DCC nr. 921/2012. Exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 94 alin. (5) teza a doua ultima liniuta din Codul fiscal

In M. Of. nr. 37 din 16 ianuarie 2013 a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale nr. 921/2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 94 alin. (5) teza a doua ultima liniuta din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Din cuprins:
Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 94 alin. (5) ultimul paragraf din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exceptie ridicata de Vasile Simon in Dosarul nr. 10.424/99/2011 al Curtii de Apel Iasi – Sectia litigii de munca si asigurari sociale si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 1.197D/2012.
La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare a fost legal indeplinita.
Cauza fiind in stare de judecata, presedintele acorda cuvantul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neintemeiata a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:
Prin Incheierea din 6 iunie 2012, pronuntata in Dosarul nr. 10.424/99/2011, Curtea de Apel Iasi – Sectia litigii de munca si asigurari sociale a sesizat Curtea Constitutionala pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 94 alin. (5) ultimul paragraf din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
Exceptia a fost invocata de Vasile Simon intr-un dosar avand ca obiect solutionarea unei cereri privind unele drepturi banesti.
In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, in esenta, ca dispozitiile legale criticate sunt neconstitutionale, intrucat incalca principiul justei asezari a sarcinilor fiscale. In cazul ajutoarelor cuvenite personalului militar trecut in rezerva se prevede o dubla impozitare, impozitul fiind aplicat, o data, la valoarea soldelor brute (impozitabile) – rezultand solda neta la care se refera art. 94 alin. (5) – si a doua oara, la valoarea soldelor nete, in functie de care este stabilit cuantumul ajutoarelor ce se platesc efectiv. Se ajunge, in felul acesta, la un impozit de 32%.
Curtea de Apel Iasi – Sectia litigii de munca si asigurari sociale apreciaza exceptia de neconstitutionalitate ca fiind neintemeiata. Dupa opinia instantei, determinarea cuantumului ajutoarelor acordate la trecerea in rezerva (in functie de solda neta sau bruta) este optiunea legiuitorului, care are dreptul exclusiv de a dispune, in functie de politica sociala si fondurile disponibile, asupra acordarii acestor ajutoare, precum si asupra cuantumului si conditiilor de acordare.
Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.
Avocatul Poporului considera ca dispozitiile legale criticate sunt constitutionale. Astfel, critica de neconstitutionalitate nu poate fi retinuta, intrucat determinarea regimului ajutoarelor acordate la trecerea in rezerva, precum si a conditiilor de acordare, este optiunea legiuitorului, in raport cu resursele financiare disponibile ce pot fi destinate acestui scop.
Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:
Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.
Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile art. 94 alin. (5) ultimul paragraf din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Curtea, examinand exceptia de neconstitutionalitate astfel cum a fost formulata, constata ca, in realitate, obiectul acesteia il constituie dispozitiile art. 94 alin. (5) teza a doua ultima liniuta din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, astfel cum a fost modificat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 431 din 28 iunie 2010, dispozitii care au urmatorul continut: “(5) Veniturile reprezentand: […] sumele reprezentand platile compensatorii calculate pe baza soldelor lunare nete, acordate personalului militar trecut in rezerva sau al carui contract inceteaza ca urmare a nevoilor de reducere si de restructurare, precum si ajutoarele stabilite in raport cu solda lunara neta, acordate acestuia la trecerea in rezerva sau direct in retragere cu drept de pensie sau celor care nu indeplinesc conditiile de pensie, precum si ajutoare sau plati compensatorii primite de politisti aflati in situatii similare, al caror cuantum se determina in raport cu salariul de baza lunar net, acordate potrivit legislatiei in materie, devin impozabile incepand cu drepturile aferente lunii iulie 2010.”
In opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse in art. 56 alin. (2) privind justa asezare a sarcinilor fiscale.
Examinand exceptia de neconstitutionalitate ridicata, Curtea constata ca aceasta este neintemeiata, pentru motivele ce vor fi aratate in continuare.
Legiuitorul a dispus, din ratiuni economico-financiare, trecerea sumelor reprezentand plati compensatorii si ajutoare cuvenite personalului militar trecut in rezerva din categoria veniturilor scutite de la plata impozitului pe venit in categoria venituri impozabile, iar modificarea adusa Codului fiscal in sensul aratat mai sus si care a intrat in vigoare la sfarsitul lunii iunie 2010, a dispus impozitarea respectivelor venituri incepand cu drepturile aferente lunii iulie 2010.
Critica autorului exceptiei nu poate fi retinuta, pentru ca nu este vorba despre o impozitare la valoarea soldelor brute si apoi o alta impozitare la valoarea soldelor nete, asa cum pretinde autorul exceptiei; textul legal criticat stabileste in mod clar faptul ca sumele reprezentand plati compensatorii si/sau ajutoare se calculeaza prin raportare la valoarea soldelor lunare nete acordate personalului militar trecut in rezerva.
Asadar, este vorba doar despre impozitarea, aplicata o singura data, a sumelor al caror cuantum se stabileste conform dispozitiilor legale criticate.
Faptul ca legiuitorul stabileste drept criteriu de referinta valoarea soldelor lunare nete nu este de natura sa conduca la o dubla impozitare, acest criteriu de referinta fiind la libera sa apreciere.

Pentru motivele expuse mai sus, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 – 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALA
In numele legii
DECIDE:

Respinge, ca neintemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 94 alin. (5) teza a doua ultima liniuta din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exceptie ridicata de Vasile Simon in Dosarul nr. 10.424/99/2011 al Curtii de Apel Iasi – Sectia litigii de munca si asigurari sociale.
Definitiva si general obligatorie.
Pronuntata in sedinta publica din data de 1 noiembrie 2012.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close