul aparatelor si al materialelor auxiliare care pot fi utilizate, in esenta sau in principal, pentru tratarea handicapurilor umane, dar care nu sunt destinate utilizarii personale exclusive de catre persoanele cu handicap, nu este aplicabila, in temeiul punctului 4 din anexa III la Directiva 2006/112, cota redusa de TVA.
89 In aceste conditii, este necesar sa se considere ca al patrulea motiv este intemeiat si, prin urmare, trebuie sa se admita actiunea formulata de Comisie.
90 Avand in vedere totalitatea consideratiilor anterioare, trebuie sa se constate ca, atunci cand a aplicat o cota redusa a TVA ului:
– in cazul substantelor medicamentoase care pot fi utilizate in mod obisnuit si corespunzator pentru obtinerea de medicamente;
– in cazul dispozitivelor medicale, al materialelor, al echipamentelor si al aparatelor care, privite in mod obiectiv, pot fi utilizate numai pentru prevenirea, diagnosticarea, tratarea, atenuarea sau ingrijirea unor boli sau afectiuni ale oamenilor sau ale animalelor, dar care nu sunt destinate in mod normal atenuarii sau tratarii handicapurilor, pentru utilizarea personala exclusiva a persoanelor cu handicap;
– in cazul materialelor auxiliare si al echipamentelor care pot fi utilizate, in esenta sau in principal, pentru tratarea handicapurilor fizice ale animalelor;
– si, in cele din urma, in cazul materialelor auxiliare si al echipamentelor care pot fi utilizate, in esenta sau in principal, pentru tratarea handicapurilor umane, dar care nu sunt destinate utilizarii personale exclusive de catre persoanele cu handicap,
Regatul Spaniei nu si a indeplinit obligatiile care ii revin in temeiul articolului 98 din Directiva 2006/112 coroborat cu anexa III la aceasta.

Cu privire la cheltuielile de judecata

91 Potrivit articolului 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedura, partea care cade in pretentii este obligata, la cerere, la plata cheltuielilor de judecata. Intrucat Comisia a solicitat obligarea Regatului Spaniei la plata cheltuielilor de judecata, iar Regatul Spaniei a cazut in pretentii, se impune obligarea acestuia la plata cheltuielilor de judecata.

Pentru aceste motive, Curtea (Camera a treia) declara si hotaraste:
1) Atunci cand a aplicat o cota redusa a taxei pe valoarea adaugata:
– in cazul substantelor medicamentoase care pot fi utilizate in mod obisnuit si corespunzator pentru obtinerea de medicamente;
– in cazul dispozitivelor medicale, al materialelor, al echipamentelor si al aparatelor care, privite in mod obiectiv, pot fi utilizate numai pentru prevenirea, diagnosticarea, tratarea, atenuarea sau ingrijirea unor boli sau afectiuni ale oamenilor sau ale animalelor, dar care nu sunt destinate in mod normal atenuarii sau tratarii handicapurilor, pentru utilizarea personala exclusiva a persoanelor cu handicap;
– in cazul materialelor auxiliare si al echipamentelor care pot fi utilizate, in esenta sau in principal, pentru tratarea handicapurilor fizice ale animalelor;
– si, in cele din urma, in cazul materialelor auxiliare si al echipamentelor care pot fi utilizate, in esenta sau in principal, pentru tratarea handicapurilor umane, dar care nu sunt destinate utilizarii personale exclusive de catre persoanele cu handicap,
Regatul Spaniei nu si a indeplinit obligatiile care ii revin in temeiul articolului 98 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata coroborat cu anexa III la aceasta.
2) Obliga Regatul Spaniei la plata cheltuielilor de judecata.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close