Modificarea si completarea Normelor privind asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule

In M. Of. nr. 41 din 18 ianuarie 2013 a fost publicat Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3/2013 pentru modificarea si completarea Normelor privind asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 14/2011.

Din cuprins:
ART. I
Normele privind asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 14/2011, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 858 din 6 decembrie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 2, dupa punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 8, cu urmatorul cuprins:
“8. indexarea tarifelor de prima – majorarea uniforma de catre asiguratorul RCA a tarifelor de prima cu acelasi procent.”
2. La articolul 21, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 21
(1) Asiguratorii RCA au obligatia de a stabili tarifele de prima pe categorii de riscuri omogene, pe perioade de un an, calculate pe baze actuariale pentru limitele de despagubire stabilite in baza prevederilor art. 24.”
3. La articolul 21, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
“(1^1) Pentru fiecare categorie de riscuri omogene considerate, asiguratorii au obligatia de a stabili tarifele de prime astfel incat, cu o probabilitate de cel putin 99,5%, primele estimate pe urmatoarele 12 luni sa acopere toate cheltuielile aferente, cu respectarea legislatiei in vigoare si a principiilor actuariale general acceptate.”
4. La articolul 21, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(3) Limitele de despagubire stabilite de catre fiecare asigurator RCA, precum si tarifele de prima stabilite conform prezentelor norme se notifica Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor cel tarziu cu 30 de zile inainte de inceperea perioadei in care acestea pot fi practicate, impreuna cu o declaratie a actuarului responsabil pentru calculul primei de asigurare cu privire la corectitudinea acestuia, insusita si semnata de conducatorul societatii. Calculul actuarial trebuie sa contina prima de risc, incluzand estimarea frecventei daunei si daunei medii, pentru fiecare categorie de risc pentru care este calculat tariful de prima.”
5. La articolul 21, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (3^1) si (3^2), cu urmatorul cuprins:
“(3^1) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), indexarea tarifelor de prima se va notifica cu minimum 10 zile lucratoare inainte de inceperea perioadei in care vor fi practicate.
(3^2) Asiguratorii sunt obligati sa transmita in format electronic Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor ipotezele folosite, metodele actuariale si justificarea aplicarii acestora pentru calculul mentionat la alin. (1^1), impreuna cu baza de date utilizata pentru aceste calcule.”
ART. II
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data publicarii.
ART. III
Asiguratorii, precum si directiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor vor asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close