Instituirea unor masuri speciale pentru impozitarea exploatarii resurselor naturale, altele decat gazele naturale

In M. Of. nr. 52 din 23 ianuarie 2013 a fost publicata Ordonanta Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea unor masuri speciale pentru impozitarea exploatarii resurselor naturale, altele decat gazele naturale.

Din cuprins:
ART. 1
(1) Incepand cu data de 1 februarie 2013 se instituie impozitul pe veniturile din activitatile de exploatare a resurselor naturale, altele decat gazele naturale, in conditiile prezentei ordonante.
(2) Activitatile care intra sub incidenta prevederilor alin. (1) sunt: exploatarea forestiera (cod CAEN 0220), extractia carbunelui superior (cod CAEN 0510), extractia carbunelui inferior (cod CAEN 0520), extractia petrolului brut (cod CAEN 0610), extractia minereurilor feroase (cod CAEN 0710), extractia minereurilor de uraniu si toriu (cod CAEN 0721), extractia altor minereuri metalifere neferoase (cod CAEN 0729) si alte activitati extractive (cod CAEN 0811, 0812, 0891, 0892, 0893, 0899).
ART. 2
(1) Impozitul prevazut la art. 1 alin. (1) se datoreaza de operatorii economici, inclusiv filialele acestora si/sau operatorii economici apartinand aceluiasi grup de interes economic, care desfasoara activitatile prevazute la art. 1 alin. (2).
(2) Impozitul prevazut la art. 1 alin. (1) se datoreaza si de catre operatorii economici care au licente de exploatare a resurselor mentionate la art. 1 alin. (2), dar a caror activitate principala nu corespunde acestor coduri CAEN.
(3) Pentru activitatea de exploatare forestiera, impozitul prevazut la art. 1 alin. (1) se datoreaza de catre operatorii economici care exploateaza masa lemnoasa in baza unei autorizatii de exploatare.
(4) In sensul prezentei ordonante, grupul de interes economic este definit potrivit dispozitiilor titlului V din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 3
(1) Impozitul prevazut la art. 1 alin. (1) este de 0,5% si se aplica asupra veniturilor obtinute de operatorii economici prevazuti la art. 2 alin. (1), (2) si (3) care sunt luate in considerare la stabilirea cifrei de afaceri potrivit reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, respectiv veniturilor din activitatile principale pentru operatorii care aplica reglementarile contabile conforme cu standardele internationale de raportare financiara.
(2) Sumele aferente impozitului prevazut la art. 1 alin. (1), calculat in conditiile prezentei ordonante, reprezinta pentru operatorii economici prevazuti la art. 2 alin. (1), (2) si (3) cheltuieli deductibile la stabilirea profitului impozabil, in conditiile prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 4
(1) Operatorii economici prevazuti la art. 2 alin. (1), (2) si (3) calculeaza, declara si platesc lunar impozitul prevazut la art. 1 alin. (1), pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se calculeaza aceasta.
(2) Modelul si continutul declaratiei privind impozitul se stabilesc prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante.
ART. 5
Impozitul prevazut la art. 1 alin. (1) reprezinta venit la bugetul de stat si se administreaza de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 6
Impozitul stabilit prin prezenta ordonanta se aplica pana la data de 31 decembrie 2014, inclusiv.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close