Regulile de acces al ORDA la sistemul informatic al organismelor de gestiune colectiva privind exercitarea functiei de citire

In M. Of. nr. 38 din 17 ianuarie 2013 a fost publicata Decizia directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor nr. 4/2013 privind regulile de acces al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor la sistemul informatic al organismelor de gestiune colectiva privind exercitarea functiei de citire.

Din cuprins:
ART. 1
Pentru organizarea evidentei si simplificarea platii drepturilor de autor si a drepturilor conexe de catre utilizatori, precum si a repartitiei remuneratiilor colectate, organismul de gestiune colectiva este obligat sa se informatizeze.
ART. 2
Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor verifica activitatea organismului de gestiune colectiva prin intermediul sistemului informatic al acestuia, verificarea implicand doar o functie de citire si nu de interventie in sistem.
ART. 3
Prin functie de citire se intelege acordarea unui drept de acces Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor la sistemul informatic al organismelor de gestiune colectiva, in conditiile prevazute de art. 1, asupra modului de evidentiere a incasarilor pe categorii de utilizatori si a repartitiilor catre titularii de drepturi, la rapoartele informatice cuprinzand evidenta remuneratiilor colectate si repartizate de organismul de gestiune colectiva, la rezultatele prelucrarii acestor date fara a exista posibilitatea de a sterge, modifica sau descarca datele existente ori de a adauga date noi.
ART. 4
Accesul Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor la sistemul informatic al organismelor de gestiune colectiva pentru exercitarea functiei de citire se face de la sediul Oficiului, prin intermediul retelei internet, in timpul programului legal de lucru, de la o singura unitate IT dedicata, pe baza de user si parola furnizate de catre organismul de gestiune colectiva.
ART. 5
In scopul asigurarii protectiei accesului la sistemul informatic al organismelor de gestiune colectiva, Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor comunica acestora adresa IP utilizata de Oficiu.
ART. 6
Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor va exercita functia de citire prin intermediul functionarilor publici desemnati de conducere.
ART. 7
Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor comunica organismului de gestiune colectiva, cu cel putin 24 de ore inainte, inceperea exercitarii functiei de citire.
ART. 8
Pentru evidenta activitatii de verificare prin exercitarea functiei de citire, Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor constituie un registru special intern in care se mentioneaza cel putin urmatoarele date: numele functionarului public, data, denumirea organismului de gestiune colectiva, intervalul orar in care a fost desfasurata verificarea, observatii.
ART. 9
Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor comunica organismului de gestiune colectiva incheierea exercitarii functiei de citire.
ART. 10
In cazul in care prin exercitarea functiei de citire sunt constatate posibile nereguli referitoare la activitatea organismului de gestiune colectiva, Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor solicita, in scris, clarificari, documente etc.
ART. 11
In situatia in care apar intreruperi cu privire la posibilitatea de exercitare de catre Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor a functiei de citire, cauzate de nefunctionarea sistemului informatic al organismelor de gestiune colectiva, acestea sunt obligate sa anunte Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor in cel mai scurt timp cu privire la respectiva situatie si sa ia toate masurile necesare in vederea remedierii urgente a disfunctionalitatilor aparute.
ART. 12
Organismele de gestiune colectiva vor asigura accesul Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor la sistemul informatic, fiind raspunzatoare ca acesta sa fie posibil numai pentru exercitarea functiei de citire, pe baza de user si parola furnizate de catre organisme Oficiului, precum si de corectitudinea datelor din sistem.
ART. 13
In termen de 15 zile de la publicarea prezentei decizii, organismele de gestiune colectiva au obligatia sa asigure accesul Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor la sistemul informatic, sa comunice userul, parola de acces, precum si persoana responsabila de functionarea sistemului informatic in raport cu Oficiul.
ART. 14
Prezenta decizie poate fi atacata la instantele judecatoresti de contencios administrativ.
ART. 15
Prezenta decizie se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close